SEMINARIUM / MÖTE Län: Västernorrlands län

Rekrytering och bättre integration på arbetsmarknaden

Välkommen till ett möte som är uppdelat i två delar och där du själv väljer om du vill delta på båda eller bara på ett.

Rekryteringsenkäten 2018

Att rekrytera rätt medarbetare är en stor utmaning för många företagare i länet. I takt med att ekonomin och arbetsmarknaden går för högtryck har kompetensbristen inom många branscher blivit alltmer utbredd. Konsekvenserna för företagens tillväxt och möjlighet att svara mot kundernas efterfrågan är påtaglig.

emelie nordström

Seminariet leds av Emelie Nordström

Svenskt Näringsliv har sedan 1999 kartlagt företagens kompetensbehov på bransch och länsnivå. Vi presenterar resultatet för den senaste undersökningen bland företagen i länet. Hur ser kompetensbristen ut? Vad blir konsekvenserna för företagen? Via vilka kanaler väljer företagen att rekrytera? Vilka kompetenser efterfrågas? Och hur löser företagen sina rekryteringsproblem?

Välkommen till ett seminarium där du kan ta del av de nya resultaten och diskutera med företagarkollegor och experter om hur utmaningarna liksom lösningarna ser ut.

Lunch 11.45 - 12.30

 

Kan företagens kompetensförsörjning stärkas av bättre integration på arbetsmarknaden?

Bristen på "enkla jobb" gör att många personer, till exempel nyanlända och ungdomar som saknar arbetslivserfarenhet och utbildning, har svårt att hitta ett jobb.

Patrik Karlsson

Seminariet leds av Patrik Karlsson

Foto: SÖREN ANDERSSON

Kan företagens kompetensbehov och utanförskapet på arbetsmarknaden bidra till varandras lösningar? Är fler "enkla jobb" en del av lösningen? Vad behöver staten bidra med? Kan företag dra nytta av den outnyttjade arbetskraften och vad krävs för att det ska ske i större utsträckning?

Tillsammans kommer vi att diskutera vad som krävs för att fler personer med låga kvalifikationer i högre utsträckning ska kunna konkurrera om jobben och bidra till företagens kompetensförsörjning.

Anmälan
Sista dag för anmälan är den 6 april. Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på lunchen.

Datum och tid

  • Tisdag 10 april 2018, kl. 11:00 – 13:30

Plats

Sidsjö Hotell & Konferens, Paviljongvägen 9, Sundsvall

Kontaktperson