Gasellföretagen i Västmanland efterlyser lägre arbetsgivaravgifter

NYHET Publicerad

ENTREPRENÖRSKAP Sänkta arbetsgivaravgifter står högt på den näringspolitiska önskelistan bland Gasellföretagen i Västmanland. Mia Hultgren på TBO Haglinds menar att arbetsgivaravgifterna är en påfrestande börda som gör att många småföretag tvekar inför nyanställningar. Andreas Allöv på Xtream Clean vill ha någon form av rabatt på arbetsgivaravgifterna för nyanställda som är under upplärning på företaget.

Peter Haglind och Mia Hultgren

Peter Haglind och Mia Hultgren påpekar att arbetsgivaravgifterna är en påfrestande börda.

Foto: Sören Karlsson
Andreas Allöv.

"Rekryteringen är det största problemet för oss", säger Andreas Allöv.

Foto: Sören Karlsson

Ola Haglind startade TBO Haglinds för nästan 50 år sedan. 2006 tog andra generationen över. Mia Hultgren, Peter Haglind och Pär Haglind blev ägare till TBO Haglinds AB i Arboga. De senaste åren har bolaget haft en kraftig tillväxt och har nu kommit in på Dagens industris eftertraktade lista över Gasellföretag i Västmanland.

– Det handlar om att ha visioner och att sätta tydliga mål, att arbeta fram en affärsplan och att följa den och att känna till sina styrkor och svagheter, säger Mia Hultgren.

Sedan generationsskiftet har de tre syskonen följt det arbetssättet. De uppsatta målen har med råge uppnåtts varje år.

TBO Haglinds är idag en av Sveriges stora tillverkare av balkonger. Företaget erbjuder de helhetslösningar som behövs. 

– Bostadsrättsföreningar är våra viktigaste kunder. Geografiskt är det Mälardalen som dominerar, men vi har fått in en fot i Norrland. Just nu verkar vi från Skellefteå i norr till Malmö i söder, berättar Peter Haglind.

Kvalitet ger framgång

Hög kvalitet är en del i framgångsreceptet.

– Företaget har många års erfarenhet och kunderna är beredda att betala för den kvalitet som vi levererar, konstaterar Mia Hultgren.

2014 fick TBO Haglinds en betydelsefull beställning.

– Det var en prestigefylld stororder på 70 miljoner i Västerås. Det blev en fjäder i hatten och banade väg för nya projekt, säger Peter Haglind.

Också i dessa tider av expansion har det gått att rekrytera lämpliga medarbetare.

– Vi har ett gott anseende. Genom mun-mot-mun-metoden går det för det mesta att hitta duktiga medarbetare, menar Mia Hultgren.

– En klar fördel är att vi har trogna och lojala anställda. Personalomsättningen är väldigt liten. Vi har några som jobbat här i 30-35 år, säger Peter Haglind.

Investeringarna i lokaler och maskiner har varit omfattande. Nya fräscha omklädningsrum är det som är aktuellt just för tillfället.

Fortsatt tillväxt

En fortsatt tillväxt är närmast en självklarhet.

– Tillväxten ger en smittsam positiv energi, framhåller Mia Hultgren.

Hon tycker att det finns mycket som våra politiker kan göra för att underlätta företagandet och därmed i förlängningen stimulera framväxten av ännu fler Gasellföretag.

– Det måste bli billigare att anställa folk. Arbetsgivaravgifterna är en påfrestande börda som gör att många småföretag tvekar inför nyanställningar. Sedan behövs en uppluckring av LAS. Idag är det för svårt att säga upp medarbetare som inte räcker till, poängterar Mia Hultgren.

Peter Haglind nämner byråkratin som slår mot företagen.

– Politikerna har pratat hur länge som helst om regelförenklingar, men det verkar mest vara tom retorik. Vi väntar fortfarande på konkreta förbättringar.

Men när det gäller det lokala företagsklimatet i Arboga ser man positiva tecken.

– Vi har en bra dialog med kommunledningen. Det mesta fungerar som det ska. Medarbetarna på näringslivskontoret är duktiga och hjälpsamma. Bland politiker och tjänstemän har förståelsen för företagens villkor ökad rejält under de senaste 10 åren, säger Mia Hultgren.   

