Pauline Vidlund är företagare på Ängsö

Populärt besöksmål i fara

NYHET Publicerad

Det har aldrig gått bättre för Per och Pauline Vidlunds fiske- och caféverksamhet ute på Ängsö. Ändå kan de komma att tvingas avveckla en stor del av verksamheten på grund av vad de upplever vara Westmannastiftelsens svala intresse för det blomstrande turistmålet. ”Känslan är att de tycker att vi tar för mycket plats,” säger Pauline Vidlund, ägare till Ängsö Fisk.

Den mysiga atmosfären, vackra naturen och framförallt den goda maten har gjort Ängsö Fisk och Fiskarfruns café till ett välbesökt turistmål. Men nu står verksamheten vid ett vägskäl. Ängsö Fisks lokaler behöver förändras för att följa dagens regler och länge har Pauline Vidlund velat bygga ut det lilla hus som huserar sommarens caféverksamhet för att kunna hantera den stora mängden besökare.

– Vi har försökt gjort vad vi kunnat med de små möjligheter som ges på Ängsö. Vi har upprepade gånger försökt bjuda ut Westmannastiftelsen, som är markägare och styrs av västmanländska politiker, på studiebesök för att visa upp vår verksamhet. Men intresset har varit svalt och nu har vi gett upp försöken, säger Pauline Vidlund.

Yrkesfisket är grunden i Ängsö Fisks verksamhet, sin fångst levererar de till flera olika restauranger, främst i Stockholm men med uppehåll i juli. Fiskarfruns café kom till som en möjlighet att kunna bjuda besökare på en kopp kaffe under sommarsäsongen men har nu blomstrat till en stor succé. Under säsongen har paret Vidlund runt 30 000 besökare.

– Det var aldrig meningen att Fiskarfruns café skulle bli en sådan stor del av verksamheten, som den har blivit. Men jag är stolt över det jag byggt upp. Vi har ungefär 250 platser i vår uteservering och dessa platser är konstant fyllda under sommarmånaderna.

Sedan 2016 har Pauline och Per sökt lösningar för att kunna hantera den ökande besöksmängden. En av lösningarna skulle vara att paret fick köpa loss marken på vilka deras lokaler står och därmed själva ta ansvar för de förändringar som behövs, men de fick snabbt nej.

– Vi behöver större beredningsområden för maten i caféet, bättre möjligheter att ta hand om vår fångst och vår rökeriverksamhet kräver en stor renovering av de lokaler vi röker fisk i. I stort sett alla lokaler behöver en omfattande renovering.

Det finns skriftligt underlag som anger att stiftelsen ska främja kulturhistoriskt arbete på ön, vilket det fiske som paret Vidlund bedriver är ett exempel på. Pauline anser att stiftelsen själva saknar företagsandan som krävs för att kunna utveckla Ängsö, och att de behöver ta hjälp av verksamheter som hennes. Därför tycker hon också att de är obegripligt att stiftelsen ger kalla handen till Ängsö Fisk.

–  Vi har stått i ett vägskäl sedan 2016 och hoppats på att de ska visa intresse, men nu under det senaste året så upplever jag att stiftelsen har satt ner foten och visat att de inte är intresserade. Känslan är att de tycker att vi tar upp för mycket plats.

– Vi måste konstant säga nej till utvecklingsmöjligheter och olika erbjudanden. Det är en enorm efterfrågan om studiebesök från folk som är intresserade av vårt fiske. Sen får vi omgående frågor om folk kan få hålla bröllop, dop och andra evenemang här. Men vi måste tyvärr alltid säga nej till de möjligheter som finns eftersom vi inte vet vad Westmannastiftelsen menar med sitt agerande.

Kommunikationsproblemen med stiftelsen går långt bak. Det största problemet som paret Vidlund stått inför har varit att deras arrenderingskontrakt måste förhandlas om, men det har inte kunnat ske på grund av den trassliga kontakten med Westmannastiftelsen.

– Sedan 2014 har vi haft svåra kommunaktionsproblem. Det är inget vi har eftersträvat och vi tror att med ett gott samarbete kan vi komma långt här på Ängsö. Vi vill kunna planera långsiktigt, något som är viktigt när man driver företag, och det hade underlättat för oss om vi fått träffa medlemmarna i Westmannastiftelsen. Något vi inte gjort på många år. På så vis hade de kunnat förstå på riktigt hur vår verksamhet fungerar.

Utan klara beslut från stiftelsen kommer Pauline inte att ha möjlighet att förhandla om sina arrenderingskontrakt. Det omöjliggör i sin tur den renovering av lokalerna som krävs för att kunna fortsätta driva Fiskarfruns café och gårdsbutiken. Trots att det är en så lönsam och besöksfrämjande verksamhet måste den avvecklas. Detta kommer innebära mycket, bland annat försvinner flera anställningsmöjligheter under sommarmånaderna.

I höst kommer Westmannastiftelsen byta styrelse och Pauline hoppas att de nya ledamöterna förstår vikten av att möta företagarna ute på Ängsö och de är varmt välkomna på studiebesök ute på Ängsö.

– Jag hoppas att de ska vilja komma ut hit och skapa sig en förståelse för den situation vi är i, säger Pauline.

Blir avvecklingen verklighet kommer Ängsö Fisk kommer överleva och restaurangerna i Stockholm får fortsatt sin fisk. Men naturreservatet Ängsö och Westmannastiftelsen förlorar ett fantastiskt turistmål.

Andreas Porswald, ordförande i Westmannastiftelsen, menar dock att frågan är betydligt mer komplicerad än så och att stiftelsen flera gånger försökt hitta en lösning.

- Den 27 maj 2009 beslutade länsstyrelsen om permanent avstyckningsförbud från bl.a. fastigheten Ängsö Gård 2:1 för att ytterligare värna Ängsös kulturhistoriska värde. Den dåvarande styrelsen överklagade beslutet som ansågs vara ett intrång i äganderätten.

- Regeringen beslutade dock att avstyckningsförbudet skulle gälla för Ängsö Gård 2:1, Westmannastiftelsen har efter detta valt att inte ställa sig bakom en ansökan till Länsstyrelsen om dispens från förbudet, eftersom vi då inte kunde värna om fortsatt yrkesfiskesverksamhet. Vi har varit mycket positiva till att hitta lösningar för verksamheten som Ängsö Fisk bedriver. Vi har ställt oss bakom de allra flesta ansökningarna till Länsstyrelsen som är den myndighet som ger tillstånd.

Han menar att de är flera i styrelsen som besökt verksamheten och kan området väl. Dessutom har deras förvaltare full insyn i verksamheten och har vid flertal gånger besökt gården och verksamheten och bidragit med lösningar för investeringar, menar Porswald.

- Som markägare är vi villiga att investera i verksamheten. Det som krävs då är ett tillägg i avtalet om en ökad hyra för investeringen och att vi får förräntning på vårt kapital. 2017 erbjöd vi att göra nödvändiga investeringar för caféverksamhet och gårdsbutik, men Ängsö Fisk ville inte betala en ökad hyra för investeringen. Vi är en stiftelse som inte har några bidrag från skattekollektivet. Vi bedriver verksamheten som ett företag och skall få vår ekonomi att gå runt.

- Vi vill hitta lösningar som är bra för båda parter och 1 mars besökte företrädare från stiftelsen Ängsö Fisk för att komma framåt i processen, avslutar Andreas Porswald.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Våga satsa så att företagen kan växa

KOMMENTAR Teknikstaden, Gurkstaden, ASEA-staden, Idrottsstaden, Mälarstaden, Staden utan gränser. Ja, min hemstad Västerås har beskrivits med många namn. Föga förvånande kan vi nu lägga ytterligare en titel till listan: Mötesstaden.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten slår hårt mot Moon Radio

SKATTER "Skatter ska vara logiska och konkurrensneutrala. Det kravet lever kemikalieskatten inte upp till", säger Hasse Niva, som är delägare, affärsutvecklare och köpman på Moon Radio AB i Surahammar.
NYHET Publicerad:

26 000 Västmanländska jobb är beroende EU

KOMMENTAR I Västmanland är mer än 26 000 jobb direkt beroende av vår handel med EU, men unionens roll är betydligt viktigare än så. Genom sina avtal med andra länder är det EU som öppnar dörrarna till resten av världen. Vi behöver fortsätta underlätta handeln, för att skapa fler jobb och ökade inkomster.
NYHET Publicerad:

Webbinar om psykisk ohälsa - vilket ansvar har du?

WEBBINAR Vilket ansvar kan, bör och ska arbetsgivaren, medarbetaren respektive samhället ta när det gäller att förebygga psykisk ohälsa? Vad innebär Arbetsmiljöverkets föreskrift om ”organisatorisk och social arbetsmiljö”? Se vårt medlemswebbinar där Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svensk Näringsliv, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Västmanlands maskinentreprenörer får gräva djupt efter personal

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Branschorganisationen Maskinentreprenörerna upplever en stor brist i kompetensförsörjningen till företagen. Därför storsatsar nu de nu på den egna utbildningscenter runtom i landet. ME-skolan, som bedriver såväl gymnasie- som vuxenutbildning, finns numera på 11 orter i landet.
NYHET Publicerad:

Västmanlands tillväxt saktar in, konjunkturtoppen passerad

KONJUNKTUR Ska man tro de västmanländska företagen är tillväxttoppen nu passerad. Företagen i länet, liksom i övriga Sverige, förutspår att högkonjunkturen nu mattas av och att tillväxten kommer att sjunka framöver. Detta enligt Svenskt Näringslivs undersökning.
NYHET Publicerad:

Webbinar om säkerhet - Så skyddar du ditt företag

WEBBINAR Vad kan och får du göra när brott sker i din verksamhet? Vad behövs för att polisen ska hantera ditt ärende och vad kan ni egentligen kräva av rättsväsendet? Hur kan brotten förebyggas? Se vårt medlemswebbinar där Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Alan Björk är Årets företagare

ENTREPRENÖRSKAP Hallå där Alan Björk på Björks Buss, vinnare av Årets Företagare på Västerås näringslivsgala Guldstänk! Vad är bakgrunden till er framgång?
NYHET Publicerad:

Sänk bränsleskatten, Lövin!

DEBATT "Ska Sverige fortsatt stå sig konkurrenskraftigt och starkt i tider av ökad internationell konkurrens, så bör vi undvika att överbeskatta vårt transportberoende näringsliv. Liksom att mjölka de svenska hushållens hårt skuldsatta och ansträngda ekonomier ännu mer. Snarare bör skatten begränsas till att kompensera för bränsleförbrukningens miljöeffekter. Bränsleskatten bör inte höjas mer, den bör sänkas." Det skriver Tony Gunnarsson, Svenskt Näringsliv i denna debattartikel.
NYHET Publicerad:

Ett extremt år för bönderna

GRÖNA NÄRINGAR "Vi kommer från ett extremt år med torka, skogsbränder, vargattacker och äganderättsattacker", konstaterade LRFs förbundsordförande och mjölkbonde Palle Borgström vid LRF Mälardalens regionstämma tidigare i veckan och menade att även detta år har börjat dramatiskt med stormen Alfrida och debatten om hot mot bönder.
NYHET Publicerad:

Västmanland har landets lägsta andel kvinnliga företagare

FÖRETAGSAMHETEN Andelen kvinnor som blev företagsamma i Sverige under 2018 sjunker jämfört med tidigare år och är nu den lägsta nivån sedan mätningarna påbörjades. Det visar Svenskt Näringslivs undersökning Företagsamheten 2019 som presenterades den 7 mars.
NYHET Publicerad:

Sala är Västmanlands mest företagsamma kommun

FÖRETAGSAMHETEN Idag presenterar Svenskt Näringsliv sin årliga mätning av företagsamheten. Den visar visserligen att Västmanland fortsatt har lägst företagsamhet i Sverige, men också att företagsamheten i länet trots allt växer något och når en ny toppnotering på 9,8 procent. Länets högsta företagsamhet finns i Sala.
NYHET Publicerad:

Markköp gick i stöpet efter politisk kovändning

FÖRETAGSKLIMAT Företagaren Robert Svensson vill expandera på kommunal mark. Första beskedet är att området är ”bokat” för hans räkning. Därefter gör kommunen en kovändning och meddelar att de aldrig gett honom ett löfte att köpa marken. "Jag ifrågasätter varför de inte vill ge oss tillstånd för det vi kommit överens om", säger han.
NYHET Publicerad:

Höga avgifter från IVO drabbar assistansföretag

VÄLFÄRD Nu blir det dyrare att driva assistansföretag. Inspektionen för vård och omsorg har infört nya höga avgifter, som drabbar företag i hela landet. "Vi får ingenting för de här pengarna", säger Tony Blomqvist, som driver Personstöd Mälardalen.
NYHET Publicerad:

Populärt besöksmål i fara

Det har aldrig gått bättre för Per och Pauline Vidlunds fiske- och caféverksamhet ute på Ängsö. Ändå kan de komma att tvingas avveckla en stor del av verksamheten på grund av vad de upplever vara Westmannastiftelsen svala intresse för det blomstrande turistmålet. ”Känslan är att vi upplevs ta för mycket plats,” säger Pauline Vidlund, ägare till Ängsö Fisk.
NYHET Publicerad:

Att vara sin egen lyckas smed

KOMMENTAR Både en och annan skolungdom har nog under den senaste tiden våndats över sitt gymnasieval. Funderingar kring vad jag vill bli när jag blir stor är inte alltid de enklaste men bland de viktigaste.
NYHET Publicerad:

"Fri konkurrens i butikshyllan, men inte på vägen dit"

FÖRETAGSKLIMAT Johan Matsanders driver sedan 2013 företaget Färna Odlingar, en företagarresa som hittills inte varit alldeles enkel, då dåliga politiska förutsättningar drabbar det svenska jordbruket hårt. "Att vi har fler och andra regler än våra grannländer gör det svårt för svenska producenter att konkurrera. Vi har fri konkurrens i butikshyllan, men inte på vägen dit" menar han.
NYHET Publicerad:

Tråkig inställning till företagare i Sverige

FÖRETAGSKLIMAT Multientreprenörerna Marnix Bijl och Joyce Goes sålde år 2009 sitt HR-konsultbolag, som då hade nio anställda, i det tätbefolkade Nederländerna, för att i stället flytta till den svenska landsbygden och bli småföretagare. Som sådana har de prisats både som årets företagare och årets mest innovativa företag. Idag har de sin bas i byn Färna i Skinnskattebergs kommun.
NYHET Publicerad:

Tydlighet avgörande för transportbranschens miljöarbete

TRANSPORT Våra transporters påverkan på miljön är ett ständigt aktuellt politiskt samtalsämne. Även inom branschen ligger stort fokus på hållbarhetsarbetet. Det vill Anna Grönlund, vice vd på Sveriges Bussföretag, lyfta fram. Samtidigt har de redan kommit långt, menar hon. Redan i dag körs 80 procent av bussarna på förnybara drivmedel.
NYHET Publicerad:

"Vi vill ha långsiktiga arrenden"

HALLÅ DÄR Lars Andersson från Skultuna, som bedriver växtodling och uppfödning av köttdjur på Frövi gård utanför Skultuna, du är även nyvald ordförande för Sveriges Jordbruksarrendatorer. Vilka anser du är de viktigaste frågorna för Sveriges Jordbruksarrendatorer?