Vägskylt Hallstahammas kommun
Foto: Sören Karlsson

Sedan bottennoteringen 2008 i Svenskt Näringslivs ranking har företagsklimatet i Hallstahammar för det mesta gått i rätt riktning.

Att lyssna med stora öron gav resultat i Hallstahammar

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Sedan bottennoteringen 2008 med plats 218 bland landets 290 kommuner i Svenskt Näringslivs ranking har företagsklimatet i Hallstahammar för det allra mesta gått i rätt riktning.

Madeleine Ahlqvists

Madeleine Ahlqvists råd till andra kommuner är att vara lyhörd för företagens synpunkter.

Foto: Sören Karlsson

-A och O har varit dialogen med företagen. Det handlar om att lyssna med stora öron och att vara ödmjuk. Längre tillbaka var kontakterna mellan kommunen och företagen minimala. Det rådde en anda av ”vi och dom”, säger Madeleine Ahlqvist, näringslivschef i Hallstahammar sedan två och ett halvt år tillbaka efter att tidigare varit näringslivsutvecklare i Västerås.

En kanske avgörande faktor för att lyfta företagsklimatet blev tillkomsten av Hallstahammar Promotion, som kan beskrivas som näringslivets forum för samverkan. Det är företagen som bestämmer inriktningen, men Madeleine Ahlqvist är tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Catarina Pettersson och kommunchefen Carin Becker-Åström ständigt adjungerade till Hallstahammar Promotion.

-Vi gick från en situation där kommunen skötte sitt och företagen sitt. Skotten mellan oss var ganska vattentäta. Idag har det blivit hur naturligt som helst för företagen att ta kontakt med oss. Dialog och samarbete är en självklarhet, konstaterar Madeleine Ahlqvist.

En hörnpelare i det näringspolitiska arbetet är också hennes och Catarina Petterssons många företagsbesök liksom de bransch- och områdesträffar som kommunen bjuder in till.

-Alla parter har nytta av de nätverk som skapas, menar Madeleine Ahlqvist.

Hon knyter stora förhoppningar till ett projekt för solo- och mikroföretagare, ett projekt som inleddes i våras, som drivs av Almi Företagspartner Mälardalen och som finansieras av Europeiska Socialfonden. Närmare 30 företag deltar och det finns möjlighet för fler att ansluta sig.

-Syftet är att affärsutveckla det egna företaget. Kravet för att få vara med i Solo-Mikro är att man har viljan att utveckla verksamheten och att utvecklas som ledare, förklarar Madeleine Ahlqvist.

Det råd hon vill ge till alla de kommuner i Västmanland och i övriga Sverige som ligger långt efter Hallstahammar i rankingen är att vara lyhörd för företagens synpunkter.

-Sedan tycker jag att vi är rätt prestigelösa. Då är det lättare att nå resultat, poängterar Madeleine Ahlqvist.

För en tid sedan fattade politikerna i Hallstahammar beslut om en ny version av näringslivsprogrammet med indikatorer som ska uppfyllas.

-Det som är nytt är bland annat målet att sträva efter mångfald i företagsfloran. Mer bredd i företagandet ökar riskspridningen för kommunen, säger Madeleine Ahlqvist.

Hon påpekar samtidigt att det är farligt att bara utan vidare eftertanke strikt följa olika handlingsplaner.

-Vi måste först och främst hela tiden ta reda på vad företagen vill ha. Det kräver i sin tur en ständig dialog, understryker Madeleine Ahlqvist.

Företagen hoppas på fortsatt dialog

-Det har hänt något med företagsklimatet i Hallstahammar. Kommunen engagerar sig mer och mer och har en aktiv dialog med företagen med frukostmöten och andra aktiviteter. Man gör mycket för att främja företagens utveckling, menar Sara Rebermark på Circle K (tidigare Statoil) vid E 18 i Hallstahammar.

Det var hennes far Kåre Strömberg som öppnade mack här 1991. När han hastigt gick bort 2009 valde Sara att driva verksamheten vidare. Idag har företaget sju fast anställda medarbetare plus några timanställda.

I maj i år valdes Sara Rebermark till Årets Företagare i Hallstahammar.

-Det har betytt massor för oss. Vi fick mycket goodwill genom utmärkelsen, säger hon.

Tidigare begränsades hennes kontakter med kommunen i stort sett till de personer som hanterar miljöärenden. Nu har kontakterna vidgats till bland andra kommunalrådet Catarina Pettersson och näringslivschefen Madeleine Ahlqvist.

-Jag hoppas på en bra och konstruktiv dialog även i fortsättningen och att kommunledningen inte slutar lyssna på oss företagare, betonar Sara Rebermark.

För 11 år sedan köpte Marianne Koskela och hennes man Jarmo anrika Kolbäcks Gästgivaregård med en historia tillbaka till 1670. Här finns restaurang, hotell och konferensanläggning.

-Jag är inte alls imponerad av företagsklimatet i Hallstahammars kommun. Det var bättre för några år sedan än vad det är idag, tycker Marianne Koskela.

En invändning hon har är att kommunledningen mest intresserar sig för centralorten Hallstahammar.  

-Vi i Kolbäck får inte riktigt vara med i gänget. Det är en mentalitet som inte är så trevlig.

Men för det egna företagets del är Marianne Koskela nöjd.

-Vi kämpar på och det här är vårt bästa år sedan vi tog över, säger hon.  

Sören Karlsson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Sjunkande antal varumärkesansökningar från Västmanland

PATENT Företag i Västmanland söker i mindre utsträckning om nationella varumärken, enligt statistiken från Patent- och registreringsverket för 2018. Under 2017 gjordes 130 varumärkesansökningar från Västmanland, men under 2018 hade detta sjunkit till enbart 105.
NYHET Publicerad:

Tankeläsning är svårt

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter måste designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Ungas inträde på arbetsmarknaden

ARBETSMARKNAD Som ett resultat av Januariöverenskommelsen sänks arbetsgivaravgiften för ungdomar under 18 år från och med den första augusti i år, för att 1 januari 2020 slopas helt. Åtgärder i syfte att sänka företagens kostnader är bra, men generella sänkningar vore bättre än särlösningar, anser Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Var tredje butik drabbats av stölder senaste veckan

KOMMENTAR Fyra av tio företagare har utsatts för brott rapporterar VLT (27/6) med hänvisning till en Novusundersökning. Och vanligast är inbrott, stöld och bedrägeri. Att tryggheten för företagare minskar styrks av flera undersökningar.
NYHET Publicerad:

Industrin i Västmanland står för tre av tio jobb

SYSSELSÄTTNING Västmanlands industri står för tre av tio jobb i länet. Dessutom står sektorn för 45 procent av det totala förädlingsvärdet i Västmanland. Det är den näst högsta andelen i landet efter Jönköpings län, och visar att industrin fortfarande är av avgörande betydelse för länet, berättar Mats Kinnwall, chefsekonom på Teknikföretagen.
NYHET Publicerad:

Självkörande fordon är inte lösningen

KOMPETENFÖRSÖRJNING Näringslivet i Västmanland kan påverkas om transportnäringens rekryteringsbehov inte tas på allvar. Automatisering är inte lösningen varken på kort eller på lång sikt. Det menar Caj Luoma, som är chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen.
NYHET Publicerad:

Sala siktar högt

FÖRETAGSKLIMAT Sala kommun har högst andel företagsamma människor i Västmanland. Därmed har kommunen all anledning att satsa på ett bättre företagsklimat än n vad de får i årets enkätundersökning som Svenskt Näringsliv har gjort. Där ger de tillfrågade Salaföretagen kommunen betyget 3,1 vilket är knappt godtagbart. Men efter ett par röriga år internt i organisationen tror nu kommunledningen på bättring.
NYHET Publicerad:

Jättekliv framåt för Kungsör

FÖRETAGSKLIMAT Kungsörs företagsklimat förbättras för tredje året i rad, visar Svenskt Näringslivs enkätundersökning. Enkätundersökningen omfattar cirka 31 000 svar från Sveriges företagare. Signalen från de över 800 deltagande företagarna från Västmanland är att länets företagsklimat förbättrats något, men att det är stora skillnader mellan kommunerna.
NYHET Publicerad:

"EU måste fortsätta riva hinder för den fria rörligheten"

EU VALET Hallå där, Lina Eriksson, som kandiderar till Europaparlamentet för Liberalerna. Vi på Svenskt Näringsliv vill veta hur kandidater från länet ser på EU:s förhållande till företagsamhet, entreprenörskap och villkoren för landets företag. Vilka frågor med kopplingar till näringslivet skulle du vilja driva i EU?
NYHET Publicerad:

Västmanlands företagsamma resa

FÖRETAGSKLIMAT Västmanlands företagsamma resa förde i år en mängd politiker och företagare till bland annat bryggeriet Coppersmiths och Steam Hotel i Västerås. Under dagen fick resenärerna djupdyka i bland annat ämnen som osund konkurrens och näringslivets regelbörda.
NYHET Publicerad:

Åsa Eriksson (S): Vi måste tillvarata digitaliseringens möjligheter

HALLÅ DÄR Åsa Eriksson, socialdemokratisk riksdagsledamot från Norberg som deltar på Svenskt Näringslivs Företagsamma resa 2019. Vilka frågor med kopplingar till näringslivet kommer du att driva under denna mandatperiod?
NYHET Publicerad:

Åsa Coenraads (M): Stoppa ökningen av regelbördan

HALLÅ DÄR Åsa Coenraads, moderat riksdagsledamot från Västerås som deltar på Svenskt Näringslivs Företagsamma resa 2019. Vilka frågor med kopplingar till näringslivet kommer du att driva under denna mandatperiod?
NYHET Publicerad:

Företagen nyckeln för lösningarna på klimatfrågan

EU-VALET Hallå där, Emma Wiesner, som kandiderar till Europaparlamentet för Centerpartiet. Vi på Svenskt Näringsliv vill veta hur kandidater från länet ser på företagsamhet, entreprenörskap och på villkoren för landets företag. Vilka frågor med kopplingar till näringslivet skulle du vilja driva i EU?
NYHET Publicerad:

Försäkringsregler sätter käppar i hjulen för smyckesbranschen

SÄKERHET Att bedriva smyckesbutik på en liten ort har varit en utmaning som guldsmeden Patrik Lund lyckats väl med. Samtidigt gör försäkringsbranschens beslut att inte låta smyckesbranschen teckna försäkringar att det blir både dyrare och krångligare att vara företagare.
NYHET Publicerad:

Ekologisk mjölkgård klassas som miljöfarlig

FÖRETAGSKLIMAT Ingrid och Henrik Sommar bedriver ett lantbruk i Rytterne, utanför Västerås. På Svånö gård har de sedan tre decennier en verksamhet innefattande såväl mjölkkor som växtodling och skogsbruk. När de övertog verksamheten var det en av många mjölkgårdar i området, men nu återstår blott tre i hela Västerås kommun.
NYHET Publicerad:

Våga satsa så att företagen kan växa

KOMMENTAR Teknikstaden, Gurkstaden, ASEA-staden, Idrottsstaden, Mälarstaden, Staden utan gränser. Ja, min hemstad Västerås har beskrivits med många namn. Föga förvånande kan vi nu lägga ytterligare en titel till listan: Mötesstaden.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten slår hårt mot Moon Radio

SKATTER "Skatter ska vara logiska och konkurrensneutrala. Det kravet lever kemikalieskatten inte upp till", säger Hasse Niva, som är delägare, affärsutvecklare och köpman på Moon Radio AB i Surahammar.
NYHET Publicerad:

26 000 Västmanländska jobb är beroende EU

KOMMENTAR I Västmanland är mer än 26 000 jobb direkt beroende av vår handel med EU, men unionens roll är betydligt viktigare än så. Genom sina avtal med andra länder är det EU som öppnar dörrarna till resten av världen. Vi behöver fortsätta underlätta handeln, för att skapa fler jobb och ökade inkomster.
NYHET Publicerad:

Webbinar om psykisk ohälsa - vilket ansvar har du?

WEBBINAR Vilket ansvar kan, bör och ska arbetsgivaren, medarbetaren respektive samhället ta när det gäller att förebygga psykisk ohälsa? Vad innebär Arbetsmiljöverkets föreskrift om ”organisatorisk och social arbetsmiljö”? Se vårt medlemswebbinar där Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svensk Näringsliv, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.