En omöjlighet

Det är en omöjlighet för Gasellföretaget Xtream Clean Högtrycksspolning AB i Västerås att anställa medarbetare som från första dagen kan jobbet. 

– Rekryteringen är det största problemet för oss och många andra företag. Våra nya medarbetare har sällan någon tidigare erfarenhet från branschen. Därför behövs en internutbildning och det tar mellan ett halvår och ett år innan han eller hon är självgående, förklarar Andreas Allöv.

Tillsammans med Jason Lee Pemberton startade han Xtream Clean för fem år sedan.

– Vad jag önskar mig är någon form av rabatt på arbetsgivaravgiften under denna upplärningsperiod. Upplärningen är naturligtvis ekonomiskt kännbar för företaget, säger Andreas Allöv.

Regelverket

När det gäller regelverket med sådant som arbetsmiljökrav, besiktningar och tredjepartskontroller har han inget att invända.

– Här måste man räkna med en del byråkrati för att skapa den ordning som krävs. Ett exempel är införandet av ID06, systemet för elektroniska personalliggare i byggbranschen, som gjort konkurrensen mycket sundare och fått bort många svartjobb. Det är en välkommen förbättring för alla seriösa företag, betonar Andreas Allöv.

Xtream Clean arbetar med högtrycksspolning i fastigheter. Det handlar om underhålls-, avlopps- och hetvattenspolningar, men också rörinspektioner och karteringar, alltså kartläggning av rörsystem. Ett annat område är det som kallas relining och innebär att de befintliga rören i en fastighet förstärks med något som påminner om en jättelik strumpa.

Kunderna är först och främst fastighetsförvaltare, VVS-firmor och företag specialiserade på stambyten.

– För närvarande finns ungefär 70 procent av jobben i Storstockholm och resten i övriga Mälardalen med tyngdpunkten i Västerås, Enköping och Eskilstuna, berättar Andreas Allöv.

Hög servicegrad

Att företaget vuxit så snabbt på så kort tid förklarar han bland annat med den höga servicegraden.

– Vi har inte satsat mycket på traditionell marknadsföring. Det mesta går på rekommendationer. Nöjda kunder ger nya kunder. Våra otroligt fina medarbetare betyder förstås väldigt mycket och fungerar som företagets bästa ambassadörer. Det är också viktigt att alltid försöka ställa upp och fixa även små akutuppdrag som längre fram kan resultera i stora beställningar, påpekar Andreas Allöv.

Mellan 2014 och 2017 hade Xtream Clean en tillväxt på hela 544 procent. Omsättningen är nu uppe i 30 miljoner. Antalet medarbetare är 25.

– Vi behöver stabilisera oss ungefär på den här nivån. Efterfrågan är väldigt stor och företaget har redan en orderstock som täcker nästan hela 2019. Det kostar att expandera och hittills har vi helt klarat det med eget kapital.

Andreas Allöv är inte intresserad av att ta in externt kapital.

– Då förlorar vi kontrollen över företaget och i det läget vill vi inte hamna, säger han.  

28 Gaseller i Västmanland

28 av bolagen i Västmanland nådde i år Gasellföretagskraven. Enligt Dagens industris kriterier har ett Gasellföretag en omsättning som överstiger 10 miljoner, omsättningen måste åtminstone ha fördubblats under mätperiodens fyra år och man ska ha minst 10 anställda. Omsättningen ska ha ökat varje år under de senaste tre åren. Vidare krävs ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren. Företaget ska ha sunda finanser och måste i allt väsentligt ha vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ett extremt år för bönderna

GRÖNA NÄRINGAR "Vi kommer från ett extremt år med torka, skogsbränder, vargattacker och äganderättsattacker", konstaterade LRFs förbundsordförande och mjölkbonde Palle Borgström vid LRF Mälardalens regionstämma tidigare i veckan och menade att även detta år har börjat dramatiskt med stormen Alfrida och debatten om hot mot bönder.
NYHET Publicerad:

