Västernorrlands bästa gymnasieprogram är kartlagda!

PRESSMEDDELANDE Publicerad

Naturvetenskapsprogrammet vid Nolaskolan har bäst resultat på nationella prov. Toppar lönelistan gör Fordonsprogrammet vid Gudlav Bilderskolan!

Gymnasiekvalitet.se har kartlagt alla gymnasieprogram i Västernorrlands län. Idag offentliggörs vilka program som har högst resultat. Länets bästa resultat på nationella prov har elever på Naturvetenskapsprogrammet vid Nolaskolan i Örnsköldsvik. Högst inkomst hade eleverna från Fordonsprogrammet vid Gudlav Bilderskolan. Fem år efter examen tjänade de i snitt 306 400 kr per år. Tre utbildningar i länet kan ståta med 0 procent arbetslösa bland sina före detta elever som tog examen 2002.

I februari är det dags för alla niondeklassare att bestämma vilket program de vill gå i gymnasiet.

- Det är viktigt att göra ett genomtänkt gymnasieval. Utbudet är stort och det är inte alla program som leder till jobb eller bra förutsättningar för vidare studier säger Mia Wester, regionchef på Svenskt Näringsliv Västernorrland.

Framtidens arbetsmarknad kräver konkurrenskraftiga medarbetare med rätt kunskaper och kompetenser. Hur väl lyckas skolan med att rusta eleverna för det?

För att främja genomtänkta gymnasieval har Svenskt Näringsliv tagit initiativ till Gymnasiekvalitet.se. På sajten presenteras fakta om resultaten på alla program. Tanken är att informationen ska hjälpa elever och föräldrar att välja det program som passar bäst och som ger bäst förutsättningar för jobb eller fortsatta studier.

På Gymnasiekvalitet.se presenteras flera olika kvalitetsmått på alla gymnasieprogram i Västernorrlands län:

  • Elevernas yrke och försörjning efter fem respektive tio år
  • Elevernas inkomst efter fem respektive tio år
  • Resultat i nationella prov
  • Avgångsbetyg
  • Andel högskolebehöriga
  • Andel som fullföljt utbildningen inom fyra år
  • Skolans insatser för elever som behöver extra stöd
  • Hur yrkespraktiken är utformad
  • Programmets förädlingsvärde – hur betygen utvecklats för programmets elever från nionde klass till gymnasiets avgångsbetyg

Uppgifterna om alla program och gymnasieskolor på Gymnasiekvalitet.se har samlats in av Statistiska Centralbyrån. En av källorna är en enkät som skickats till alla gymnasieskolor i hela landet.

Ytterligare information om Västernorrlands läns gymnasieprogram och skolor finns på Gymnasiekvalitet.se. På sajten finns också närmare beskrivning av statistiken som presenteras: www.gymnasiekvalitet.se