Skärpning krävs för bättre företagsklimat

NYHET Publicerad

ENKÄTSLÄPP Västernorrland behöver tillväxt och nya jobb. Det förutsätter att fler företag kan och vill anställa. Företagsklimatet borde därför vara en högt prioriterad fråga för politiker och tjänstemän på alla nivåer. Men så är det inte.

Företagsklimatet i Västernorrland kan bli mycket bättre. Det visar Svenskt Näringslivs stora enkätundersökning med svar från drygt 31 000 företagare i Sverige. I Västernorrland har 797 företag svarat på enkäten.

På nationell nivå får företagsklimatet i Sverige 3,2 i betyg på en skala från 1 till 6, där 1 står för dåligt, 6 för utmärkt och 3 för godkänt. I Västernorrland är snittbetyget 3,3, något över rikssnittet.

Företagsklimat Västernorrland

Timrå går lite mot strömmen i årets undersökning av företagsklimatet medan Härnösand som blev årets klättrare förra året backar.

I länet är det Timrå som får bäst betyg från företagen utifrån det sammanfattande omdömet och når 4,2. Det är en positiv utveckling jämfört med föregående års resultat. Kramfors visar också på ett något bättre resultat jämfört med förra året medan övriga kommuner i länet backar utifrån det sammanfattande omdömet. I Sollefteå och Ånge kommun ger företagen sina kommuner underkända betyg för företagsklimatet.

– Det finns en förbättringspotential i länet som helhet när det gäller företagsklimatet. Tyvärr ser vi inte de resultat eller den utveckling vi både önskar och behöver i årets mätning, säger Anna Hedensjö Johansson, regionchef för Svenskt Näringsliv i Västernorrland. Men det finns också ljuspunkter. Timrå visar fortfarande vägen med tydlighet kring att företagen ska prioriteras i alla led i ärendehantering, något som bevisligen ger resultat, fortsätter Anna.

I årets enkätsvar är det framför allt kommunpolitikers och tjänstemäns attityder till företagande som fått sämre betyg överlag, här har sex av sju av länets kommuner fått sämre betyg än förra året, endast Timrå håller flaggan högt. Även dialogen mellan företag och kommunledning samt informationen till företagen har fått sämre betyg överlag från de svarande företagen, med undantag för Timrå som håller ställningarna på samma nivå som året innan. 

Några ljusglimtar kan skönjas i resultatet. I Timrå, Kramfors och Sollefteå har allmänhetens attityder till företagande blivit bättre. Det gäller även för skolans attityder till företagande i Timrå, Kramfors och Ånge.

Offentlig upphandling är ett område där länets kommuner, i likhet med resten av Sverige, fått väldigt låga betyg över tid. I årets undersökning är betygen fortsatt låga, endast i Timrå och Kramfors kommun är omdömet godkänt.

Ska länet ha ett företagsklimat i världsklass behöver frågan prioriteras och genomsyra de kommunala organisationerna och dess verksamheter. Det kräver starkt ledarskap, tydliga prioriteringar och ett långsiktigt arbete baserat på handlingskraft och dialog med de lokala företagen.

– Ett bra första steg för kommuner som vill förbättra sitt företagsklimat är att se vilka kommuner som lyckas bäst på varje enskilt område och lära av dom, avslutar Anna Hedensjö Johansson, regionchef på Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringslivs årliga rankinglista på företagsklimatet presenteras tisdagen den 20 september. Alla kommuners betyg och hur undersökningen görs finns på www.foretagsklimat.se

Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Västernorrlands kommuner 2016
KommunVärde 2016Förändring

Härnösand

3,1

- 0,4

Kramfors

3,3

+ 0,1

Sollefteå

2,9

- 0,1

Sundsvall

3,2

0

Timrå

4,2

+ 0,2

Ånge

2,9

- 0,3

Örnsköldsvik

3,3

- 0,3

Betygskala 1-6 (1=dåligt, 3=godkänt, 6=utmärkt)

Årets ranking kommer den 20 september

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Förtroendet för kommunala upphandlingar har aldrig varit lägre

UPPHANDLING Svenskt Näringsliv mäter varje år företagsklimatet i kommunerna. Bland annat hur företagen upplever att upphandlingarna fungerar i kommunerna. Resultatet i år var nedslående - betyget har aldrig varit lägre, 2,63 på en 6-gradig skala. 
NYHET Publicerad:

Hallå där Per Nylén, kommunalråd i Örnsköldsvik ...

