Skärpning krävs för bättre företagsklimat

NYHET Publicerad

ENKÄTSLÄPP Västernorrland behöver tillväxt och nya jobb. Det förutsätter att fler företag kan och vill anställa. Företagsklimatet borde därför vara en högt prioriterad fråga för politiker och tjänstemän på alla nivåer. Men så är det inte.

Företagsklimatet i Västernorrland kan bli mycket bättre. Det visar Svenskt Näringslivs stora enkätundersökning med svar från drygt 31 000 företagare i Sverige. I Västernorrland har 797 företag svarat på enkäten.

På nationell nivå får företagsklimatet i Sverige 3,2 i betyg på en skala från 1 till 6, där 1 står för dåligt, 6 för utmärkt och 3 för godkänt. I Västernorrland är snittbetyget 3,3, något över rikssnittet.

Företagsklimat Västernorrland

Timrå går lite mot strömmen i årets undersökning av företagsklimatet medan Härnösand som blev årets klättrare förra året backar.

I länet är det Timrå som får bäst betyg från företagen utifrån det sammanfattande omdömet och når 4,2. Det är en positiv utveckling jämfört med föregående års resultat. Kramfors visar också på ett något bättre resultat jämfört med förra året medan övriga kommuner i länet backar utifrån det sammanfattande omdömet. I Sollefteå och Ånge kommun ger företagen sina kommuner underkända betyg för företagsklimatet.

– Det finns en förbättringspotential i länet som helhet när det gäller företagsklimatet. Tyvärr ser vi inte de resultat eller den utveckling vi både önskar och behöver i årets mätning, säger Anna Hedensjö Johansson, regionchef för Svenskt Näringsliv i Västernorrland. Men det finns också ljuspunkter. Timrå visar fortfarande vägen med tydlighet kring att företagen ska prioriteras i alla led i ärendehantering, något som bevisligen ger resultat, fortsätter Anna.

I årets enkätsvar är det framför allt kommunpolitikers och tjänstemäns attityder till företagande som fått sämre betyg överlag, här har sex av sju av länets kommuner fått sämre betyg än förra året, endast Timrå håller flaggan högt. Även dialogen mellan företag och kommunledning samt informationen till företagen har fått sämre betyg överlag från de svarande företagen, med undantag för Timrå som håller ställningarna på samma nivå som året innan. 

Några ljusglimtar kan skönjas i resultatet. I Timrå, Kramfors och Sollefteå har allmänhetens attityder till företagande blivit bättre. Det gäller även för skolans attityder till företagande i Timrå, Kramfors och Ånge.

Offentlig upphandling är ett område där länets kommuner, i likhet med resten av Sverige, fått väldigt låga betyg över tid. I årets undersökning är betygen fortsatt låga, endast i Timrå och Kramfors kommun är omdömet godkänt.

Ska länet ha ett företagsklimat i världsklass behöver frågan prioriteras och genomsyra de kommunala organisationerna och dess verksamheter. Det kräver starkt ledarskap, tydliga prioriteringar och ett långsiktigt arbete baserat på handlingskraft och dialog med de lokala företagen.

– Ett bra första steg för kommuner som vill förbättra sitt företagsklimat är att se vilka kommuner som lyckas bäst på varje enskilt område och lära av dom, avslutar Anna Hedensjö Johansson, regionchef på Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringslivs årliga rankinglista på företagsklimatet presenteras tisdagen den 20 september. Alla kommuners betyg och hur undersökningen görs finns på www.foretagsklimat.se

Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Västernorrlands kommuner 2016
KommunVärde 2016Förändring

Härnösand

3,1

- 0,4

Kramfors

3,3

+ 0,1

Sollefteå

2,9

- 0,1

Sundsvall

3,2

0

Timrå

4,2

+ 0,2

Ånge

2,9

- 0,3

Örnsköldsvik

3,3

- 0,3

Betygskala 1-6 (1=dåligt, 3=godkänt, 6=utmärkt)

