Gasellföretagen i Västmanland efterlyser lägre arbetsgivaravgifter

NYHET Publicerad

ENTREPRENÖRSKAP Sänkta arbetsgivaravgifter står högt på den näringspolitiska önskelistan bland Gasellföretagen i Västmanland. Mia Hultgren på TBO Haglinds menar att arbetsgivaravgifterna är en påfrestande börda som gör att många småföretag tvekar inför nyanställningar. Andreas Allöv på Xtream Clean vill ha någon form av rabatt på arbetsgivaravgifterna för nyanställda som är under upplärning på företaget.

Peter Haglind och Mia Hultgren

Peter Haglind och Mia Hultgren påpekar att arbetsgivaravgifterna är en påfrestande börda.

Foto: Sören Karlsson
Andreas Allöv.

"Rekryteringen är det största problemet för oss", säger Andreas Allöv.

Foto: Sören Karlsson

Ola Haglind startade TBO Haglinds för nästan 50 år sedan. 2006 tog andra generationen över. Mia Hultgren, Peter Haglind och Pär Haglind blev ägare till TBO Haglinds AB i Arboga. De senaste åren har bolaget haft en kraftig tillväxt och har nu kommit in på Dagens industris eftertraktade lista över Gasellföretag i Västmanland.

– Det handlar om att ha visioner och att sätta tydliga mål, att arbeta fram en affärsplan och att följa den och att känna till sina styrkor och svagheter, säger Mia Hultgren.

Sedan generationsskiftet har de tre syskonen följt det arbetssättet. De uppsatta målen har med råge uppnåtts varje år.

TBO Haglinds är idag en av Sveriges stora tillverkare av balkonger. Företaget erbjuder de helhetslösningar som behövs. 

– Bostadsrättsföreningar är våra viktigaste kunder. Geografiskt är det Mälardalen som dominerar, men vi har fått in en fot i Norrland. Just nu verkar vi från Skellefteå i norr till Malmö i söder, berättar Peter Haglind.

Kvalitet ger framgång

Hög kvalitet är en del i framgångsreceptet.

– Företaget har många års erfarenhet och kunderna är beredda att betala för den kvalitet som vi levererar, konstaterar Mia Hultgren.

2014 fick TBO Haglinds en betydelsefull beställning.

– Det var en prestigefylld stororder på 70 miljoner i Västerås. Det blev en fjäder i hatten och banade väg för nya projekt, säger Peter Haglind.

Också i dessa tider av expansion har det gått att rekrytera lämpliga medarbetare.

– Vi har ett gott anseende. Genom mun-mot-mun-metoden går det för det mesta att hitta duktiga medarbetare, menar Mia Hultgren.

– En klar fördel är att vi har trogna och lojala anställda. Personalomsättningen är väldigt liten. Vi har några som jobbat här i 30-35 år, säger Peter Haglind.

Investeringarna i lokaler och maskiner har varit omfattande. Nya fräscha omklädningsrum är det som är aktuellt just för tillfället.

Fortsatt tillväxt

En fortsatt tillväxt är närmast en självklarhet.

– Tillväxten ger en smittsam positiv energi, framhåller Mia Hultgren.

Hon tycker att det finns mycket som våra politiker kan göra för att underlätta företagandet och därmed i förlängningen stimulera framväxten av ännu fler Gasellföretag.

– Det måste bli billigare att anställa folk. Arbetsgivaravgifterna är en påfrestande börda som gör att många småföretag tvekar inför nyanställningar. Sedan behövs en uppluckring av LAS. Idag är det för svårt att säga upp medarbetare som inte räcker till, poängterar Mia Hultgren.

Peter Haglind nämner byråkratin som slår mot företagen.

– Politikerna har pratat hur länge som helst om regelförenklingar, men det verkar mest vara tom retorik. Vi väntar fortfarande på konkreta förbättringar.

Men när det gäller det lokala företagsklimatet i Arboga ser man positiva tecken.

– Vi har en bra dialog med kommunledningen. Det mesta fungerar som det ska. Medarbetarna på näringslivskontoret är duktiga och hjälpsamma. Bland politiker och tjänstemän har förståelsen för företagens villkor ökad rejält under de senaste 10 åren, säger Mia Hultgren.   

En omöjlighet

Det är en omöjlighet för Gasellföretaget Xtream Clean Högtrycksspolning AB i Västerås att anställa medarbetare som från första dagen kan jobbet. 

– Rekryteringen är det största problemet för oss och många andra företag. Våra nya medarbetare har sällan någon tidigare erfarenhet från branschen. Därför behövs en internutbildning och det tar mellan ett halvår och ett år innan han eller hon är självgående, förklarar Andreas Allöv.

Tillsammans med Jason Lee Pemberton startade han Xtream Clean för fem år sedan.

– Vad jag önskar mig är någon form av rabatt på arbetsgivaravgiften under denna upplärningsperiod. Upplärningen är naturligtvis ekonomiskt kännbar för företaget, säger Andreas Allöv.

Regelverket

När det gäller regelverket med sådant som arbetsmiljökrav, besiktningar och tredjepartskontroller har han inget att invända.

