Företagen i fokus efter politisk rockad

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Förra kommunalrådet Åsa Sjödén, S, satte ljuset på företagarfrågorna. Nu vill efterträdaren Johan Andersson, C, gå ännu längre. "Företagen i Sollefteå ska känna sig trygga i att det här inte är något spel för galleriet. Att vi deltar i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram är en viktig pusselbit", säger han.

Johan Andersson och Åsa Sjödén

Efter nästan fem decennier av socialdemokratiskt styre i Sollefteå har en ny majoritet* tagit över. Centerns Johan Andersson, som utsågs till oppositionsråd i december 2016, är nu kommunstyrelsens ordförande.

– Det känns jättebra. Vi har formerat ett nytt politiskt lag i nämnderna och bygger upp goda relationer med tjänstemännen, säger Johan Andersson.

Fullt lika bra känns det förstås inte för socialdemokraten Åsa Sjödén. Efter bara ett drygt år som kommunstyrelsens ordförande (hon efterträdde Elisabet Lassen i september 2017) har hon fått se sig förvandlas till oppositionsråd.

– Det känns väldigt annorlunda men jag växer så sakteliga in i rollen, säger Åsa Sjödén.

Hur påverkar då detta historiska maktskiftet förutsättningarna för att driva företag i Sollefteå?

Enligt Åsa Sjödén lyftes företagsfrågorna högre på agendan redan under hennes tid som kommunstyrelsens ordförande.

– Alla har insett att vi måste ha ett blomstrande näringsliv för att människor ska vilja flytta hit. Och vi i den tidigare majoriteten genomförde flera viktiga saker innan maktskiftet.

Hon nämner bland annat satsningen Drivkraft Sollefteå; kommunen och företagarorganisationernas samarbete för att stärka tillväxten och företagsklimatet i hela kommunen.

– Fokus ligger bland annat på finansiering, som är ett stor utmaning för många av våra företag. Vi vill bland annat promota andra aktörer än bankerna.

2018 drog kommunen också igång en serviceutbildning för alla handläggare som hanterar företagsärenden.

– Det är viktigt att de har rätt utbildning och ett servicetänkande. Det finns även ett näringslivsråd där kommunen och företagsorganisationerna träffas en gång i månaden, säger Åsa Sjödén.

Nya kommunstyrelseordföranden Johan Andersson ser positivt på initiativen och tänker fortsätta utveckla dem.

– Nu gäller det att hålla i och hålla ut. Vi politiker kan inte ha hur många hjärtefrågor som helst. Företagen ska känna sig trygga i att det inte är något spel för galleriet.

Han vill göra det lättare för företagarna att komma i kontakt med politiken.

– Mitt mål är att vara ännu mer tillgänglig än när jag var oppositionsråd och att göra fler företagsbesök. Jag är också alltid med på våra företagsfrukostar.

Näringslivskontoret jobbar också för att samla handläggare till gemensamma möten med en företagare som söker tillstånd, så att han eller hon inte behöver ha flera separata kontakter.

– Myndighetsutövningen är jätteviktig för att vi ska ha ett bra företagsklimat, säger Johan Andersson.

Sollefteå ligger sedan många år långt ner i Svenskt Näringslivs rankning. 2018 hamnade kommunen på plats 279 av 290.

Kommunen har inte något fastslaget mål, däremot en ambition.

– Vi vill klättra 100 platser till 2020. Man måste sikta högt om det ska blir resultat, säger Johan Andersson, som är uppvuxen med en pappa som driver jord- och skogsbruk.

Ett steg på vägen är att delta i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram för ett bättre företagsklimat.

– Jag räknar med att vi kan få mycket bra input därifrån. Vår ”mentor” är Timrås tidigare kommunalråd Ewa Lindstrand som ju varit med och lyft företagsklimatet där.

Kommunen kommer att göra en analys under våren och därefter välja ut vissa delfrågor att lägga extra fokus på.

– Man kan inte bli bättre på allt samtidigt. Vi kommer att välja ut några strategiska områden.

Åsa Sjödén är mer försiktig i sina förväntningar på programmet.

– Jag tycker att vi redan har bra koll på det man gjort i Timrå, men samtidigt är det bra att vi deltar, säger hon.

Johan Andersson och Åsa Sjödén är alltså överens om att företagsfrågorna är viktiga. Samtidigt har de förstås ideologiska skillnader.

– Vi kommer att driva på för att försvara de privata alternativ som finns inom äldreomsorg och skola. Jag vill också se över möjligheten att införa LOV, lagen om valfrihet, i hemtjänsten, men detta efter att översynen av Socialtjänstlagen är klar, säger Johan Andersson.

De passar också på att kritisera varandra när det gäller landsbygdspolitiken.

– Vi ska ha grundläggande service i hela kommunen. Med oss vi makten kommer hoten mot landsbygden att minska, säger Johan Andersson.

Något som får Åsa Sjödén att se rött.

– Johan vill bygga upp en konflikt mellan stad och land som inte leder oss framåt i kommunens utveckling.

Oavsett hur det är med den frågan finns det mycket som talar för att Sollefteås tid i bottenligan för företagsklimatet kan vara över.

–  Vi måste bli bättre på att lyfta fram goda exempel, det händer så mycket positivt i Sollefteå. Det är viktigt med stolthet och att folk kan känna: Vågar de så vågar jag! säger Åsa Sjödén.

*Majoriteten består av Centern, Västra Initiativet och Vänstern.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Permittering men ändå utveckling på Knaust

KOMPETENSSÄKRING Det har under coronakrisen öppnats möjligheter för företag att kompetensutveckla permitterad personal. På Elite Hotel Knaust i Sundsvall använder man detta för att i större utsträckning kunna jobba över avdelningsgränserna. 
NYHET Publicerad:

Företagsklimatet 2020 med coronafilter 

FÖRETAGSKLIMAT "Detta är en svår tid för såväl företag som kommuner där både liv och livsverk står på spel. Det är en tid när kommunernas inställning och välvilja att hjälpa och underlätta för företag har fått prövas på ett helt unikt sätt. Aldrig tidigare har kommunernas vilja och förmåga att göra vad de kan för att rädda sitt lokala näringsliv visat sig så tydligt i praktiken", skriver Anna Hedensjö Johansson.
NYHET Publicerad:

Dom till äganderättens favör

ÄGANDERÄTTEN När staten fattar beslut om att skydda skog blir den obrukbar för ägaren. Sedan 2016 har Skogsstyrelsen stoppat utbetalningar av ersättning för sådan skog, men nu slår alltså mark- och miljööverdomstolen fast att de skogsägare som drabbas ska ersättas ekonomiskt. "Vi får hoppas nu att efter många år och många långa påfrestande juridiska processer, så ges den grundlagsskyddade äganderätten den respekt den förtjänar och blir det självklara skydd som den syftar till att vara", säger skogsägaren Arvid Callans.
NYHET Publicerad:

Orosmoln för svensk bärnäring 

ÖVERLEVNAD Den svenska bärnäringens framtid ser mörk ut. Nu är det inte bara hot om nya skatteregler som riskerar att resultera i att bären blir kvar i skogen, utan också coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Allvarlig situation för företag i Västernorrland

KONJUNKTUREN Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att 28 procent av företagen har lägre antal anställda än för sex månader sedan. Hela 39 procent tror att antalet kommer att vara ännu färre om ytterligare sex månader. "Siffrorna för Västernorrlands län är dramatiska. För att vi ska kunna undvika en massarbetslöshet är det av yttersta vikt att de åtgärder regeringen föreslagit snabbt kommer på plats", säger Anna Hedensjö Johansson, regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland.
NYHET Publicerad:

Svar från länets riksdagspolitiker (S): Om stödpaketet

REPLIK "Hej Pär Melin och tack för ditt inlägg och din uppmaning till oss som riksdagsledamöter. Det är bra och vi välkomnar alltid en levande dialog mellan näringslivet och politiken. Vi hoppas att den ska finnas och fungera även i mer normala tider också." Så inleder länets socialdemokratiska riksdagsledamöter sitt svar på det öppna brevet från Pär Melin.
NYHET Publicerad:

”Stor vilja hos alla att komma tillbaka till normalläge”

FRIHANDEL Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen.
NYHET Publicerad:

Företagsakut snabbt på plats för att hjälpa företagen

KRISSTÖD Näringslivsenheten i Härnösand får denna vår många kontakter med företagare som mår psykiskt dåligt eller är förtvivlade över sin situation. Lösningen är två nya tjänster där upphandlade konsulter ger stöd till företagarna.
NYHET Publicerad:

Till våra riksdagspolitiker: Glöm inte bort industrin

ÖPPET BREV Pär Melin, vd Pichano Holding AB, skriver i ett öppet brev till riksdagspolitikerna och efterlyser mer konkret stöd för att rädda företagen i den pågående krisen.
NYHET Publicerad:

Omsättningsstöd ger hotellägare nytt hopp

CORONAKRISEN Hotellgruppen Sleepingfox har tappat 90 procent i omsättning under coronakrisen. Huvudägaren Lars-Jerker Molin pustar ut efter regeringens beslut om omställningsstöd. "Mycket bra, men jag räknar kallt med att det förlängs annars är vi snart lika illa ute igen", säger han.
NYHET Publicerad:

”Det är total tvärnit”

CORONAKRISEN ”Man tror man är med i någon film, det går inte att föreställa sig.” Så beskriver bussföraren och företagaren Micke Östberg den situation som han och hans företag har hamnat i.
NYHET Publicerad:

Kommunikation räddar bokhandlaren i kristid

CORONAKRISEN De fysiska bokhandlarna är en utsatt kategori företag under coronakrisen. Lennart Bergström som äger Vängåvans bokhandel i Sundsvall kan hittills stå emot nedgången och har recept på hur den kan pareras.
NYHET Publicerad:

Att överleva nu med hopp om framtiden

CORONAKRISEN Mats Löfroth, som är ägare och vd för Hotell Höga Kusten och Björkuddens Hotell & Restaurang i Kramfors, berättar att coronakrisen har slagit skoningslöst mot hans verksamheter.
NYHET Publicerad:

Regional omställningsakut ska rädda företag i kris

CORONAKRISEN Satsningen på Omställningsakuten har fått klartecken av Tillväxtverket och görs tillsammans med Region Västernorrland och länets kommuners näringslivskontor. Regina Duymaz och Matts Nyman från BizMaker står redo att tillsammans med sina affärscoacher stötta företag som går in i en omställningsfas.
NYHET Publicerad:

Hur resonerar länets kommunalråd i coronakrisen?

CORONAKRISEN Staten meddelade i början av april att 15 miljarder ytterligare öronmärks till kommunerna runt om i landet varav 245 miljoner fördelas i Västernorrlands kommuner. Vad kommer miljonerna att användas till? Hur ser kommunalråden på de åtgärder som är genomförda på kommunal nivå för företagen?
NYHET Publicerad:

TSL redo att stötta vid omställning

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Carin Edholm på Trygghetsfonden TSL i Region Norr.
NYHET Publicerad:

Företagsledarens bästa tips i kristid

LEDARSKAP I KRIS I kristider ställs företagsledaren på utmaningar utöver det vanliga. Ann-Christine Lundqvist, ägare och vd för Nylands Städ med 20 anställda ger här sina bästa tips på hur oro inom företaget kan hanteras.
NYHET Publicerad:

Så kan fler kommunala åtgärder rädda företagen

CORONAKRISEN Idag har nio av tio kommuner vidtagit någon form av åtgärd för att stödja det lokala näringslivet. I ett andra stödpaket från Svenskt Näringsliv ligger fokus på företagens kostnader och den kommunala ekonomin.
NYHET Publicerad:

Alla drar sitt strå till stacken 

CORONAKRISEN Många företag riskerar en snar konkurs och varslen om uppsägning har den senaste veckan skenat i höjden. På många håll i Västernorrland fattas därför beslut om åtgärder som kan underlätta för företagen i den svåra kris de befinner sig i.
NYHET Publicerad:

Få medlemsstöd i hanteringen av Coronakrisen

CORONAKRISEN Hur kan du som företagare och arbetsgivare bäst hantera Corona-krisen? Vilken hjälp finns att få? Och hur kan få nytta av korttidspermitteringen och de andra åtgärder som presenterats i de olika stödpaketen? Flera av våra medlemsorganisationer erbjuder nu webinarier där du som företagare kan få hjälp att orientera sig i dessa frågor.