Vägskylt Hallstahammas kommun
Foto: Sören Karlsson

Sedan bottennoteringen 2008 i Svenskt Näringslivs ranking har företagsklimatet i Hallstahammar för det mesta gått i rätt riktning.

Att lyssna med stora öron gav resultat i Hallstahammar

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Sedan bottennoteringen 2008 med plats 218 bland landets 290 kommuner i Svenskt Näringslivs ranking har företagsklimatet i Hallstahammar för det allra mesta gått i rätt riktning.

Madeleine Ahlqvists

Madeleine Ahlqvists råd till andra kommuner är att vara lyhörd för företagens synpunkter.

Foto: Sören Karlsson

-A och O har varit dialogen med företagen. Det handlar om att lyssna med stora öron och att vara ödmjuk. Längre tillbaka var kontakterna mellan kommunen och företagen minimala. Det rådde en anda av ”vi och dom”, säger Madeleine Ahlqvist, näringslivschef i Hallstahammar sedan två och ett halvt år tillbaka efter att tidigare varit näringslivsutvecklare i Västerås.

En kanske avgörande faktor för att lyfta företagsklimatet blev tillkomsten av Hallstahammar Promotion, som kan beskrivas som näringslivets forum för samverkan. Det är företagen som bestämmer inriktningen, men Madeleine Ahlqvist är tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Catarina Pettersson och kommunchefen Carin Becker-Åström ständigt adjungerade till Hallstahammar Promotion.

-Vi gick från en situation där kommunen skötte sitt och företagen sitt. Skotten mellan oss var ganska vattentäta. Idag har det blivit hur naturligt som helst för företagen att ta kontakt med oss. Dialog och samarbete är en självklarhet, konstaterar Madeleine Ahlqvist.

En hörnpelare i det näringspolitiska arbetet är också hennes och Catarina Petterssons många företagsbesök liksom de bransch- och områdesträffar som kommunen bjuder in till.

-Alla parter har nytta av de nätverk som skapas, menar Madeleine Ahlqvist.

Hon knyter stora förhoppningar till ett projekt för solo- och mikroföretagare, ett projekt som inleddes i våras, som drivs av Almi Företagspartner Mälardalen och som finansieras av Europeiska Socialfonden. Närmare 30 företag deltar och det finns möjlighet för fler att ansluta sig.

-Syftet är att affärsutveckla det egna företaget. Kravet för att få vara med i Solo-Mikro är att man har viljan att utveckla verksamheten och att utvecklas som ledare, förklarar Madeleine Ahlqvist.

Det råd hon vill ge till alla de kommuner i Västmanland och i övriga Sverige som ligger långt efter Hallstahammar i rankingen är att vara lyhörd för företagens synpunkter.

-Sedan tycker jag att vi är rätt prestigelösa. Då är det lättare att nå resultat, poängterar Madeleine Ahlqvist.

För en tid sedan fattade politikerna i Hallstahammar beslut om en ny version av näringslivsprogrammet med indikatorer som ska uppfyllas.

-Det som är nytt är bland annat målet att sträva efter mångfald i företagsfloran. Mer bredd i företagandet ökar riskspridningen för kommunen, säger Madeleine Ahlqvist.

Hon påpekar samtidigt att det är farligt att bara utan vidare eftertanke strikt följa olika handlingsplaner.

-Vi måste först och främst hela tiden ta reda på vad företagen vill ha. Det kräver i sin tur en ständig dialog, understryker Madeleine Ahlqvist.

Företagen hoppas på fortsatt dialog

-Det har hänt något med företagsklimatet i Hallstahammar. Kommunen engagerar sig mer och mer och har en aktiv dialog med företagen med frukostmöten och andra aktiviteter. Man gör mycket för att främja företagens utveckling, menar Sara Rebermark på Circle K (tidigare Statoil) vid E 18 i Hallstahammar.

Det var hennes far Kåre Strömberg som öppnade mack här 1991. När han hastigt gick bort 2009 valde Sara att driva verksamheten vidare. Idag har företaget sju fast anställda medarbetare plus några timanställda.

I maj i år valdes Sara Rebermark till Årets Företagare i Hallstahammar.

-Det har betytt massor för oss. Vi fick mycket goodwill genom utmärkelsen, säger hon.

Tidigare begränsades hennes kontakter med kommunen i stort sett till de personer som hanterar miljöärenden. Nu har kontakterna vidgats till bland andra kommunalrådet Catarina Pettersson och näringslivschefen Madeleine Ahlqvist.

-Jag hoppas på en bra och konstruktiv dialog även i fortsättningen och att kommunledningen inte slutar lyssna på oss företagare, betonar Sara Rebermark.

För 11 år sedan köpte Marianne Koskela och hennes man Jarmo anrika Kolbäcks Gästgivaregård med en historia tillbaka till 1670. Här finns restaurang, hotell och konferensanläggning.

-Jag är inte alls imponerad av företagsklimatet i Hallstahammars kommun. Det var bättre för några år sedan än vad det är idag, tycker Marianne Koskela.

En invändning hon har är att kommunledningen mest intresserar sig för centralorten Hallstahammar.  

-Vi i Kolbäck får inte riktigt vara med i gänget. Det är en mentalitet som inte är så trevlig.

Men för det egna företagets del är Marianne Koskela nöjd.

-Vi kämpar på och det här är vårt bästa år sedan vi tog över, säger hon.  

Sören Karlsson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Våga satsa så att företagen kan växa

KOMMENTAR Teknikstaden, Gurkstaden, ASEA-staden, Idrottsstaden, Mälarstaden, Staden utan gränser. Ja, min hemstad Västerås har beskrivits med många namn. Föga förvånande kan vi nu lägga ytterligare en titel till listan: Mötesstaden.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten slår hårt mot Moon Radio

SKATTER "Skatter ska vara logiska och konkurrensneutrala. Det kravet lever kemikalieskatten inte upp till", säger Hasse Niva, som är delägare, affärsutvecklare och köpman på Moon Radio AB i Surahammar.
NYHET Publicerad:

26 000 Västmanländska jobb är beroende EU

KOMMENTAR I Västmanland är mer än 26 000 jobb direkt beroende av vår handel med EU, men unionens roll är betydligt viktigare än så. Genom sina avtal med andra länder är det EU som öppnar dörrarna till resten av världen. Vi behöver fortsätta underlätta handeln, för att skapa fler jobb och ökade inkomster.
NYHET Publicerad:

Webbinar om psykisk ohälsa - vilket ansvar har du?

WEBBINAR Vilket ansvar kan, bör och ska arbetsgivaren, medarbetaren respektive samhället ta när det gäller att förebygga psykisk ohälsa? Vad innebär Arbetsmiljöverkets föreskrift om ”organisatorisk och social arbetsmiljö”? Se vårt medlemswebbinar där Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svensk Näringsliv, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Västmanlands maskinentreprenörer får gräva djupt efter personal

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Branschorganisationen Maskinentreprenörerna upplever en stor brist i kompetensförsörjningen till företagen. Därför storsatsar nu de nu på den egna utbildningscenter runtom i landet. ME-skolan, som bedriver såväl gymnasie- som vuxenutbildning, finns numera på 11 orter i landet.
NYHET Publicerad:

Västmanlands tillväxt saktar in, konjunkturtoppen passerad

KONJUNKTUR Ska man tro de västmanländska företagen är tillväxttoppen nu passerad. Företagen i länet, liksom i övriga Sverige, förutspår att högkonjunkturen nu mattas av och att tillväxten kommer att sjunka framöver. Detta enligt Svenskt Näringslivs undersökning.
NYHET Publicerad:

Webbinar om säkerhet - Så skyddar du ditt företag

WEBBINAR Vad kan och får du göra när brott sker i din verksamhet? Vad behövs för att polisen ska hantera ditt ärende och vad kan ni egentligen kräva av rättsväsendet? Hur kan brotten förebyggas? Se vårt medlemswebbinar där Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Alan Björk är Årets företagare

ENTREPRENÖRSKAP Hallå där Alan Björk på Björks Buss, vinnare av Årets Företagare på Västerås näringslivsgala Guldstänk! Vad är bakgrunden till er framgång?
NYHET Publicerad:

Sänk bränsleskatten, Lövin!

DEBATT "Ska Sverige fortsatt stå sig konkurrenskraftigt och starkt i tider av ökad internationell konkurrens, så bör vi undvika att överbeskatta vårt transportberoende näringsliv. Liksom att mjölka de svenska hushållens hårt skuldsatta och ansträngda ekonomier ännu mer. Snarare bör skatten begränsas till att kompensera för bränsleförbrukningens miljöeffekter. Bränsleskatten bör inte höjas mer, den bör sänkas." Det skriver Tony Gunnarsson, Svenskt Näringsliv i denna debattartikel.
NYHET Publicerad:

