BILDSPEL Publicerad

Företagsamma resan i Västernorrland 2019

IMG_0987-plantor
Foto: Anders Lövgren
Den röda tråden i den Företagsamma resan var skogsindustrin. Kopplingen från planta till produkt var inte svår att hitta. SCAs plantskola på Bogrundet i Timrå visade var allt kan börja.
Thomas Vestman, platschef NorrPlant
Foto: Anders Lövgren
Thomas Vestman är platschef på NorrPlant, SCAs plantskola. Verksamheten är kraftigt säsongsbetonad samtidigt som fjolåret också visade på hur känslig produktionen är när klimatet är nyckfullt. Han upplever en tuff utmaning i att både kunna erbjuda trygga anställningsförhållanden och samtidigt ha den flexibilitet som krävs. “En mer flexibel LAS, ändrade regler för a-kassa och bättre möjligheter att erbjuda praktikplatser i kombination med utbildning”, är saker vi lyfter fram som önskvärda förändringar, säger han. Det sistnämnda skulle kunna ge företaget möjlighet att erbjuda anställda sysselsättning under vinterhalvåret och samtidigt ge en utbildning för att klara mer avancerade arbetsuppgifter.
Marie Strandberg, TRR
Foto: Anders Lövgren
”Så intressant med SCAs plantskola, inte bara världens största plantskola, utan också en arbetsplats för människor att växa på. Ett exempel där avancerad forskning- och på sina håll i verksamheten, enkla jobb, är lika viktiga och båda en förutsättning för framgång. Jag slogs också av att vädrets makter är minst lika stora utmaningar för verksamheten som att få behålla säsongsanställda och därmed säkerställa rätt kompetens”, säger Marie Strandberg, Trygghetsrådet TRR.
Besök på Restaurang Grankotten
Foto: Anders Lövgren
Företagsbesök på Restaurang Grankotten
Ulf Steringer, Restaurang Grankotten
Foto: Anders Lövgren
En av regionens mest idérika företagare är krögaren Ulf Steringer som driver Restaurang Grankotten på Norra berget i Sundsvall med sin fru. Hans bästa idé just nu är att samarbeta med kommunen kring ett linbaneprojekt. Han är beredd att ordna finansiering ihop med privata aktörer om kommunen kan tänka sig att upplåta mark där banan ska dras fram från bergets fot upp till toppen. “Verksamheten går bra och vi slår i taket vissa tillfällen. Vårt främsta hinder för expansion är brist på parkeringar och dåliga bussförbindelser. En linbana som vi finansierar och som vi låter ingå i kollektivtrafiken kan lösa det”, säger han. Nu återstår att se om Sundsvalls kommun kan tänka sig att gå med på det. Ett kommunalt naturreservat råkar ligga i vägen.
Gustaf Callans och Arvid Callans
Foto: Anders Lövgren
“Allt som inte är utveckling är avveckling”, säger Arvid Callans, vd och ägare av Callans Trä i Ånge kommun. Han och sonen Gustaf Callans oroas över den defensiva politik som de anser råda för landsbygden, inte minst gällande transporter. Statens nedmontering av godstågstrafiken gör att det helt enkelt inte går att transportera virke med tåg, trots att Callans äger ett eget stickspår där företaget tills för några år sedan lastade vagnar varje dag. “Med svaveldirektivet som omöjliggör båttransport och med den här järnvägspolitiken så återstår bara lastbilar som nu kommer hit från hela Europa och hämtar. Men eftersom vi tyvärr finns i en region som inte byggs ut med vägar som klarar trafik upp till 74 ton så ligger vi rejält på efterkälken även där. Det görs mycket fel som drabbar både företag och miljö”, säger Arvid Callans. Callans Trä som de sex senaste åren investerat 120 miljoner kronor i sin anläggning förmedlade under besöket en inställning som osade av kampanda. “ Vi på landsbygden blir vana att lösa allt på egen hand, men det gör oss besvikna att vår del av landet inte räknas med på allvar”, säger Gustaf Callans.
Jörgen Berglund
Foto: Anders Lövgren
Riksdagspolitikern Jörgen Berglund (M) tyckte att de transportproblem som Callans Trä berättade om var något att ta med från dagen. “Ja, med tanke på att vi är ett skogslän där tunga transporter är vardag så finns det definitivt mer att göra där. Att vi bara har en väg som klarar trafik upp till 74 ton har varit ett dilemma. Det kommer att hända saker på det området, men det kommer inte att vara tillräckligt”.
Malin Larsson
Foto: Anders Lövgren
”Det blir tydligt under en sådan här rundresa att skogen är en fantastisk tillgång. Besöket hos Callans satte fingret på flera frågor som rör företagande på landsbygden. Vi ska fortsätta satsa, och det är viktigt att landsbygden inte bara ska leva utan också växa. Några frågor jag vill driva är ökad utlokalisering av statliga jobb och nya investeringar i järnvägen. Uppluckring av strandskyddet får också betydelse för många kommuner som vill öka intresset för inflyttning”, säger Malin Larsson, riksdagen (S).
Vincent Arvidsson, Region Västernorrland
Foto: Anders Lövgren
“Jag berörs av den frustration kring bygdens utveckling som Arvid och Gustaf Callans ger uttryck för. Alltså, de äger en bit järnväg som de skulle kunna transportera virke på men kan inte nyttja den. De gör på något sätt allt rätt, jag hoppas att det finns en lösning som gynnar både bygden och miljön”, säger Vincent Arvidsson, Region Västernorrland.
Företagsbesök på Biometria
Företagsbesök på Biometria
Magnus Hedin och Anders Åkre, Biometria
Foto: Anders Lövgren
Anders Åkre och Magnus Hedin tog emot på Biometria i Sundsvall och gav en inblick i hur det går till att digitalisera skogsnäringen. Även här är jakten på kompetens en ständigt närvarande fråga. Att en it-region som Sundsvall kan erbjuda ett bra nöjesliv med krogar och klubbar kan därför vara avgörande för att de unga it-talangerna ska komma hit eller stanna kvar.
Företagsbesök Domsjö Fabriker
Foto: Anders Lövgren
Domsjö Fabriker är del i det indiska jättekonglomeratet Aditya Birla. Domsjös vd Lars Winter lyfte fram några särskilda punkter som avgörande för företagets framtid. ”Vi har 400 anställda och hög takt på generationsskiftet, bara i fjol anställdes 27 av dessa. Det är inte enkelt att hitta kompetens och hela vår bransch skulle behöva bli mycket mer synlig, lite skämtsamt med hjälp av något i stil med Bonde söker fru som ger tv-tid. Fortsatt samverkan med utbildningsväsendet för att utbilda fler till branschen behövs i alla fall”, säger Lars Winter. Ett annat orosmoln är tillgången på råvara. I dag importerar skogsindustrin i vår del av landet cirka 20 procent av råvaran, främst från Baltikum. Lars Winter anser att uttaget av skog i norra Sverige definitivt kan öka. Det finns för många hinder i de regelverk som skogsägare har att rätta sig efter. Skydden av nyckelbiotoper och rödlistade arter anser han att beslutsfattare på många nivåer bör se över, de är inte sällan omotiverade. “När våra ägare tar beslut om nya investeringar spelar det stor roll om tillgång på råvara kan vara säkrad för en fabrik som vår. Är vi för beroende av import är det inte bra”, säger Lars Winter.
Lars Winter, Domsjö Fabriker och Malin Vedin, Region Västernorrland
Foto: Anders Lövgren
Malin Vedin som är tillväxtsamordnare inom näringslivet på Region Västernorrland tar tillfället i akt att diskutera med Lars Winter, Domsjö Fabriker. ”Regionen, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen kommer i dialog med näringslivet, myndigheter och intresseorganisationer gemensamt att ta fram ett regionalt skogsprogram där är vi förstås intresserade av att ta med näringslivets behov, möjligheter och utmaningar. Sedan gäller det att hitta en balans, skogens resurser ska räcka och ta hänsyn till mycket, allt från skogsråvara och skogens guld i form av bär och svamp till andra naturbaserade näringar som till exempel turism och rekreation”, säger Malin Vedin.
Företagsbesök på Träteam
Foto: Anders Lövgren
TräTeam Bröderna Nyberg AB i Kramfors är ett familjeföretag som har lång erfarenhet av träförädling i form av hyvling, produktion av lagerhyllor, stallströ, värmeloggs, briketter, bränsleflis och monteringsfärdiga byggnader. 85 000 kubikmeter trä förädlas årligen där kunderna finns huvudsakligen i Skandinavien men även i resten av Europa. Jimmy Söderström, vd, berättade om verksamheten och framtidsutsikterna för industrin framåt.
Mats Löfroth, Hotell Höga Kusten
Foto: Anders Lövgren
“Det största hotet mot mig som företagare är att jag tappar lusten för den här verksamheten, och det skulle tyvärr regelkrångel och för mycket administration kunna orsaka”, säger Hotell Höga Kustens ägare Mats Löfroth och beskrev bland annat trassel med serveringstillstånd för en ny verksamhet och sin syn på reglerna kring personalliggare. Han inspirerade även gruppen med en inblick i hur samverkan mellan hotellet, arbetsförmedlingen och kommunens sfi-utbildning gjort det lättare att hitta arbetskraft som kan utbildas på arbetsplatsen.
Emil Källström
Foto: Anders Lövgren
“Jag tycker att Mats Löfroth gav oss en bra inblick i vad som kan ske när det blir för mycket regelkrångel. Blir en företagare trött och less av sådana anledningar så blir det heller inget jobbskapande. Kampen mot onödiga regler måste prioriteras upp, men jag får medge att det ofta är komplext. Hur det än är så krävs regelverk och det är mycket som ska tas hänsyn till”, säger riksdagsledamoten Emil Källström (C).
Christina Nilsson
Foto: Anders Lövgren
“Det är tydligt att företagen vi besökt har en gemensam utmaning i kompetensförsörjning. Fint att se hur Hotell Höga Kusten hittat en lösning i samarbete med Kramfors kommun och Arbetsförmedlingen. Det är viktigt att bli påmind hur viktigt språket är, i en del fall viktigare än att ha en hög utbildning”, säger riksdagsledamoten Kristina Nilsson (S).
Ingemar Nilsson
Foto: Anders Lövgren
Riksdagsledamoten Ingemar Nilsson (S) tycker att företagen måste bli bättre på att visa upp sig för att attrahera unga. “Näringslivet måste våga sig ut i skolorna och marknadsföra sig. Vi ser under den här rundturen att kompetensförsörjning som väntat är en viktig fråga och jag tror man ofta är för osynliga”, säger han. Exemplet från Hotell Höga Kusten som visar att arbetsplatsförlagd praktik för SFI-elever kan snabba på integrationen, tycker han dock var bra.
Lisi Hägglund
Foto: Anders Lövgren
Företagaren och centerpartistiska kommunpolitikern i Örnsköldsvik, Lisi Hägglund, tar med många av intrycken från rundturen till kvinnliga företagarnätverket Klöver Dam där hon är medlem. “Det var extra intressant hur samverkan med sfi och kommunen gjort det enklare för Hotell Höga Kusten att hitta arbetskraft”, säger hon.
Besök på Sollefteå Slipservice
Foto: Anders Lövgren
Företagsbesök på Sollefteå Slipservice
Pär Oremo, Sollefteå Slipservice
Foto: Anders Lövgren
Verkstadsföretaget Sollefteå Slipservice slipar mellan 3 000 och 4 000 sågklingor i veckan åt de norrländska sågverken. SCA och andra kunder skickar sina klingor till byn Västerstrinne och är beroende av att få dem i retur inom tre dagar. Företagets grundare och styrelseordförande Pär Oremo beskriver hur just snabba och säkra transporter är nödvändiga för företagets fortlevnad, vare sig det handlar om nya klingor som ska importeras från Japan till företaget, eller kundernas begagnade som ska slipas. “Vi måste få beslutsfattare på alla nivåer att inse hur viktigt det är med en bra infrastruktur även i inlandet. För det här företaget ska vara kvar just här, det har jag lovat mina 17 anställda”, säger han.
Carina Edblad och Mikael Kristiansson, Örnsköldsvik kommun
Foto: Anders Lövgren
Med på måndagsresan var Mikael Kristiansson och Carina Edblad från samhällsbyggnadsförvaltningen på Örnsköldsviks kommun. “Det är viktigt att vi tillsammans med företagen pratar om de förväntningar som finns på service. Det kan finnas missförstånd om hur det fungerar och då är det vår roll att sprida kunskap. Framför allt gäller det att vi ser företagen och kommuner och myndigheter som medparter, vi är inte motparter till varandra”, säger Carina Edblad. “Jag blev väldigt inspirerad av att få höra en person som Pär Oremo. Då blir man påmind om att det finns otroliga entreprenörer där ute, och att det är många som är beroende av att man kan ta sig fram på våra gator och vägar, säger Mikael Kristiansson.