Paneldebatt: Kampen om kompetens

NYHET Publicerad

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Hur ska Västernorrland vinna den hårda kampen om arbetskraft? Den frågan kom högst på dagordningen när Företagsekonomiska klubben ordnade paneldebatt.

Anna Hedensjö Johansson, Mathias Nylén, Therese Sjögren, Hans-Erik Nilsson och Carina Bergquist Palm.

Deltagare i panelen: Anna Hedensjö Johansson, Mathias Nylén, Therese Sjögren, Hans-Erik Nilsson och Carina Bergquist Palm.

Kompetensförsörjning – utmaning eller möjlighet för Sundsvall?, var ett ämne som lockade drygt 70 deltagare till lunch med debatt på Hotell Knaust.

På scenen fanns fem personer med god inblick på området: Anna Hedensjö Johansson, Svenskt Näringsliv, Therese Sjögren, Arbetsförmedlingen, Carina Bergquist Palm, CER-nätverket, Hans-Erik Nilsson, Mittuniversitetet och Mathias Nylén, Mittmedia, samt moderatorn Kjell Carnbro.

Matias Nylén

Mathias Nylén, utvecklingschef på Mittmedia, beskrev hur den avdelning han ansvarar för gör för att attrahera spetskompetens.

Starkaste intrycket gjorde Mittmedias utvecklingschef Mathias Nylén, som också hade de mest konkreta synpunkterna och exempel från den egna verksamheten.

Han beskrev hur företagets utvecklingsavdelning vuxit från en handfull medarbetare för några år sedan till att nu bestå av 36 personer. Det som drivit den utvecklingen är den snabba digitalisering som koncernen är mitt inne i, och behovet att kunna rekrytera digital kompetens och affärsutvecklare är stort. För att klara det har utvecklingsavdelningen tänkt nytt.

– Många i regionen jobbar inom it, men finns inom tyngre utveckling inte minst hos de statliga verken. Vi behöver dem som kan utveckla appar och upplevelser och som kan grafisk design. Det gör att vi till exempel har rekryterat kompetens från Spotify, sa Mathias Nylén.

För att kunna attrahera den här gruppen har Mittmedias utvecklingsavdelning ställt om sitt arbetssätt. Organisationen har plattats ut, man arbetar i team där titlar är borttagna och man arbetar agilt, det vill säga snabbrörligt och förändringsbenäget.

– Vi har dessutom medarbetare från många olika länder och har övergått till engelska som språk på jobbet. Detta ger oss också en konkurrensfördel eftersom vi får bättre kontakt med utländska studenter, sa Mathias Nylén.

Kamp om kompetens upplever även CER-nätverket som består av företag inom bank, försäkring och pension.

– Många av dem som utbildas på Mittuniversitetet rekryteras till branschen redan innan de är klara. Vi önskar fler utbildningsplatser inom ekonomi, sa Carina Bergquist Palm, som representerade CER-nätverket men som också är regionchef för Nordea.

– Jag är rädd att vi inte hänger med i digitaliseringen. Kanske behöver vi köpa uppdragsutbildningar av Mittuniversitetet för att klara oss, lade hon till.

Hans-Erik Nilsson från Mittuniversitetet beskrev nuläget som att man de senaste åren haft en bekymmersam 20-procentig neddragning av statliga medel, samt att det finns starkare incitament för att starta utbildningar inom välfärdssektorn än inom it och ekonomi.

– Men däremot finns en intressant marknad i Kina. Vi har förfrågningar från universitet i Bejing som vill skicka betalande studenter till oss, sa Hans-Erik Nilsson.

Ska kineser lösa våra kompetensbehov, eller kommer hjälpen från Norge? Therese Sjögren, chef för Arbetsförmedlingen i Sundsvall och Ånge, har i alla fall gjort försök att vända blicken västerut. Men det har inte lyckats.

– Det finns arbetslösa ingenjörer i Norge. Vi har därför erbjudit lokala företag här att följa med på arbetsmarknadsmässor i Oslo och presentera sig. Men tyvärr har inte ett enda företag nappat på det. Då måste vi ju också ställa frågan, om den påstådda bristen egentligen är så stor, berättade hon.

Hon underströk dock att det helt klart finns många företag som har svårt att hitta arbetskraft. 35 procent av privata företag upplever en brist och att många av dem därför tackar nej till order.

– Problemet är att missmatchen mellan behoven och de arbetssökande är större än den någonsin varit under efterkrigstiden. 75 procent av de arbetssökande tillhör vad som kallas en utsatt grupp, personer med funktionsnedsättning, avsaknad av gymnasiebetyg, utomeuropeiskt födda eller i åldern 55-64 år, sa Therese Sjögren.

I Sundsvall har 55 procent av de utomeuropeiskt födda en utbildning som motsvarar 9-årig grundskola eller lägre.

– De signaler vi får pekar tydligt på att det är en stor missmatch, bekräftade Svenskt Näringslivs regionchef Anna Hedensjö Johansson.

– Men det är också ett problem att det tar alldeles för lång tid för utrikes födda att komma i jobb. Vi måste korta tiden, minska krångel och validera snabbare. Jag vet att branschorganisationen Visita tillsammans med Arbetsförmedlingen satt igång ett projekt för att få fram nya kockar på bara en månad. Vi vill se fler sådana initiativ, fortsatte hon.

Sammanfattningsvis: Det är för stort avstånd mellan kompetensen hos de arbetssökande och företagens behov. Den utmaningen vill Svenskt Näringsliv se en kraftsamling för att möta, inte minst genom aktiva åtgärder som behovsstyrda yrkesutbildningar.

Text och foto: Anders Lövgren

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Samarbete högt på kommunernas agenda

FÖRETAGSKLIMAT När Svenskt Näringslivs inspirationsdag för ett förbättrat företagsklimat hölls i Umeå var det fullsatt med inbjudna politiker och tjänstemän. Föreläsningar och workshops stod på programmet. ”Under 2017 började vi arbeta med företagsklimatet på ett annat sätt i Åsele. Nu är det mer tydligt att vi gör det här tillsammans”, säger Linnea Lindberg, kommunalråd Åsele kommun.
NYHET Publicerad:

Förenkla regelverket och turismsatsningar

FÖRETAGSKLIMAT För att små företag ska ha en rimlig chans att leverera till det offentliga måste det till förenklingar i upphandlingarna. Det var en av de frågeställningar som företagare i Ronneby framförde när de på ett 9-möte mötte politikerna i dialog om den lokala näringslivsutvecklingen.
NYHET Publicerad:

Företagsklimatet ska finnas i kommunens DNA

FÖRETAGSKLIMAT I Lekebergs kommun finns en kultur där företagsklimat och utveckling är i fokus och det märks i både Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet och i företagsamheten bland kommunens invånare. "Vi i den kommunala organisationen ska vara möjliggörare, men inte nödvändigtvis utförare", säger Anna Andréasson näringslivs- och utvecklingschef i Lekebergs kommun.
NYHET Publicerad:

Kommunalt tvätteri dopas med statliga pengar

OSUND KONKURRENS Landskrona har startat ett tvätteri för att få arbetslösa i arbete, med löner som staten betalar. "Vad säger att kommuner stannar vid tvätteri, om de blir belönade med statliga pengar för att ha så många anställda som möjligt?", säger Jan Kluge , ordförande Svenska Tvätteriförbundet.
NYHET Publicerad:

Vi siktar på Rättviksmodellen

FÖRETAGSKLIMAT Tidigare i veckan arrangerade Svenskt Näringsliv en Inspirationsdag för ett bättre företagsklimat, där 150 politiker och tjänstemän deltog. En av dessa var Tony Ring (m) oppositionsråd i Karlskoga. Vi vill veta vad han fick med sig från dagen.
NYHET Publicerad:

"Vi i kommunerna behöver göra vår hemläxa"

FÖRETAGSKLIMAT Tidigare i veckan arrangerade Svenskt Näringsliv en Inspirationsdag för ett bättre företagsklimat, där 150 politiker och tjänstemän deltog. En av dessa var Jessica Drugge, Näringslivssamordnare i Botkyrka. Vi vill veta vad hon fick med sig från dagen.
NYHET Publicerad:

Rapport: ROT- och RUT-företagandet sjunker markant

FÖRETAGSKLIMAT Nyföretagsamheten i Sverige sjunker återigen och är den lägsta på tio år. Det visar Svenskt Näringslivs årliga rapport om företagsamheten. ”En mycket olycklig utveckling. I ekonomiskt goda tider borde vi snarare se fler företagsamma”, säger Christer Östlund, ansvarig för kommunrelationer vid Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Reepaluutredningen innebär tvångsnedläggning av min förskola”

FÖRETAGSAMHETEN I elva år har Helena Dyrén drivit sin förskola och fått mycket uppskattning från både föräldrar och kommunen. Men nu går hennes och många andra friförskolor en osäker framtid till mötes. ”Blir Reepaluutredningen verklighet gör jag konkurs”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Rapport: Välfärdsföretagare allt färre

FÖRETAGSAMHETEN Antalet nya företagare i välfärdssektorn sjunker, samtidigt ökar gruppen som lägger ner verksamheten. Främsta förklaringen är vinstdebatten. I skottgluggen hamnar framför allt företagsamma kvinnor, visar ny statistik.  
NYHET Publicerad:

Regeringens skogspolitik stoppar miljösatsning för miljarder

SKOGSINDUSTRIN Planerna på den största investeringen i svensk skogsindustri någonsin, ett nytt bioraffinaderi i Domsjö utanför Örnsköldsvik, ligger risigt till. Orsaken är osäkerheten i regeringens skogspolitik och allt fler avverkningsförbud.
NYHET Publicerad:

Kodcentrum startar Sveriges första lärarkodstuga

KODNING I höst införs programmering och digital kompetens på schemat. För lärarna kan det skapa en oro och osäkerhet eftersom många saknar programmeringskunskaper. Därför startat nu Kodcentrum landets första lärarkodstuga.
NYHET Publicerad:

Mer service till Linköpings företagare

FÖRETAGSKLIMAT I Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet har Linköpings kommun försämrats ett par år gällande den upplevda servicen till företagen. Därför är det glädjande att kommunen nu satsar på att ge en ökad service till näringslivet och har startat en helt ny tjänst kallad Företagsservice.
NYHET Publicerad:

"Skicka inga bruna kuvert"

FÖRETAGSKLIMAT På initiativ av Svenskt Näringsliv deltar Östhammars kommun och ytterligare fyra kommuner runt om i landet i ett utvecklingsprogram för kommuner. Genom workshops med inspel från experter ges möjligheten att djupdyka i diskussioner, där syftet är att främja det lokala företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Småföretagen viktiga för Kirunas utveckling

VÄLFÄRD ”Jag tror inte att människor i allmänhet tänker på hur mycket småföretagen bidrar med till samhällets utveckling. Tänk om vi i Kiruna kunde räkna ihop alla jobb inom den privata sektorn och hur mycket skatt vi tillsammans betalar till kommunens verksamheter! Det skulle kunna bli en överraskande läsning.” Det säger Åsa Jannok, VD för Kirunahälsan AB.
NYHET Publicerad:

”Jag har satt egna mål för Täbys företagsklimat”

FÖRETAGSKLIMAT "Täby kommun ska ligga i absoluta toppen när det gäller hur företagen upplever det lokala företagsklimatet. Jag vet hur bra Solna stad är och hur mycket det betyder för företagen, så jag vill kämpa tillsamman med Täby kommun och företagen för att nå dit", säger Cecilia Wingård som sedan knappt 2 år är VD på Såstaholm Hotell & Konferens.
NYHET Publicerad:

Sundsvallsbutik bepansrar skyltfönstret och låser dörren

BROTTSLIGHET Att jobba i klädbutik har blivit ett högriskyrke. Företagaren Per-Erik Christensen i Sundsvall har fått nog. Nu har han satt fjärrlås på butiksdörren och installerat pansarglas i skyltfönstret för att undvika inbrott.
NYHET Publicerad:

Bättre flyg i Växjö

INFRASTRUKTUR Näringslivet har under en längre tid önskat att få förbindelse i Växjö med en stor internationell flygplats. Nu är det på gång.
NYHET Publicerad:

Sundsvalls framtid är digital

FÖRETAGSKLIMAT Sundsvalls kommunalråd Peder Björk gläds åt kommunens framgångar som IT-kluster, och tror på fler digitala etableringar. Oppositionsrådet Jörgen Berglund efterlyser dock bättre attityder gentemot företagen från kommunens sida.
NYHET Publicerad:

Ökade ansökningar till yrkesprogrammen i Falkenberg

SKOLA NÄRINGSLIV. Intresset för yrkesprogrammen på gymnasiet är på uppgång i Falkenbergs kommun. För tredje året i rad ökar sökande till yrkesprogrammen avseende förstahandsval. ”2015 var en bottennotering för oss, men nu är vi uppe på samma nivåer som för fem-sex år sedan. Det känns jätteroligt.”, säger Ulf Olsson, ansvarig gymnasieskolan Falkenbergs kommun.
NYHET Publicerad:

Fler elever ska lockas till företagande

UNG FÖRETAGSAMHET Möjligheten att få driva företag på gymnasiet kan locka fler elever. Det tror Maria Block, näringslivsutvecklare i Bromölla kommun som nu vill satsa mer på Ung Företagsamhet (UF).