Pauline Vidlund är företagare på Ängsö

Populärt besöksmål i fara

NYHET Publicerad

Det har aldrig gått bättre för Per och Pauline Vidlunds fiske- och caféverksamhet ute på Ängsö. Ändå kan de komma att tvingas avveckla en stor del av verksamheten på grund av vad de upplever vara Westmannastiftelsens svala intresse för det blomstrande turistmålet. ”Känslan är att de tycker att vi tar för mycket plats,” säger Pauline Vidlund, ägare till Ängsö Fisk.

Den mysiga atmosfären, vackra naturen och framförallt den goda maten har gjort Ängsö Fisk och Fiskarfruns café till ett välbesökt turistmål. Men nu står verksamheten vid ett vägskäl. Ängsö Fisks lokaler behöver förändras för att följa dagens regler och länge har Pauline Vidlund velat bygga ut det lilla hus som huserar sommarens caféverksamhet för att kunna hantera den stora mängden besökare.

– Vi har försökt gjort vad vi kunnat med de små möjligheter som ges på Ängsö. Vi har upprepade gånger försökt bjuda ut Westmannastiftelsen, som är markägare och styrs av västmanländska politiker, på studiebesök för att visa upp vår verksamhet. Men intresset har varit svalt och nu har vi gett upp försöken, säger Pauline Vidlund.

Yrkesfisket är grunden i Ängsö Fisks verksamhet, sin fångst levererar de till flera olika restauranger, främst i Stockholm men med uppehåll i juli. Fiskarfruns café kom till som en möjlighet att kunna bjuda besökare på en kopp kaffe under sommarsäsongen men har nu blomstrat till en stor succé. Under säsongen har paret Vidlund runt 30 000 besökare.

– Det var aldrig meningen att Fiskarfruns café skulle bli en sådan stor del av verksamheten, som den har blivit. Men jag är stolt över det jag byggt upp. Vi har ungefär 250 platser i vår uteservering och dessa platser är konstant fyllda under sommarmånaderna.

Sedan 2016 har Pauline och Per sökt lösningar för att kunna hantera den ökande besöksmängden. En av lösningarna skulle vara att paret fick köpa loss marken på vilka deras lokaler står och därmed själva ta ansvar för de förändringar som behövs, men de fick snabbt nej.

– Vi behöver större beredningsområden för maten i caféet, bättre möjligheter att ta hand om vår fångst och vår rökeriverksamhet kräver en stor renovering av de lokaler vi röker fisk i. I stort sett alla lokaler behöver en omfattande renovering.

Det finns skriftligt underlag som anger att stiftelsen ska främja kulturhistoriskt arbete på ön, vilket det fiske som paret Vidlund bedriver är ett exempel på. Pauline anser att stiftelsen själva saknar företagsandan som krävs för att kunna utveckla Ängsö, och att de behöver ta hjälp av verksamheter som hennes. Därför tycker hon också att de är obegripligt att stiftelsen ger kalla handen till Ängsö Fisk.

–  Vi har stått i ett vägskäl sedan 2016 och hoppats på att de ska visa intresse, men nu under det senaste året så upplever jag att stiftelsen har satt ner foten och visat att de inte är intresserade. Känslan är att de tycker att vi tar upp för mycket plats.

– Vi måste konstant säga nej till utvecklingsmöjligheter och olika erbjudanden. Det är en enorm efterfrågan om studiebesök från folk som är intresserade av vårt fiske. Sen får vi omgående frågor om folk kan få hålla bröllop, dop och andra evenemang här. Men vi måste tyvärr alltid säga nej till de möjligheter som finns eftersom vi inte vet vad Westmannastiftelsen menar med sitt agerande.

Kommunikationsproblemen med stiftelsen går långt bak. Det största problemet som paret Vidlund stått inför har varit att deras arrenderingskontrakt måste förhandlas om, men det har inte kunnat ske på grund av den trassliga kontakten med Westmannastiftelsen.

– Sedan 2014 har vi haft svåra kommunaktionsproblem. Det är inget vi har eftersträvat och vi tror att med ett gott samarbete kan vi komma långt här på Ängsö. Vi vill kunna planera långsiktigt, något som är viktigt när man driver företag, och det hade underlättat för oss om vi fått träffa medlemmarna i Westmannastiftelsen. Något vi inte gjort på många år. På så vis hade de kunnat förstå på riktigt hur vår verksamhet fungerar.

Utan klara beslut från stiftelsen kommer Pauline inte att ha möjlighet att förhandla om sina arrenderingskontrakt. Det omöjliggör i sin tur den renovering av lokalerna som krävs för att kunna fortsätta driva Fiskarfruns café och gårdsbutiken. Trots att det är en så lönsam och besöksfrämjande verksamhet måste den avvecklas. Detta kommer innebära mycket, bland annat försvinner flera anställningsmöjligheter under sommarmånaderna.

I höst kommer Westmannastiftelsen byta styrelse och Pauline hoppas att de nya ledamöterna förstår vikten av att möta företagarna ute på Ängsö och de är varmt välkomna på studiebesök ute på Ängsö.

– Jag hoppas att de ska vilja komma ut hit och skapa sig en förståelse för den situation vi är i, säger Pauline.

Blir avvecklingen verklighet kommer Ängsö Fisk kommer överleva och restaurangerna i Stockholm får fortsatt sin fisk. Men naturreservatet Ängsö och Westmannastiftelsen förlorar ett fantastiskt turistmål.

Andreas Porswald, ordförande i Westmannastiftelsen, menar dock att frågan är betydligt mer komplicerad än så och att stiftelsen flera gånger försökt hitta en lösning.

- Den 27 maj 2009 beslutade länsstyrelsen om permanent avstyckningsförbud från bl.a. fastigheten Ängsö Gård 2:1 för att ytterligare värna Ängsös kulturhistoriska värde. Den dåvarande styrelsen överklagade beslutet som ansågs vara ett intrång i äganderätten.

- Regeringen beslutade dock att avstyckningsförbudet skulle gälla för Ängsö Gård 2:1, Westmannastiftelsen har efter detta valt att inte ställa sig bakom en ansökan till Länsstyrelsen om dispens från förbudet, eftersom vi då inte kunde värna om fortsatt yrkesfiskesverksamhet. Vi har varit mycket positiva till att hitta lösningar för verksamheten som Ängsö Fisk bedriver. Vi har ställt oss bakom de allra flesta ansökningarna till Länsstyrelsen som är den myndighet som ger tillstånd.

Han menar att de är flera i styrelsen som besökt verksamheten och kan området väl. Dessutom har deras förvaltare full insyn i verksamheten och har vid flertal gånger besökt gården och verksamheten och bidragit med lösningar för investeringar, menar Porswald.

- Som markägare är vi villiga att investera i verksamheten. Det som krävs då är ett tillägg i avtalet om en ökad hyra för investeringen och att vi får förräntning på vårt kapital. 2017 erbjöd vi att göra nödvändiga investeringar för caféverksamhet och gårdsbutik, men Ängsö Fisk ville inte betala en ökad hyra för investeringen. Vi är en stiftelse som inte har några bidrag från skattekollektivet. Vi bedriver verksamheten som ett företag och skall få vår ekonomi att gå runt.

- Vi vill hitta lösningar som är bra för båda parter och 1 mars besökte företrädare från stiftelsen Ängsö Fisk för att komma framåt i processen, avslutar Andreas Porswald.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Sala siktar högt

FÖRETAGSKLIMAT Sala kommun har högst andel företagsamma människor i Västmanland. Därmed har kommunen all anledning att satsa på ett bättre företagsklimat än n vad de får i årets enkätundersökning som Svenskt Näringsliv har gjort. Där ger de tillfrågade Salaföretagen kommunen betyget 3,1 vilket är knappt godtagbart. Men efter ett par röriga år internt i organisationen tror nu kommunledningen på bättring.
NYHET Publicerad:

Jättekliv framåt för Kungsör

FÖRETAGSKLIMAT Kungsörs företagsklimat förbättras för tredje året i rad, visar Svenskt Näringslivs enkätundersökning. Enkätundersökningen omfattar cirka 31 000 svar från Sveriges företagare. Signalen från de över 800 deltagande företagarna från Västmanland är att länets företagsklimat förbättrats något, men att det är stora skillnader mellan kommunerna.
NYHET Publicerad:

"EU måste fortsätta riva hinder för den fria rörligheten"

EU VALET Hallå där, Lina Eriksson, som kandiderar till Europaparlamentet för Liberalerna. Vi på Svenskt Näringsliv vill veta hur kandidater från länet ser på EU:s förhållande till företagsamhet, entreprenörskap och villkoren för landets företag. Vilka frågor med kopplingar till näringslivet skulle du vilja driva i EU?
NYHET Publicerad:

Västmanlands företagsamma resa

FÖRETAGSKLIMAT Västmanlands företagsamma resa förde i år en mängd politiker och företagare till bland annat bryggeriet Coppersmiths och Steam Hotel i Västerås. Under dagen fick resenärerna djupdyka i bland annat ämnen som osund konkurrens och näringslivets regelbörda.
NYHET Publicerad:

Åsa Eriksson (S): Vi måste tillvarata digitaliseringens möjligheter

HALLÅ DÄR Åsa Eriksson, socialdemokratisk riksdagsledamot från Norberg som deltar på Svenskt Näringslivs Företagsamma resa 2019. Vilka frågor med kopplingar till näringslivet kommer du att driva under denna mandatperiod?
NYHET Publicerad:

Åsa Coenraads (M): Stoppa ökningen av regelbördan

HALLÅ DÄR Åsa Coenraads, moderat riksdagsledamot från Västerås som deltar på Svenskt Näringslivs Företagsamma resa 2019. Vilka frågor med kopplingar till näringslivet kommer du att driva under denna mandatperiod?
NYHET Publicerad:

Företagen nyckeln för lösningarna på klimatfrågan

EU-VALET Hallå där, Emma Wiesner, som kandiderar till Europaparlamentet för Centerpartiet. Vi på Svenskt Näringsliv vill veta hur kandidater från länet ser på företagsamhet, entreprenörskap och på villkoren för landets företag. Vilka frågor med kopplingar till näringslivet skulle du vilja driva i EU?
NYHET Publicerad:

Försäkringsregler sätter käppar i hjulen för smyckesbranschen

SÄKERHET Att bedriva smyckesbutik på en liten ort har varit en utmaning som guldsmeden Patrik Lund lyckats väl med. Samtidigt gör försäkringsbranschens beslut att inte låta smyckesbranschen teckna försäkringar att det blir både dyrare och krångligare att vara företagare.
NYHET Publicerad:

Ekologisk mjölkgård klassas som miljöfarlig

FÖRETAGSKLIMAT Ingrid och Henrik Sommar bedriver ett lantbruk i Rytterne, utanför Västerås. På Svånö gård har de sedan tre decennier en verksamhet innefattande såväl mjölkkor som växtodling och skogsbruk. När de övertog verksamheten var det en av många mjölkgårdar i området, men nu återstår blott tre i hela Västerås kommun.
NYHET Publicerad:

Våga satsa så att företagen kan växa

KOMMENTAR Teknikstaden, Gurkstaden, ASEA-staden, Idrottsstaden, Mälarstaden, Staden utan gränser. Ja, min hemstad Västerås har beskrivits med många namn. Föga förvånande kan vi nu lägga ytterligare en titel till listan: Mötesstaden.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten slår hårt mot Moon Radio

SKATTER "Skatter ska vara logiska och konkurrensneutrala. Det kravet lever kemikalieskatten inte upp till", säger Hasse Niva, som är delägare, affärsutvecklare och köpman på Moon Radio AB i Surahammar.
NYHET Publicerad:

26 000 Västmanländska jobb är beroende EU

KOMMENTAR I Västmanland är mer än 26 000 jobb direkt beroende av vår handel med EU, men unionens roll är betydligt viktigare än så. Genom sina avtal med andra länder är det EU som öppnar dörrarna till resten av världen. Vi behöver fortsätta underlätta handeln, för att skapa fler jobb och ökade inkomster.
NYHET Publicerad:

Webbinar om psykisk ohälsa - vilket ansvar har du?

WEBBINAR Vilket ansvar kan, bör och ska arbetsgivaren, medarbetaren respektive samhället ta när det gäller att förebygga psykisk ohälsa? Vad innebär Arbetsmiljöverkets föreskrift om ”organisatorisk och social arbetsmiljö”? Se vårt medlemswebbinar där Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svensk Näringsliv, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Västmanlands maskinentreprenörer får gräva djupt efter personal

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Branschorganisationen Maskinentreprenörerna upplever en stor brist i kompetensförsörjningen till företagen. Därför storsatsar nu de nu på den egna utbildningscenter runtom i landet. ME-skolan, som bedriver såväl gymnasie- som vuxenutbildning, finns numera på 11 orter i landet.
NYHET Publicerad:

Västmanlands tillväxt saktar in, konjunkturtoppen passerad

KONJUNKTUR Ska man tro de västmanländska företagen är tillväxttoppen nu passerad. Företagen i länet, liksom i övriga Sverige, förutspår att högkonjunkturen nu mattas av och att tillväxten kommer att sjunka framöver. Detta enligt Svenskt Näringslivs undersökning.
NYHET Publicerad:

Webbinar om säkerhet - Så skyddar du ditt företag

WEBBINAR Vad kan och får du göra när brott sker i din verksamhet? Vad behövs för att polisen ska hantera ditt ärende och vad kan ni egentligen kräva av rättsväsendet? Hur kan brotten förebyggas? Se vårt medlemswebbinar där Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Alan Björk är Årets företagare

ENTREPRENÖRSKAP Hallå där Alan Björk på Björks Buss, vinnare av Årets Företagare på Västerås näringslivsgala Guldstänk! Vad är bakgrunden till er framgång?
NYHET Publicerad:

Sänk bränsleskatten, Lövin!

DEBATT "Ska Sverige fortsatt stå sig konkurrenskraftigt och starkt i tider av ökad internationell konkurrens, så bör vi undvika att överbeskatta vårt transportberoende näringsliv. Liksom att mjölka de svenska hushållens hårt skuldsatta och ansträngda ekonomier ännu mer. Snarare bör skatten begränsas till att kompensera för bränsleförbrukningens miljöeffekter. Bränsleskatten bör inte höjas mer, den bör sänkas." Det skriver Tony Gunnarsson, Svenskt Näringsliv i denna debattartikel.
NYHET Publicerad:

Ett extremt år för bönderna

GRÖNA NÄRINGAR "Vi kommer från ett extremt år med torka, skogsbränder, vargattacker och äganderättsattacker", konstaterade LRFs förbundsordförande och mjölkbonde Palle Borgström vid LRF Mälardalens regionstämma tidigare i veckan och menade att även detta år har börjat dramatiskt med stormen Alfrida och debatten om hot mot bönder.
NYHET Publicerad:

Västmanland har landets lägsta andel kvinnliga företagare

FÖRETAGSAMHETEN Andelen kvinnor som blev företagsamma i Sverige under 2018 sjunker jämfört med tidigare år och är nu den lägsta nivån sedan mätningarna påbörjades. Det visar Svenskt Näringslivs undersökning Företagsamheten 2019 som presenterades den 7 mars.