Skärpning krävs för bättre företagsklimat

NYHET Publicerad

ENKÄTSLÄPP Västernorrland behöver tillväxt och nya jobb. Det förutsätter att fler företag kan och vill anställa. Företagsklimatet borde därför vara en högt prioriterad fråga för politiker och tjänstemän på alla nivåer. Men så är det inte.

Företagsklimatet i Västernorrland kan bli mycket bättre. Det visar Svenskt Näringslivs stora enkätundersökning med svar från drygt 31 000 företagare i Sverige. I Västernorrland har 797 företag svarat på enkäten.

På nationell nivå får företagsklimatet i Sverige 3,2 i betyg på en skala från 1 till 6, där 1 står för dåligt, 6 för utmärkt och 3 för godkänt. I Västernorrland är snittbetyget 3,3, något över rikssnittet.

Företagsklimat Västernorrland

Timrå går lite mot strömmen i årets undersökning av företagsklimatet medan Härnösand som blev årets klättrare förra året backar.

I länet är det Timrå som får bäst betyg från företagen utifrån det sammanfattande omdömet och når 4,2. Det är en positiv utveckling jämfört med föregående års resultat. Kramfors visar också på ett något bättre resultat jämfört med förra året medan övriga kommuner i länet backar utifrån det sammanfattande omdömet. I Sollefteå och Ånge kommun ger företagen sina kommuner underkända betyg för företagsklimatet.

– Det finns en förbättringspotential i länet som helhet när det gäller företagsklimatet. Tyvärr ser vi inte de resultat eller den utveckling vi både önskar och behöver i årets mätning, säger Anna Hedensjö Johansson, regionchef för Svenskt Näringsliv i Västernorrland. Men det finns också ljuspunkter. Timrå visar fortfarande vägen med tydlighet kring att företagen ska prioriteras i alla led i ärendehantering, något som bevisligen ger resultat, fortsätter Anna.

I årets enkätsvar är det framför allt kommunpolitikers och tjänstemäns attityder till företagande som fått sämre betyg överlag, här har sex av sju av länets kommuner fått sämre betyg än förra året, endast Timrå håller flaggan högt. Även dialogen mellan företag och kommunledning samt informationen till företagen har fått sämre betyg överlag från de svarande företagen, med undantag för Timrå som håller ställningarna på samma nivå som året innan. 

Några ljusglimtar kan skönjas i resultatet. I Timrå, Kramfors och Sollefteå har allmänhetens attityder till företagande blivit bättre. Det gäller även för skolans attityder till företagande i Timrå, Kramfors och Ånge.

Offentlig upphandling är ett område där länets kommuner, i likhet med resten av Sverige, fått väldigt låga betyg över tid. I årets undersökning är betygen fortsatt låga, endast i Timrå och Kramfors kommun är omdömet godkänt.

Ska länet ha ett företagsklimat i världsklass behöver frågan prioriteras och genomsyra de kommunala organisationerna och dess verksamheter. Det kräver starkt ledarskap, tydliga prioriteringar och ett långsiktigt arbete baserat på handlingskraft och dialog med de lokala företagen.

– Ett bra första steg för kommuner som vill förbättra sitt företagsklimat är att se vilka kommuner som lyckas bäst på varje enskilt område och lära av dom, avslutar Anna Hedensjö Johansson, regionchef på Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringslivs årliga rankinglista på företagsklimatet presenteras tisdagen den 20 september. Alla kommuners betyg och hur undersökningen görs finns på www.foretagsklimat.se

Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Västernorrlands kommuner 2016
KommunVärde 2016Förändring

Härnösand

3,1

- 0,4

Kramfors

3,3

+ 0,1

Sollefteå

2,9

- 0,1

Sundsvall

3,2

0

Timrå

4,2

+ 0,2

Ånge

2,9

- 0,3

Örnsköldsvik

3,3

- 0,3

Betygskala 1-6 (1=dåligt, 3=godkänt, 6=utmärkt)

Årets ranking kommer den 20 september

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Näringslivsutvecklare är vi allihopa …

KRÖNIKA ”Alla vi som jobbar på kommunen måste förstå att vi är näringslivsutvecklare på ett eller annat sätt”. Citatet kommer från en deltagare som var med på en inspirationsdag som handlade om hur man kan jobba med att förbättra en kommuns företagsklimat. Sedan dess har jag funderat en hel del på innebörden i medskicket från deltagaren. Det skriver Anna Hedensjö Johansson i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Studieersättning kan ge ny karriär efter uppsägning

LIVSLÅNGT LÄRANDE Från årsskiftet finns möjligheten att få studieersättning från TRR Trygghetsrådet, i vissa fall kombinerad med studiestöd från CSN, för den som vill studera och byta bransch. "En helt unik möjlighet som vi räknar med blir populär", säger Johan Zetterström, rådgivare, TRR.
NYHET Publicerad:

Com Hem löste kompetensförsörjning med mod och samverkan

KOMPETENSFÖRSÖRNING Succé. Det är resultatet av Com Hems satsning på praktik för nyanlända från arabiskspråkiga länder. "Vi löste ett problem med kompetensförsörjning samtidigt som vi har bidragit till integration i samhället och har fått väldigt positiv uppmärksamhet", säger Anna Hemmingsson, HR-chef på Com Hem.
NYHET Publicerad:

Dialog löste städning på högsta nivå

UPPHANDLING En konstruktiv dialog hjälpte entreprenören Ann-Christine Lundqvist att ta hem ett uppdrag på toppnivå: höghöjdsstädning för Sundsvalls kommun. "Offentlig upphandling är en jättemöjlighet som många missar", säger hon.
NYHET Publicerad:

Dressed for success?

KRÖNIKA Vi är inne i den tid på året när Ung Företagsamhet (UF) syns som mest. Det bokstavligen kokar på de regionala mässorna runt om i landet när unga entreprenörer tampas om att ta sig till SM i Stockholm. I samband med årets mässa i Västernorrland passade vi på att bjuda in till ett panelsamtal med UF-företagaren i centrum. Det skriver Anna Hedensjö Johansson i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Företagen i fokus efter politisk rockad

FÖRETAGSKLIMAT Förra kommunalrådet Åsa Sjödén, S, satte ljuset på företagarfrågorna. Nu vill efterträdaren Johan Andersson, C, gå ännu längre. "Företagen i Sollefteå ska känna sig trygga i att det här inte är något spel för galleriet. Att vi deltar i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram är en viktig pusselbit", säger han.
NYHET Publicerad:

Smarta rör tar Härnösandstjejer till SM

UNG FÖRETAGSAMHET Hållbarhet var en tydlig trend på årets regionala UF-mässa i Nordichallen. Re-Mark UF, som säljer pantrör för lyktstolpar, blev Årets UF-företag. De fyra Härnösandstjejerna tävlar därmed i riksfinalen i maj.
NYHET Publicerad:

”Det är en jättestor fråga att få nyanlända i arbete”

INSPIRATIONSDAG Att få nyanlända att ta steget från bidrag till självförsörjning är en viktig fråga för många kommuner, det framkom på Svenskt Näringslivs inspirationsdag för ett bättre företagsklimat. ”Här måste vi hitta arbetsmodeller tillsammans med näringslivet. Efter flyktingvågen har vi praktikförstört många företag,” säger Jonas Wessling, näringslivsutvecklare i Härnösands kommun.
NYHET Publicerad:

Rekordmånga utställare på årets UF-mässa

UNG FÖRETAGSAMHET Ung Företagsamhet Västernorrlands regionchef Erik med medarbetare Elias, Jennie och Adam har bråda dagar inför den stundande regionala UF-mässan som äger rum den 20-21 mars på Nordichallen i Sundsvall. Hela 179 UF-företag och ca 500 ungdomar kommer på plats att visa upp sina kreativa produkter och tjänster.
NYHET Publicerad:

Företagsamheten i länet ökar

NY RAPPORT Svenskt Näringslivs rapport ”Företagsamheten 2019” visar att företagsamheten ökar i Västernorrlands samtliga kommuner. Länet är dessutom ett av få i riket där även nyföretagsamheten ökar. "Västernorrlands framtid är beroende av att vi har starka och växande företag. Och bakom varje företag finns det en eller flera människor. I den här rapporten sätter vi fokus på dem", säger Anna Hedensjö Johansson, regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland.
NYHET Publicerad:

Sveriges snabbaste byråkrati i sikte?

FÖRETAGSKLIMAT Den rödgröna makten är numera beroende av stöd från KD. Både kommunalråd och oppositionsråd är nya. Nu hoppas företagen i Härnösand att det nya politiska läget ska ge ökad dialog och mer fokus på näringslivsfrågor. "En av mina ambitioner är att tona ned käbblet", säger färska kommunalrådet Andreas Sjölander, (S).
NYHET Publicerad:

Företagen i Västernorrland ser en stagnerad arbetsmarknad

KONJUNKTUREN Produktions- och försäljningsvolymerna för företagare i Västernorrland har fallit det senaste halvåret jämfört med genomsnittet för övriga landet. Dock förväntar sig 60 procent av företagen inom industri- och tjänstesektorn att produktion och försäljning ska öka det kommande halvåret. Det framgår av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för första kvartalet 2019.
NYHET Publicerad:

Tidiga kundmöten – en outnyttjad resurs

FÖRETAGSKLIMAT Sundsvalls kommuns näringslivsbolag vässar arbetet med nya chefen Maria Åslin vid rodret. "Vi är inte nöjda med vår placering i rankingen och ska bland annat bli mycket bättre på innehållet i våra företagsbesök", säger hon.
NYHET Publicerad:

Starka företag driver samhället framåt

AVSTAMP 2019 Ett 80-tal företagare, politiker och tjänstemän från regionen och kommunerna var på plats när Svenskt Näringsliv kickade igång 2019 med en inspirationsträff och paneldebatt med riksdagspolitiker.
NYHET Publicerad:

Spelreglerna för företagen under lupp

NÄRINGSPOLITIK Företagens önskan om en handlingskraftig regering med företagens bästa för ögonen hålls vid liv i möten och dialog. Vid ett politiker- och företagarmöte i Sundsvall i början av februari var ett inslag ett panelsamtal med tre av länets åtta riksdagspolitiker; Jörgen Berglund (M) och Malin Larsson (S) och Jasenko Omanovic (S).
NYHET Publicerad:

Ungas perspektiv och innovationskraft knäcker koden

SKOLA/NÄRINGSLIV Nordea i Sundsvall tog chansen att låta 40 gymnasieelever knäcka en av deras tuffaste utmaningar – hur får man ungdomar att börja månadsspara. "Otroligt inspirerande att ta del av alla idéer", säger en mycket nöjd Carina Bergquist Palm, regionchef, Nordea.
NYHET Publicerad:

Nytt kommunstyre öppnar upp för valfrihet

FÖRETAGSKLIMAT Med nytt politiskt styre ska det bli bättre förutsättningar för Örnsköldsviks näringsliv. Valfrihet i vården är en fråga som varit död men där man nu gläntar lite på dörren.
NYHET Publicerad:

Kommunal tillväxtchef vill rekrytera som industrin

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Kan industrin, så kan offentlig verksamhet. Så förklarar Susanne Königson, tillväxtchef i Kramfors kommun, samarbetet med Sollefteå och Härnösand. Projektet inspireras av hur industriföretag i regionen samverkar för att rekrytera kompetens. "Många av företagen konkurrerar om arbetskraft men drar ändå åt samma håll", säger hon.
NYHET Publicerad:

Val av gymnasieprogram för framtida jobb och studier

GYMNASIEVALET Ungefär 3 000 niondeklassare i Västernorrland och deras föräldrar ska de närmaste veckorna välja gymnasieprogram. För att underlätta genomtänkta val lanserar Svenskt Näringsliv nu sajten Gymnasiekvalitet.se. Där finns fakta om program och gymnasieskolor i hela Sverige.
NYHET Publicerad:

Ingenjörer från Pakistan ger Timråföretaget växtkraft

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Bristen på rätt kompetens är stor – inte minst inom teknikområdet. Midnet i Timrå anställde två ingenjörer med rötter i Pakistan. ”Utan dem hade vi aldrig kunnat växa”, säger vd och delägaren Jonathan Malmberg.