Oroande utveckling av företagsklimatet i Västernorrland

PRESSMEDDELANDE Publicerad

- Jag måste säga att jag är mycket oroad när alla kommuner i länet går ned i rankingen av företagsklimatet utom en som står still. Vi måste ta krafttag näringsliv, politiker och tjänstemän tillsammans!, säger Malin Sjölander regionchef på Svenskt Näringsliv i Västernorrland.

Svenskt Näringslivs unika kommunranking bygger främst på enkätsvar från totalt drygt 36 000 företagare – de verkliga experterna på företagsklimat – men också på statistik från Statistiska Centralbyrån. I Västernorrland har 1800 enkäter gått ut till företag och svarsfrekvensen ligger mellan 51-59% i de olika kommunerna i länet. I år har även alla ordinarie politiker i kommunfullmäktige fått svara på enkäten, men de svaren är inte rankinggrundande.

- Om jag fick ge ett råd riktat mot länets kommunkontor med politiker och tjänstemän då är det att de måste ha lika mycket handling som prat för att förbättra företagsklimatet. Då gäller det till exempel att se över hur mycket kommunen konkurrerar med företag och hur mycket som läggs ut på entreprenad. Samt naturligtvis hur man bemöter företag som vill driva verksamhet i kommunen!, säger Malin Sjölander, Svenskt Näringsliv Västernorrland.

- Fortfarande är Örnsköldsviks- och Timrå kommun outstanding vad gäller företagsklimat i vårt län, de klarar sig också bra i konkurrensen med Sveriges kommuner främst när det gäller företagens omdöme om attityder från politiker och tjänstemän. Lite oroande är det att Örnsköldsvik tappar mer än 20 placeringar, säger Malin Sjölander, Svenskt Näringsliv Västernorrland.

- En bekymmersam signal i år är att differensen är mycket stor mellan hur företag och politiker ser på företagsklimatet i flertalet kommuner. Speciellt i Härnösand, Sollefteå och Kramfors, säger Malin Sjölander, Svenskt Näringsliv Västernorrland.

För ytterligare information kontakta:

Malin Sjölander, regionchef Västernorrland 070-240 56 41

Carina Centrén, central projektledare 0454 347 47, 070 647 26 90

Olle Nylund, arbetar centralt med lokalt företagsklimat 013 25 30 15