LogoLogo
LogoLogo
NYHET21 juli 2020

Västerås kommun stöttar företagen i krisen

Västerås kommun har under de senaste åren haft en positiv utveckling när det gäller företagsklimat. 2017 hamnade kommunen på plats 124 i Svenskt Näringslivs undersökning, 2019 avancerade de till plats 96. Efter en tuff vår och försommar på grund av coronakrisen vill kommunen förbättra klimatet ytterligare och ser nu en långsam återhämtning inom många branscher.

Anders Teljebäck KSO

”Det kommer aldrig att bli som vanligt igen, men successivt går vi mot en ny vanlighet. Hur den kommer att se ut vet vi inte än, men vi kommer att finnas där hela tiden och stötta företagen, för att hålla igång den lokala ekonomin är det viktigaste vi kan göra”, säger Anders Teljebäck, kommunstyrelseordförande (S) i Västerås kommun.

I Västerås kommun har beredskaps- och krishanteringsövningar varit en viktig del av kommunens arbete och Anders Teljebäck redogör för hur detta varit en stor fördel för kommunen och hjälpt dem hitta snabba lösningar och hantera svåra situationer. Utan nationell hjälp hade dock situationen sett mycket värre ut.

- Hade det inte varit för det nationella stödsystemen så hade den här krisen varit en stor katastrof inte bara för Västerås kommun utan för alla kommuner. I Västerås kommun har vi jobbat aktivt med rådgivning för att se till att företag tar till sig de nationella systemen som har tagits fram, säger Teljebäck.

Förutom rådgivning via stödtelefon och andra instanser har Västerås kommun arbetat nära bland annat näringslivsorganisationer och citysamverkan för att hitta de mest lämpliga åtgärderna. Exempelvis har hyresreduktioner erbjudits kommersiella hyresgäster i kommunens fastighetsbestånd, möjligheten för butiker att sälja utanför sina butiker har getts och avgiften för restaurangers och caféers uteserveringar har tagits bort. Kommunen har även stöttat torghandeln genom reviderad hyra. För att underlätta för aktörerna i city har även parkeringsavgiften för de mest strategiska parkeringsplatserna sänkts till symboliska en krona i timmen de två första timmarna.

- Det har varit och är väldigt viktigt för oss att våra insatser inte gynnar vissa företag och missgynnar andra, men det åtgärder vi kunnat vidta har vi också tagit. Vi har varit många som tillsammans har jobbat för att försäkra kommunens välmående. I en annan typ av kris hade vi kunnat samla alla kommunens företag och diskutera situationen, men den typen av kontakt har inte varit möjlig, så vi har varit tvungna att hitta andra typer av nätverk för att hitta rätt sätt att stödja företagen i den situation vi befinner oss i. Framöver måste i stor utsträckning jobba vidare med det vi redan gör, men vi ska naturligtvis vara en del av den kickstart som regeringen planerar för företagen och hela näringslivet.

Just nu ser kommunen, genom företagsbesök och de inspektioner som gjorts för att se till att restriktionerna hålls, en långsam återhämtning bland företagen i kommunen, framförallt inom restaurangbranschen. Trots en positiv känsla inför framtiden är arbetet långt ifrån över och kommunen kommer att fortsätta stötta företagen och jobba vidare med etableringsverksamheten.

- Det viktigaste vi som kommun kan göra och som vi har gjort, är att inte dra ner på vår egen investeringsverksamhet. Vi har inte dragit ner på någonting när det gäller till exempel infrastrukturinvesteringar, utan vi har fortsatt med våra offentliga investeringar i skolor, förskolor och äldreboenden, men även i andra olika typer av anläggningar. Vi skapar förutsättningar för bostadsbyggen vilket fortfarande ligger på en bra nivå. Vi ska vara del av att våra företag klarar sig igenom krisen så vi kommer att arbeta vidare med att stötta och stärka alla kommunens företag, avslutar Teljebäck.

Lokalt Företagsklimat
Skriven avRebecca Berglund-Schwarz
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist