Omdömet om företagsklimatet rena kallduschen för Kungsör

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Kungsör är rena kallduschen. Efter en störtdykning i jämförelse med förra året har betyget blivit lägre än någon gång tidigare. Det visar svaren i Svenskt Näringslivs nya enkät.

Classe Boström

Classe Boström, nytillträdd kommunchef i Kungsör hoppades på ett bättre resultat men är inte förvånad.

Foto: Sören Karlsson

-Jag är inte direkt förvånad. Naturligtvis hade jag hoppats på ett bättre resultat, men vi måste vara medvetna om att det dröjer ett tag innan olika åtgärder får genomslag, kommenterar Classe Boström.

I höstas tillträdde han som kommunchef i Kungsör. Som produktionschef för kultur, fritid, teknik och service i Trosa under mer än 10 år bidrog Classe Boström aktivt till lyfta ett riktigt dåligt företagsklimat till den absoluta toppen bland de svenska kommunerna.

Förändringsarbetet är på gång i Kungsör. I nära samverkan med organisationen Företagarna har man på kort tid tagit fram ett konkret handlingsprogram.

-Nu är alla överens. Det enda som återstår är lite formalia. Utgångspunkten är att ett starkt näringsliv är bra både för själva näringslivet och för kommunen, påpekar Classe Boström.

Internt i kommunen har man tillsatt en tjänstemannagrupp med uppdrag att förbättra bemötandet av företagare.

-Gruppen ska snart ha sitt tredje möte och har till det mötet bjudit in en nybliven företagare som ska berätta om sina erfarenheter av kontakterna med kommunen. Långt framme i planeringen ligger också starten av en mötesplats för företagare och kommunfolk. Resultatet kommer. Det kan ta lite tid och vi måste ha tålamod, säger Classe Boström.

Tror på en förbättring

Stig Blomberg 1

Stig Blomberg hyser stora förhoppningar om ett förbättrat företagsklimat i Kungsör.

Foto: Sören Karlsson

Stig Blomberg är en välkänd näringslivsprofil med Kungsör som bas. Under många år var han ordförande för Företagarna i Kungsör. 1988 startade Stig Blomberg familjeföretaget KFC AB med export av bland annat bankinredningar till Öst- och Centraleuropa. Nästa affärsområde blev export av mässmonter- och skyltmaterial innan företaget började med import parallellt med produktion i Sverige. 

Sommaren 2010 kunde Stig Blomberg köpa det då exakt 100 år gamla vattentornet i Kungsör, ett torn som hade stått oanvänt sedan 1972. Ett år efter köpet var hans nästa affärsidé – ett innovationstorn – färdigt att invigas. Här lär sig kunder från olika branscher att ta fram innovationer i den egna verksamheten.

-Maximalt åtta personer jobbar i tornet under en dag. De kommer till tornet med en utmaning, åker hem med ett gemensamt beslut och börjar sedan förverkliga detta beslut redan dagen därpå, förklarar Stig Blomberg.

När det gäller företagsklimatet knyter han stora förhoppningar till Classe Boström, ny kommunchef i Kungsör.

-Han kommer från Trosa som har ett företagsklimat i toppklass i Sverige och tar med sig en annan syn på företagandet. Dessutom har en teknisk chef från Trosa anställts här i Kungsör. Tillsammans hoppas jag att de kan olja upp maskineriet, säger Stig Blomberg.

Han tror dock att kommunen har begränsade möjligheter att åstadkomma underverk med företagsklimatet.

-Lagar och regler styr mycket i kommunalpolitiken. Självklart måste servicen till företag, exempelvis bygglov, förbättras. I all verksamhet finns förbättringar att göra, men som jag ser det svarar kontakterna mellan företagen och kommunen för kanske 20 procent av Kungsörs företagsklimat.

För Stig Blomberg är det betydligt viktigare vad företagen själva kan åstadkomma i ett nära samarbete med varandra.

-Hur företag samverkar med andra företag står för 80 procent av företagsklimatet. Det blir mer och mer intressant att lära känna sina företagsgrannar, understryker han och nämner de omfattande renoverings- och ombyggnadsarbetena i det gamla vattentornet, arbeten som till mycket stor del utfördes av företag från Kungsör.

-Utan lokala byggare hade jag inte lyckats på så kort tid, säger han.

Stig Blombergs förebild finns i den så kallade gyllene triangeln i norra Italien.

-Europas högsta regionala BNP finns där. Företag kan samarbeta med 100-tals andra företag i närområdet. Det lyfter den lokala ekonomin och ger ett lönsamt och innovativt företagsklimat, konstaterar Stig Blomberg.

Sören Karlsson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Självkörande fordon är inte lösningen

KOMPETENFÖRSÖRJNING Näringslivet i Västmanland kan påverkas om transportnäringens rekryteringsbehov inte tas på allvar. Automatisering är inte lösningen varken på kort eller på lång sikt. Det menar Caj Luoma, som är chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen.
NYHET Publicerad:

Sala siktar högt

FÖRETAGSKLIMAT Sala kommun har högst andel företagsamma människor i Västmanland. Därmed har kommunen all anledning att satsa på ett bättre företagsklimat än n vad de får i årets enkätundersökning som Svenskt Näringsliv har gjort. Där ger de tillfrågade Salaföretagen kommunen betyget 3,1 vilket är knappt godtagbart. Men efter ett par röriga år internt i organisationen tror nu kommunledningen på bättring.
NYHET Publicerad:

Jättekliv framåt för Kungsör

FÖRETAGSKLIMAT Kungsörs företagsklimat förbättras för tredje året i rad, visar Svenskt Näringslivs enkätundersökning. Enkätundersökningen omfattar cirka 31 000 svar från Sveriges företagare. Signalen från de över 800 deltagande företagarna från Västmanland är att länets företagsklimat förbättrats något, men att det är stora skillnader mellan kommunerna.
NYHET Publicerad:

"EU måste fortsätta riva hinder för den fria rörligheten"

EU VALET Hallå där, Lina Eriksson, som kandiderar till Europaparlamentet för Liberalerna. Vi på Svenskt Näringsliv vill veta hur kandidater från länet ser på EU:s förhållande till företagsamhet, entreprenörskap och villkoren för landets företag. Vilka frågor med kopplingar till näringslivet skulle du vilja driva i EU?
NYHET Publicerad:

Västmanlands företagsamma resa

FÖRETAGSKLIMAT Västmanlands företagsamma resa förde i år en mängd politiker och företagare till bland annat bryggeriet Coppersmiths och Steam Hotel i Västerås. Under dagen fick resenärerna djupdyka i bland annat ämnen som osund konkurrens och näringslivets regelbörda.
NYHET Publicerad:

Åsa Eriksson (S): Vi måste tillvarata digitaliseringens möjligheter

HALLÅ DÄR Åsa Eriksson, socialdemokratisk riksdagsledamot från Norberg som deltar på Svenskt Näringslivs Företagsamma resa 2019. Vilka frågor med kopplingar till näringslivet kommer du att driva under denna mandatperiod?
NYHET Publicerad:

Åsa Coenraads (M): Stoppa ökningen av regelbördan

HALLÅ DÄR Åsa Coenraads, moderat riksdagsledamot från Västerås som deltar på Svenskt Näringslivs Företagsamma resa 2019. Vilka frågor med kopplingar till näringslivet kommer du att driva under denna mandatperiod?
NYHET Publicerad:

Företagen nyckeln för lösningarna på klimatfrågan

EU-VALET Hallå där, Emma Wiesner, som kandiderar till Europaparlamentet för Centerpartiet. Vi på Svenskt Näringsliv vill veta hur kandidater från länet ser på företagsamhet, entreprenörskap och på villkoren för landets företag. Vilka frågor med kopplingar till näringslivet skulle du vilja driva i EU?
NYHET Publicerad:

Försäkringsregler sätter käppar i hjulen för smyckesbranschen

SÄKERHET Att bedriva smyckesbutik på en liten ort har varit en utmaning som guldsmeden Patrik Lund lyckats väl med. Samtidigt gör försäkringsbranschens beslut att inte låta smyckesbranschen teckna försäkringar att det blir både dyrare och krångligare att vara företagare.
NYHET Publicerad:

Ekologisk mjölkgård klassas som miljöfarlig

FÖRETAGSKLIMAT Ingrid och Henrik Sommar bedriver ett lantbruk i Rytterne, utanför Västerås. På Svånö gård har de sedan tre decennier en verksamhet innefattande såväl mjölkkor som växtodling och skogsbruk. När de övertog verksamheten var det en av många mjölkgårdar i området, men nu återstår blott tre i hela Västerås kommun.
NYHET Publicerad:

Våga satsa så att företagen kan växa

KOMMENTAR Teknikstaden, Gurkstaden, ASEA-staden, Idrottsstaden, Mälarstaden, Staden utan gränser. Ja, min hemstad Västerås har beskrivits med många namn. Föga förvånande kan vi nu lägga ytterligare en titel till listan: Mötesstaden.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten slår hårt mot Moon Radio

SKATTER "Skatter ska vara logiska och konkurrensneutrala. Det kravet lever kemikalieskatten inte upp till", säger Hasse Niva, som är delägare, affärsutvecklare och köpman på Moon Radio AB i Surahammar.
NYHET Publicerad:

26 000 Västmanländska jobb är beroende EU

KOMMENTAR I Västmanland är mer än 26 000 jobb direkt beroende av vår handel med EU, men unionens roll är betydligt viktigare än så. Genom sina avtal med andra länder är det EU som öppnar dörrarna till resten av världen. Vi behöver fortsätta underlätta handeln, för att skapa fler jobb och ökade inkomster.
NYHET Publicerad:

Webbinar om psykisk ohälsa - vilket ansvar har du?

WEBBINAR Vilket ansvar kan, bör och ska arbetsgivaren, medarbetaren respektive samhället ta när det gäller att förebygga psykisk ohälsa? Vad innebär Arbetsmiljöverkets föreskrift om ”organisatorisk och social arbetsmiljö”? Se vårt medlemswebbinar där Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svensk Näringsliv, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Västmanlands maskinentreprenörer får gräva djupt efter personal

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Branschorganisationen Maskinentreprenörerna upplever en stor brist i kompetensförsörjningen till företagen. Därför storsatsar nu de nu på den egna utbildningscenter runtom i landet. ME-skolan, som bedriver såväl gymnasie- som vuxenutbildning, finns numera på 11 orter i landet.
NYHET Publicerad:

Västmanlands tillväxt saktar in, konjunkturtoppen passerad

KONJUNKTUR Ska man tro de västmanländska företagen är tillväxttoppen nu passerad. Företagen i länet, liksom i övriga Sverige, förutspår att högkonjunkturen nu mattas av och att tillväxten kommer att sjunka framöver. Detta enligt Svenskt Näringslivs undersökning.
NYHET Publicerad:

Webbinar om säkerhet - Så skyddar du ditt företag

WEBBINAR Vad kan och får du göra när brott sker i din verksamhet? Vad behövs för att polisen ska hantera ditt ärende och vad kan ni egentligen kräva av rättsväsendet? Hur kan brotten förebyggas? Se vårt medlemswebbinar där Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Alan Björk är Årets företagare

ENTREPRENÖRSKAP Hallå där Alan Björk på Björks Buss, vinnare av Årets Företagare på Västerås näringslivsgala Guldstänk! Vad är bakgrunden till er framgång?
NYHET Publicerad:

Sänk bränsleskatten, Lövin!

DEBATT "Ska Sverige fortsatt stå sig konkurrenskraftigt och starkt i tider av ökad internationell konkurrens, så bör vi undvika att överbeskatta vårt transportberoende näringsliv. Liksom att mjölka de svenska hushållens hårt skuldsatta och ansträngda ekonomier ännu mer. Snarare bör skatten begränsas till att kompensera för bränsleförbrukningens miljöeffekter. Bränsleskatten bör inte höjas mer, den bör sänkas." Det skriver Tony Gunnarsson, Svenskt Näringsliv i denna debattartikel.
NYHET Publicerad:

Ett extremt år för bönderna

GRÖNA NÄRINGAR "Vi kommer från ett extremt år med torka, skogsbränder, vargattacker och äganderättsattacker", konstaterade LRFs förbundsordförande och mjölkbonde Palle Borgström vid LRF Mälardalens regionstämma tidigare i veckan och menade att även detta år har börjat dramatiskt med stormen Alfrida och debatten om hot mot bönder.