Jerry Engström

Samverkan mellan offentligt och privat - Fem tips på hur ni tar steg i rätt riktning

NYHET Publicerad

GÄSTKRÖNIKA Det är med en nyfunnen energi jag lämnar det bästa mötet jag än så länge haft med Länsstyrelsen Västernorrland. Känslan bekräftas av övriga företagare och byalagsrepresentanter när vi tar en gemensam lunch på Dockstabaren. Mötet har handlat om utveckling av Skuleskogens Nationalpark och Skuleberget och det här var riktigt bra.

Det har tagit några år och ett antal möten att komma hit. Vi har ena stunden kunnat glädjas åt vårt gemensamma arbete att göra området kring Skuleberget till navet och tillväxtmotorn inom besöksnäringen i Höga Kusten och i andra stunder upplevt en total frustration kring hur vi kan se på regionens visioner och mål på så olika sätt. Känslan är att vi nu äntligen förstår oss på varandra och jag tänkte därför passa på att dela med mig av 5 tips som jag tror var avgörande för ett bra möte.

Men innan dess, låt mig bara få inleda med några korta tankar om alla våra storslagna visioner, för även om jag gillar att drömma stort måste vi alla komma ihåg att det ofta handlar om att börja smått och förhålla sig till verkligheten

Jerry-vison

”Skillnaden mellan en strategi och en önskelista är att den ena är nedbruten i en tydlig och överenskommen handlingsplan”

De fantastiska visionerna

Visst är det kul med storslagna visioner. Låt oss öka antalet innevånare och dubbla antalet besökare – det kommer skapa fler jobb och mer resurser till välfärden. Låt oss påskynda nyföretagandet och skapa levande landsbygd med hjälp av digitalisering samt natur- och smakturism. Låt oss nu förlänga säsongerna och även göra vintern mer attraktiv. Alla företag borde anställa fler och skapa hundratals nya jobb, vi sätter det som mål.

Visst vore det fantastiskt om det vore så enkelt och givet var vi lägger fokus upplever jag att vi ibland luras att tro att vi kan tänka och prata oss fram till utveckling.

Låt oss även lyssna till företagens behov

Det är klart jag ser fördelar i att hundratals så kallade utvecklare eller projektledare möts under temadagar runt om i Sverige, arrangerar workshops, seminarier, kurser och utbildningar. Jag deltar själv på många av dessa och det slår mig ofta att det absolut kan vara så att människor som själva inte genomfört vad de pratar om kan berätta för andra hur någon, vem som helst, borde göra något för att ta vara på dessa fantastiska möjligheter.

Men i allt roliga och bland lokalproducerade middagar får vi inte glömma bort att komplettera all inspiration med företagens behov och perspektiv. Kanske är det så att vi företag inte behöver ännu en digital utbildning, ofta finns allt redan på google, eller en inspirationsfilm för att växa – kanske är det så att vi behöver bussar och fungerande ledsystem för att ta nästa steg. Kanske är det hit en del av resurserna borde styras?

Jerry Engström, föreläsning

Samsyn är grunden i allt. Jerry under ett av sina många uppdrag för att hjälpa företag och destinationer att utvecklas tillsammans.

Låt oss koppla samman vision och verklighet!

För att skapa förutsättningar för offentliga och privata aktörer att samverka krävs en otroligt tydlig länk mellan vision, strategi, tidsatta handlingsplaner med tillhörande resurser och effektivt utförande samt ärlig utvärdering. När de som möjliggör utveckling och de som faktiskt ska genomföra den möts och enas kring vad som är mest relevant – då kan vi utvecklas. Dagens möte gör mig därför otroligt positiv.

Samerkan vid Skuleberget

Möte mellan Länsstyrelsen Västernorrland, föreningar och företagare för att tillsammans öka förståelsen för varandras verksamheter och skapa en gemensam handlingsplan för fortsatt utveckling av området kring Skuleberget i Höga Kusten.

5 tips för att ta steg i rätt riktning

Med nyfunnen energi i vår samverkan och samhandling kommer här fem tips på hur ni kanske kan förbättra just er dialog – företag och myndighetsrepresentanter.

1. Våga mötas.
Det är lätt att ha åsikter om skiljaktigheter på distans, men om ni verkligen vill se utveckling bör ni mötas fysiskt. Era skilda åsikter kommer förmodligen ur olika tolkningar av någon strategi. Det underlättar inte att våra strategier inte sällan mer påminner om önskelistor då de ofta saknar realism samt tydligt tidsatta och resurstillsatta åtgärder. Försök se mötet som en övning i att förstå varandras syn på verkligheten samt era respektive verksamheter lite bättre. Gå in med inställningen att lyssna på varandra.

2. Samsyn och gemensamma mål.
Gå igenom de övergripande visionerna och målen. Ge varandra tid att beskriva hur ni tolkar visionen och vilka förutsättningar just er verksamhet behöver för att kunna bidra. Finns det intressen som står emot varandra? En gemensam målbild är en grundförutsättning, likaså en delad förståelse för gemensamma nyttor, förtroende och engagemang i arbetet och stegvisa resultat. 

3. Samhandling med gemensam vinning.
Försök att komma fram till åtgärder som leder till ”win-win”. Vi har som exempel under de senaste fem åren pratat om vikten av vinterturism i Höga Kusten. Målet är tydligt och flertalet kampanjer har bedrivits där vi lockar hit besökare under vintertid. Väl på plats har många av de som rest hit gått vilse i Nationalparken och på Skuleberget då området saknar vintermarkering.  

Resultatet är att frivandringen har gjort att det skapats nya stigar på områden där naturen ska bevaras. Den gemensamma vinningen blir tydligare markering – både för att bevara skyddad natur från nya stigar och ge besökare en bättre upplevelse. Försök hitta lösningar som inte är i konflikt med varandra utan snarare är gynnsamma för samtliga parter. 

4. Förvänta er inte vara överens om allt.
Konflikter mellan olika organisationers mål, synsätt och sätt att arbeta är en naturlig del av samverkan. När ni är av olika åsikter, försök då gå till botten av era skiljaktigheter och ta er tid att förklara varför ni är av annan åsikt. Det är även viktigt att förstå att samverkan kan kräva mycket resurser för en organisation och det kan vara jobbigt för de personer som företräder organisationerna. Visa respekt men stå upp för dina värderingar och principer.

5. Dokumentera, fördela ansvar och sätt deadlines
.
När mötet närmar sig sitt slut, se till att allt är tydligt dokumenterat och att alla är överens med vad ni kommit fram till. Var också tydliga med hur och när ni förväntar er uppföljning eller åtgärder på de punkter som diskuterats.

Med hopp om än fler produktiva möten och mer effektivt nyttjande av våra resurser.

Jerry Engström, FriluftsByn

Om

Jerry Engström är f.d. Global Marknadschef på Fjällräven som sade upp sig för att starta FriluftsByn i Höga Kusten. Jerry är en av Sveriges mest anlitade föredragshållare och workshopledare inom destinations- och landsbygdsutveckling, varumärkesbyggande, platsmarknadsföring och entreprenörskap.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Alla drar sitt strå till stacken 

CORONAKRISEN Många företag riskerar en snar konkurs och varslen om uppsägning har den senaste veckan skenat i höjden. På många håll i Västernorrland fattas därför beslut om åtgärder som kan underlätta för företagen i den svåra kris de befinner sig i.
NYHET Publicerad:

Få medlemsstöd i hanteringen av Coronakrisen

CORONAKRISEN Hur kan du som företagare och arbetsgivare bäst hantera Corona-krisen? Vilken hjälp finns att få? Och hur kan få nytta av korttidspermitteringen och de andra åtgärder som presenterats i de olika stödpaketen? Flera av våra medlemsorganisationer erbjuder nu webinarier där du som företagare kan få hjälp att orientera sig i dessa frågor.
NYHET Publicerad:

Företagen parerar krisen med nya metoder

CORONAKRISEN Hotet om coronasmitta har försatt näringslivet i akut kris och strategierna för att stå emot de nya utmaningarna är många. Svenskt Näringsliv Västernorrland har pratat med företagen som med kreativitet och nytänkande håller sig kvar ovanför vattenytan och försöker rädda arbetstillfällen.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Så kan kommunerna hjälpa företagen

CORONAKRISEN Myndigheter, kommuner och regioner kan hjälpa till att mildra effekterna av coronaviruset. Regionverksamheten har tagit fram ett åtgärdspaket för att öka förståelsen för företagens utsatta läge och föreslår bland annat förlängda betalningstider och mer tid till krishantering.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Flickor i Teknik bryter stereotyper

TEKNIK Gymnasiearbetet Flickor i Teknik (FLIT) vill få fler tjejer att intressera sig för en teknikutbildning. Projektet har funnits i många år på Sundsvalls Gymnasium och drivs just nu av 8 tjejer som går sitt sista år på Teknikprogrammet.
NYHET Publicerad:

Olika förutsättningar för offentlig och privat hemtjänst

VALFRIHET Lagen om valfrihet (LOV) ger den enskilde individen möjlighet att själv bestämma vem som ska utföra exempelvis hemtjänstinsatser. Men om systemet ska fungera är det avgörande att privata och offentliga aktörer ges samma förutsättningar. "Vi kan inte gå med underskott under någon längre period utan att riskera att hela verksamheten går i konkurs, medan den kommunala verksamheten inte behöver oroa sig", säger Emelie Söderström, vd på Hemtjänst Ditt Liv AB.
NYHET Publicerad:

Att anstränga sig gör skillnad …

KRÖNIKA "Tar i skrivande stund del av vår senaste rapport om ”Företagsamheten”. I rapporten ser vi en fortsatt positiv ökning i länet av företagsamheten men jämfört med riket ligger den fortfarande under genomsnittet", skriver Anna Hedensjö Johansson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Samverkan mellan offentligt och privat - Fem tips på hur ni tar steg i rätt riktning

GÄSTKRÖNIKA "Det är med en nyfunnen energi jag lämnar det bästa mötet jag än så länge haft med Länsstyrelsen Västernorrland. Känslan bekräftas av övriga företagare och byalagsrepresentanter när vi tar en gemensam lunch på Dockstabaren. Mötet har handlat om utveckling av Skuleskogens Nationalpark och Skuleberget och det här var riktigt bra". Så inleder Jerry Engström, Friluftsbyn, sin krönika.
NYHET Publicerad:

Rekordmånga UF-företag på regionala mässan

UNG FÖRETAGSAMHET Årets höjdpunkt för alla elever i länet som driver UF-företag närmar sig. Torsdagen den 19 mars går Ung Företagsamhets årliga mässa ”Entreprenörskap på riktigt” av stapeln. Rekordmånga utställare kommer att finnas på plats på mässan, hela 560 elever fördelat på 180 UF-företag som erbjuder såväl varor som tjänster.
NYHET Publicerad:

”En död hand över vissa avverkningar”

SKOGSÄGARE Från årsskiftet krävs det en ansökan till Trafikverket och avgift om 2 900 kronor för att få göra ett virkesupplag vid väg. "Denna avgift kan nog tyvärr lägga en död hand över vissa avverkningar, då de riskerar att bli olönsamma. Utöver kostnaden får dessutom skogsnäringen ytterligare administration att hantera", säger Eddie Edwinsson, som driver skogsföretaget Mekanav i Örnsköldsvik.
NYHET Publicerad:

Tidig dialog lyfter tillståndsprocesser i Västernorrland

MYNDIGHETSUTÖVNING I höstas tog Länsstyrelsen Västernorrland ett initiativ för en gemensam dag tillsammans med LRF och flera kommuner för att flytta fram positionen kring serviceinriktad myndighetsutövning.
NYHET Publicerad:

Bilhandlaren Molin vill ha regler som underlättar för elbilar

FÖRETAGSBESÖK Klimat, regelkrångel och kompetensförsörjning var några av samtalsämnena när Svenskt Näringslivs ordförande Fredrik Persson träffade företagare i Sundsvall.
NYHET Publicerad:

Ånge kommun satsar på ett bättre företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Svenskt Näringsliv har senaste åren erbjudit en handfull kommuner runt om i landet att delta i fördjupade processer för att vässa arbetet med företagsklimatfrågor lite extra. I år deltar Ånge kommun från Västernorrland som en av elva kommuner i landet. "Det känns helt rätt att växla upp arbetet i dessa frågor, vi måste på alla plan arbeta för fler arbetstillfällen i vår fina kommun", säger Erik Lövgren, kommunalråd.
NYHET Publicerad:

Mattias Holmström ny näringspolitisk rådgivare 

NY PÅ JOBBET Den 1 februari börjar Mattias Holmström som näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv med placering i Sundsvall. Mattias kommer att arbeta i de fem norra regionerna Västernorrland, Dalarna, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv blir fabrik för nya reformer inför 2022

FÖRETAGSKLIMAT Svenskt Näringsliv startar nu projektet Reformagenda 2022. "Vi kommer tillsammans med företagen att ta fram en rad konkreta förslag till förbättringar och leverera till politikerna i god tid inför nästa val. Vi blir mer konstruktiva i stället för att gnälla på missförhållanden", säger Fredrik Persson, ordförande, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Företagare ska uppleva att de får hjälp snarare än att bara bli kontrollerade”

REGELKRÅNGEL För lantbrukare som vill expandera sin verksamhet är proceduren om att godkännas som tillståndspliktig verksamhet oerhört kostsam och tidskrävande. Många företagare expanderar därför sin verksamhet upp till gränsen för tillståndsplikt. Det leder i sin tur till att flera företag väljer bort expansionsplaner för verksamheten.
NYHET Publicerad:

Omvårdnadsprogrammet i Örnsköldsvik har gett högst andel i jobb

UTBILDNING I Västernorrlands län ska cirka 2 800 niondeklassare och deras föräldrar under de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar Svenskt Näringsliv hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.