– Här måste man räkna med en del byråkrati för att skapa den ordning som krävs. Ett exempel är införandet av ID06, systemet för elektroniska personalliggare i byggbranschen, som gjort konkurrensen mycket sundare och fått bort många svartjobb. Det är en välkommen förbättring för alla seriösa företag, betonar Andreas Allöv.

Xtream Clean arbetar med högtrycksspolning i fastigheter. Det handlar om underhålls-, avlopps- och hetvattenspolningar, men också rörinspektioner och karteringar, alltså kartläggning av rörsystem. Ett annat område är det som kallas relining och innebär att de befintliga rören i en fastighet förstärks med något som påminner om en jättelik strumpa.

Kunderna är först och främst fastighetsförvaltare, VVS-firmor och företag specialiserade på stambyten.

– För närvarande finns ungefär 70 procent av jobben i Storstockholm och resten i övriga Mälardalen med tyngdpunkten i Västerås, Enköping och Eskilstuna, berättar Andreas Allöv.

Hög servicegrad

Att företaget vuxit så snabbt på så kort tid förklarar han bland annat med den höga servicegraden.

– Vi har inte satsat mycket på traditionell marknadsföring. Det mesta går på rekommendationer. Nöjda kunder ger nya kunder. Våra otroligt fina medarbetare betyder förstås väldigt mycket och fungerar som företagets bästa ambassadörer. Det är också viktigt att alltid försöka ställa upp och fixa även små akutuppdrag som längre fram kan resultera i stora beställningar, påpekar Andreas Allöv.

Mellan 2014 och 2017 hade Xtream Clean en tillväxt på hela 544 procent. Omsättningen är nu uppe i 30 miljoner. Antalet medarbetare är 25.

– Vi behöver stabilisera oss ungefär på den här nivån. Efterfrågan är väldigt stor och företaget har redan en orderstock som täcker nästan hela 2019. Det kostar att expandera och hittills har vi helt klarat det med eget kapital.

Andreas Allöv är inte intresserad av att ta in externt kapital.

– Då förlorar vi kontrollen över företaget och i det läget vill vi inte hamna, säger han.  

28 Gaseller i Västmanland

28 av bolagen i Västmanland nådde i år Gasellföretagskraven. Enligt Dagens industris kriterier har ett Gasellföretag en omsättning som överstiger 10 miljoner, omsättningen måste åtminstone ha fördubblats under mätperiodens fyra år och man ska ha minst 10 anställda. Omsättningen ska ha ökat varje år under de senaste tre åren. Vidare krävs ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren. Företaget ska ha sunda finanser och måste i allt väsentligt ha vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Försämrade reseavdrag och annan tokig klimatpolitik

KOMMENTAR Sveriges nuvarande klimatpolitik kommer att leda till produktionsminskningar i många branscher och samtidigt mycket liten effekt på de globala utsläppen, enligt flera expertinstanser. Det är dags för en klokare klimatpolitik, anser Tony Gunnarsson, projektledare på Svenskt Näringsliv i Västmanland.
NYHET Publicerad:

Unga som sommarjobbar är framtiden inom handeln

SOMMARJOBB För många företag har sommaren inneburit en hektisk period med mycket att göra. Till hjälp har de haft sommarjobbare för att klara av det ökade trycket. Antalet anställningar i Sverige för personer i åldrarna 15 till 24 ökar med 96 000 under sommaren, enligt siffror från AKU. "De flesta som jobbar hos oss stannar oftast kvar och jobbar extra under helger och lov", säger Jonas Fjäll, platschef på Ikea Västerås.
NYHET Publicerad:

Yrkeslandslaget lockar fler till yrkesförberedande utbildningar

WORLDSKILLS I augusti åker två västmanlänningar, Anna Widholm från Aspa och Filip Sandgren från Västerås, till Kazan i Ryssland för att tävla i Yrkes-VM. ”Det känns väldigt häftigt att få tävla med det svenska yrkeslandslaget. Jag har lagt ner så mycket tid och övning inför Yrkes-VM och jag ser fram emot att visa vad jag går för”, säger Filip Sandgren, plattsättare.
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

KLIMATARBETE Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet. Sedan några år tillbaka har näringslivets klimatarbete intensifierats ytterligare. Det arbetas aktivt med utveckling av nya tekniker, fossilfria bränslen, utsläppsfria processer i industrin samt nya tjänster och produkter som hjälper konsumenter att minska sina klimatavtryck, villket är mycket positivt och något som måste bejakas och stöttas. Det skriver Linda Flink, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Sjunkande antal varumärkesansökningar från Västmanland

PATENT Företag i Västmanland söker i mindre utsträckning om nationella varumärken, enligt statistiken från Patent- och registreringsverket för 2018. Under 2017 gjordes 130 varumärkesansökningar från Västmanland, men under 2018 hade detta sjunkit till enbart 105.
NYHET Publicerad:

Tankeläsning är svårt

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter måste designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Ungas inträde på arbetsmarknaden

