SEMINARIUM / MÖTE Län: Västernorrlands länInställt

Rapportsläpp Rekryteringsenkäten

Mia Bernhardsen
Foto: Ernst Henry Photography AB

Mia Bernhardsen

Välkommen till rapportsläpp av Rekryteringsenkäten 2020

Mia Bernhardsen, arbetsmarknadsexpert, Svenskt Näringsliv, finns på plats för att presentera resultatet.

Senaste nytt om rekryteringar utifrån färsk undersökning som kartlägger företagens kompetensbehov, rekryteringsmönster och hur de uppfattar tillgången på relevant arbetskraft. Kompetensförsörjning är en återkommande utmaning hos många. Här får du ta del av hur det ser ut i Västernorrland och Sverige.

  • Vilken kompetens efterfrågar företagen?
  • Vilka är orsakerna och vilka åtgärder behövs kopplade till rekryteringssvårigheter?
  • Vilka konsekvenser uppstår när det råder kompetensbrist?
  • Hur rekryterar företagen?
  • Hur ser företagen på sin rekrytering framåt?

Anmälan: Sista dag för anmälan är den 31 mars. Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på lunchen.

Välkommen!

Om rekryteringsenkäten

Rekryteringsenkäten har genomförts sedan  slutet av 1990-talet vilket möjliggör jämförelser över tid.

Svenskt Näringsliv vill med rekryteringsenkäten, bidra till diskussionen om den svenska arbetsmarknadens funktion med målsättningen att företagens kompetensbehov tillgodoses.

Datum och tid

  • Tisdag 7 april 2020, kl. 11:30 – 13:30

Plats

Elite Hotel Knaust, Storgatan 13, Sundsvall

Kontaktperson