Nöjda lärare ger nöjda barn och föräldrar

NYHET Publicerad

FÖRSKOLA Med sin profil för bra mat, miljö och hälsa har Trädets förskola växt och frodats sedan starten. ”Ofta är det bemötandet och hur vi jobbar med barnen som uppskattas”, säger grundaren Erica Rautila. Snart är det dags att ta nästa steg och öppna förskola nummer två.

Erica Rautila Hälsoträdet

Erica Rautila på Hälsoträdet strax utanför Sundsvall efterlyser bättre kommunikation med kommunen och större acceptans. "Ibland blir vi bortglömda och vi får inte de möten vi behöver."

Efter många år som förskolelärare inom det kommunala bestämde sig Erica Rautila och Anette Pettersson för att driva en förskola på egen hand. De ville bestämma över sin egen situation och ge barnen mer tid, och de var övertygade om att de skulle klara det mycket bättre själva.

– På den kommunala förskolan gick alldeles för mycket tid till att personalen skulle sitta och prata med varandra i olika grupper. Vi fick passa varandras barn och det blev svårt att planera arbetet med den egna barngruppen, säger Erica Rautila.

De startade bolaget Hälsoträdet och Trädets förskola i Sundsbruk utanför Sundsvall år 2007. Ett av de främsta målen var att skapa en riktigt bra arbetsmiljö där personalen skulle få mer tid för barnen. Ursprungstanken var att bara ha en avdelning, men allt eftersom barnen har strömmat till har förskolan växt. Idag går 65 barn på fyra avdelningar med totalt 17 medarbetare.

– Vi blev lite större än vdet först var tänkt… Nu är vi inte längre i verksamheten utan sköter företaget. Vi har tagit steg för steg och lärt oss allt eftersom.

Förskolan har en inriktning på mat, miljö och hälsa. All mat är ekologisk och kravodlad, och lagas från grunden, vilket är uppskattat.  

Hälsoträdet satsar också mycket på hur personalen bemöter barn och föräldrar. Det handlar om att vara trevliga mot varandra, hälsa ordentligt på morgonen och inte prata bakom ryggen på varandra, förklarar hon.

– Ofta är det bemötandet och hur vi jobbar med barnen som uppskattas. Det har gjort att ryktet om oss har spridit sig.

För Erica Rautila är det viktigt att klimatet är bra och att personalen mår bra på jobbet. Som ett led i det ordnas det till exempel med friskvård och promenadtävlingar, och en gång om året får alla medarbetare göra en hälsoprofil.

– Medarbetarnas hälsa är något som vi har satsat mycket på. Om de mår bra gör de ett bra jobb och tar emot barn och föräldrar på rätt sätt. Vi vill att alla som kommer hit ska må bra och det är personalen som lägger grunden.

Tack vare att Trädets förskola drivs i privat regi upplever Erica Rautila att det går att göra mer och erbjuda mer än vad de kommunala verksamheterna kan. Till exempel kan föräldrar köpa till extratid på förskolan, utöver de timmar som bestämts, om det skulle behövas.

– I och med att det är vi som styr är flexibiliteten stor och beslutsvägarna korta. Det är vi själva som sitter med bokföringen och har totalkoll på budgeten.

Ett problem för verksamheten är det dåliga samarbetet med kommunen, konstaterar hon. De har försökt att hitta ett sätt att jobba med kommunen men har inte fått det att fungera.

Hon upplever att privata aktörer inte är riktigt accepterade och skulle vilja ha en mer öppen kommunikation med kommunen, bland annat för att få del av relevant information.

– Ibland blir vi bortglömda och vi får inte de möten vi behöver. Jag önskar att det var lättare att få tag på de personer man söker och att vi inte skulle behöva tjata oss till information.   

Det skulle kännas bättre om Trädets förskola blev mer erkänt, påpekar hon.

– Vi gör ju faktiskt ett bra jobb men det får vi aldrig höra från kommunen.

Erica Rautila och Anette Pettersson skulle i nästa skede vilja utöka verksamheten med ytterligare en förskola. Men de senaste årens politiska osäkerhet och debatt kring vinster i välfärden har gjort att de valt avvakta.

– Just nu har vi så fullt vi kan ha det, men vi vill inte ha mer än fyra avdelningar på en enhet. För personalens, barnens och föräldrarnas skull. Det ger större trygghet för alla.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Effektivisering handlar inte om att springa fortare

KOMMENTAR Kommunsektorns kris kan undvikas, visar en ny rapport från Svensk Näringsliv. Lösningen är inte att springa fortare utan att lära av de mest framgångsrika kommunerna och tillämpa ny teknik. Mjuka faktorer som ledning, styrning, uppföljning och upphandling är avgörande för effektiviteten i en kommun, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Krisande kommuner kan vända negativ trend

KOMMUNKRISEN Ekonomin är ansträngd i många kommuner. Diskussioner om sparpaket och skattehöjningar avlöser varandra. Ett sätt att råda bot på problemen är att effektivisera verksamheten. Besparingspotentialen är 30-40 miljarder kronor, enligt två studier.
NYHET Publicerad:

Nya listan: Sveriges effektivaste kommuner

KOMMUNKRISEN Ödeshög och Ydre är landets två effektivaste kommuner. De kombinerar låga kostnader med hög kvalitet, enligt en undersökning som Svenskt Näringsliv har gjort.
NYHET Publicerad:

Operationsstatistik höjer vårdkvalitén

VÄLFÄRD Brittiska erfarenheter av att göra information om vården tillgänglig för patienter diskuterades vid ett seminarium. Hjärtkirurgen sir Bruce Keogh anser att statistiken tjänar kvalitetsutvecklingen i vården och patienterna väl.
NYHET Publicerad:

Valfriheten inom välfärden är åter hotad

KOMMENTAR Att ge regioner och kommuner rätt att reservera LOV-system för idéburna utförare är detsamma som att ge dem rätt att utesluta vinstdrivande företag från valfrihetssystemen. Det vore mycket olyckligt för valfriheten i välfärden, skriver Anders Morin, Svenskt Näringsliv och Christina Cedergren, Cedergruppen.
NYHET Publicerad:

Skattemedel i miljardklassen klantas bort

OFFENTLIG UPPHANDLING Miljarder slarvas bort i samband med offentlig upphandling. Usla inköp, dålig kontroll och uppföljning samt bristfällig konkurrens innebär att det saknas 70-100 miljarder kronor, enligt en ny kartläggning.
NYHET Publicerad:

Så vänder vi den negativa trenden i skolan

DEBATT Sverige måste vara ledande när det gäller kunskapsintensiv produktion av varor och tjänster, annars blir vi omsprungna av andra länder. Därför behöver vi en ny kurs för skolan – med reformer som är baserade på forskning, skriver Caroline af Ugglas, Anders Morin och Karin Rebas och presenterar fem reformförslag.
NYHET Publicerad:

Tjörnbolag växte snabbt med Lov

HEMTJÄNST Under flera år drev Margreth Andersson ett hemtjänstföretag på Tjörn. Hon beskriver kontakten med de äldre som underbar men konstaterar också att livet som småföretagare är tufft.
NYHET Publicerad:

Succé för industrigymnasiet i Södertälje

UTBILDNING Snart är det sju år sedan Scania och Astrazeneca startade ett industrigymnasium i Södertälje. Söktrycket till skolan är idag högst av alla gymnasier i hela Stockholmsregionen och utbildningen ger ett tillskott på hett efterfrågad kompetens i regionen.
NYHET Publicerad:

Nyköpingsskola prisas för kvalitetsarbete

YRKESUTBILDNING Målen är tydliga. Varje lärare och elev vet vad som gäller för att uppnå bästa resultat. Arbetet har gett Nyköping Strand Utbildningscentrum utmärkelsen Bättre skola 2018.
NYHET Publicerad:

Här uppmuntras äldre att leva livet

HEMTJÄNST Att ge äldre möjligheten att leva sitt liv fullt ut. Det är hemtjänstföretaget Alevas främsta mål. Framgångarna bygger på ett tydligt fokus på att individens behov tillgodoses, och att medarbetarna får stort handlingsutrymme att fatta beslut i vardagen.
NYHET Publicerad:

Politiskt trängd skolföretagare sålde verksamheten

VÄLFÄRD Politisk osäkerhet fick Skolhoppet, som driver en montessoriskola, att sälja till ett större bolag. Därmed är skolans framtid tryggad. "Som liten friskola är det ganska tufft och skakigt idag", säger grundaren Maria Jacky.
NYHET Publicerad:

En myt att mer resurser löser välfärdens problem

KOMMENTAR Mer resurser löser inte välfärdens problem, utan leder till följdproblem. Den enda lösning som är förenlig med förbättrad välfärd är att öka användningen av modern teknik i kommunsektorn, skriver Bettina Kashefi, chefekonom och Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

I Böle har skolan blivit byns mötesplats

SKOLA När den kommunala skolan i Böle lades ner 2003, gick föräldrarna ihop för att rädda den. De startade en ideell förening som idag äger skolan, en restaurang och ett fastighetsbolag. All vinst återinvesteras, bland annat i hög personaltäthet och näringsrik mat lagad från grunden.
NYHET Publicerad:

Dialys på export stärker svensk välfärd

VÅRD Sedan det svenska dialysföretaget Diaverum köptes av ett riskkapitalbolag för elva år sedan har expansionen varit rekordartad. Företaget finns idag i uppåt 20 länder och en av framgångsfaktorerna är det systematiska kvalitetsarbetet som ständigt förbättrar för patienterna.
NYHET Publicerad:

Nöjda lärare ger nöjda barn och föräldrar

FÖRSKOLA Med sin profil för bra mat, miljö och hälsa har Trädets förskola växt och frodats sedan starten. ”Ofta är det bemötandet och hur vi jobbar med barnen som uppskattas”, säger grundaren Erica Rautila. Snart är det dags att ta nästa steg och öppna förskola nummer två.
NYHET Publicerad:

Politiker vallfärdar till fristående skola

GRUNDSKOLA När Jessica och Fredrik Påhlsson startade sin första skola var målet att bli bäst. Idag vallfärdar politiker och andra dit för att förstå hur de får ihop ekvationen med mindre klasser och högre lärartäthet med samma budget som kommunens skolor.
NYHET Publicerad:

Små förskolor får nytt liv med gemensamma processer

VALFRIHET Nya regler och myndighetskrav gör det allt krångligare att driva små förskolor. För att fler små förskolor ska överleva stöttar Tivoliförskolor dem med administrationen. ”Enda möjligheten att klara det på sikt är att samla många under samma paraply”, säger Anders Grahn, verksamhetschef.
NYHET Publicerad:

Familjär hemtjänst lockar både personal och äldre

OMSORG Hemtjänstföretaget Allas vård och omsorg i Enköping växer så att det knakar. Antalet anställda har ökat från 6 till 40 sedan starten för två år sedan. Enligt vd:n Elvir Blazevic ligger företagets familjära känsla bakom en stor del av framgångarna.
NYHET Publicerad:

Kommunerna måste bli effektivare – nu!

DEBATT Bristen på arbetskraft hotar den svenska välfärden. Om inget görs snarast kommer hela ökningen av sysselsättningen fram till år 2025 behöva ske i kommunsektorn. Ett sådant scenario vore förödande för Sverige, skriver Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.