ARBETSMARKNAD Som ett resultat av Januariöverenskommelsen sänks arbetsgivaravgiften för ungdomar under 18 år från och med den första augusti i år, för att 1 januari 2020 slopas helt. Åtgärder i syfte att sänka företagens kostnader är bra, men generella sänkningar vore bättre än särlösningar, anser Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Var tredje butik drabbats av stölder senaste veckan

KOMMENTAR Fyra av tio företagare har utsatts för brott rapporterar VLT (27/6) med hänvisning till en Novusundersökning. Och vanligast är inbrott, stöld och bedrägeri. Att tryggheten för företagare minskar styrks av flera undersökningar.
NYHET Publicerad:

Industrin i Västmanland står för tre av tio jobb

SYSSELSÄTTNING Västmanlands industri står för tre av tio jobb i länet. Dessutom står sektorn för 45 procent av det totala förädlingsvärdet i Västmanland. Det är den näst högsta andelen i landet efter Jönköpings län, och visar att industrin fortfarande är av avgörande betydelse för länet, berättar Mats Kinnwall, chefsekonom på Teknikföretagen.
NYHET Publicerad:

Självkörande fordon är inte lösningen

KOMPETENFÖRSÖRJNING Näringslivet i Västmanland kan påverkas om transportnäringens rekryteringsbehov inte tas på allvar. Automatisering är inte lösningen varken på kort eller på lång sikt. Det menar Caj Luoma, som är chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen.
NYHET Publicerad:

Sala siktar högt

FÖRETAGSKLIMAT Sala kommun har högst andel företagsamma människor i Västmanland. Därmed har kommunen all anledning att satsa på ett bättre företagsklimat än n vad de får i årets enkätundersökning som Svenskt Näringsliv har gjort. Där ger de tillfrågade Salaföretagen kommunen betyget 3,1 vilket är knappt godtagbart. Men efter ett par röriga år internt i organisationen tror nu kommunledningen på bättring.
NYHET Publicerad:

Jättekliv framåt för Kungsör

FÖRETAGSKLIMAT Kungsörs företagsklimat förbättras för tredje året i rad, visar Svenskt Näringslivs enkätundersökning. Enkätundersökningen omfattar cirka 31 000 svar från Sveriges företagare. Signalen från de över 800 deltagande företagarna från Västmanland är att länets företagsklimat förbättrats något, men att det är stora skillnader mellan kommunerna.
NYHET Publicerad:

"EU måste fortsätta riva hinder för den fria rörligheten"

EU VALET Hallå där, Lina Eriksson, som kandiderar till Europaparlamentet för Liberalerna. Vi på Svenskt Näringsliv vill veta hur kandidater från länet ser på EU:s förhållande till företagsamhet, entreprenörskap och villkoren för landets företag. Vilka frågor med kopplingar till näringslivet skulle du vilja driva i EU?
NYHET Publicerad:

Västmanlands företagsamma resa

FÖRETAGSKLIMAT Västmanlands företagsamma resa förde i år en mängd politiker och företagare till bland annat bryggeriet Coppersmiths och Steam Hotel i Västerås. Under dagen fick resenärerna djupdyka i bland annat ämnen som osund konkurrens och näringslivets regelbörda.
NYHET Publicerad:

Åsa Eriksson (S): Vi måste tillvarata digitaliseringens möjligheter

HALLÅ DÄR Åsa Eriksson, socialdemokratisk riksdagsledamot från Norberg som deltar på Svenskt Näringslivs Företagsamma resa 2019. Vilka frågor med kopplingar till näringslivet kommer du att driva under denna mandatperiod?
NYHET Publicerad:

Åsa Coenraads (M): Stoppa ökningen av regelbördan

HALLÅ DÄR Åsa Coenraads, moderat riksdagsledamot från Västerås som deltar på Svenskt Näringslivs Företagsamma resa 2019. Vilka frågor med kopplingar till näringslivet kommer du att driva under denna mandatperiod?
NYHET Publicerad:

Företagen nyckeln för lösningarna på klimatfrågan

EU-VALET Hallå där, Emma Wiesner, som kandiderar till Europaparlamentet för Centerpartiet. Vi på Svenskt Näringsliv vill veta hur kandidater från länet ser på företagsamhet, entreprenörskap och på villkoren för landets företag. Vilka frågor med kopplingar till näringslivet skulle du vilja driva i EU?
NYHET Publicerad:

Försäkringsregler sätter käppar i hjulen för smyckesbranschen

SÄKERHET Att bedriva smyckesbutik på en liten ort har varit en utmaning som guldsmeden Patrik Lund lyckats väl med. Samtidigt gör försäkringsbranschens beslut att inte låta smyckesbranschen teckna försäkringar att det blir både dyrare och krångligare att vara företagare.
NYHET Publicerad:

Ekologisk mjölkgård klassas som miljöfarlig

FÖRETAGSKLIMAT Ingrid och Henrik Sommar bedriver ett lantbruk i Rytterne, utanför Västerås. På Svånö gård har de sedan tre decennier en verksamhet innefattande såväl mjölkkor som växtodling och skogsbruk. När de övertog verksamheten var det en av många mjölkgårdar i området, men nu återstår blott tre i hela Västerås kommun.