Nöjda lärare ger nöjda barn och föräldrar

NYHET Publicerad

FÖRSKOLA Med sin profil för bra mat, miljö och hälsa har Trädets förskola växt och frodats sedan starten. ”Ofta är det bemötandet och hur vi jobbar med barnen som uppskattas”, säger grundaren Erica Rautila. Snart är det dags att ta nästa steg och öppna förskola nummer två.

Erica Rautila Hälsoträdet

Erica Rautila på Hälsoträdet strax utanför Sundsvall efterlyser bättre kommunikation med kommunen och större acceptans. "Ibland blir vi bortglömda och vi får inte de möten vi behöver."

Efter många år som förskolelärare inom det kommunala bestämde sig Erica Rautila och Anette Pettersson för att driva en förskola på egen hand. De ville bestämma över sin egen situation och ge barnen mer tid, och de var övertygade om att de skulle klara det mycket bättre själva.

– På den kommunala förskolan gick alldeles för mycket tid till att personalen skulle sitta och prata med varandra i olika grupper. Vi fick passa varandras barn och det blev svårt att planera arbetet med den egna barngruppen, säger Erica Rautila.

De startade bolaget Hälsoträdet och Trädets förskola i Sundsbruk utanför Sundsvall år 2007. Ett av de främsta målen var att skapa en riktigt bra arbetsmiljö där personalen skulle få mer tid för barnen. Ursprungstanken var att bara ha en avdelning, men allt eftersom barnen har strömmat till har förskolan växt. Idag går 65 barn på fyra avdelningar med totalt 17 medarbetare.

– Vi blev lite större än vdet först var tänkt… Nu är vi inte längre i verksamheten utan sköter företaget. Vi har tagit steg för steg och lärt oss allt eftersom.

Förskolan har en inriktning på mat, miljö och hälsa. All mat är ekologisk och kravodlad, och lagas från grunden, vilket är uppskattat.  

Hälsoträdet satsar också mycket på hur personalen bemöter barn och föräldrar. Det handlar om att vara trevliga mot varandra, hälsa ordentligt på morgonen och inte prata bakom ryggen på varandra, förklarar hon.

– Ofta är det bemötandet och hur vi jobbar med barnen som uppskattas. Det har gjort att ryktet om oss har spridit sig.

För Erica Rautila är det viktigt att klimatet är bra och att personalen mår bra på jobbet. Som ett led i det ordnas det till exempel med friskvård och promenadtävlingar, och en gång om året får alla medarbetare göra en hälsoprofil.

– Medarbetarnas hälsa är något som vi har satsat mycket på. Om de mår bra gör de ett bra jobb och tar emot barn och föräldrar på rätt sätt. Vi vill att alla som kommer hit ska må bra och det är personalen som lägger grunden.

Tack vare att Trädets förskola drivs i privat regi upplever Erica Rautila att det går att göra mer och erbjuda mer än vad de kommunala verksamheterna kan. Till exempel kan föräldrar köpa till extratid på förskolan, utöver de timmar som bestämts, om det skulle behövas.

– I och med att det är vi som styr är flexibiliteten stor och beslutsvägarna korta. Det är vi själva som sitter med bokföringen och har totalkoll på budgeten.

Ett problem för verksamheten är det dåliga samarbetet med kommunen, konstaterar hon. De har försökt att hitta ett sätt att jobba med kommunen men har inte fått det att fungera.

Hon upplever att privata aktörer inte är riktigt accepterade och skulle vilja ha en mer öppen kommunikation med kommunen, bland annat för att få del av relevant information.

– Ibland blir vi bortglömda och vi får inte de möten vi behöver. Jag önskar att det var lättare att få tag på de personer man söker och att vi inte skulle behöva tjata oss till information.   

Det skulle kännas bättre om Trädets förskola blev mer erkänt, påpekar hon.

– Vi gör ju faktiskt ett bra jobb men det får vi aldrig höra från kommunen.

Erica Rautila och Anette Pettersson skulle i nästa skede vilja utöka verksamheten med ytterligare en förskola. Men de senaste årens politiska osäkerhet och debatt kring vinster i välfärden har gjort att de valt avvakta.

– Just nu har vi så fullt vi kan ha det, men vi vill inte ha mer än fyra avdelningar på en enhet. För personalens, barnens och föräldrarnas skull. Det ger större trygghet för alla.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Politiskt trängd skolföretagare sålde verksamheten

VÄLFÄRD Politisk osäkerhet fick Skolhoppet, som driver en montessoriskola, att sälja till ett större bolag. Därmed är skolans framtid tryggad. "Som liten friskola är det ganska tufft och skakigt idag", säger grundaren Maria Jacky.
NYHET Publicerad:

En myt att mer resurser löser välfärdens problem

KOMMENTAR Mer resurser löser inte välfärdens problem, utan leder till följdproblem. Den enda lösning som är förenlig med förbättrad välfärd är att öka användningen av modern teknik i kommunsektorn, skriver Bettina Kashefi, chefekonom och Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

I Böle har skolan blivit byns mötesplats

SKOLA När den kommunala skolan i Böle lades ner 2003, gick föräldrarna ihop för att rädda den. De startade en ideell förening som idag äger skolan, en restaurang och ett fastighetsbolag. All vinst återinvesteras, bland annat i hög personaltäthet och näringsrik mat lagad från grunden.
NYHET Publicerad:

Dialys på export stärker svensk välfärd

VÅRD Sedan det svenska dialysföretaget Diaverum köptes av ett riskkapitalbolag för elva år sedan har expansionen varit rekordartad. Företaget finns idag i uppåt 20 länder och en av framgångsfaktorerna är det systematiska kvalitetsarbetet som ständigt förbättrar för patienterna.
NYHET Publicerad:

Nöjda lärare ger nöjda barn och föräldrar

FÖRSKOLA Med sin profil för bra mat, miljö och hälsa har Trädets förskola växt och frodats sedan starten. ”Ofta är det bemötandet och hur vi jobbar med barnen som uppskattas”, säger grundaren Erica Rautila. Snart är det dags att ta nästa steg och öppna förskola nummer två.
NYHET Publicerad:

Politiker vallfärdar till fristående skola

GRUNDSKOLA När Jessica och Fredrik Påhlsson startade sin första skola var målet att bli bäst. Idag vallfärdar politiker och andra dit för att förstå hur de får ihop ekvationen med mindre klasser och högre lärartäthet med samma budget som kommunens skolor.
NYHET Publicerad:

Små förskolor får nytt liv med gemensamma processer

VALFRIHET Nya regler och myndighetskrav gör det allt krångligare att driva små förskolor. För att fler små förskolor ska överleva stöttar Tivoliförskolor dem med administrationen. ”Enda möjligheten att klara det på sikt är att samla många under samma paraply”, säger Anders Grahn, verksamhetschef.
NYHET Publicerad:

Familjär hemtjänst lockar både personal och äldre

OMSORG Hemtjänstföretaget Allas vård och omsorg i Enköping växer så att det knakar. Antalet anställda har ökat från 6 till 40 sedan starten för två år sedan. Enligt vd:n Elvir Blazevic ligger företagets familjära känsla bakom en stor del av framgångarna.
NYHET Publicerad:

Kommunerna måste bli effektivare – nu!

DEBATT Bristen på arbetskraft hotar den svenska välfärden. Om inget görs snarast kommer hela ökningen av sysselsättningen fram till år 2025 behöva ske i kommunsektorn. Ett sådant scenario vore förödande för Sverige, skriver Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

"Vi måste använda skattekronorna mer effektivt"

VÄLFÄRD Välfärden står inför enorma utmaningar. Men det finns utrymme för effektivisering, menar Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne. "Egentligen behöver vi inte mer pengar till välfärden. Vi måste bara bli mer effektiva", sa hon under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

På Förskolan Viljan får barnen styra

VÄLFÄRD På Förskolan Viljan styrs verksamheten mycket av barnens nyfikenhet och kreativitet. Det kräver att det finns struktur och tydlighet i grunden, enligt grundaren Vesna Birkedahl. ”Att vi är så tydliga med hur vi vill jobba är en av våra absoluta framgångsfaktorer”.
NYHET Publicerad:

Barn och äldre umgås i vardagen med nytt koncept

OMSORG Kontakten mellan barn och äldre i samhället är inte lika självklar som förr. Det vill omsorgsjätten Norlandia ändra på. Från och med nu börjar företaget att bygga sina verksamheter med förskola och äldreboende i samma hus, med gemensamma lokaler och mötesplatser.
NYHET Publicerad:

Larmet: Miljarder saknas i välfärden

VÄLFÄRD Välfärdssektorn står inför stora finansiella utmaningar de närmaste åren, visar beräkningar från Finansdepartementet. För att möta behoven krävs det att både offentliga och privata aktörer samarbetar och att skattepengarna används mer effektivt, menar representanter från näringslivet.
NYHET Publicerad:

Politikerna om välfärdens utmaningar

VÄLFÄRDEN En åldrande befolkning, kompetensbrist och ett svagt förtroende för politikernas förmåga att rädda välfärden. Det är en del av utmaningarna för framtidens välfärd. Så hur vill politikerna lösa utmaningarna?
NYHET Publicerad:

Pedagoghund får oroliga elever att slappna av

NYTÄNKANDE En dag i veckan följer pedagoghunden Stella med matte, specialpedagogen Marie Drugge, till jobbet på Klaragymnasiet i Karlstad. Med en hund i rummet blir samtalen med eleverna bättre – lugnare, roligare och bättre. ”En hund når fram på ett helt annat sätt”, säger Marie Drugge.
NYHET Publicerad:

På Villa Arelid är det gästerna som styr

VÄLFÄRD De som bor på korttidsboendet Villa Arelid kallas för gäster och här är det deras behov som styr. ”Vi är till för dem – de är inte till för oss. Det är vi som ska ge dem stöd i livet och då är det viktigt att ha rätt perspektiv”, säger grundaren Elisabeth Mila.
NYHET Publicerad:

Välfärdsföretagare vill samarbeta mer

HEMTJÄNST Bra hemtjänst handlar om personalens och ledningens inställning, anser Anette Andersson. När hon inte längre stod ut med kommunens tröghet och ineffektivitet startade hon hemtjänstföretaget Primula på Gotland. Nu brottas hon med synen på välfärdsföretagare.
NYHET Publicerad:

Mobilapp får fler elever att äta lunch

INNOVATION I VÄLFÄRDEN Sedan företaget Mitt Gastronomi inte längre lagar skolmat i blindo har svinnet halverats och kvaliteten på skolmaten ökat. Bakom succén finns en mobilapp där eleverna förbeställer sin lunch. Nu äter fler elever lunch och presterar därmed bättre i skolan.
NYHET Publicerad:

Humana: Vi har sparat nästan en miljard åt skattebetalarna 2017

VÄLFÄRDEN Närmare en miljard kronor räknar företaget Humana AB med att ha sparat skattebetalarna år 2017 genom att erbjuda bättre och billigare vård och omsorg i förhållande till offentliga alternativ. De stora besparingarna sker inom personlig assistans.
NYHET Publicerad:

"Företagande kan ge jättelyft för välfärden"

OMSORG Många välfärdsföretag drivs av engagerade kvinnor. Om de i stället för att tryckas ner av vinstdebatten fick bättre förutsättningar, så skulle branschen lyfta, anser hemtjänstföretagaren Ulrika Odh.