Västmanland har landets lägsta andel kvinnliga företagare

FÖRETAGSAMHETEN Andelen kvinnor som blev företagsamma i Sverige under 2018 sjunker jämfört med tidigare år och är nu den lägsta nivån sedan mätningarna påbörjades. Det visar Svenskt Näringslivs undersökning Företagsamheten 2019 som presenterades den 7 mars.
NYHET Publicerad:

Sala är Västmanlands mest företagsamma kommun

FÖRETAGSAMHETEN Idag presenterar Svenskt Näringsliv sin årliga mätning av företagsamheten. Den visar visserligen att Västmanland fortsatt har lägst företagsamhet i Sverige, men också att företagsamheten i länet trots allt växer något och når en ny toppnotering på 9,8 procent. Länets högsta företagsamhet finns i Sala.
NYHET Publicerad:

Markköp gick i stöpet efter politisk kovändning

FÖRETAGSKLIMAT Företagaren Robert Svensson vill expandera på kommunal mark. Första beskedet är att området är ”bokat” för hans räkning. Därefter gör kommunen en kovändning och meddelar att de aldrig gett honom ett löfte att köpa marken. "Jag ifrågasätter varför de inte vill ge oss tillstånd för det vi kommit överens om", säger han.
NYHET Publicerad:

Höga avgifter från IVO drabbar assistansföretag

VÄLFÄRD Nu blir det dyrare att driva assistansföretag. Inspektionen för vård och omsorg har infört nya höga avgifter, som drabbar företag i hela landet. "Vi får ingenting för de här pengarna", säger Tony Blomqvist, som driver Personstöd Mälardalen.
NYHET Publicerad:

Populärt besöksmål i fara

Det har aldrig gått bättre för Per och Pauline Vidlunds fiske- och caféverksamhet ute på Ängsö. Ändå kan de komma att tvingas avveckla en stor del av verksamheten på grund av vad de upplever vara Westmannastiftelsen svala intresse för det blomstrande turistmålet. ”Känslan är att vi upplevs ta för mycket plats,” säger Pauline Vidlund, ägare till Ängsö Fisk.
NYHET Publicerad:

Att vara sin egen lyckas smed

KOMMENTAR Både en och annan skolungdom har nog under den senaste tiden våndats över sitt gymnasieval. Funderingar kring vad jag vill bli när jag blir stor är inte alltid de enklaste men bland de viktigaste.
NYHET Publicerad:

"Fri konkurrens i butikshyllan, men inte på vägen dit"

FÖRETAGSKLIMAT Johan Matsanders driver sedan 2013 företaget Färna Odlingar, en företagarresa som hittills inte varit alldeles enkel, då dåliga politiska förutsättningar drabbar det svenska jordbruket hårt. "Att vi har fler och andra regler än våra grannländer gör det svårt för svenska producenter att konkurrera. Vi har fri konkurrens i butikshyllan, men inte på vägen dit" menar han.
NYHET Publicerad:

Tråkig inställning till företagare i Sverige

FÖRETAGSKLIMAT Multientreprenörerna Marnix Bijl och Joyce Goes sålde år 2009 sitt HR-konsultbolag, som då hade nio anställda, i det tätbefolkade Nederländerna, för att i stället flytta till den svenska landsbygden och bli småföretagare. Som sådana har de prisats både som årets företagare och årets mest innovativa företag. Idag har de sin bas i byn Färna i Skinnskattebergs kommun.
NYHET Publicerad:

Tydlighet avgörande för transportbranschens miljöarbete

TRANSPORT Våra transporters påverkan på miljön är ett ständigt aktuellt politiskt samtalsämne. Även inom branschen ligger stort fokus på hållbarhetsarbetet. Det vill Anna Grönlund, vice vd på Sveriges Bussföretag, lyfta fram. Samtidigt har de redan kommit långt, menar hon. Redan i dag körs 80 procent av bussarna på förnybara drivmedel.
NYHET Publicerad:

"Vi vill ha långsiktiga arrenden"

