För mycket trygghet bromsar företagsamheten

NYHET Publicerad

FÖRETAGSAMHET "Vår kultur är för trygg. Det bromsar entreprenörskap och företagsamhet. Motgångar föder framgångar. Det vet jag av egen erfarenhet", säger Tove Åkerman-Stenman, som i december fick ta emot Svenskt Näringslivs utmärkelse Västmanlands mest företagsamma människa 2016.

Tove Åkerman-Stenman

-Vår kultur är för trygg. Det bromsar entreprenörskap och företagsamhet, varnar Tove Åkerman-Stenman.

Foto: Sören Karlsson
Elizabeth Salomonsson

Elizabeth Salomonsson vill ha ett brett samarbete för att skapa ännu bättre förutsättningar för företag.

Foto: Sören Karlsson
Lucia Grimaldi

-Det borde bli mer naturligt att vara företagare, tycker Lucia Grimaldi

Foto: Pia Nordlander
Helen Pilerud i sin butik

Helen Pilerud tror att den svaga företagsamheten i Västmanland kan förklaras med en nedärvd kultur

Foto: Sören Karlsson

För 14 år sedan – samma dag som hon kom hem från BB med sitt tredje barn – valde hon att säga upp sig från en intressant och välavlönad anställning som marknadsutvecklare på ett av Sveriges större byggföretag.

-Jag följde mitt hjärta och det har jag aldrig ångrat, betonar Tove Åkerman-Stenman.

Idag erbjuder Supportföretaget TMJ Group AB i Köping fullservice inom områdena marknadsutveckling och marknadsanalys. Man har ett 50-tal energibolag runt om i Sverige som kunder och är landets ledande företag inom det här området. 

-Det var verkligen med skräckblandad förtjusning som jag startade utan att ha en enda kund, förklarar Tove Åkerman-Stenman.

Målmedvetet ringde hon energibolag efter energibolag för att sälja in sina tjänster. Uppförsbacken var brant innan Björklinge Energi utanför Uppsala blev det unga företagets första kund. 

-Det är klart att det var extremt mycket arbete. De 10 första åren jobbade jag ungefär dubbel heltid och det tog två år innan jag kunde ta ut min första lön. Men på sikt betalar sig allt detta slit, konstaterar hon.

Företagandet var inget som Tove Åkerman-Stenman hade med sig hemifrån.

-Mamma och pappa har aldrig drivit företag. De har alltid varit anställda, men det jag har med mig hemifrån är ett självförtroende och en övertygelse om att jag kan lyckas med allt jag företar mig. Att våga lita på sin egen kraft oavsett omständigheter har präglat min uppfostran. Det tror jag är viktigt för framtidens företagsamma generationer. Att ta risker hör till företagandet. Har du drivkraft så klarar du det.

Tove Åkerman-Stenman har svårt att förstå att företagsamheten i Västmanlands län skulle vara den svagaste i landet.

-Trygghetstänkandet hämmar företagsamheten. Så är det, men det gäller ju för hela Sverige. Att Västmanland är sämst är en bild jag inte känner igen. Köping är den bästa platsen i världen för den som vill driva företag!

Tove Åkerman-Stenman efterlyser en bred samverkan för att förbättra företagsklimatet och utveckla företagsamheten.

-Företagare, anställda och politiker ska inte se varandra som motparter. Jag tycker bättre om ordet medpart, säger hon.

Olika former av företagsamhet

Elizabeth Salomonsson är kommunstyrelsens ordförande i Köping sedan 1986.

-Jag tycker att man kan lägga olika innebörd i begreppet företagsam. I Köping har vi till exempel ett rikt föreningsliv. Det är också en form av företagsamhet, poängterar hon.

Elizabeth Salomonsson påpekar att engagemanget i föreningar ibland blir en grogrund för nya företag.

-Motorsporten är väldigt populär i vår region. Det har lett till att ett antal framgångsrika företag med motor- och fordonsinriktning startats. 

Att den traditionella företagsamheten är låg i Västmanlands län beror enligt Elizabeth Salomonsson bland annat på att det finns många stora arbetsgivare där det är naturligt att söka jobb.

-Det tar tid att förändra det beteendet, menar hon.

Precis som Tove Åkerman-Stenman vill Elizabeth Salomonsson ha ett brett samarbete för att lyfta företagsklimatet och skapa ännu bättre förutsättningar för företag.

-Företagare och politiker måste lära sig mer om varandra och respektera varandra ännu bättre. Med gemensamma ansträngningar når vi resultat, säger hon.

Stark industri skrämmer

-Industrin är ju sedan länge mycket stark i Västmanland. Det är möjligt att de stora tekniktunga företagen skrämmer en del kvinnor och får dem att avstå från att starta eget, säger Lucia Grimaldi, som ägt och drivit olika bolag och som för två år sedan startade Lucia Grimaldi Consulting AB.

Inte i något annat län i Sverige är företagsamheten bland kvinnor så låg som i Västmanland. Bara 5,6 procent är företagsamma. Genomsnittet för hela landet ligger på 7,7 procent. Det visar Svenskt Näringslivs nya kartläggning.

Verksamheten i Lucia Grimaldi Consulting AB vilar på två ben.

-Jag arbetar med organisationsutveckling och hjälper företag att öka omsättningen och vinsten. Jag har också ett nära samarbete med företaget Academicum där vi stöttar nyanlända akademiker så att de snabbare kan få praktikplatser och komma in på den svenska arbetsmarknaden, berättar Lucia Grimaldi.

Förutom arbetet i det egna företaget är hon också ordförande i organisationen Företagsamma Kvinnor med 180 medlemmar i Västerås.

Lucia Grimaldi skulle gärna se en attitydförändring.

-Det borde bli mer naturligt att vara företagare. Jag tycker att utvecklingen går i rätt riktning och här är det först och främst de unga som står för nytänkandet. Vi kan bara titta på hur Ung Företagsamhet växer i Västmanland.

Lucia Grimaldis råd till den som funderar på att starta företag är att försöka skaffa en bra mentor.

-En mentor kan under din första tid som företagare lotsa dig framåt och komplettera dig på olika områden. Ta också kontakt med någon näringslivsorganisation som kan ge dig bra tips. Som företagare handlar det om att prova sig fram. Du ska vara beredd på att det är jobbigt ibland. Men du får också mycket tillbaka, betonar hon.

Lucia Grimaldi ingår i Näringslivsrådet i Västerås.

-Det är ett bra forum för samverkan mellan politik och näringsliv. Det blir ofta en konstruktiv dialog med möjligheter att ta upp olika aktuella frågor.   

En nedärvd kultur 

Helen Pilerud på Arboga Gardinaffär har ingen tvärsäker uppfattning om varför företagsamheten i Västmanland är den lägsta i Sverige.

-Man kan verkligen undra vad det beror på. Det kanske handlar om en nedärvd kultur, säger hon.

För egen del hade Helen Pilerud både sin pappa och sin morfar som förebilder som företagare när hon förvärvade Arboga Gardinaffär för fyra år sedan. Arbetsplatsen som sådan kände hon oerhört väl efter att ha jobbat här som anställd i 16 år. Det som ursprungligen var en renodlad butik för gardiner har undan för undan kompletterat sitt sortiment med sängkläder, lampor, dukar och presentartiklar.

-När jag tog över kände jag till både för- och nackdelarna med att vara företagare. Jag visste att det skulle ge en frihet och en möjlighet att styra över sin tid, men att det samtidigt innebar mycket jobb och ibland stor osäkerhet, förklarar Helen Pilerud.

Hennes råd till blivande företagare är att skaffa sig en rejäl portion tålamod.

-Det tar tid innan allt fungerar. Du måste ha mycket tålamod, betonar Helen Pilerud.

Hon ser på det stora hela taget ljust på framtiden för näringslivet i Arboga och pekar exempelvis på den levande stadskärnan med ett brett butiksutbud. Helen Pilerud är engagerad i AiC, Arboga i Centrum, som är en förening för näringsliv, handel och besöksnäring, och får bland annat den vägen nära kontakter med kommunledningen.

-Nu tycker jag att vi har en jättebra dialog med kommunen. De ledande politikerna har insikt i företagens villkor. Företagarna börjar förstå spelreglerna i politiken. Företagare och politiker pratar ungefär samma språk. Därför finns det all anledning att tro på en förbättrad företagsamhet, menar Helen Pilerud.    

Sören Karlsson 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Stort behov av ägarskiften i Västmanland

GENERATIONSSKIFTE Svenska företagare blir äldre, i dagsläget är en femtedel av Sveriges företagsamma personer över 64 år. Stora värden i form av företag, arbetstillfällen och skatteintäkter står på spel när ett generationsskifte ska genomföras. Anders Ydstedt, expert på ägarfrågor, vet vad som krävs för ett lyckat ägarskifte.
NYHET Publicerad:

Frida ska öka samverkan mellan skola och näringsliv i Västmanland

SKOLNÄTVERK Vi välkomnar Frida Järleskog som ny skolnätverksansvarig till Svenskt Näringslivs regionkontor i Västmanland. Frida kommer i sin roll som skolnätverksansvarig att arbeta med att öka samverkan mellan skola och näringsliv genom att förmedla Svenskt Näringslivs kostnadsfria skolmaterial.
NYHET Publicerad:

Prao bra för både elever och arbetsgivare

PRAO Sedan en tid är prao återigen obligatoriskt i högstadiet. Det innebär en utmaning för både skolor och företag i Västmanland, men de många fördelarna överväger, anser Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv satsar på en NäringslivsAkademi för unga beslutsfattare

UTBILDNING Svenskt Näringslivs regionkontor i Södermanland, Västmanland och Örebro gör en gemensam satsning för att öka kunskapen om vad som krävs för ett växande och välmående företagande. Satsningen heter NäringslivsAkademin Mälardalen.
NYHET Publicerad:

Avtalsrörelsen avgörande för Västmanlands konkurrenskraft

AVTAL 2020 Under avtalsrörelsen 2020 kommer cirka 500 avtal för 2,8 miljoner löntagare i samtliga samhällssektorer att förhandlas om. Att avtalen blir internationellt konkurrenskraftiga är avgörande för Västmanlands län, som exporterar varor för cirka 42 miljarder årligen och där totalt cirka 40 000 jobb är beroende av utrikeshandel.
NYHET Publicerad:

Tre Västmanlandskommuner bland de 100 bästa

FÖRETAGSKLIMAT Hallstahammar, Kungsör och Västerås har bäst företagsklimat i Västmanland. Det visar Svenskt Näringslivs årliga ranking om företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Över 30 000 företagare har satt betyg på sin kommun. Dessa svar utgör, tillsammans med statistikfaktorer som marknadsförsörjning och andel företagsamma, grund för rankingen.
NYHET Publicerad:

Kungsör sätter företagsklimatet främst

FÖRETAGSKLIMAT Kungsörs kommun stiger i rankingen av lokalt företagsklimat med 106 placeringar, en imponerande klättring som gör dem till den kommun i Västmanlands län som gjort störst förbättring i år. Men ännu är de inte nöjda. ”Målet är att vara bäst” säger Claes-Urban Boström, kommundirektör i Kungsör.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingen i ropet: Vad händer nu?

WEBBINAR Arbetsförmedlingen förändras runt om i Sverige. Det är i grunden positivt men det skapar viss oro och otydlighet vad som gäller. Hur påverkas näringslivet på kort och längre sikt?
NYHET Publicerad:

Dåligt med valfrihet i Västmanland

LOV Lagen om valfrihet har nu funnits i tio år. Denna frihetsreform har gett människor möjligheten att själva påverka sin vård och omsorg och den har gett medarbetare i vården och omsorgen fler arbetsgivare att välja mellan. Detta är värt att fira, men fortfarande finns mycket kvar att göra. I Västmanland saknas ännu valfrihet i åtta av tio kommuner samtidigt som den nationella lagstiftningen behöver justeras.
NYHET Publicerad:

Oroande konjunkturläge i Västmanland

KOMMENTAR I Svenskt Näringslivs företagarpanel ger de västmanländska företagen oroande prognoser om det ekonomiska läget. Detta måste både politiker och arbetsmarknadens parter ta till sig och agera på.
NYHET Publicerad:

Inför rankingen 2019 – Utgångsläget i Västmanlands län

FÖRETAGSKLIMAT Den 24 september släpper Svenskt Näringsliv den årliga rankingen av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Men varför mäter vi företagsklimatet och hur ser förutsättningarna för Västmanlands län ut i år?
NYHET Publicerad:

Finns det ingen ände på transportskattehöjningarna?

KOMMENTAR Bensinskatten höjs med ytterligare 15 öre per liter, efter överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Detta bland annat till följd av att överindexeringen återinförs, vilket innebär att bensin- och dieselskatten automatiskt kommer att höjas varje år. "Att ytterligare pressa svenska privatbilister och transportföretag, som redan bär en tung skattebörda, är varken innovativt, hållbart eller bra för Sverige", skriver Tony Gunnarsson i denna kommentar.
NYHET Publicerad:

Dra åt den statliga svångremmen

KOMMENTAR "Regeringen har kommit överens med Liberalerna och Centerpartiet om att finansiera överenskommelsen i Försvarsberedningen och därmed stärka Sveriges försvar. Detta är bra och efterlängtat. Sverige har länge underfinansierat försvaret. Vad som inte är lika bra är hur detta ska finansieras: Genom att öka beskattningen på företagen", det skriver Tony Gunnarsson, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Försämrade reseavdrag och annan tokig klimatpolitik

KOMMENTAR Sveriges nuvarande klimatpolitik kommer att leda till produktionsminskningar i många branscher och samtidigt mycket liten effekt på de globala utsläppen, enligt flera expertinstanser. Det är dags för en klokare klimatpolitik, anser Tony Gunnarsson, projektledare på Svenskt Näringsliv i Västmanland.
NYHET Publicerad:

Unga som sommarjobbar är framtiden inom handeln

SOMMARJOBB För många företag har sommaren inneburit en hektisk period med mycket att göra. Till hjälp har de haft sommarjobbare för att klara av det ökade trycket. Antalet anställningar i Sverige för personer i åldrarna 15 till 24 ökar med 96 000 under sommaren, enligt siffror från AKU. "De flesta som jobbar hos oss stannar oftast kvar och jobbar extra under helger och lov", säger Jonas Fjäll, platschef på Ikea Västerås.
NYHET Publicerad:

Yrkeslandslaget lockar fler till yrkesförberedande utbildningar

WORLDSKILLS I augusti åker två västmanlänningar, Anna Widholm från Aspa och Filip Sandgren från Västerås, till Kazan i Ryssland för att tävla i Yrkes-VM. ”Det känns väldigt häftigt att få tävla med det svenska yrkeslandslaget. Jag har lagt ner så mycket tid och övning inför Yrkes-VM och jag ser fram emot att visa vad jag går för”, säger Filip Sandgren, plattsättare.
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

KLIMATARBETE Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet. Sedan några år tillbaka har näringslivets klimatarbete intensifierats ytterligare. Det arbetas aktivt med utveckling av nya tekniker, fossilfria bränslen, utsläppsfria processer i industrin samt nya tjänster och produkter som hjälper konsumenter att minska sina klimatavtryck, villket är mycket positivt och något som måste bejakas och stöttas. Det skriver Linda Flink, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Sjunkande antal varumärkesansökningar från Västmanland

PATENT Företag i Västmanland söker i mindre utsträckning om nationella varumärken, enligt statistiken från Patent- och registreringsverket för 2018. Under 2017 gjordes 130 varumärkesansökningar från Västmanland, men under 2018 hade detta sjunkit till enbart 105.
NYHET Publicerad:

Tankeläsning är svårt

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter måste designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.