Västernorrlands företag tänker offensivt i motvind

PRESSMEDDELANDE Publicerad

Västernorrlands företagare är mycket positiva om kommande produktion och försäljning men arbetsmarknaden försvagas. Det framgår av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för första kvartalet, som har titeln "Frånkoppling".

Västernorrlands företagare är mycket positiva om kommande produktion och försäljning men arbetsmarknaden försvagas.

- Det är problematiskt för Västernorrland att vi har en relativt hög arbetslöshet och speciellt ungdomsarbetslöshet. Både vår företagarpanel och arbetsmarknadsstatistik bekräftar denna bild. Vi behöver både utmärkt företagsklimat och perfekt matchning för att inte få allt högre arbetslöshet, säger Malin Sjölander, regionchef Svenskt Näringsliv.

Svensk ekonomi fortsätter att tyngas ner av de skulddrabbade ekonomierna i södra Europa. I synnerhet industriföretagen fortsätter att skära ner. Arbetslösheten ökar under året, vilket leder till en frånkoppling av stora grupper med svag anknytning till arbetsmarknaden såsom till exempel utomeuropeiskt födda. Prognosen för tillväxten i Sverige 2012 ligger kvar på 0,2 procent. Det framgår av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för första kvartalet, som har titeln ”Frånkoppling”. Den är delvis baserad på en företagarpanel som är uppbyggd i varje län. I Västernorrland har Demoskop på vårt uppdrag gjort 304 intervjuer och svarsfrekvensen är 58%.

I sin redovisning av hur produktions- och försäljningsnivån är nu jämfört med för 6 månader sedan är företagen i Västernorrland relativt positiva. +20% om man jämför positiva och negativa svar. Tittar man sedan på hur företagen svarat angående sin produktion och försäljning nu, jämfört med om 6 månader så är Västernorrlands företag mest positiva av alla län inför framtiden. Jämför man de som tror på ökning och de som tror på minskning så blir det +43%.

- Det är bra, speciellt eftersom det är en positiv framtidplanering när omvärlden fortfarande visar många oroande signaler. Västnorrlands företag tänker offensivt ändå! En del har säkert att göra med stora investeringar i bl a infrastruktur som sker i vår län nu, säger Malin Sjölander

Planer på ökad produktion och försäljning för med sig planer på ökade investeringar och företagen i panelen rapporterar en positiv syn på framtida investeringar. Del av förklaringen till detta är de stora infrastrukturinvesteringarna som Trafikverket genomför i regionen just nu. Även SCA och Vattenfall är exempel på företag med pågående stora investeringsprojekt.

Det som inte följt med historiskt är arbetsmarknaden i länet, hög arbetslöshet och specifikt landets högsta ungdomsarbetslöshet vilket syns i företagens svar bakåt i tiden. Synen framåt, när företagen får ange hur många anställda de kommer att ha om sex månader, är mer positiv. Det hänger naturligt ihop med planer på ökad produktion och försäljning.

- Denna signal från länets företag, liksom så många andra visar att det är det lokala företagsklimatet som måste matcha företagens ambitioner. Gör vi det kan vi vända många av de negativa trender vi ser, inte minst på arbetsmarknaden i regionen, avslutar Malin Sjölander

 

Kontaktpersoner