Nils-Göran Johansson

"Kravet ska också bara användas då det är rimligt att en leverantör kan bemanna med heltidstjänster", säger Sundsvalls kommuns nya inköpschef Nils-Göran Johansson.

Kritiserat krav på heltid tonas ned

NYHET Publicerad

UPPHANDLING Sundsvalls kommuns kritiserade inköpsstrategi tonas ned betydligt. Enligt den tillhörande handlingsplanen är det bara företag inom vård och omsorg som måste erbjuda heltider – och endast vid större upphandlingar.

I mitten av augusti tillträdde Nils-Göran Johansson en nyinrättad tjänst som inköpschef på Sundsvalls kommun. Tidigare hade kommunen en upphandlingschef, en tjänst som varit vakant sedan förra hösten.

– Jag har ett bredare uppdrag och är ansvarig för hela inköpsprocessen vilket innefattar även inköpssupporten och e-handel (inköpssystem) vid sidan av själva upphandlingsprocessen, säger han.

Nils-Göran har en lång erfarenhet av inköp och upphandling. De senaste ett och ett halvt åren var han chef för en gemensam upphandlingsfunktion för kommunerna i Jämtland/Härjedalen. Dessförinnan ledde han inköpsarbetet på Landstinget Västernorrland (nuvarande Region Västernorrland) i sju år.

Som inköpschef har Nils-Göran att förhålla sig till den inköpsstrategi som Sundsvalls kommun införde 2016. En strategi som ifrågasattes starkt av Svenskt Näringsliv och andra näringslivsföreträdare eftersom den bland annat ställer krav på att kommunens leverantörer ska erbjuda heltidstjänster. Oron var att det skulle blir svårare för mindre leverantörer att delta i upphandlingarna. Nu visar det sig att kraven är betydligt mindre långtgående än vad som tidigare kommit fram.

Enligt den handlingsplan från 2018 som är kopplad till strategin står det bland annat att rätt till heltid är begränsat till vård och omsorgstjänster och då endast vid inköp över direktupphandlingsgränsen (knappt 2 miljoner kronor för så kallade välfärdstjänster).

 – Kravet ska också bara användas då det är rimligt att en leverantör kan bemanna med heltidstjänster, enligt Nils-Göran Johansson.

När det gäller kravet på kollektivavtalsliknande villkor* handlar det endast om branscher där det finns särskilda riskyrken. Vilka dessa är avgörs av arbetsmarknadens parter och är alltså inget som Sundsvalls kommun själv styr över.  Kravet på kollektivavtalsliknande villkor gäller också endast vid upphandlingar över det så kallade tröskelvärdet (2,1 miljoner kronor för varor och tjänster. För så kallade välfärdstjänster är gränsen 7,1 miljoner kronor). På punkt efter punkt i handlingsplanen slås det även fast att kraven i strategin ska tillämpas i de fall det anses rimligt. Enligt kommunens ekonomistrateg Jonas Borg beror otydligheten kring strategin på att många läst den som ett operativt dokument.

– Man har trott att det som står i strategin ska bli direkt gällande för alla handläggare. Men enligt vår policy för styrdokument skulle handlingsplanen bli det operativa dokumentet, säger Jonas Borg.

I inköpsstrategin talas det om årliga uppföljningar av följsamheten samt nyckeltal, något som hittills inte har gjorts. Enligt Jonas Borg beror det på brister i IT-systemet. Det går därför inte att säga hur den nya inköpsstrategin påverkat antalet anbud som kommunen får in.

– Vi har idag IT-stöd för stora delar av processen, men eftersom dessa inte är designade för att sammanställa uppgifter om vår inköpsprocess så blir uppföljningarna lidande. Kommunen är fokuserad på att öka digitaliseringen av vår ekonomiprocess och därmed även inköpsprocessen för att förbättra uppföljningen, säger Jonas Borg.

På Upphandlingsenheten i Sundsvall arbetar ett tiotal upphandlare. Nils-Görans mål är att enheten tillsammans med verksamheten ska arbeta mer långsiktigt. Att utveckla dialogen med leverantörerna står också högt på agendan, bland annat genom att erbjuda regelbundna leverantörsträffar och anbudsutbildningar.

Likaså ska upphandlingsenheten fortsätta att förenkla och dela upp upphandlingar i mindre delar så att fler lokala företag väljer att lägga anbud när det är möjligt.

– Ibland ställs det för höga krav, man kan inte begära att litet företag ska ha ett miljöledningssystem till exempel. Då får du ingen som svarar.

Nils-Göran ser fram emot att utveckla arbetet med uppföljning av avtalen.

– Från och med nästa år kommer tre hållbarhetscontroller att tillhöra min enhet. Det betyder att vi på ett bättre sätt håller ihop kravställning och uppföljning inom social, miljö och ekonomi, säger han.

*

Kollektivavtalsliknade villkor avser enligt lag lön, semester och arbetstid. Sundsvalls kommun har valt att även lägga till tjänstepension och försäkringar.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Företagare ska uppleva att de får hjälp snarare än att bara bli kontrollerade”

REGELKRÅNGEL För lantbrukare som vill expandera sin verksamhet är proceduren om att godkännas som tillståndspliktig verksamhet oerhört kostsam och tidskrävande. Många företagare expanderar därför sin verksamhet upp till gränsen för tillståndsplikt. Det leder i sin tur till att flera företag väljer bort expansionsplaner för verksamheten.
NYHET Publicerad:

Omvårdnadsprogrammet i Örnsköldsvik har gett högst andel i jobb

UTBILDNING I Västernorrlands län ska cirka 2 800 niondeklassare och deras föräldrar under de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar Svenskt Näringsliv hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.
NYHET Publicerad:

Klimatet för företagen under lupp

FÖRETAGSKLIMAT Nu är enkäten om det lokala företagsklimatet utskickad till drygt 30 000 företagare i Sverige varav 1800 i Västernorrland. Vad företagare svarar speglar deras uppfattning om möjligheten att driva och utveckla sina verksamheter utifrån attityder, bemötande och ärendehantering hos kommunerna.
NYHET Publicerad:

Att tänka tanken och våga göra skillnad

JULHÄLSNING "Det börjar närma sig tiden att lägga 2019 års arbete till handlingarna. Ett år som präglats av dialog och möten med företagare, politiker och tjänstemän med företagsklimatet i fokus. Möten som ger mig kraft och energi i mitt arbete", skriver Anna Hedensjö Johansson.
NYHET Publicerad:

Bättre inköpskontroll kan rädda kommunalt underskott

UPPHANDLING När Svenskt Näringsliv, Sveriges Byggindustrier, Installatörsföretagen och Maskinentreprenörerna bjöd in till Samhällsbyggardagen med fokus på offentliga upphandlingar så var intresset stort och 75 personer från en mängd olika branscher och verksamheter deltog.
NYHET Publicerad:

Ingen ljusning att vänta i konjunkturen

KONJUNKTUR "Världsekonomin mattas av och läget för svensk ekonomi är oroande. Ett problem är den snabba befolkningsökningen och ett alldeles för svagt bostadsbyggande". Det sa nationalekonomen Göran Grahn från Svenskt Näringsliv när han besökte Sundsvall för ett lunchmöte med tema konjunktur.
NYHET Publicerad:

Framtidens yrkesmöjligheter under lupp

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Arbetsmarknaden är i ständig förändring och för studie- och yrkesvägledarna är det en utmaning att på bästa sätt guida skoleleverna i studie- och yrkesval. Som ett led i att minska glappet mellan utbildning och jobb bjöd Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationer in till en SYV-dag där ett 50-tal SYV:are från hela länet deltog.
NYHET Publicerad:

Krav på heltid oroar omsorgsföretag

UPPHANDLING I handlingsplanen till Sundsvalls kommuns kritiserade inköpsstrategi slås fast att företag inom vård och omsorg ska erbjuda sin personal heltidstjänster. "En ekonomisk katastrof för oss", säger Anne-Lie Ströberg, vd på ES Hemservice i Stöde.
NYHET Publicerad:

Höga Kusten Teknikresurs gasellvinnare 2019

ENTREPRENÖRSKAP Det snabbast växande företaget i Västernorrland är Höga Kusten Teknikresurs i Kramfors, nu utsett till länets gasellvinnare med en tillväxt på 311 procent 2015 - 2018. "Den stora skillnaden för oss kom när vi själva började tillverka maskiner i stället för att endast vara konsult", säger vd:n och ägaren Stefan Andersson.
NYHET Publicerad:

Spelar företagsklimatet någon roll?

FÖRETAGSKLIMAT Sedan vi på Svenskt Näringsliv presenterade årets ranking av företagsklimatet i länets alla kommuner har ledarskribenter och kommunpolitiker skickat med både ris och ros utifrån betydelsen av enkäten och rankingen.
NYHET Publicerad:

Tvärnit för industrin ger inget utrymme i avtalsrörelsen

KONKURRENSKRAFT Avtalsrörelsen 2020 närmar sig och kan bli en rysare för svensk industri. Per Hidesten, vd, Industriarbetsgivarna, Anna Hedensjö Johansson, Svenskt Näringslivs regionchef i Västernorrland och Per Braconier, projektledare, Svenskt Näringsliv, bjöd tillsammans in till ett lunchseminarium om avtalsrörelsen 2020.
NYHET Publicerad:

Spelet mellan politiker och företagare allt mer komplext och rörligt

ARBETSGIVARDAG Arbetsgivardagen i Sundsvall 2019 kryddades med en inspirerad föreläsning av Svenska Dagbladets politiska chefredaktör Tove Lifvendahl. Företagarna på plats fick höra hennes tankar om spelet mellan politiker, företagare och väljare. "Det är ett spel som blir allt mer komplext och rörligt. Var beredda på att många vill använda er för sina syften och se till att reflektera över er egen roll", var två av hennes råd.
NYHET Publicerad:

Kritiserat krav på heltid tonas ned

UPPHANDLING Sundsvalls kommuns kritiserade inköpsstrategi tonas ned betydligt. Enligt den tillhörande handlingsplanen är det bara företag inom vård och omsorg som måste erbjuda heltider – och endast vid större upphandlingar. "Kravet ska också bara användas då det är rimligt att en leverantör kan bemanna med heltidstjänster", säger kommunens nya inköpschef Nils-Göran Johansson.
NYHET Publicerad:

Konkurrens på (o)lika villkor

FÖRETAGKLIMAT En osund konkurrens mellan näringsidkare och kommuner drabbar ofta små lokala företagare. "Det finns en hel del som en kommun eller offentlig aktör kan göra för att arbeta för en sundare konkurrens med näringslivet", menar Stefan Sagebro, expert hos Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Trots den nya tobakslagen – låga avgifter och mindre krångel

FÖRETAGSKLIMAT Det går att förenkla för företagare efter införandet av nya tobakslagen. Krokom och Sollefteå är kommuner som aktivt arbetat för att näringsidkare varken ska få oskäligt höga avgifter eller för mycket administration.
NYHET Publicerad:

Härnösand kan bli ett utbildningsnav för sjöfarten

YRKESUTBILDNING I dagarna träffas kommunstyrelsen i Härnösand för att diskutera den nyligen nedlagda sjöfartsutbildningens eventuella framtid. Vår förhoppning är att utbildningen ska återupptas eftersom Härnösand och hela Norrland skulle vinna stort på att utveckla ett utbildningsnav för sjöfarten. Det skriver Caj Luoma, Björn Lyngfelt och Anna Hedensjö Johansson i en gemensam debattartikel.
NYHET Publicerad:

Näringslivspolitiskt program ska förbättra kommunens service

FÖRETAGSKLIMAT Ett nytt näringslivspolitiskt program i Sundsvalls kommun ska ge fler nöjda företagare och ökad tillväxt. "Det här verktyget skickar viktiga signaler både internt och externt. Vi kan nu tydliggöra att företagens frågor ska prioriteras högst upp för tjänstemän på alla förvaltningar och ute i de kommunala bolagen, ja för alla som arbetar inom kommunen", säger kommunalrådet Peder Björk (S).
NYHET Publicerad:

Timrå tar upp kampen mot osund konkurrens

FÖRETAGSKLIMAT Timrå kommun startar flera aktiviteter samt ett internt konkurrensråd för att stoppa osund konkurrens. "Det är viktigt att vi inte finns på arenor där privata näringsidkare har sin intäkt. Vi hoppas också att det ska bli mer öppen dialog på det här området, för nu är det mest rykten som går ute bland företag", säger upphandlingsstrategen Stefan Eriksson.
NYHET Publicerad:

Serviceinriktad myndighetsutövning lönar sig

RANKING 2019 Västernorrlands bästa företagsklimat finns i Timrå. Det visar Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat 2019. Årets klättrare i länet är Sollefteå som förbättrar sig med hela 60 placeringar jämfört med året innan och kniper genom det titeln ”länets näst bästa företagsklimat”.
NYHET Publicerad:

Tro på och investera i framtiden

UNG FÖRETAGSAMHET I tider som råder där kommuners försörjningsbörda ökar, ekonomin utmanas och besparingskrav råder är det viktigare än någonsin att investera i framtiden. Att investera i framtida entreprenörer, som oavsett om de går till en anställning eller startar egna företag, kommer skapa jobb, skatteintäkter och vara företagsamma. Här har Ung Företagsamhets verksamhet en avgörande roll och kan göra skillnad på riktigt.