Omdömet om företagsklimatet rena kallduschen för Kungsör

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Kungsör är rena kallduschen. Efter en störtdykning i jämförelse med förra året har betyget blivit lägre än någon gång tidigare. Det visar svaren i Svenskt Näringslivs nya enkät.

Classe Boström

Classe Boström, nytillträdd kommunchef i Kungsör hoppades på ett bättre resultat men är inte förvånad.

Foto: Sören Karlsson

-Jag är inte direkt förvånad. Naturligtvis hade jag hoppats på ett bättre resultat, men vi måste vara medvetna om att det dröjer ett tag innan olika åtgärder får genomslag, kommenterar Classe Boström.

I höstas tillträdde han som kommunchef i Kungsör. Som produktionschef för kultur, fritid, teknik och service i Trosa under mer än 10 år bidrog Classe Boström aktivt till lyfta ett riktigt dåligt företagsklimat till den absoluta toppen bland de svenska kommunerna.

Förändringsarbetet är på gång i Kungsör. I nära samverkan med organisationen Företagarna har man på kort tid tagit fram ett konkret handlingsprogram.

-Nu är alla överens. Det enda som återstår är lite formalia. Utgångspunkten är att ett starkt näringsliv är bra både för själva näringslivet och för kommunen, påpekar Classe Boström.

Internt i kommunen har man tillsatt en tjänstemannagrupp med uppdrag att förbättra bemötandet av företagare.

-Gruppen ska snart ha sitt tredje möte och har till det mötet bjudit in en nybliven företagare som ska berätta om sina erfarenheter av kontakterna med kommunen. Långt framme i planeringen ligger också starten av en mötesplats för företagare och kommunfolk. Resultatet kommer. Det kan ta lite tid och vi måste ha tålamod, säger Classe Boström.

Tror på en förbättring

Stig Blomberg 1

Stig Blomberg hyser stora förhoppningar om ett förbättrat företagsklimat i Kungsör.

Foto: Sören Karlsson

Stig Blomberg är en välkänd näringslivsprofil med Kungsör som bas. Under många år var han ordförande för Företagarna i Kungsör. 1988 startade Stig Blomberg familjeföretaget KFC AB med export av bland annat bankinredningar till Öst- och Centraleuropa. Nästa affärsområde blev export av mässmonter- och skyltmaterial innan företaget började med import parallellt med produktion i Sverige. 

Sommaren 2010 kunde Stig Blomberg köpa det då exakt 100 år gamla vattentornet i Kungsör, ett torn som hade stått oanvänt sedan 1972. Ett år efter köpet var hans nästa affärsidé – ett innovationstorn – färdigt att invigas. Här lär sig kunder från olika branscher att ta fram innovationer i den egna verksamheten.

-Maximalt åtta personer jobbar i tornet under en dag. De kommer till tornet med en utmaning, åker hem med ett gemensamt beslut och börjar sedan förverkliga detta beslut redan dagen därpå, förklarar Stig Blomberg.

När det gäller företagsklimatet knyter han stora förhoppningar till Classe Boström, ny kommunchef i Kungsör.

-Han kommer från Trosa som har ett företagsklimat i toppklass i Sverige och tar med sig en annan syn på företagandet. Dessutom har en teknisk chef från Trosa anställts här i Kungsör. Tillsammans hoppas jag att de kan olja upp maskineriet, säger Stig Blomberg.

Han tror dock att kommunen har begränsade möjligheter att åstadkomma underverk med företagsklimatet.

-Lagar och regler styr mycket i kommunalpolitiken. Självklart måste servicen till företag, exempelvis bygglov, förbättras. I all verksamhet finns förbättringar att göra, men som jag ser det svarar kontakterna mellan företagen och kommunen för kanske 20 procent av Kungsörs företagsklimat.

För Stig Blomberg är det betydligt viktigare vad företagen själva kan åstadkomma i ett nära samarbete med varandra.

-Hur företag samverkar med andra företag står för 80 procent av företagsklimatet. Det blir mer och mer intressant att lära känna sina företagsgrannar, understryker han och nämner de omfattande renoverings- och ombyggnadsarbetena i det gamla vattentornet, arbeten som till mycket stor del utfördes av företag från Kungsör.

-Utan lokala byggare hade jag inte lyckats på så kort tid, säger han.

Stig Blombergs förebild finns i den så kallade gyllene triangeln i norra Italien.

-Europas högsta regionala BNP finns där. Företag kan samarbeta med 100-tals andra företag i närområdet. Det lyfter den lokala ekonomin och ger ett lönsamt och innovativt företagsklimat, konstaterar Stig Blomberg.

Sören Karlsson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Försämrade reseavdrag och annan tokig klimatpolitik

KOMMENTAR Sveriges nuvarande klimatpolitik kommer att leda till produktionsminskningar i många branscher och samtidigt mycket liten effekt på de globala utsläppen, enligt flera expertinstanser. Det är dags för en klokare klimatpolitik, anser Tony Gunnarsson, projektledare på Svenskt Näringsliv i Västmanland.
NYHET Publicerad:

Unga som sommarjobbar är framtiden inom handeln

SOMMARJOBB För många företag har sommaren inneburit en hektisk period med mycket att göra. Till hjälp har de haft sommarjobbare för att klara av det ökade trycket. Antalet anställningar i Sverige för personer i åldrarna 15 till 24 ökar med 96 000 under sommaren, enligt siffror från AKU. "De flesta som jobbar hos oss stannar oftast kvar och jobbar extra under helger och lov", säger Jonas Fjäll, platschef på Ikea Västerås.
NYHET Publicerad:

Yrkeslandslaget lockar fler till yrkesförberedande utbildningar

WORLDSKILLS I augusti åker två västmanlänningar, Anna Widholm från Aspa och Filip Sandgren från Västerås, till Kazan i Ryssland för att tävla i Yrkes-VM. ”Det känns väldigt häftigt att få tävla med det svenska yrkeslandslaget. Jag har lagt ner så mycket tid och övning inför Yrkes-VM och jag ser fram emot att visa vad jag går för” säger Filip Sandgren, plattsättare.
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

KLIMATARBETE Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet. Sedan några år tillbaka har näringslivets klimatarbete intensifierats ytterligare. Det arbetas aktivt med utveckling av nya tekniker, fossilfria bränslen, utsläppsfria processer i industrin samt nya tjänster och produkter som hjälper konsumenter att minska sina klimatavtryck, villket är mycket positivt och något som måste bejakas och stöttas. Det skriver Linda Flink, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Sjunkande antal varumärkesansökningar från Västmanland

PATENT Företag i Västmanland söker i mindre utsträckning om nationella varumärken, enligt statistiken från Patent- och registreringsverket för 2018. Under 2017 gjordes 130 varumärkesansökningar från Västmanland, men under 2018 hade detta sjunkit till enbart 105.
NYHET Publicerad:

Tankeläsning är svårt

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter måste designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Ungas inträde på arbetsmarknaden

ARBETSMARKNAD Som ett resultat av Januariöverenskommelsen sänks arbetsgivaravgiften för ungdomar under 18 år från och med den första augusti i år, för att 1 januari 2020 slopas helt. Åtgärder i syfte att sänka företagens kostnader är bra, men generella sänkningar vore bättre än särlösningar, anser Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Var tredje butik drabbats av stölder senaste veckan

KOMMENTAR Fyra av tio företagare har utsatts för brott rapporterar VLT (27/6) med hänvisning till en Novusundersökning. Och vanligast är inbrott, stöld och bedrägeri. Att tryggheten för företagare minskar styrks av flera undersökningar.
NYHET Publicerad:

Industrin i Västmanland står för tre av tio jobb

SYSSELSÄTTNING Västmanlands industri står för tre av tio jobb i länet. Dessutom står sektorn för 45 procent av det totala förädlingsvärdet i Västmanland. Det är den näst högsta andelen i landet efter Jönköpings län, och visar att industrin fortfarande är av avgörande betydelse för länet, berättar Mats Kinnwall, chefsekonom på Teknikföretagen.
NYHET Publicerad:

Självkörande fordon är inte lösningen

KOMPETENFÖRSÖRJNING Näringslivet i Västmanland kan påverkas om transportnäringens rekryteringsbehov inte tas på allvar. Automatisering är inte lösningen varken på kort eller på lång sikt. Det menar Caj Luoma, som är chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen.
NYHET Publicerad:

Sala siktar högt

FÖRETAGSKLIMAT Sala kommun har högst andel företagsamma människor i Västmanland. Därmed har kommunen all anledning att satsa på ett bättre företagsklimat än n vad de får i årets enkätundersökning som Svenskt Näringsliv har gjort. Där ger de tillfrågade Salaföretagen kommunen betyget 3,1 vilket är knappt godtagbart. Men efter ett par röriga år internt i organisationen tror nu kommunledningen på bättring.
NYHET Publicerad:

Jättekliv framåt för Kungsör

FÖRETAGSKLIMAT Kungsörs företagsklimat förbättras för tredje året i rad, visar Svenskt Näringslivs enkätundersökning. Enkätundersökningen omfattar cirka 31 000 svar från Sveriges företagare. Signalen från de över 800 deltagande företagarna från Västmanland är att länets företagsklimat förbättrats något, men att det är stora skillnader mellan kommunerna.
NYHET Publicerad:

"EU måste fortsätta riva hinder för den fria rörligheten"

EU VALET Hallå där, Lina Eriksson, som kandiderar till Europaparlamentet för Liberalerna. Vi på Svenskt Näringsliv vill veta hur kandidater från länet ser på EU:s förhållande till företagsamhet, entreprenörskap och villkoren för landets företag. Vilka frågor med kopplingar till näringslivet skulle du vilja driva i EU?
NYHET Publicerad:

Västmanlands företagsamma resa

FÖRETAGSKLIMAT Västmanlands företagsamma resa förde i år en mängd politiker och företagare till bland annat bryggeriet Coppersmiths och Steam Hotel i Västerås. Under dagen fick resenärerna djupdyka i bland annat ämnen som osund konkurrens och näringslivets regelbörda.
NYHET Publicerad:

Åsa Eriksson (S): Vi måste tillvarata digitaliseringens möjligheter

HALLÅ DÄR Åsa Eriksson, socialdemokratisk riksdagsledamot från Norberg som deltar på Svenskt Näringslivs Företagsamma resa 2019. Vilka frågor med kopplingar till näringslivet kommer du att driva under denna mandatperiod?
NYHET Publicerad:

Åsa Coenraads (M): Stoppa ökningen av regelbördan

HALLÅ DÄR Åsa Coenraads, moderat riksdagsledamot från Västerås som deltar på Svenskt Näringslivs Företagsamma resa 2019. Vilka frågor med kopplingar till näringslivet kommer du att driva under denna mandatperiod?
NYHET Publicerad:

Företagen nyckeln för lösningarna på klimatfrågan

EU-VALET Hallå där, Emma Wiesner, som kandiderar till Europaparlamentet för Centerpartiet. Vi på Svenskt Näringsliv vill veta hur kandidater från länet ser på företagsamhet, entreprenörskap och på villkoren för landets företag. Vilka frågor med kopplingar till näringslivet skulle du vilja driva i EU?
NYHET Publicerad:

Försäkringsregler sätter käppar i hjulen för smyckesbranschen

SÄKERHET Att bedriva smyckesbutik på en liten ort har varit en utmaning som guldsmeden Patrik Lund lyckats väl med. Samtidigt gör försäkringsbranschens beslut att inte låta smyckesbranschen teckna försäkringar att det blir både dyrare och krångligare att vara företagare.
NYHET Publicerad:

Ekologisk mjölkgård klassas som miljöfarlig

FÖRETAGSKLIMAT Ingrid och Henrik Sommar bedriver ett lantbruk i Rytterne, utanför Västerås. På Svånö gård har de sedan tre decennier en verksamhet innefattande såväl mjölkkor som växtodling och skogsbruk. När de övertog verksamheten var det en av många mjölkgårdar i området, men nu återstår blott tre i hela Västerås kommun.