Årets ranking kommer den 20 september

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Starka företag driver samhället framåt

AVSTAMP 2019 Ett 80-tal företagare, politiker och tjänstemän från regionen och kommunerna var på plats när Svenskt Näringsliv kickade igång 2019 med en inspirationsträff och paneldebatt med riksdagspolitiker.
NYHET Publicerad:

Spelreglerna för företagen under lupp

NÄRINGSPOLITIK Företagens önskan om en handlingskraftig regering med företagens bästa för ögonen hålls vid liv i möten och dialog. Vid ett politiker- och företagarmöte i Sundsvall i början av februari var ett inslag ett panelsamtal med tre av länets åtta riksdagspolitiker; Jörgen Berglund (M) och Malin Larsson (S) och Jasenko Omanovic (S).
NYHET Publicerad:

Ungas perspektiv och innovationskraft knäcker koden

SKOLA/NÄRINGSLIV Nordea i Sundsvall tog chansen att låta 40 gymnasieelever knäcka en av deras tuffaste utmaningar – hur får man ungdomar att börja månadsspara. "Otroligt inspirerande att ta del av alla idéer", säger en mycket nöjd Carina Bergquist Palm, regionchef, Nordea.
NYHET Publicerad:

Nytt kommunstyre öppnar upp för valfrihet

FÖRETAGSKLIMAT Med nytt politiskt styre ska det bli bättre förutsättningar för Örnsköldsviks näringsliv. Valfrihet i vården är en fråga som varit död men där man nu gläntar lite på dörren.
NYHET Publicerad:

Kommunal tillväxtchef vill rekrytera som industrin

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Kan industrin, så kan offentlig verksamhet. Så förklarar Susanne Königson, tillväxtchef i Kramfors kommun, samarbetet med Sollefteå och Härnösand. Projektet inspireras av hur industriföretag i regionen samverkar för att rekrytera kompetens. "Många av företagen konkurrerar om arbetskraft men drar ändå åt samma håll", säger hon.
NYHET Publicerad:

Val av gymnasieprogram för framtida jobb och studier

GYMNASIEVALET Ungefär 3 000 niondeklassare i Västernorrland och deras föräldrar ska de närmaste veckorna välja gymnasieprogram. För att underlätta genomtänkta val lanserar Svenskt Näringsliv nu sajten Gymnasiekvalitet.se. Där finns fakta om program och gymnasieskolor i hela Sverige.
NYHET Publicerad:

Ingenjörer från Pakistan ger Timråföretaget växtkraft

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Bristen på rätt kompetens är stor – inte minst inom teknikområdet. Midnet i Timrå anställde två ingenjörer med rötter i Pakistan. ”Utan dem hade vi aldrig kunnat växa”, säger vd och delägaren Jonathan Malmberg.
NYHET Publicerad:

Timrås nya kommunalråd greppar stafettpinnen

FÖRETAGSKLIMAT Efter 17 år som kommunalråd i Timrå så lämnar Ewa Lindstrand över stafettpinnen till sin efterträdare Stefan Dalin. Han får nu i uppgift att leda Timrå på vägen mot att bli bäst i Norrland vad gäller företagsklimat.
NYHET Publicerad:

Digitaliserar primärvården tillsammans

DIGITALISERING I februari lanserar Premicare, som driver fem hälsocentraler i länet, appar och annan teknik för distansoberoende undersökningar. Arbetet har väckt stort intresse hos Region Västernorrland (tidigare landstinget), som driver 21 av länets 33 hälsocentraler. När regionen sökte EU-medel för digitalisering av primärvården vände man sig därför till Premicare och Mittuniversitetet.
NYHET Publicerad:

Kan broar av dialog göra skillnad?

KRÖNIKA Året lider mot sitt slut och när jag tittar i backspegeln på 2018 är det framför allt samtal och möten med företagare, politiker och tjänstemän som gjort avtryck. Sneglar lite på min bygghjälm på kontoret och tänker att jag är en brobyggare som har förmånen att sätta rum och arena för dessa möten, som på kort och lång sikt kommer göra skillnad. Det skriver Anna Hedensjö Johansson, regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland, i sin krönika.
NYHET Publicerad:

UF-företagande – en växande trend

UNG FÖRETAGSAMHET Hela 858 gymnasieelever i Västernorrland driver UF-företag i år. "UF-företagande är en växande trend bland unga", säger Erik Eriksson, regionchef, Ung Företagsamhet Västernorrland.
NYHET Publicerad:

Ånges näringsliv tar i hand och siktar uppåt

FÖRETAGSKLIMAT Ett historiskt handslag i Ånge ska sätta fart på företagsklimatet. "Inom tre år ska vi klättra 100 placeringar med hjälp av bättre samverkan", säger kommunalrådet Sten-Ove Danielsson.
NYHET Publicerad:

Lättar dimman?

NÄRINGSPOLITIK Dimman ligger tät. Vilken regering som ska styra landet är för dagen oviss. Vi träffar några av våra folkvalda riksdagsledamöter och lyfter viktiga frågor som oroar oss. Det skriver sju företagare från länet i en insändare.
NYHET Publicerad:

Framtidens yrken i fokus på SYV-dag

SKOLA/NÄRINGSLIV Lockrop från heta branscher, företagsbesök och inspiration om prao. Men också en workshop om hur skola och näringsliv kan samarbeta smartare. I slutet av november samlades drygt 50 studie- och yrkesvägledare från Västernorrland på SYV-dagen i Sundsvall.
NYHET Publicerad:

Uppdrag: Eliminera glappet mellan skola och näringsliv

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Igår hölls en temedag för ett 50-tal av Västernorrlands studie- och yrkesvägledare (SYV). Läs om skolnätverksansvariga Karin Schöns reflektioner inför dagen, som handlade om hur samarbetet mellan skola och näringsliv kan utvecklas.
NYHET Publicerad:

”Krav som inte följs upp snedvrider konkurrensen”

UPPHANDLING Orimliga ska-krav och vikten av uppföljning var två av ämnena på Upphandlingsdagen i Västernorrland. "Det ställs krav som sedan inte följs upp vilket snedvrider konkurrensen", säger deltagaren Jan-Erik Sjölén som driver Sjöléns Fastighetsskötsel i Sundsvall.
NYHET Publicerad:

Fundera igenom ditt gymnasieval noga

I höst ska 110 000 elever förbereda sig för sina gymnasieval i början av nästa år.  Gymnasievalet är ett stort beslut. Inte livsavgörande – men viktigt.
NYHET Publicerad:

Alla ska ges möjlighet att lyckas i skolan

FÖRETAGARE I DEBATT Internationella Engelska Skolans övertygelse är att alla barn oavsett bakgrund kan lyckas om de får möjlighet till utbildning av god kvalitet. Vi har 36 skolor i områden med stora skillnader i demografi, och vi brinner för att hjälpa alla elever att nå sin fulla potential, skriver Annette Brodin-Rampe vd för IES och Pascal Brisson rektor för IES Sundsvall i en debattartikel.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Jag är inte den som reser röda flaggor och söker konflikt"

RUNDRESA När vd Jan-Olof Jacke besökte Västernorrland fick han med sig önskemål från medlemsföretag som vill påverka arbetsgivarorganisationens agenda. Dessutom pratade han vinster under besöket hos Permobil i Timrå. 
NYHET Publicerad:

Sundsvallsföretagare ger politiker underkänt

NÄRING OCH POLITIK Företagaren Annica Axelsson har tröttnat på politikernas långsamma hantering av regeringsbildning under hösten. "Det är omöjligt att sköta mitt företag på samma förvirrade och ansvarslösa sätt som Sverige AB sköts", säger hon i ett möte med riksdagsmannen Ingemar Nilsson (S).