HALLÅ DÄR Lars Andersson från Skultuna, som bedriver växtodling och uppfödning av köttdjur på Frövi gård utanför Skultuna, du är även nyvald ordförande för Sveriges Jordbruksarrendatorer. Vilka anser du är de viktigaste frågorna för Sveriges Jordbruksarrendatorer?
NYHET Publicerad:

Med bussen in i framtiden

TRANSPORT Det kommer att krävas tusentals nya bussförare i framtiden, trots utveckling mot självkörande bussar. Det menar Anna Grönlund, vice vd på Sveriges Bussföretag, ett förbund inom Transportföretagen. Organisationen beslutade 2016 att genomföra en framtidsstudie. Resultatet är rapporten ”Vår väg vidare” som analyserar bussens framtid till 2030.
NYHET Publicerad:

Delegering, tillit och tydlighet är ledord i Annelis ledarskap

HALLÅ DÄR Anneli Angeling, VD på Frontit, som nyligen utsågs till årets VD, i kategorin medelstora företag! Varför tror du att du vann? Vilka är dina bästa egenskaper som ledare?
NYHET Publicerad:

Skatten på sjukvårdsförsäkringar bör slopas

GÄSTKRÖNIKA "Politiker som säger sig vilja minska sjuktalen och belöna arbetsgivare som tar hälsoansvar borde visa det i handling. Oavsett vilka partier som bildar regering så finns det en majoritet i riksdagen som säger sig vilja avskaffa förmånsbeskattningen. Kommande regering borde ta tillfället i akt och slopa förmånsbeskattningen så snart som möjligt." Det skriver Adam Rydström vid tankesmedjan Den Nya Välfärden i denna gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Nya kompetenskrav i transportbranschen

GÄSTKRÖNIKA Tjänsterna i transportsektorn kommer inte att bli färre, men de kommer att förändras. Det är en av slutsatserna i rapporten ”Kompetensförsörjning när transportsektorn digitaliseras”, som här sammanfattas av Transportföretagens Shashika Sellgren.
NYHET Publicerad:

Mentorer och reformer behövs för unga företagare

UNG FÖRETAGSAMHET Ung Företagsamhet i Västmanland slår rekord på rekord. Sedan 2016 har antalet elever som driver UF-företag ökat lavinartat. Och i takt med att det blir allt fler UF-elever ökar också behovet av fler företag som kan engagera sig som partners och mentorer, berättar Johan Eliases, regionchef på Ung Företagsamhet i Västmanland.
NYHET Publicerad:

Drag kring Kungsörs företagsklimat

NÄRINGSLIVSTRATEGI Kungsörs kommun har klättrat 89 steg på kommunrankingen de senaste två åren, med ett ordentligt kliv på 68 placeringar sedan i fjol. Det gör Kungsör till den sjunde bästa klättraren 2018. ”Vi har haft ett medvetet fokus”, säger kommundirektören Claes-Urban Boström.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringslivs VD besökte Västerås

FÖRETAGSKLIMAT Förbättrad kompetensförsörjning, ökad flexibilitet på arbetsmarknaden och ökad rättssäkerhet i tillståndsgivning och tillsyn av regelefterlevnad, tre områden som Svenskt Näringslivs nye vd Jan-Olof Jacke kommer att ha som huvudfokus. Även behovet av tryggad energiförsörjning, bättre förutsättningar för unga entreprenörer och EU:s betydelse för exporten är aktuella frågor han vill lyfta högre upp på agendan. Nyligen träffade ett tjugotal västmanländska företag över en långlunch för att diskutera dessa frågor.
NYHET Publicerad:

Här är utlandsfödda och funktionshindrade välkomna

INTEGRATION Distriktssköterskegruppen Q-ra i Västerås anställer utlandsfödda och personer med funktionshinder. Med vissa individuella anpassningar gör de ett riktigt bra jobb, enligt vd:n Mansour Nozhatzadeh. ”De utstrålar en enorm stolthet när de arbetar”, säger han.
NYHET Publicerad:

Välj med hjärta och hjärna

KOMMENTAR I höst ska 110 000 elever förbereda sig för sina gymnasieval i början av nästa år. Gymnasievalet är ett stort beslut. Inte livsavgörande – men viktigt.