FÖRETAGSKLIMAT "Jag träffar gärna ännu fler företagare, även de som anser att företagsklimatet är dåligt, för att resonera om hur vi tillsammans kan utveckla företagsklimatet, och hela kommunen, tillsammans", säger Per Nylén.
NYHET Publicerad:

Coronakrisen synliggör skatteproblem

SKATTER Coronapandemin har ställt hela vår tillvaro på ända. Sedan mitten av mars har många företag och i vissa fall hela branscher befunnit sig i fritt fall. Andra företag har drabbats genom brutna leveranskedjor, handelshinder och arbetskraft som stoppats vid gränsen. Ingen har lämnats oberörd. 
NYHET Publicerad:

Sollefteås kraftsamling ger resultat

FÖRETAGSKLIMAT "Nyckeln tror jag ligger i ett oavbrutet och målinriktat arbete för att förbättra företagsklimatet på riktigt och att politiken och tjänstemännen går hand i hand", säger Johan Andersson, kommunalråd (C) i Sollefteå.
NYHET Publicerad:

Hur löser vi ett mer än dubbelt så stort elbehov?

SOMMARKRÖNIKA "I Sverige har vi ett av världens mest fossilfria elsystem. Ungefär 98 procent av elen vi använder produceras utan koldioxidutsläpp. Dessutom sker produktionen till en låg kostnad vilket har inneburit en viktig konkurrensfördel för svensk industri. Det är ingen överdrift att säga att låga och stabila elpriser har varit en grundförutsättning för vårt välstånd". Lina Håkansson, Svenskt Näringsliv, lyfter i denna krönika frågan om hur vi ska lösa vårt framtida elbehov.
NYHET Publicerad:

Kubal vill se rättvis tolkning av reglerna

KONKURRENS "En ökad vindkraftsutbyggnad ställer större krav på ett stabilt och jämnt flöde av el, att det finns stabilisatorer som kan säkerställa jämna flöden. Kubal är en av få aktörer i denna del av landet som har möjlighet att bidra med detta", säger André Machado på Kubal.
NYHET Publicerad:

Timrå kommun – Norrlands Gnosjö?

FÖRETAGSKLIMAT "Genom ett långsiktigt, hårt och medvetet arbete har vi kommit dit vi är idag. Och i detta sammanhang vill jag säga att jag är oerhört stolt över alla medarbetare", säger Stefan Dalin (S), kommunstyrelsens ordförande i Timrå.
NYHET Publicerad:

En julidag från hemmakontoret 

KRÖNIKA Börjar dagen med att läsa av hur coronapandemin påverkar jobben och företagen. Ser att siffran för antal korttidspermitterade i Västernorrlands län ökat och berör 8 228 människor. Antal inskrivna arbetslösa ligger på 21 procent över fjolårets siffra vid samma tid och uppgår till 11 100 personer samtidigt som 425 personer är varslade. Det råder ingen tvekan om att coronapandemin fått märkbara effekter för företagen. Det skriver Anna Hedensjö Johansson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Mycket bra har gjorts i krisen, men det finns mer att göra ...

CORONAKRISEN Mycket bra har gjorts i krisen, men det finns fortfarande mycket att göra om vi ska kunna återstarta Västernorrlands län. Det skriver Anna Hedensjö Johansson i en krönika.
NYHET Publicerad:

"Att driva företag är ingen lek …"

UNG FÖRETAGSAMHET Sara Wexén från Hedbergska gymnasiet i Sundsvall har tilldelats SM-guld i “Årets säljare” som utses av Ung Företagsamhet. Sara har precis tagit studenten och blivit erbjuden jobb som säljare när vi talar med henne.  
NYHET Publicerad:

Tillförsikt i besöksnäringen efter slopade reserestriktioner

CORONAKRISEN Reserestriktionerna hävs och från och med den 13 juni bedöms symptomfria personer kunna resa i hela Sverige. Det meddelade statsminister Stefan Löfven på en pressträff den fjärde juni. Ett besked som välkomnas av flera företagare i besöksnäringen.
NYHET Publicerad:

Högt tryck på omställning hos TRR

OMSTÄLLNING Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. Charlotta Öberg, regionchef för omställningsorganisationen TRR i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbottens län berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning. 
NYHET Publicerad:

Permittering men ändå utveckling på Knaust

KOMPETENSSÄKRING Det har under coronakrisen öppnats möjligheter för företag att kompetensutveckla permitterad personal. På Elite Hotel Knaust i Sundsvall använder man detta för att i större utsträckning kunna jobba över avdelningsgränserna. 
NYHET Publicerad:

Företagsklimatet 2020 med coronafilter 

FÖRETAGSKLIMAT "Detta är en svår tid för såväl företag som kommuner där både liv och livsverk står på spel. Det är en tid när kommunernas inställning och välvilja att hjälpa och underlätta för företag har fått prövas på ett helt unikt sätt. Aldrig tidigare har kommunernas vilja och förmåga att göra vad de kan för att rädda sitt lokala näringsliv visat sig så tydligt i praktiken", skriver Anna Hedensjö Johansson.
NYHET Publicerad:

Dom till äganderättens favör

ÄGANDERÄTTEN När staten fattar beslut om att skydda skog blir den obrukbar för ägaren. Sedan 2016 har Skogsstyrelsen stoppat utbetalningar av ersättning för sådan skog, men nu slår alltså mark- och miljööverdomstolen fast att de skogsägare som drabbas ska ersättas ekonomiskt. "Vi får hoppas nu att efter många år och många långa påfrestande juridiska processer, så ges den grundlagsskyddade äganderätten den respekt den förtjänar och blir det självklara skydd som den syftar till att vara", säger skogsägaren Arvid Callans.
NYHET Publicerad:

Orosmoln för svensk bärnäring 

ÖVERLEVNAD Den svenska bärnäringens framtid ser mörk ut. Nu är det inte bara hot om nya skatteregler som riskerar att resultera i att bären blir kvar i skogen, utan också coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Allvarlig situation för företag i Västernorrland

KONJUNKTUREN Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att 28 procent av företagen har lägre antal anställda än för sex månader sedan. Hela 39 procent tror att antalet kommer att vara ännu färre om ytterligare sex månader. "Siffrorna för Västernorrlands län är dramatiska. För att vi ska kunna undvika en massarbetslöshet är det av yttersta vikt att de åtgärder regeringen föreslagit snabbt kommer på plats", säger Anna Hedensjö Johansson, regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland.
NYHET Publicerad:

Svar från länets riksdagspolitiker (S): Om stödpaketet

REPLIK "Hej Pär Melin och tack för ditt inlägg och din uppmaning till oss som riksdagsledamöter. Det är bra och vi välkomnar alltid en levande dialog mellan näringslivet och politiken. Vi hoppas att den ska finnas och fungera även i mer normala tider också." Så inleder länets socialdemokratiska riksdagsledamöter sitt svar på det öppna brevet från Pär Melin.
NYHET Publicerad:

”Stor vilja hos alla att komma tillbaka till normalläge”

FRIHANDEL Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen.
NYHET Publicerad:

Företagsakut snabbt på plats för att hjälpa företagen

KRISSTÖD Näringslivsenheten i Härnösand får denna vår många kontakter med företagare som mår psykiskt dåligt eller är förtvivlade över sin situation. Lösningen är två nya tjänster där upphandlade konsulter ger stöd till företagarna.