NYHET30 oktober 2017

"Tjänstemäns egna agendor jädrigt oroande"

Ingrid och Henrik Sommar driver lantbruk med mjölkproduktion, och har börjat se allt mer detaljstyrning från myndighetshåll. "I allt högre grad upplever vi att tjänstemännen har sina egna agendor, vilket är jädrigt oroande. Det är oerhört viktigt att tjänstemännen agerar förutsägbart och lagenligt och inte går efter ideologi eller godtycke", säger Ingrid Sommar.

Foto: Tony Gunnarsson

Till skillnad från många av Ingrid och Henrik Sommars kollegor i mjölkbranschen, valde de att expandera från trettio kor till över hundra år 2003, när mjölkkrisen slog till. Idag innefattar verksamheten 140 mjölkkor, 350 hektar växtodling och 140 hektar skog.

Satsningen slog väl ut, vilket innebär att de kunde fortsätta bedriva det lantbruk de tagit över från Ingrids föräldrar 1983. I dag är deras mjölkgård en av blott tre kvarvarande i hela Västerås kommun. I takt med att lönsamheten blivit lite bättre har dock den administrativa bördan ökat.

– De senaste åren har vi börjat se en helt annan inställning från myndigheterna. De vill styra vår verksamhet allt mer. Och i allt högre grad upplever vi att tjänstemännen har sina egna agendor, vilket är jädrigt oroande. Det är oerhört viktigt att tjänstemännen agerar förutsägbart och lagenligt och inte går efter egen ideologi eller godtycke.

Hon menar att tjänstemännen på kommun och myndigheter måste ta in hela bilden och även ha förståelse för ekonomiskt ansvar, lantbrukets förutsättningar och vad det är som bygger välfärden.

– Inriktningen måste vara att hjälpa företagarna att göra rätt, inte att sätta dit oss. Den nuvarande situationen gör det svårt för små företag, som lantbruken ofta är, säger Ingrid Sommar.

– Det blir allt mer kontroll och dokumentation, vilket gör att det blir oerhört svårt att hinna med huvudverksamheten. Konsekvensen blir att vi antingen får sätta det värdeskapande arbetet åt sidan eller att vi får anlita dyra konsulter för att klara av dokumentationen, vilket i sin tur försämrar lönsamheten. Vi skulle vilja ser mer målstyrning från myndigheterna, inte detaljstyrning.

När Svenskt Näringsliv under 2017 frågade företagen runtom i landet om de upplever att det är hög risk att drabbas av brott och att risken har ökat de senaste två åren, visade sig att mer än vartannat företag svarade ja. En av de branscher som drabbats hårdast är jord- och skogsnäringen, något som Henrik Sommar bekräftar:

– Frågan är inte om vi blir bestulna, utan när vi blir det igen. Maskinstölder, dieselstölder, verktygstölder och annat har blivit vardagsmat för oss och många andra lantbrukare. Det blir även allt osäkrare att köra snö i vissa områden, där det finns risk att bli attackerade och rånade. Ska vårt företag överleva är det väldigt viktigt att vi får möjlighet att sätta upp kameror. För att undvika stölder och för att övervaka vildsvin.

Paret Sommar upplever också att det är både dyrt och svårt att vara arbetsgivare i Sverige, vilket gör svenska bönder mindre konkurrenskraftiga.

– Arbetsgivaravgiften är hög och förhindrar anställningar. När vi anställer här på gården är uppstarten lång och inlärningsprocessen kostsam för oss. Därför drar sig många bönder för att utöka verksamheten. Det var väldigt synd att de tog bort arbetsgivaravgiften för unga, för det är en tragedi att unga inte kommer in på arbetsmarknaden.

Som arbetsgivare har de även stött på andra bekymmer. En av de anställda, Haseeb Iqbal från Pakistan, har hamnat i kläm i den svenska tillståndsprocessen. Han har bakgrund som veterinär och lantbrukare och har nu jobbat på gården i över 2,5 år. Men asylprocessen är oerhört lång och Haseeb måste söka nya tillstånd. Myndigheterna utreder och utreder, men kommunicerar inte med varandra och kommer inte till beslut. Haseeb Iqbal vill inte ha fler utredningar, utan ett beslut.

– Våga ta ett beslut, oavsett om det innebär ja eller nej. Då vet jag i alla fall vad jag hur mina möjligheter ser ut. Den nuvarande tafattheten skapar bara osäkerhet och oro, säger Haseeb Iqbal.

Framtiden för Sveriges lantbruksföretagare är osäker. Sommars lantbruk ska på sikt tas över av sonen i familjen, som idag är anställd i företaget. Ska han och andra unga lantbrukare kunna driva sina företag i framtiden måste synen på de gröna näringarna förändras, både inom branschen och från politiskt håll.

– Att driva lantbruk är att vara företagare, det är inte en sentimental hobby. Det handlar om plus och minus och seriös produktion. Som företagare måste vi få politiska förutsättningar att vara konkurrenskraftiga. Vi är en del av näringslivet som skapar jobb och tillväxt, vi finns inte för syns skull.

Entreprenörskap
Skriven avTony Gunnarsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist