För mycket trygghet bromsar företagsamheten

NYHET Publicerad

FÖRETAGSAMHET "Vår kultur är för trygg. Det bromsar entreprenörskap och företagsamhet. Motgångar föder framgångar. Det vet jag av egen erfarenhet", säger Tove Åkerman-Stenman, som i december fick ta emot Svenskt Näringslivs utmärkelse Västmanlands mest företagsamma människa 2016.

Tove Åkerman-Stenman

-Vår kultur är för trygg. Det bromsar entreprenörskap och företagsamhet, varnar Tove Åkerman-Stenman.

Foto: Sören Karlsson
Elizabeth Salomonsson

Elizabeth Salomonsson vill ha ett brett samarbete för att skapa ännu bättre förutsättningar för företag.

Foto: Sören Karlsson
Lucia Grimaldi

-Det borde bli mer naturligt att vara företagare, tycker Lucia Grimaldi

Foto: Pia Nordlander
Helen Pilerud i sin butik

Helen Pilerud tror att den svaga företagsamheten i Västmanland kan förklaras med en nedärvd kultur

Foto: Sören Karlsson

För 14 år sedan – samma dag som hon kom hem från BB med sitt tredje barn – valde hon att säga upp sig från en intressant och välavlönad anställning som marknadsutvecklare på ett av Sveriges större byggföretag.

-Jag följde mitt hjärta och det har jag aldrig ångrat, betonar Tove Åkerman-Stenman.

Idag erbjuder Supportföretaget TMJ Group AB i Köping fullservice inom områdena marknadsutveckling och marknadsanalys. Man har ett 50-tal energibolag runt om i Sverige som kunder och är landets ledande företag inom det här området. 

-Det var verkligen med skräckblandad förtjusning som jag startade utan att ha en enda kund, förklarar Tove Åkerman-Stenman.

Målmedvetet ringde hon energibolag efter energibolag för att sälja in sina tjänster. Uppförsbacken var brant innan Björklinge Energi utanför Uppsala blev det unga företagets första kund. 

-Det är klart att det var extremt mycket arbete. De 10 första åren jobbade jag ungefär dubbel heltid och det tog två år innan jag kunde ta ut min första lön. Men på sikt betalar sig allt detta slit, konstaterar hon.

Företagandet var inget som Tove Åkerman-Stenman hade med sig hemifrån.

-Mamma och pappa har aldrig drivit företag. De har alltid varit anställda, men det jag har med mig hemifrån är ett självförtroende och en övertygelse om att jag kan lyckas med allt jag företar mig. Att våga lita på sin egen kraft oavsett omständigheter har präglat min uppfostran. Det tror jag är viktigt för framtidens företagsamma generationer. Att ta risker hör till företagandet. Har du drivkraft så klarar du det.

Tove Åkerman-Stenman har svårt att förstå att företagsamheten i Västmanlands län skulle vara den svagaste i landet.

-Trygghetstänkandet hämmar företagsamheten. Så är det, men det gäller ju för hela Sverige. Att Västmanland är sämst är en bild jag inte känner igen. Köping är den bästa platsen i världen för den som vill driva företag!

Tove Åkerman-Stenman efterlyser en bred samverkan för att förbättra företagsklimatet och utveckla företagsamheten.

-Företagare, anställda och politiker ska inte se varandra som motparter. Jag tycker bättre om ordet medpart, säger hon.

Olika former av företagsamhet

Elizabeth Salomonsson är kommunstyrelsens ordförande i Köping sedan 1986.

-Jag tycker att man kan lägga olika innebörd i begreppet företagsam. I Köping har vi till exempel ett rikt föreningsliv. Det är också en form av företagsamhet, poängterar hon.

Elizabeth Salomonsson påpekar att engagemanget i föreningar ibland blir en grogrund för nya företag.

-Motorsporten är väldigt populär i vår region. Det har lett till att ett antal framgångsrika företag med motor- och fordonsinriktning startats. 

Att den traditionella företagsamheten är låg i Västmanlands län beror enligt Elizabeth Salomonsson bland annat på att det finns många stora arbetsgivare där det är naturligt att söka jobb.

-Det tar tid att förändra det beteendet, menar hon.

Precis som Tove Åkerman-Stenman vill Elizabeth Salomonsson ha ett brett samarbete för att lyfta företagsklimatet och skapa ännu bättre förutsättningar för företag.

-Företagare och politiker måste lära sig mer om varandra och respektera varandra ännu bättre. Med gemensamma ansträngningar når vi resultat, säger hon.

Stark industri skrämmer

-Industrin är ju sedan länge mycket stark i Västmanland. Det är möjligt att de stora tekniktunga företagen skrämmer en del kvinnor och får dem att avstå från att starta eget, säger Lucia Grimaldi, som ägt och drivit olika bolag och som för två år sedan startade Lucia Grimaldi Consulting AB.

Inte i något annat län i Sverige är företagsamheten bland kvinnor så låg som i Västmanland. Bara 5,6 procent är företagsamma. Genomsnittet för hela landet ligger på 7,7 procent. Det visar Svenskt Näringslivs nya kartläggning.

Verksamheten i Lucia Grimaldi Consulting AB vilar på två ben.

-Jag arbetar med organisationsutveckling och hjälper företag att öka omsättningen och vinsten. Jag har också ett nära samarbete med företaget Academicum där vi stöttar nyanlända akademiker så att de snabbare kan få praktikplatser och komma in på den svenska arbetsmarknaden, berättar Lucia Grimaldi.

Förutom arbetet i det egna företaget är hon också ordförande i organisationen Företagsamma Kvinnor med 180 medlemmar i Västerås.

Lucia Grimaldi skulle gärna se en attitydförändring.

-Det borde bli mer naturligt att vara företagare. Jag tycker att utvecklingen går i rätt riktning och här är det först och främst de unga som står för nytänkandet. Vi kan bara titta på hur Ung Företagsamhet växer i Västmanland.

Lucia Grimaldis råd till den som funderar på att starta företag är att försöka skaffa en bra mentor.

-En mentor kan under din första tid som företagare lotsa dig framåt och komplettera dig på olika områden. Ta också kontakt med någon näringslivsorganisation som kan ge dig bra tips. Som företagare handlar det om att prova sig fram. Du ska vara beredd på att det är jobbigt ibland. Men du får också mycket tillbaka, betonar hon.

Lucia Grimaldi ingår i Näringslivsrådet i Västerås.

-Det är ett bra forum för samverkan mellan politik och näringsliv. Det blir ofta en konstruktiv dialog med möjligheter att ta upp olika aktuella frågor.   

En nedärvd kultur 

Helen Pilerud på Arboga Gardinaffär har ingen tvärsäker uppfattning om varför företagsamheten i Västmanland är den lägsta i Sverige.

-Man kan verkligen undra vad det beror på. Det kanske handlar om en nedärvd kultur, säger hon.

För egen del hade Helen Pilerud både sin pappa och sin morfar som förebilder som företagare när hon förvärvade Arboga Gardinaffär för fyra år sedan. Arbetsplatsen som sådan kände hon oerhört väl efter att ha jobbat här som anställd i 16 år. Det som ursprungligen var en renodlad butik för gardiner har undan för undan kompletterat sitt sortiment med sängkläder, lampor, dukar och presentartiklar.

-När jag tog över kände jag till både för- och nackdelarna med att vara företagare. Jag visste att det skulle ge en frihet och en möjlighet att styra över sin tid, men att det samtidigt innebar mycket jobb och ibland stor osäkerhet, förklarar Helen Pilerud.

Hennes råd till blivande företagare är att skaffa sig en rejäl portion tålamod.

-Det tar tid innan allt fungerar. Du måste ha mycket tålamod, betonar Helen Pilerud.

Hon ser på det stora hela taget ljust på framtiden för näringslivet i Arboga och pekar exempelvis på den levande stadskärnan med ett brett butiksutbud. Helen Pilerud är engagerad i AiC, Arboga i Centrum, som är en förening för näringsliv, handel och besöksnäring, och får bland annat den vägen nära kontakter med kommunledningen.

-Nu tycker jag att vi har en jättebra dialog med kommunen. De ledande politikerna har insikt i företagens villkor. Företagarna börjar förstå spelreglerna i politiken. Företagare och politiker pratar ungefär samma språk. Därför finns det all anledning att tro på en förbättrad företagsamhet, menar Helen Pilerud.    

Sören Karlsson 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Tankeläsning är svårt

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter måste designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Ungas inträde på arbetsmarknaden

ARBETSMARKNAD Som ett resultat av Januariöverenskommelsen sänks arbetsgivaravgiften för ungdomar under 18 år från och med den första augusti i år, för att 1 januari 2020 slopas helt. Åtgärder i syfte att sänka företagens kostnader är bra, men generella sänkningar vore bättre än särlösningar, anser Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Var tredje butik drabbats av stölder senaste veckan

KOMMENTAR Fyra av tio företagare har utsatts för brott rapporterar VLT (27/6) med hänvisning till en Novusundersökning. Och vanligast är inbrott, stöld och bedrägeri. Att tryggheten för företagare minskar styrks av flera undersökningar.
NYHET Publicerad:

Industrin i Västmanland står för tre av tio jobb

SYSSELSÄTTNING Västmanlands industri står för tre av tio jobb i länet. Dessutom står sektorn för 45 procent av det totala förädlingsvärdet i Västmanland. Det är den näst högsta andelen i landet efter Jönköpings län, och visar att industrin fortfarande är av avgörande betydelse för länet, berättar Mats Kinnwall, chefsekonom på Teknikföretagen.
NYHET Publicerad:

Självkörande fordon är inte lösningen

KOMPETENFÖRSÖRJNING Näringslivet i Västmanland kan påverkas om transportnäringens rekryteringsbehov inte tas på allvar. Automatisering är inte lösningen varken på kort eller på lång sikt. Det menar Caj Luoma, som är chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen.
NYHET Publicerad:

Sala siktar högt

FÖRETAGSKLIMAT Sala kommun har högst andel företagsamma människor i Västmanland. Därmed har kommunen all anledning att satsa på ett bättre företagsklimat än n vad de får i årets enkätundersökning som Svenskt Näringsliv har gjort. Där ger de tillfrågade Salaföretagen kommunen betyget 3,1 vilket är knappt godtagbart. Men efter ett par röriga år internt i organisationen tror nu kommunledningen på bättring.
NYHET Publicerad:

Jättekliv framåt för Kungsör

FÖRETAGSKLIMAT Kungsörs företagsklimat förbättras för tredje året i rad, visar Svenskt Näringslivs enkätundersökning. Enkätundersökningen omfattar cirka 31 000 svar från Sveriges företagare. Signalen från de över 800 deltagande företagarna från Västmanland är att länets företagsklimat förbättrats något, men att det är stora skillnader mellan kommunerna.
NYHET Publicerad:

"EU måste fortsätta riva hinder för den fria rörligheten"

EU VALET Hallå där, Lina Eriksson, som kandiderar till Europaparlamentet för Liberalerna. Vi på Svenskt Näringsliv vill veta hur kandidater från länet ser på EU:s förhållande till företagsamhet, entreprenörskap och villkoren för landets företag. Vilka frågor med kopplingar till näringslivet skulle du vilja driva i EU?
NYHET Publicerad:

Västmanlands företagsamma resa

FÖRETAGSKLIMAT Västmanlands företagsamma resa förde i år en mängd politiker och företagare till bland annat bryggeriet Coppersmiths och Steam Hotel i Västerås. Under dagen fick resenärerna djupdyka i bland annat ämnen som osund konkurrens och näringslivets regelbörda.
NYHET Publicerad:

Åsa Eriksson (S): Vi måste tillvarata digitaliseringens möjligheter

HALLÅ DÄR Åsa Eriksson, socialdemokratisk riksdagsledamot från Norberg som deltar på Svenskt Näringslivs Företagsamma resa 2019. Vilka frågor med kopplingar till näringslivet kommer du att driva under denna mandatperiod?
NYHET Publicerad:

Åsa Coenraads (M): Stoppa ökningen av regelbördan

HALLÅ DÄR Åsa Coenraads, moderat riksdagsledamot från Västerås som deltar på Svenskt Näringslivs Företagsamma resa 2019. Vilka frågor med kopplingar till näringslivet kommer du att driva under denna mandatperiod?
NYHET Publicerad:

Företagen nyckeln för lösningarna på klimatfrågan

EU-VALET Hallå där, Emma Wiesner, som kandiderar till Europaparlamentet för Centerpartiet. Vi på Svenskt Näringsliv vill veta hur kandidater från länet ser på företagsamhet, entreprenörskap och på villkoren för landets företag. Vilka frågor med kopplingar till näringslivet skulle du vilja driva i EU?
NYHET Publicerad:

Försäkringsregler sätter käppar i hjulen för smyckesbranschen

SÄKERHET Att bedriva smyckesbutik på en liten ort har varit en utmaning som guldsmeden Patrik Lund lyckats väl med. Samtidigt gör försäkringsbranschens beslut att inte låta smyckesbranschen teckna försäkringar att det blir både dyrare och krångligare att vara företagare.
NYHET Publicerad:

Ekologisk mjölkgård klassas som miljöfarlig

FÖRETAGSKLIMAT Ingrid och Henrik Sommar bedriver ett lantbruk i Rytterne, utanför Västerås. På Svånö gård har de sedan tre decennier en verksamhet innefattande såväl mjölkkor som växtodling och skogsbruk. När de övertog verksamheten var det en av många mjölkgårdar i området, men nu återstår blott tre i hela Västerås kommun.
NYHET Publicerad:

Våga satsa så att företagen kan växa

KOMMENTAR Teknikstaden, Gurkstaden, ASEA-staden, Idrottsstaden, Mälarstaden, Staden utan gränser. Ja, min hemstad Västerås har beskrivits med många namn. Föga förvånande kan vi nu lägga ytterligare en titel till listan: Mötesstaden.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten slår hårt mot Moon Radio

SKATTER "Skatter ska vara logiska och konkurrensneutrala. Det kravet lever kemikalieskatten inte upp till", säger Hasse Niva, som är delägare, affärsutvecklare och köpman på Moon Radio AB i Surahammar.
NYHET Publicerad:

26 000 Västmanländska jobb är beroende EU

KOMMENTAR I Västmanland är mer än 26 000 jobb direkt beroende av vår handel med EU, men unionens roll är betydligt viktigare än så. Genom sina avtal med andra länder är det EU som öppnar dörrarna till resten av världen. Vi behöver fortsätta underlätta handeln, för att skapa fler jobb och ökade inkomster.
NYHET Publicerad:

Webbinar om psykisk ohälsa - vilket ansvar har du?

WEBBINAR Vilket ansvar kan, bör och ska arbetsgivaren, medarbetaren respektive samhället ta när det gäller att förebygga psykisk ohälsa? Vad innebär Arbetsmiljöverkets föreskrift om ”organisatorisk och social arbetsmiljö”? Se vårt medlemswebbinar där Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svensk Näringsliv, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Västmanlands maskinentreprenörer får gräva djupt efter personal

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Branschorganisationen Maskinentreprenörerna upplever en stor brist i kompetensförsörjningen till företagen. Därför storsatsar nu de nu på den egna utbildningscenter runtom i landet. ME-skolan, som bedriver såväl gymnasie- som vuxenutbildning, finns numera på 11 orter i landet.