Ett extremt år för bönderna

GRÖNA NÄRINGAR "Vi kommer från ett extremt år med torka, skogsbränder, vargattacker och äganderättsattacker", konstaterade LRFs förbundsordförande och mjölkbonde Palle Borgström vid LRF Mälardalens regionstämma tidigare i veckan och menade att även detta år har börjat dramatiskt med stormen Alfrida och debatten om hot mot bönder.
NYHET Publicerad:

Västmanland har landets lägsta andel kvinnliga företagare

FÖRETAGSAMHETEN Andelen kvinnor som blev företagsamma i Sverige under 2018 sjunker jämfört med tidigare år och är nu den lägsta nivån sedan mätningarna påbörjades. Det visar Svenskt Näringslivs undersökning Företagsamheten 2019 som presenterades den 7 mars.
NYHET Publicerad:

Sala är Västmanlands mest företagsamma kommun

FÖRETAGSAMHETEN Idag presenterar Svenskt Näringsliv sin årliga mätning av företagsamheten. Den visar visserligen att Västmanland fortsatt har lägst företagsamhet i Sverige, men också att företagsamheten i länet trots allt växer något och når en ny toppnotering på 9,8 procent. Länets högsta företagsamhet finns i Sala.
NYHET Publicerad:

Markköp gick i stöpet efter politisk kovändning

FÖRETAGSKLIMAT Företagaren Robert Svensson vill expandera på kommunal mark. Första beskedet är att området är ”bokat” för hans räkning. Därefter gör kommunen en kovändning och meddelar att de aldrig gett honom ett löfte att köpa marken. "Jag ifrågasätter varför de inte vill ge oss tillstånd för det vi kommit överens om", säger han.
NYHET Publicerad:

Höga avgifter från IVO drabbar assistansföretag

VÄLFÄRD Nu blir det dyrare att driva assistansföretag. Inspektionen för vård och omsorg har infört nya höga avgifter, som drabbar företag i hela landet. "Vi får ingenting för de här pengarna", säger Tony Blomqvist, som driver Personstöd Mälardalen.
NYHET Publicerad:

Populärt besöksmål i fara

Det har aldrig gått bättre för Per och Pauline Vidlunds fiske- och caféverksamhet ute på Ängsö. Ändå kan de komma att tvingas avveckla en stor del av verksamheten på grund av vad de upplever vara Westmannastiftelsen svala intresse för det blomstrande turistmålet. ”Känslan är att vi upplevs ta för mycket plats,” säger Pauline Vidlund, ägare till Ängsö Fisk.
NYHET Publicerad:

Att vara sin egen lyckas smed

KOMMENTAR Både en och annan skolungdom har nog under den senaste tiden våndats över sitt gymnasieval. Funderingar kring vad jag vill bli när jag blir stor är inte alltid de enklaste men bland de viktigaste.
NYHET Publicerad:

"Fri konkurrens i butikshyllan, men inte på vägen dit"

FÖRETAGSKLIMAT Johan Matsanders driver sedan 2013 företaget Färna Odlingar, en företagarresa som hittills inte varit alldeles enkel, då dåliga politiska förutsättningar drabbar det svenska jordbruket hårt. "Att vi har fler och andra regler än våra grannländer gör det svårt för svenska producenter att konkurrera. Vi har fri konkurrens i butikshyllan, men inte på vägen dit" menar han.
NYHET Publicerad:

Tråkig inställning till företagare i Sverige

FÖRETAGSKLIMAT Multientreprenörerna Marnix Bijl och Joyce Goes sålde år 2009 sitt HR-konsultbolag, som då hade nio anställda, i det tätbefolkade Nederländerna, för att i stället flytta till den svenska landsbygden och bli småföretagare. Som sådana har de prisats både som årets företagare och årets mest innovativa företag. Idag har de sin bas i byn Färna i Skinnskattebergs kommun.
NYHET Publicerad:

Tydlighet avgörande för transportbranschens miljöarbete

TRANSPORT Våra transporters påverkan på miljön är ett ständigt aktuellt politiskt samtalsämne. Även inom branschen ligger stort fokus på hållbarhetsarbetet. Det vill Anna Grönlund, vice vd på Sveriges Bussföretag, lyfta fram. Samtidigt har de redan kommit långt, menar hon. Redan i dag körs 80 procent av bussarna på förnybara drivmedel.
NYHET Publicerad:

"Vi vill ha långsiktiga arrenden"

HALLÅ DÄR Lars Andersson från Skultuna, som bedriver växtodling och uppfödning av köttdjur på Frövi gård utanför Skultuna, du är även nyvald ordförande för Sveriges Jordbruksarrendatorer. Vilka anser du är de viktigaste frågorna för Sveriges Jordbruksarrendatorer?