Vägskylt Hallstahammas kommun
Foto: Sören Karlsson

Sedan bottennoteringen 2008 i Svenskt Näringslivs ranking har företagsklimatet i Hallstahammar för det mesta gått i rätt riktning.

Att lyssna med stora öron gav resultat i Hallstahammar

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Sedan bottennoteringen 2008 med plats 218 bland landets 290 kommuner i Svenskt Näringslivs ranking har företagsklimatet i Hallstahammar för det allra mesta gått i rätt riktning.

Madeleine Ahlqvists

Madeleine Ahlqvists råd till andra kommuner är att vara lyhörd för företagens synpunkter.

Foto: Sören Karlsson

-A och O har varit dialogen med företagen. Det handlar om att lyssna med stora öron och att vara ödmjuk. Längre tillbaka var kontakterna mellan kommunen och företagen minimala. Det rådde en anda av ”vi och dom”, säger Madeleine Ahlqvist, näringslivschef i Hallstahammar sedan två och ett halvt år tillbaka efter att tidigare varit näringslivsutvecklare i Västerås.

En kanske avgörande faktor för att lyfta företagsklimatet blev tillkomsten av Hallstahammar Promotion, som kan beskrivas som näringslivets forum för samverkan. Det är företagen som bestämmer inriktningen, men Madeleine Ahlqvist är tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Catarina Pettersson och kommunchefen Carin Becker-Åström ständigt adjungerade till Hallstahammar Promotion.

-Vi gick från en situation där kommunen skötte sitt och företagen sitt. Skotten mellan oss var ganska vattentäta. Idag har det blivit hur naturligt som helst för företagen att ta kontakt med oss. Dialog och samarbete är en självklarhet, konstaterar Madeleine Ahlqvist.

En hörnpelare i det näringspolitiska arbetet är också hennes och Catarina Petterssons många företagsbesök liksom de bransch- och områdesträffar som kommunen bjuder in till.

-Alla parter har nytta av de nätverk som skapas, menar Madeleine Ahlqvist.

Hon knyter stora förhoppningar till ett projekt för solo- och mikroföretagare, ett projekt som inleddes i våras, som drivs av Almi Företagspartner Mälardalen och som finansieras av Europeiska Socialfonden. Närmare 30 företag deltar och det finns möjlighet för fler att ansluta sig.

-Syftet är att affärsutveckla det egna företaget. Kravet för att få vara med i Solo-Mikro är att man har viljan att utveckla verksamheten och att utvecklas som ledare, förklarar Madeleine Ahlqvist.

Det råd hon vill ge till alla de kommuner i Västmanland och i övriga Sverige som ligger långt efter Hallstahammar i rankingen är att vara lyhörd för företagens synpunkter.

-Sedan tycker jag att vi är rätt prestigelösa. Då är det lättare att nå resultat, poängterar Madeleine Ahlqvist.

För en tid sedan fattade politikerna i Hallstahammar beslut om en ny version av näringslivsprogrammet med indikatorer som ska uppfyllas.

-Det som är nytt är bland annat målet att sträva efter mångfald i företagsfloran. Mer bredd i företagandet ökar riskspridningen för kommunen, säger Madeleine Ahlqvist.

Hon påpekar samtidigt att det är farligt att bara utan vidare eftertanke strikt följa olika handlingsplaner.

-Vi måste först och främst hela tiden ta reda på vad företagen vill ha. Det kräver i sin tur en ständig dialog, understryker Madeleine Ahlqvist.

Företagen hoppas på fortsatt dialog

-Det har hänt något med företagsklimatet i Hallstahammar. Kommunen engagerar sig mer och mer och har en aktiv dialog med företagen med frukostmöten och andra aktiviteter. Man gör mycket för att främja företagens utveckling, menar Sara Rebermark på Circle K (tidigare Statoil) vid E 18 i Hallstahammar.

Det var hennes far Kåre Strömberg som öppnade mack här 1991. När han hastigt gick bort 2009 valde Sara att driva verksamheten vidare. Idag har företaget sju fast anställda medarbetare plus några timanställda.

I maj i år valdes Sara Rebermark till Årets Företagare i Hallstahammar.

-Det har betytt massor för oss. Vi fick mycket goodwill genom utmärkelsen, säger hon.

Tidigare begränsades hennes kontakter med kommunen i stort sett till de personer som hanterar miljöärenden. Nu har kontakterna vidgats till bland andra kommunalrådet Catarina Pettersson och näringslivschefen Madeleine Ahlqvist.

-Jag hoppas på en bra och konstruktiv dialog även i fortsättningen och att kommunledningen inte slutar lyssna på oss företagare, betonar Sara Rebermark.

För 11 år sedan köpte Marianne Koskela och hennes man Jarmo anrika Kolbäcks Gästgivaregård med en historia tillbaka till 1670. Här finns restaurang, hotell och konferensanläggning.

-Jag är inte alls imponerad av företagsklimatet i Hallstahammars kommun. Det var bättre för några år sedan än vad det är idag, tycker Marianne Koskela.

En invändning hon har är att kommunledningen mest intresserar sig för centralorten Hallstahammar.  

-Vi i Kolbäck får inte riktigt vara med i gänget. Det är en mentalitet som inte är så trevlig.

Men för det egna företagets del är Marianne Koskela nöjd.

-Vi kämpar på och det här är vårt bästa år sedan vi tog över, säger hon.  

Sören Karlsson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Fri konkurrens i butikshyllan, men inte på vägen dit"

FÖRETAGSKLIMAT Johan Matsanders driver sedan 2013 företaget Färna Odlingar, en företagarresa som hittills inte varit alldeles enkel, då dåliga politiska förutsättningar drabbar det svenska jordbruket hårt. "Att vi har fler och andra regler än våra grannländer gör det svårt för svenska producenter att konkurrera. Vi har fri konkurrens i butikshyllan, men inte på vägen dit" menar han.
NYHET Publicerad:

Tråkig inställning till företagare i Sverige

FÖRETAGSKLIMAT Multientreprenörerna Marnix Bijl och Joyce Goes sålde år 2009 sitt HR-konsultbolag, som då hade nio anställda, i det tätbefolkade Nederländerna, för att i stället flytta till den svenska landsbygden och bli småföretagare. Som sådana har de prisats både som årets företagare och årets mest innovativa företag. Idag har de sin bas i byn Färna i Skinnskattebergs kommun.
NYHET Publicerad:

Tydlighet avgörande för transportbranschens miljöarbete

TRANSPORT Våra transporters påverkan på miljön är ett ständigt aktuellt politiskt samtalsämne. Även inom branschen ligger stort fokus på hållbarhetsarbetet. Det vill Anna Grönlund, vice vd på Sveriges Bussföretag, lyfta fram. Samtidigt har de redan kommit långt, menar hon. Redan i dag körs 80 procent av bussarna på förnybara drivmedel.
NYHET Publicerad:

"Vi vill ha långsiktiga arrenden"

HALLÅ DÄR Lars Andersson från Skultuna, som bedriver växtodling och uppfödning av köttdjur på Frövi gård utanför Skultuna, du är även nyvald ordförande för Sveriges Jordbruksarrendatorer. Vilka anser du är de viktigaste frågorna för Sveriges Jordbruksarrendatorer?
NYHET Publicerad:

Med bussen in i framtiden

TRANSPORT Det kommer att krävas tusentals nya bussförare i framtiden, trots utveckling mot självkörande bussar. Det menar Anna Grönlund, vice vd på Sveriges Bussföretag, ett förbund inom Transportföretagen. Organisationen beslutade 2016 att genomföra en framtidsstudie. Resultatet är rapporten ”Vår väg vidare” som analyserar bussens framtid till 2030.
NYHET Publicerad:

Delegering, tillit och tydlighet är ledord i Annelis ledarskap

HALLÅ DÄR Anneli Angeling, VD på Frontit, som nyligen utsågs till årets VD, i kategorin medelstora företag! Varför tror du att du vann? Vilka är dina bästa egenskaper som ledare?
NYHET Publicerad:

Skatten på sjukvårdsförsäkringar bör slopas

GÄSTKRÖNIKA "Politiker som säger sig vilja minska sjuktalen och belöna arbetsgivare som tar hälsoansvar borde visa det i handling. Oavsett vilka partier som bildar regering så finns det en majoritet i riksdagen som säger sig vilja avskaffa förmånsbeskattningen. Kommande regering borde ta tillfället i akt och slopa förmånsbeskattningen så snart som möjligt." Det skriver Adam Rydström vid tankesmedjan Den Nya Välfärden i denna gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Nya kompetenskrav i transportbranschen

GÄSTKRÖNIKA Tjänsterna i transportsektorn kommer inte att bli färre, men de kommer att förändras. Det är en av slutsatserna i rapporten ”Kompetensförsörjning när transportsektorn digitaliseras”, som här sammanfattas av Transportföretagens Shashika Sellgren.
NYHET Publicerad:

Mentorer och reformer behövs för unga företagare

UNG FÖRETAGSAMHET Ung Företagsamhet i Västmanland slår rekord på rekord. Sedan 2016 har antalet elever som driver UF-företag ökat lavinartat. Och i takt med att det blir allt fler UF-elever ökar också behovet av fler företag som kan engagera sig som partners och mentorer, berättar Johan Eliases, regionchef på Ung Företagsamhet i Västmanland.
NYHET Publicerad:

Drag kring Kungsörs företagsklimat

NÄRINGSLIVSTRATEGI Kungsörs kommun har klättrat 89 steg på kommunrankingen de senaste två åren, med ett ordentligt kliv på 68 placeringar sedan i fjol. Det gör Kungsör till den sjunde bästa klättraren 2018. ”Vi har haft ett medvetet fokus”, säger kommundirektören Claes-Urban Boström.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringslivs VD besökte Västerås

FÖRETAGSKLIMAT Förbättrad kompetensförsörjning, ökad flexibilitet på arbetsmarknaden och ökad rättssäkerhet i tillståndsgivning och tillsyn av regelefterlevnad, tre områden som Svenskt Näringslivs nye vd Jan-Olof Jacke kommer att ha som huvudfokus. Även behovet av tryggad energiförsörjning, bättre förutsättningar för unga entreprenörer och EU:s betydelse för exporten är aktuella frågor han vill lyfta högre upp på agendan. Nyligen träffade ett tjugotal västmanländska företag över en långlunch för att diskutera dessa frågor.
NYHET Publicerad:

Här är utlandsfödda och funktionshindrade välkomna

INTEGRATION Distriktssköterskegruppen Q-ra i Västerås anställer utlandsfödda och personer med funktionshinder. Med vissa individuella anpassningar gör de ett riktigt bra jobb, enligt vd:n Mansour Nozhatzadeh. ”De utstrålar en enorm stolthet när de arbetar”, säger han.
NYHET Publicerad:

Välj med hjärta och hjärna

KOMMENTAR I höst ska 110 000 elever förbereda sig för sina gymnasieval i början av nästa år. Gymnasievalet är ett stort beslut. Inte livsavgörande – men viktigt.
NYHET Publicerad:

Gasellföretagen i Västmanland efterlyser lägre arbetsgivaravgifter

ENTREPRENÖRSKAP Sänkta arbetsgivaravgifter står högt på den näringspolitiska önskelistan bland Gasellföretagen i Västmanland. Mia Hultgren på TBO Haglinds menar att arbetsgivaravgifterna är en påfrestande börda som gör att många småföretag tvekar inför nyanställningar. Andreas Allöv på Xtream Clean vill ha någon form av rabatt på arbetsgivaravgifterna för nyanställda som är under upplärning på företaget.
NYHET Publicerad:

Höga skatter drabbar landsbygdsföretag

FÖRETAGSKLIMAT Söderstens åkeri och verkstad sysselsätter 17 personer på landsbygden i Skinnskattebergs kommun. Men som transportföretag på landsbygden är de höga skatterna och avgifterna ett hinder för fortsatt utveckling. "Företagen måste ges utrymme att kunna frodas, utan att kvävas av för mycket bördor i form av regler och skatter. Det är receptet för en levande landsbygd", menar Göran Södersten, vd på företaget.
NYHET Publicerad:

Fuskarna kommer undan i transportbranschen

RÄTTSVÄSENDET På Söderstens åkeri är de besvikna på hur svenskt rättsväsende hanterar transportnäringen. Ägarfamiljen Södersten menar att vi i Sverige har en alltför rigid hantering av lagstiftningen gällande exempelvis kör- och vilotider samt att man inte kommer åt de verkliga problemen. "Nu gör man alla till brottslingar. Man borde i stället titta efter systematik och uppsåt. Det är de som kör dygnet runt som borde hållas efter, att vi åker på stora böter för sådana småsaker är rena dumheter", säger Bengt Södersten.
NYHET Publicerad:

"Syftet är att inspirera kommunerna"

INSPIRATIONSDAGARNA Sedan några år tillbaka bjuder Svenskt Näringsliv in alla Sveriges kommuner till inspirationsdagar för att prata om det lokala företagsklimatet. "Det som händer under dagarna ska ge nytta i hemmakommunen", säger Daniel Andersson, nationell projektledare för inspirationsdagarna.
NYHET Publicerad:

Så lyckades byggföretaget bli en mångkulturell arbetsplats

ARBETSGIVARDAGEN Hur botar man kompetensbrist samtidigt som man jobbar för integrationen i samhället? Under Arbetsgivardagen i Västerås berättade Charlie Eldh, vd för Flens Byggelement, om sin resa när han anställde nyanlända i sin fabrik.
NYHET Publicerad:

I spåren av #metoo – vilket ansvar har du som arbetsgivare

ARBETSGIVARDAGEN #metoo är fortfarande aktuellt, i alla branscher. Det blir allt viktigare att fokusera på det förebyggande arbetet, men också att veta hur man som arbetsgivare ska hantera en situation när sexuella trakasserier förekommer på arbetsplatsen. Lina Tidell, arbetsrättsjurist på Visita, höll under förra veckans Arbetsgivardag i Västerås en viktig föreläsning om spåren av #metoo i näringslivet.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivardagen - Om konsten att vara arbetsgivare

ARBETSGIVARDAGEN I tisdags gick Svenskt Näringslivs arbetsgivardag av stapeln. Denna gången fylldes Aros Congress i Västerås av arbetsgivare som tog chansen att informeras och inspireras. Vad innebär den nya vårdskatten? Hur leder man en mångkulturell arbetsplats? Hur hanterar man digitaliseringen? Eller, hur kan man som företagare hjälpa unga hitta rätt väg in i framtidens arbetsliv? Under dagen erbjöds en välfylld agenda med seminarier som behandlade flera av de aktuella frågor dagens arbetsgivare möter.