Gasellföretagen i Västmanland efterlyser lägre arbetsgivaravgifter

NYHET Publicerad

ENTREPRENÖRSKAP Sänkta arbetsgivaravgifter står högt på den näringspolitiska önskelistan bland Gasellföretagen i Västmanland. Mia Hultgren på TBO Haglinds menar att arbetsgivaravgifterna är en påfrestande börda som gör att många småföretag tvekar inför nyanställningar. Andreas Allöv på Xtream Clean vill ha någon form av rabatt på arbetsgivaravgifterna för nyanställda som är under upplärning på företaget.

Peter Haglind och Mia Hultgren

Peter Haglind och Mia Hultgren påpekar att arbetsgivaravgifterna är en påfrestande börda.

Foto: Sören Karlsson
Andreas Allöv.

"Rekryteringen är det största problemet för oss", säger Andreas Allöv.

Foto: Sören Karlsson

Ola Haglind startade TBO Haglinds för nästan 50 år sedan. 2006 tog andra generationen över. Mia Hultgren, Peter Haglind och Pär Haglind blev ägare till TBO Haglinds AB i Arboga. De senaste åren har bolaget haft en kraftig tillväxt och har nu kommit in på Dagens industris eftertraktade lista över Gasellföretag i Västmanland.

– Det handlar om att ha visioner och att sätta tydliga mål, att arbeta fram en affärsplan och att följa den och att känna till sina styrkor och svagheter, säger Mia Hultgren.

Sedan generationsskiftet har de tre syskonen följt det arbetssättet. De uppsatta målen har med råge uppnåtts varje år.

TBO Haglinds är idag en av Sveriges stora tillverkare av balkonger. Företaget erbjuder de helhetslösningar som behövs. 

– Bostadsrättsföreningar är våra viktigaste kunder. Geografiskt är det Mälardalen som dominerar, men vi har fått in en fot i Norrland. Just nu verkar vi från Skellefteå i norr till Malmö i söder, berättar Peter Haglind.

Kvalitet ger framgång

Hög kvalitet är en del i framgångsreceptet.

– Företaget har många års erfarenhet och kunderna är beredda att betala för den kvalitet som vi levererar, konstaterar Mia Hultgren.

2014 fick TBO Haglinds en betydelsefull beställning.

– Det var en prestigefylld stororder på 70 miljoner i Västerås. Det blev en fjäder i hatten och banade väg för nya projekt, säger Peter Haglind.

Också i dessa tider av expansion har det gått att rekrytera lämpliga medarbetare.

– Vi har ett gott anseende. Genom mun-mot-mun-metoden går det för det mesta att hitta duktiga medarbetare, menar Mia Hultgren.

– En klar fördel är att vi har trogna och lojala anställda. Personalomsättningen är väldigt liten. Vi har några som jobbat här i 30-35 år, säger Peter Haglind.

Investeringarna i lokaler och maskiner har varit omfattande. Nya fräscha omklädningsrum är det som är aktuellt just för tillfället.

Fortsatt tillväxt

En fortsatt tillväxt är närmast en självklarhet.

– Tillväxten ger en smittsam positiv energi, framhåller Mia Hultgren.

Hon tycker att det finns mycket som våra politiker kan göra för att underlätta företagandet och därmed i förlängningen stimulera framväxten av ännu fler Gasellföretag.

– Det måste bli billigare att anställa folk. Arbetsgivaravgifterna är en påfrestande börda som gör att många småföretag tvekar inför nyanställningar. Sedan behövs en uppluckring av LAS. Idag är det för svårt att säga upp medarbetare som inte räcker till, poängterar Mia Hultgren.

Peter Haglind nämner byråkratin som slår mot företagen.

– Politikerna har pratat hur länge som helst om regelförenklingar, men det verkar mest vara tom retorik. Vi väntar fortfarande på konkreta förbättringar.

Men när det gäller det lokala företagsklimatet i Arboga ser man positiva tecken.

– Vi har en bra dialog med kommunledningen. Det mesta fungerar som det ska. Medarbetarna på näringslivskontoret är duktiga och hjälpsamma. Bland politiker och tjänstemän har förståelsen för företagens villkor ökad rejält under de senaste 10 åren, säger Mia Hultgren.   

En omöjlighet

Det är en omöjlighet för Gasellföretaget Xtream Clean Högtrycksspolning AB i Västerås att anställa medarbetare som från första dagen kan jobbet. 

– Rekryteringen är det största problemet för oss och många andra företag. Våra nya medarbetare har sällan någon tidigare erfarenhet från branschen. Därför behövs en internutbildning och det tar mellan ett halvår och ett år innan han eller hon är självgående, förklarar Andreas Allöv.

Tillsammans med Jason Lee Pemberton startade han Xtream Clean för fem år sedan.

– Vad jag önskar mig är någon form av rabatt på arbetsgivaravgiften under denna upplärningsperiod. Upplärningen är naturligtvis ekonomiskt kännbar för företaget, säger Andreas Allöv.

Regelverket

När det gäller regelverket med sådant som arbetsmiljökrav, besiktningar och tredjepartskontroller har han inget att invända.

– Här måste man räkna med en del byråkrati för att skapa den ordning som krävs. Ett exempel är införandet av ID06, systemet för elektroniska personalliggare i byggbranschen, som gjort konkurrensen mycket sundare och fått bort många svartjobb. Det är en välkommen förbättring för alla seriösa företag, betonar Andreas Allöv.

Xtream Clean arbetar med högtrycksspolning i fastigheter. Det handlar om underhålls-, avlopps- och hetvattenspolningar, men också rörinspektioner och karteringar, alltså kartläggning av rörsystem. Ett annat område är det som kallas relining och innebär att de befintliga rören i en fastighet förstärks med något som påminner om en jättelik strumpa.

Kunderna är först och främst fastighetsförvaltare, VVS-firmor och företag specialiserade på stambyten.

– För närvarande finns ungefär 70 procent av jobben i Storstockholm och resten i övriga Mälardalen med tyngdpunkten i Västerås, Enköping och Eskilstuna, berättar Andreas Allöv.

Hög servicegrad

Att företaget vuxit så snabbt på så kort tid förklarar han bland annat med den höga servicegraden.

– Vi har inte satsat mycket på traditionell marknadsföring. Det mesta går på rekommendationer. Nöjda kunder ger nya kunder. Våra otroligt fina medarbetare betyder förstås väldigt mycket och fungerar som företagets bästa ambassadörer. Det är också viktigt att alltid försöka ställa upp och fixa även små akutuppdrag som längre fram kan resultera i stora beställningar, påpekar Andreas Allöv.

Mellan 2014 och 2017 hade Xtream Clean en tillväxt på hela 544 procent. Omsättningen är nu uppe i 30 miljoner. Antalet medarbetare är 25.

– Vi behöver stabilisera oss ungefär på den här nivån. Efterfrågan är väldigt stor och företaget har redan en orderstock som täcker nästan hela 2019. Det kostar att expandera och hittills har vi helt klarat det med eget kapital.

Andreas Allöv är inte intresserad av att ta in externt kapital.

– Då förlorar vi kontrollen över företaget och i det läget vill vi inte hamna, säger han.  

28 Gaseller i Västmanland

28 av bolagen i Västmanland nådde i år Gasellföretagskraven. Enligt Dagens industris kriterier har ett Gasellföretag en omsättning som överstiger 10 miljoner, omsättningen måste åtminstone ha fördubblats under mätperiodens fyra år och man ska ha minst 10 anställda. Omsättningen ska ha ökat varje år under de senaste tre åren. Vidare krävs ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren. Företaget ska ha sunda finanser och måste i allt väsentligt ha vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Jättekliv framåt för Kungsör

FÖRETAGSKLIMAT Kungsörs företagsklimat förbättras för tredje året i rad, visar Svenskt Näringslivs enkätundersökning. Enkätundersökningen omfattar cirka 31 000 svar från Sveriges företagare. Signalen från de över 800 deltagande företagarna från Västmanland är att länets företagsklimat förbättrats något, men att det är stora skillnader mellan kommunerna.
NYHET Publicerad:

"EU måste fortsätta riva hinder för den fria rörligheten"

EU VALET Hallå där, Lina Eriksson, som kandiderar till Europaparlamentet för Liberalerna. Vi på Svenskt Näringsliv vill veta hur kandidater från länet ser på EU:s förhållande till företagsamhet, entreprenörskap och villkoren för landets företag. Vilka frågor med kopplingar till näringslivet skulle du vilja driva i EU?
NYHET Publicerad:

Västmanlands företagsamma resa

FÖRETAGSKLIMAT Västmanlands företagsamma resa förde i år en mängd politiker och företagare till bland annat bryggeriet Coppersmiths och Steam Hotel i Västerås. Under dagen fick resenärerna djupdyka i bland annat ämnen som osund konkurrens och näringslivets regelbörda.
NYHET Publicerad:

Åsa Eriksson (S): Vi måste tillvarata digitaliseringens möjligheter

HALLÅ DÄR Åsa Eriksson, socialdemokratisk riksdagsledamot från Norberg som deltar på Svenskt Näringslivs Företagsamma resa 2019. Vilka frågor med kopplingar till näringslivet kommer du att driva under denna mandatperiod?
NYHET Publicerad:

Åsa Coenraads (M): Stoppa ökningen av regelbördan

HALLÅ DÄR Åsa Coenraads, moderat riksdagsledamot från Västerås som deltar på Svenskt Näringslivs Företagsamma resa 2019. Vilka frågor med kopplingar till näringslivet kommer du att driva under denna mandatperiod?
NYHET Publicerad:

Företagen nyckeln för lösningarna på klimatfrågan

EU-VALET Hallå där, Emma Wiesner, som kandiderar till Europaparlamentet för Centerpartiet. Vi på Svenskt Näringsliv vill veta hur kandidater från länet ser på företagsamhet, entreprenörskap och på villkoren för landets företag. Vilka frågor med kopplingar till näringslivet skulle du vilja driva i EU?
NYHET Publicerad:

Försäkringsregler sätter käppar i hjulen för smyckesbranschen

SÄKERHET Att bedriva smyckesbutik på en liten ort har varit en utmaning som guldsmeden Patrik Lund lyckats väl med. Samtidigt gör försäkringsbranschens beslut att inte låta smyckesbranschen teckna försäkringar att det blir både dyrare och krångligare att vara företagare.
NYHET Publicerad:

Ekologisk mjölkgård klassas som miljöfarlig

FÖRETAGSKLIMAT Ingrid och Henrik Sommar bedriver ett lantbruk i Rytterne, utanför Västerås. På Svånö gård har de sedan tre decennier en verksamhet innefattande såväl mjölkkor som växtodling och skogsbruk. När de övertog verksamheten var det en av många mjölkgårdar i området, men nu återstår blott tre i hela Västerås kommun.
NYHET Publicerad:

Våga satsa så att företagen kan växa

KOMMENTAR Teknikstaden, Gurkstaden, ASEA-staden, Idrottsstaden, Mälarstaden, Staden utan gränser. Ja, min hemstad Västerås har beskrivits med många namn. Föga förvånande kan vi nu lägga ytterligare en titel till listan: Mötesstaden.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten slår hårt mot Moon Radio

SKATTER "Skatter ska vara logiska och konkurrensneutrala. Det kravet lever kemikalieskatten inte upp till", säger Hasse Niva, som är delägare, affärsutvecklare och köpman på Moon Radio AB i Surahammar.
NYHET Publicerad:

26 000 Västmanländska jobb är beroende EU

KOMMENTAR I Västmanland är mer än 26 000 jobb direkt beroende av vår handel med EU, men unionens roll är betydligt viktigare än så. Genom sina avtal med andra länder är det EU som öppnar dörrarna till resten av världen. Vi behöver fortsätta underlätta handeln, för att skapa fler jobb och ökade inkomster.
NYHET Publicerad:

Webbinar om psykisk ohälsa - vilket ansvar har du?

WEBBINAR Vilket ansvar kan, bör och ska arbetsgivaren, medarbetaren respektive samhället ta när det gäller att förebygga psykisk ohälsa? Vad innebär Arbetsmiljöverkets föreskrift om ”organisatorisk och social arbetsmiljö”? Se vårt medlemswebbinar där Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svensk Näringsliv, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Västmanlands maskinentreprenörer får gräva djupt efter personal

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Branschorganisationen Maskinentreprenörerna upplever en stor brist i kompetensförsörjningen till företagen. Därför storsatsar nu de nu på den egna utbildningscenter runtom i landet. ME-skolan, som bedriver såväl gymnasie- som vuxenutbildning, finns numera på 11 orter i landet.
NYHET Publicerad:

Västmanlands tillväxt saktar in, konjunkturtoppen passerad

KONJUNKTUR Ska man tro de västmanländska företagen är tillväxttoppen nu passerad. Företagen i länet, liksom i övriga Sverige, förutspår att högkonjunkturen nu mattas av och att tillväxten kommer att sjunka framöver. Detta enligt Svenskt Näringslivs undersökning.
NYHET Publicerad:

Webbinar om säkerhet - Så skyddar du ditt företag

WEBBINAR Vad kan och får du göra när brott sker i din verksamhet? Vad behövs för att polisen ska hantera ditt ärende och vad kan ni egentligen kräva av rättsväsendet? Hur kan brotten förebyggas? Se vårt medlemswebbinar där Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Alan Björk är Årets företagare

ENTREPRENÖRSKAP Hallå där Alan Björk på Björks Buss, vinnare av Årets Företagare på Västerås näringslivsgala Guldstänk! Vad är bakgrunden till er framgång?
NYHET Publicerad:

Sänk bränsleskatten, Lövin!

DEBATT "Ska Sverige fortsatt stå sig konkurrenskraftigt och starkt i tider av ökad internationell konkurrens, så bör vi undvika att överbeskatta vårt transportberoende näringsliv. Liksom att mjölka de svenska hushållens hårt skuldsatta och ansträngda ekonomier ännu mer. Snarare bör skatten begränsas till att kompensera för bränsleförbrukningens miljöeffekter. Bränsleskatten bör inte höjas mer, den bör sänkas." Det skriver Tony Gunnarsson, Svenskt Näringsliv i denna debattartikel.
NYHET Publicerad:

Ett extremt år för bönderna

GRÖNA NÄRINGAR "Vi kommer från ett extremt år med torka, skogsbränder, vargattacker och äganderättsattacker", konstaterade LRFs förbundsordförande och mjölkbonde Palle Borgström vid LRF Mälardalens regionstämma tidigare i veckan och menade att även detta år har börjat dramatiskt med stormen Alfrida och debatten om hot mot bönder.
NYHET Publicerad:

Västmanland har landets lägsta andel kvinnliga företagare

FÖRETAGSAMHETEN Andelen kvinnor som blev företagsamma i Sverige under 2018 sjunker jämfört med tidigare år och är nu den lägsta nivån sedan mätningarna påbörjades. Det visar Svenskt Näringslivs undersökning Företagsamheten 2019 som presenterades den 7 mars.
NYHET Publicerad:

Sala är Västmanlands mest företagsamma kommun

FÖRETAGSAMHETEN Idag presenterar Svenskt Näringsliv sin årliga mätning av företagsamheten. Den visar visserligen att Västmanland fortsatt har lägst företagsamhet i Sverige, men också att företagsamheten i länet trots allt växer något och når en ny toppnotering på 9,8 procent. Länets högsta företagsamhet finns i Sala.