Gasellföretagen i Västmanland efterlyser lägre arbetsgivaravgifter

NYHET Publicerad

ENTREPRENÖRSKAP Sänkta arbetsgivaravgifter står högt på den näringspolitiska önskelistan bland Gasellföretagen i Västmanland. Mia Hultgren på TBO Haglinds menar att arbetsgivaravgifterna är en påfrestande börda som gör att många småföretag tvekar inför nyanställningar. Andreas Allöv på Xtream Clean vill ha någon form av rabatt på arbetsgivaravgifterna för nyanställda som är under upplärning på företaget.

Peter Haglind och Mia Hultgren

Peter Haglind och Mia Hultgren påpekar att arbetsgivaravgifterna är en påfrestande börda.

Foto: Sören Karlsson
Andreas Allöv.

"Rekryteringen är det största problemet för oss", säger Andreas Allöv.

Foto: Sören Karlsson

Ola Haglind startade TBO Haglinds för nästan 50 år sedan. 2006 tog andra generationen över. Mia Hultgren, Peter Haglind och Pär Haglind blev ägare till TBO Haglinds AB i Arboga. De senaste åren har bolaget haft en kraftig tillväxt och har nu kommit in på Dagens industris eftertraktade lista över Gasellföretag i Västmanland.

– Det handlar om att ha visioner och att sätta tydliga mål, att arbeta fram en affärsplan och att följa den och att känna till sina styrkor och svagheter, säger Mia Hultgren.

Sedan generationsskiftet har de tre syskonen följt det arbetssättet. De uppsatta målen har med råge uppnåtts varje år.

TBO Haglinds är idag en av Sveriges stora tillverkare av balkonger. Företaget erbjuder de helhetslösningar som behövs. 

– Bostadsrättsföreningar är våra viktigaste kunder. Geografiskt är det Mälardalen som dominerar, men vi har fått in en fot i Norrland. Just nu verkar vi från Skellefteå i norr till Malmö i söder, berättar Peter Haglind.

Kvalitet ger framgång

Hög kvalitet är en del i framgångsreceptet.

– Företaget har många års erfarenhet och kunderna är beredda att betala för den kvalitet som vi levererar, konstaterar Mia Hultgren.

2014 fick TBO Haglinds en betydelsefull beställning.

– Det var en prestigefylld stororder på 70 miljoner i Västerås. Det blev en fjäder i hatten och banade väg för nya projekt, säger Peter Haglind.

Också i dessa tider av expansion har det gått att rekrytera lämpliga medarbetare.

– Vi har ett gott anseende. Genom mun-mot-mun-metoden går det för det mesta att hitta duktiga medarbetare, menar Mia Hultgren.

– En klar fördel är att vi har trogna och lojala anställda. Personalomsättningen är väldigt liten. Vi har några som jobbat här i 30-35 år, säger Peter Haglind.

Investeringarna i lokaler och maskiner har varit omfattande. Nya fräscha omklädningsrum är det som är aktuellt just för tillfället.

Fortsatt tillväxt

En fortsatt tillväxt är närmast en självklarhet.

– Tillväxten ger en smittsam positiv energi, framhåller Mia Hultgren.

Hon tycker att det finns mycket som våra politiker kan göra för att underlätta företagandet och därmed i förlängningen stimulera framväxten av ännu fler Gasellföretag.

– Det måste bli billigare att anställa folk. Arbetsgivaravgifterna är en påfrestande börda som gör att många småföretag tvekar inför nyanställningar. Sedan behövs en uppluckring av LAS. Idag är det för svårt att säga upp medarbetare som inte räcker till, poängterar Mia Hultgren.

Peter Haglind nämner byråkratin som slår mot företagen.

– Politikerna har pratat hur länge som helst om regelförenklingar, men det verkar mest vara tom retorik. Vi väntar fortfarande på konkreta förbättringar.

Men när det gäller det lokala företagsklimatet i Arboga ser man positiva tecken.

– Vi har en bra dialog med kommunledningen. Det mesta fungerar som det ska. Medarbetarna på näringslivskontoret är duktiga och hjälpsamma. Bland politiker och tjänstemän har förståelsen för företagens villkor ökad rejält under de senaste 10 åren, säger Mia Hultgren.   

En omöjlighet

Det är en omöjlighet för Gasellföretaget Xtream Clean Högtrycksspolning AB i Västerås att anställa medarbetare som från första dagen kan jobbet. 

– Rekryteringen är det största problemet för oss och många andra företag. Våra nya medarbetare har sällan någon tidigare erfarenhet från branschen. Därför behövs en internutbildning och det tar mellan ett halvår och ett år innan han eller hon är självgående, förklarar Andreas Allöv.

Tillsammans med Jason Lee Pemberton startade han Xtream Clean för fem år sedan.

– Vad jag önskar mig är någon form av rabatt på arbetsgivaravgiften under denna upplärningsperiod. Upplärningen är naturligtvis ekonomiskt kännbar för företaget, säger Andreas Allöv.

Regelverket

När det gäller regelverket med sådant som arbetsmiljökrav, besiktningar och tredjepartskontroller har han inget att invända.

– Här måste man räkna med en del byråkrati för att skapa den ordning som krävs. Ett exempel är införandet av ID06, systemet för elektroniska personalliggare i byggbranschen, som gjort konkurrensen mycket sundare och fått bort många svartjobb. Det är en välkommen förbättring för alla seriösa företag, betonar Andreas Allöv.

Xtream Clean arbetar med högtrycksspolning i fastigheter. Det handlar om underhålls-, avlopps- och hetvattenspolningar, men också rörinspektioner och karteringar, alltså kartläggning av rörsystem. Ett annat område är det som kallas relining och innebär att de befintliga rören i en fastighet förstärks med något som påminner om en jättelik strumpa.

Kunderna är först och främst fastighetsförvaltare, VVS-firmor och företag specialiserade på stambyten.

– För närvarande finns ungefär 70 procent av jobben i Storstockholm och resten i övriga Mälardalen med tyngdpunkten i Västerås, Enköping och Eskilstuna, berättar Andreas Allöv.

Hög servicegrad

Att företaget vuxit så snabbt på så kort tid förklarar han bland annat med den höga servicegraden.

– Vi har inte satsat mycket på traditionell marknadsföring. Det mesta går på rekommendationer. Nöjda kunder ger nya kunder. Våra otroligt fina medarbetare betyder förstås väldigt mycket och fungerar som företagets bästa ambassadörer. Det är också viktigt att alltid försöka ställa upp och fixa även små akutuppdrag som längre fram kan resultera i stora beställningar, påpekar Andreas Allöv.

Mellan 2014 och 2017 hade Xtream Clean en tillväxt på hela 544 procent. Omsättningen är nu uppe i 30 miljoner. Antalet medarbetare är 25.

– Vi behöver stabilisera oss ungefär på den här nivån. Efterfrågan är väldigt stor och företaget har redan en orderstock som täcker nästan hela 2019. Det kostar att expandera och hittills har vi helt klarat det med eget kapital.

Andreas Allöv är inte intresserad av att ta in externt kapital.

– Då förlorar vi kontrollen över företaget och i det läget vill vi inte hamna, säger han.  

28 Gaseller i Västmanland

28 av bolagen i Västmanland nådde i år Gasellföretagskraven. Enligt Dagens industris kriterier har ett Gasellföretag en omsättning som överstiger 10 miljoner, omsättningen måste åtminstone ha fördubblats under mätperiodens fyra år och man ska ha minst 10 anställda. Omsättningen ska ha ökat varje år under de senaste tre åren. Vidare krävs ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren. Företaget ska ha sunda finanser och måste i allt väsentligt ha vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Vi vill ha långsiktiga arrenden"

HALLÅ DÄR Lars Andersson från Skultuna, som bedriver växtodling och uppfödning av köttdjur på Frövi gård utanför Skultuna, du är även nyvald ordförande för Sveriges Jordbruksarrendatorer. Vilka anser du är de viktigaste frågorna för Sveriges Jordbruksarrendatorer?
NYHET Publicerad:

Med bussen in i framtiden

TRANSPORT Det kommer att krävas tusentals nya bussförare i framtiden, trots utveckling mot självkörande bussar. Det menar Anna Grönlund, vice vd på Sveriges Bussföretag, ett förbund inom Transportföretagen. Organisationen beslutade 2016 att genomföra en framtidsstudie. Resultatet är rapporten ”Vår väg vidare” som analyserar bussens framtid till 2030.
NYHET Publicerad:

Delegering, tillit och tydlighet är ledord i Annelis ledarskap

HALLÅ DÄR Anneli Angeling, VD på Frontit, som nyligen utsågs till årets VD, i kategorin medelstora företag! Varför tror du att du vann? Vilka är dina bästa egenskaper som ledare?
NYHET Publicerad:

Skatten på sjukvårdsförsäkringar bör slopas

GÄSTKRÖNIKA "Politiker som säger sig vilja minska sjuktalen och belöna arbetsgivare som tar hälsoansvar borde visa det i handling. Oavsett vilka partier som bildar regering så finns det en majoritet i riksdagen som säger sig vilja avskaffa förmånsbeskattningen. Kommande regering borde ta tillfället i akt och slopa förmånsbeskattningen så snart som möjligt." Det skriver Adam Rydström vid tankesmedjan Den Nya Välfärden i denna gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Nya kompetenskrav i transportbranschen

GÄSTKRÖNIKA Tjänsterna i transportsektorn kommer inte att bli färre, men de kommer att förändras. Det är en av slutsatserna i rapporten ”Kompetensförsörjning när transportsektorn digitaliseras”, som här sammanfattas av Transportföretagens Shashika Sellgren.
NYHET Publicerad:

Mentorer och reformer behövs för unga företagare

UNG FÖRETAGSAMHET Ung Företagsamhet i Västmanland slår rekord på rekord. Sedan 2016 har antalet elever som driver UF-företag ökat lavinartat. Och i takt med att det blir allt fler UF-elever ökar också behovet av fler företag som kan engagera sig som partners och mentorer, berättar Johan Eliases, regionchef på Ung Företagsamhet i Västmanland.
NYHET Publicerad:

Drag kring Kungsörs företagsklimat

NÄRINGSLIVSTRATEGI Kungsörs kommun har klättrat 89 steg på kommunrankingen de senaste två åren, med ett ordentligt kliv på 68 placeringar sedan i fjol. Det gör Kungsör till den sjunde bästa klättraren 2018. ”Vi har haft ett medvetet fokus”, säger kommundirektören Claes-Urban Boström.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringslivs VD besökte Västerås

FÖRETAGSKLIMAT Förbättrad kompetensförsörjning, ökad flexibilitet på arbetsmarknaden och ökad rättssäkerhet i tillståndsgivning och tillsyn av regelefterlevnad, tre områden som Svenskt Näringslivs nye vd Jan-Olof Jacke kommer att ha som huvudfokus. Även behovet av tryggad energiförsörjning, bättre förutsättningar för unga entreprenörer och EU:s betydelse för exporten är aktuella frågor han vill lyfta högre upp på agendan. Nyligen träffade ett tjugotal västmanländska företag över en långlunch för att diskutera dessa frågor.
NYHET Publicerad:

Här är utlandsfödda och funktionshindrade välkomna

INTEGRATION Distriktssköterskegruppen Q-ra i Västerås anställer utlandsfödda och personer med funktionshinder. Med vissa individuella anpassningar gör de ett riktigt bra jobb, enligt vd:n Mansour Nozhatzadeh. ”De utstrålar en enorm stolthet när de arbetar”, säger han.
NYHET Publicerad:

Välj med hjärta och hjärna

KOMMENTAR I höst ska 110 000 elever förbereda sig för sina gymnasieval i början av nästa år. Gymnasievalet är ett stort beslut. Inte livsavgörande – men viktigt.
NYHET Publicerad:

Gasellföretagen i Västmanland efterlyser lägre arbetsgivaravgifter

ENTREPRENÖRSKAP Sänkta arbetsgivaravgifter står högt på den näringspolitiska önskelistan bland Gasellföretagen i Västmanland. Mia Hultgren på TBO Haglinds menar att arbetsgivaravgifterna är en påfrestande börda som gör att många småföretag tvekar inför nyanställningar. Andreas Allöv på Xtream Clean vill ha någon form av rabatt på arbetsgivaravgifterna för nyanställda som är under upplärning på företaget.
NYHET Publicerad:

Höga skatter drabbar landsbygdsföretag

FÖRETAGSKLIMAT Söderstens åkeri och verkstad sysselsätter 17 personer på landsbygden i Skinnskattebergs kommun. Men som transportföretag på landsbygden är de höga skatterna och avgifterna ett hinder för fortsatt utveckling. "Företagen måste ges utrymme att kunna frodas, utan att kvävas av för mycket bördor i form av regler och skatter. Det är receptet för en levande landsbygd", menar Göran Södersten, vd på företaget.
NYHET Publicerad:

Fuskarna kommer undan i transportbranschen

RÄTTSVÄSENDET På Söderstens åkeri är de besvikna på hur svenskt rättsväsende hanterar transportnäringen. Ägarfamiljen Södersten menar att vi i Sverige har en alltför rigid hantering av lagstiftningen gällande exempelvis kör- och vilotider samt att man inte kommer åt de verkliga problemen. "Nu gör man alla till brottslingar. Man borde i stället titta efter systematik och uppsåt. Det är de som kör dygnet runt som borde hållas efter, att vi åker på stora böter för sådana småsaker är rena dumheter", säger Bengt Södersten.
NYHET Publicerad:

"Syftet är att inspirera kommunerna"

INSPIRATIONSDAGARNA Sedan några år tillbaka bjuder Svenskt Näringsliv in alla Sveriges kommuner till inspirationsdagar för att prata om det lokala företagsklimatet. "Det som händer under dagarna ska ge nytta i hemmakommunen", säger Daniel Andersson, nationell projektledare för inspirationsdagarna.
NYHET Publicerad:

Så lyckades byggföretaget bli en mångkulturell arbetsplats

ARBETSGIVARDAGEN Hur botar man kompetensbrist samtidigt som man jobbar för integrationen i samhället? Under Arbetsgivardagen i Västerås berättade Charlie Eldh, vd för Flens Byggelement, om sin resa när han anställde nyanlända i sin fabrik.
NYHET Publicerad:

I spåren av #metoo – vilket ansvar har du som arbetsgivare

ARBETSGIVARDAGEN #metoo är fortfarande aktuellt, i alla branscher. Det blir allt viktigare att fokusera på det förebyggande arbetet, men också att veta hur man som arbetsgivare ska hantera en situation när sexuella trakasserier förekommer på arbetsplatsen. Lina Tidell, arbetsrättsjurist på Visita, höll under förra veckans Arbetsgivardag i Västerås en viktig föreläsning om spåren av #metoo i näringslivet.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivardagen - Om konsten att vara arbetsgivare

ARBETSGIVARDAGEN I tisdags gick Svenskt Näringslivs arbetsgivardag av stapeln. Denna gången fylldes Aros Congress i Västerås av arbetsgivare som tog chansen att informeras och inspireras. Vad innebär den nya vårdskatten? Hur leder man en mångkulturell arbetsplats? Hur hanterar man digitaliseringen? Eller, hur kan man som företagare hjälpa unga hitta rätt väg in i framtidens arbetsliv? Under dagen erbjöds en välfylld agenda med seminarier som behandlade flera av de aktuella frågor dagens arbetsgivare möter.
NYHET Publicerad:

Full fart på tillväxtföretaget Telliq

ENTREPRENÖRSKAP Arboga- och Örebrobaserade Telliq har växt snabbt senaste åren och tillväxtresan fortsätter. Nu gäller det för företaget att hitta fler nyfikna medarbetare för sin fortsatta utveckling över hela världen. "Det är världens drag här med puls hela tiden", säger Jörgen Vegraeus, marknadschef.
NYHET Publicerad:

Ett skutt uppåt för Västmanland

FÖRETAGSKLIMAT Sju kommuner klättrar, en står still och två kommuner tappar, det visar Svenskt Näringslivs företagsklimatranking som presenterades på tisdagen. Bland de glädjande nyheterna kan noteras Skinnskattebergs och Kungsörs fantastiska klättringar på 85 respektive 68 placeringar. Även Sala och Norberg tar kliv framåt och förbättrar sina placeringar.
NYHET Publicerad:

Årets klättrare: Skinnskatteberg

FÖRETAGSKLIMAT Jätteskuttet från plats 281 förra året till plats 196 i år gör Skinnskattebergs kommun till årets klättrare i Västmanlands län i rankingen över kommunernas företagsklimat. Det betyder också att Skinnskatteberg har tredje största förbättring i hela Sverige.