LogoLogo
LogoLogo
Nyhet30 maj 2016

Individuell lön – erfarenhet eller prestation?

“Erfarenheten kommer med åren” sägs det. Likadant är det med lönen. I organisationer med individuell lönesättning är korrelationen mellan hög lön och erfarenhet något av de starkaste på svensk arbetsmarknad. Nästan så att erfarenhet är det absolut viktigaste lönekriteriet i den svenska modellen.

Daniel Edenholm, VD Sysarb Group

I över femton har jag jobbat med lönesättning och lönerelationer i svenska företag och myndigheter och inget brott mot de oskrivna regler som finns på en arbetsplats väcker så stor ilska som när man begår brott mot erfarenhet som lönekriterie.

Anställ en ung medarbetare med kort erfarenhet och ge denne högre lön än en medarbetare som jobbat längre tid så får ni se reaktionerna.

Ändå är det så att jag aldrig har träffat på erfarenhet som nedtecknat lönekriterie hos arbetsgivare som jobbar med individuell lönesättning. Det verkar dock sitta kvar som en del i vår historik, som en del av den svenska traditionen. Det går väl inte per automatik att säga att en mer erfaren medarbetare alltid presterar bättre än en mindre erfaren? Och hur lång tid tar det egentligen att bli erfaren? Finns det någon gräns?

Ska inte individuell lönesättning vara en modell där den som presterar bäst ska vara den med högst lön. Varför är det då så ofta att de äldsta har högst lön? Varför påverkar då erfarenheten som den gör?

För många år sedan lästa jag företagsekonomi på universitetet. På marknadsföringskursen jag tog lärde jag mig en del om varumärken. Ett uttryck var att varumärket kan beskrivas som det löfte man ger till sina kunder. Och desto längre tid man lyckats hålla löftet desto starkare blir varumärket.

Jag har en fundering om det är så att erfarenhet har en tydligare koppling till marknadsvärde än prestation. En person som presterar bra och som gör det år efter år bygger successivt upp sitt varumärke. Hög prestation över tid skapar leveranstrygghet för såväl arbetsgivaren som dess kunder och borgar för framtida leveranser.

Nu finns det alltid undantag. Det finns varumärken som byggs upp fort. Medarbetare som inte behöver gå den långa vägen och prestera över tid. Att leverera på topp trots begränsad erfarenhet kan direkt bygga personers varumärke med samma konsekvens att lönen stiger.

Det är inte erfarenheten arbetsgivaren är beredd att betala för – det är varumärket; löftet om leveranssäkerhet. Vill du ha en bra lön – säkerställ ett positivt varumärke; ett varumärke som garanterar leveranssäkerhet.

Daniel Edenholm, VD
Sysarb Group

EntreprenörskapArbetsgivarfrågor
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist