Västerås imponerar på Amazon

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Rätt attityd, engagemang och lösningsförmåga. Det avgjorde när Amazon Web Services valde Västerås som etableringsort för sina datahallar. ”Vi har skapat ett förtroende för oss i hela ledet – hela vägen till kommunens fastighetsdirektör”, säger Conny Petrén, näringslivschef.

Conny Petrén är näringslivsdirektör i Västerås Stad

Conny Petrén, näringslivschef i Västerås, tror Amazons Web Services etablering kommer att ge kommunen tillväxt, nya företag, fler invånare, fler kompetenser, forskningsplattformar och nya utbildningar.

Tomas Sokolnicki, Senior Investment Advisor, Data Centers by Sweden.

Tomas Sokolnicki från Business Sweden tycker att kommuner bör tänka mer som en företagare och öka förutsägbarheten i sina planeringar, tillstånd och risktagande för att nå framgång.

Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande skakar hand med Darren Mowry från Amazon.

Göran Dahlström (S), KSO i Katrineholm, skakar hand med Darren Mowry, Amazons regionchef. " Amazon är ett av världens bästa varumärken och att få dem till Katrineholm är stort. Det ökar vårt självförtroende så klart, säger Göran Dahlström.

Amazon Web Services investering av tre datahallar i Sverige är en del i deras globala strategi för att bygga ut sin geografiska täckning. Man har sedan tidigare 16 datacenterregioner i olika delar av världen och den nya regionen som ska startas inom kort innebär att svenska och nordiska kunder med särskilda krav på korta svarstider och datasuveränitet kan flytta resten av sina applikationer till det amerikanska it-bolaget och därmed dra nytta av lägre kostnader och ökad flexibilitet.

Måste kunna leverera i tid

Amazon Web Services tog kontakt med Business Sweden redan 2009 men det har varit mycket tyst kring processen. Det har berott på att bolaget velat undvika konkurrens från andra företag och minimera risken att förlora chansen till att köpa marken som de behöver. Business Sweden levererade förslag på olika lösningar från hela landet och kravbilden blev med tiden allt smalare. Till slut fokuserade de på Stockholm med omnejd. Man ville ha tre orter som är självständiga men som samtidigt kan backa upp varandra i driftskapacitet och om stora strömavbrott skulle inträffa. Valet föll till slut på kommunerna Västerås, Katrineholm och Eskilstuna.

– Det fanns olika utmaningar men de som blev valda har alla skapat förtroende och visat att de kan leverera, säger Tomas Sokolnicki från Business Sweden, som har varit it-bolagets huvudkontakt genom etableringsprocessen.

– Några av Amazons önskemål är tillgång till ändamålsenlig mark om 300 000 kvadratmeter, ett starkt fibernät, ingenjörskompetens och att kommunen har förmåga att leverera stora mängder vatten. Och att det kan gå snabbt. Mycket har handlat om att skapa ett bra förtroende för oss i hela ledet – hela vägen till kommunens fastighetsdirektör. Att vi kunde beskriva verksamheten och vad vi kan bidra med och betyda på framtidens marknad har varit enormt viktigt, berättar Conny Petrén, som är Västerås stads näringslivschef.

Noggrann process innan affären var klar

Han beskriver processen som både inspirerande och en stor utmaning. Det har hänt att han fått rycka in på semestern och sitta uppe mitt i natten för att jobba med de olika frågorna kring etableringen. Många gånger har det varit snabba bud och det har inte alltid stämt överens med tidsskillnaden. Men han har inte varit ensam.

– Jag har haft sakkunniga personer omkring mig som arbetat med frågor kring kraftförsörjning, tillgång till fiber- och vattennätet, etableringsmark, plan/bygglov, miljökrav, kompetensförsörjning och vi har lagt  stor kraft på översättning av olika dokument. Vi har även haft kontakt med polisen, länsstyrelsen om frågor kring bland annat brandskyddet, miljö och klimat, flygriktningar och säkerheten kring kärnbränsletillverkning, berättar Conny Petrén.

Amazon Web Services har ställt en mängd frågor för att sedan komplettera med ännu fler frågor för att till sist velat ha intyg på alla svaren.

– De förstår att de handlar med en kommun och att processer och regler inte fungerar på samma sätt som i USA. Båda parter har haft juridiska ombud och det har varit en hel del arbete kring bland annat offentlighetsprincipen. Amazon har varit mycket noga med att kolla upp allt. Vi var ute en gång där hallarna ska byggas och de frågade mig om grannarna som bodde längre bort var glad över affären. Det var viktigt för dem att veta det så de inte fick problem längre fram, säger Conny Petrén.

– Det handlar om att visa rätt attityd och säga hur man tänker lösa olika saker och hur lång tid jobbet kommer att ta. Kunden vill ha en exakt deadline, och det har Västerås kunnat ge, säger Tomas Sokolnicki.

Lockar till sig företag och kompetens

Men om inte Eskilstuna och Katrineholm också hade lagt ner ett hårt jobb och visat sitt intresse så tror Conny Petrén att Västerås hade valts bort. Det var viktigt med närheten dem emellan för att Amazon skulle bli intresserade. I mars i år träffades kommunerna för att snacka ihop sig om hur man samordnar insatser kring infrastruktur, vatten, avlopp, fiber och vägarbete. Amazon är öppna för att diskutera hur man skulle kunna återvinna spillvärme från sin drift, de vill ta ett miljöansvar.

Tomterna för datahallarna är redan iordningställda och man har gjort plats för expansion. Nu ska det byggas datahallar. En hall kommer att ta 50-60 veckor, bara det kommer att skapa en stor mängd arbetstillfällen enligt Conny Petrén som tror på tillväxt, nya företag, invånare, kompetenser, forskningsplattformar och nya utbildningar som en effekt av etableringen. Han ser en utvecklingspotential att stärka varumärket som etableringsort och indirekt bidra till välfärden i kommunen.

– Både arbetsgruppen, deras chefer och politikerna i Västerås har förstått hur viktigt och bra det här är för kommunen och de har alla varit snabba och effektiva i sitt agerande när de fick veta vad som var på gång. I beslutsprocessen hade vi dag ett extra insatt fastighetsnämnd efter lunch, villkorad påskrift med AWS på kvällen, dag två beslut i extrainsatt kommunstyrelse parallellt med ett pressmeddelande till 190 länder och dag fyra hölls kommunfullmäktigemöte där man tog det slutgiltiga beslutet. Alla har jobbat hårt för att få affären i hamn, och då ska man komma ihåg att de inte har vetat vem kunden ha var, utan jobbat vidare med ett intygande från Business Sweden om att kunden är seriös, säger Conny Petrén.

Tomas Sokolnicki tycker att kommuner bör tänka mer som en företagare och öka förutsägbarheten i sina planeringar, tillstånd och risktagande för att nå framgång. Och att vara engagerad.

– Finns det inte en kommunstyrelse eller en näringslivschef som vill få saker och ting att hända så händer det inte. Det tar tid och kan vara kostsamt och det kräver en vision om hur man tänker kring positioneringen av sin kommun i framtiden. Katrineholm och Eskilstuna är mindre än Västerås och att få ett datacenter dit betyder mycket. De har lagt ner ett jättejobb för att lyckas vinna affären, säger Tomas Sokolnicki.

Läs mer om kommuners företagsklimat här.

Om Västerås företagsklimat

I årets enkät om företagsklimatet får Västerås kommun bra betyg för sitt it- och telenät, servicen till företag och tillämpningen av lagar och regler. De viktigaste åtgärderna för att förbättra företagsklimatet tycker företagen är en ökad tillgång till bostäder, bättre förståelse hos tjänstemän och politiker för företagande samt att kommunen blir bättre på att stimulera nyetableringar.

Västerås har plats 46 i Svenskt Näringslivs ranking 2016.

Om Katrineholms företagsklimat

I årets enkät om företagsklimatet får Katrineholms kommun bra betyg för sina attityder till företagsklimat, skolans attityder till företagande samt kommunens information. Viktigaste åtgärderna för att förbättra företagsklimatet tycker företagen är en snabbare handläggning, lägre skatter och avgifter, en förbättrad kommunal upphandling samt fler bostäder.

Katrineholm har plats 81 i Svenskt Näringslivs ranking 2016.

Om Eskilstunas företagsklimat

I årets enkät om företagsklimatet får Eskilstunas kommun bra betyg för skolans attityder till företagande, tele och IT samt konkurrens från kommunens verksamheter. Viktigaste åtgärderna för att förbättra företagsklimatet tycker företagen är en bättre förståelse hos tjänstemän och politiker, fler bostäder, lägre skatter och avgifter samt snabbare handläggningstider.

Eskilstuna har plats 210 i Svenskt Näringslivs ranking 2016.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Kompetensförsörjningen viktigast för Seco Tools

FÖRETAGSKLIMAT Seco Tools i Fagersta lägger ner mycket tid på att hitta rätt medarbetare. ”Det gäller att kunna växla kompetenser i företaget, annars kan vi inte utvecklas”, säger VD Lars Bergström. Högst upp på önskelistan står en högkvalitativ gymnasieskola till kommunen.
NYHET Publicerad:

Regelkrångel besvärligt för grisbilen

REGELKRÅNGEL Hemleveranser av hantverksproducerad mat till privathushåll och restauranger. Det är affärsidén för Edgården i Västerbotten. Nu kräver myndigheterna utökade kontroller av bland annat temperaturen där maten förvaras. Företagets egna kontroller räcker inte.
NYHET Publicerad:

Regelkrångel skapar höga hinder

FÖRETAGSAMHET Tunarp Säteri är en idyllisk plats med lång historia. Konceptet är det samma nu som vid starten 1968 – en plats där man erbjuds komma bort från vardagen. Beata Thafvelin, ägare av Tunarp Säteri, beskriver en vistelse på Tunarp som en semester med ridning och boende på samma ställe. ”Men krångliga och ständigt nya regler gör det besvärligt att driva företaget framåt”.
NYHET Publicerad:

Infrastrukturen är bättre i Norrlands inland

FÖRETAGSKLIMAT Företagare i Kalmar län har större förväntningar på en fungerande och anpassad infrastruktur än vad dagens vägnät, tåg och flyg kan erbjuda. Ska det verkligen vara så att Kalmar läns företagare inte ges de rätta förutsättningarna för att anställa, frakta varor och skapa tillväxt? Länet behöver samla sig och tala med en röst så att verklig förbättring kan bli verklighet.
NYHET Publicerad:

Osund konkurrens: "Det är som Davids kamp mot Goliat"

OSUND KONKURRENS Nästan var tredje företagare uppger att de möter konkurrens från det offentliga, visar en ny enkätundersökning från konkurrensverket. Göran Grén, jurist och expert på konkurrensfrågor är mycket bekymrad över resultatet. "Jag tycker att det är hög tid att det skapas en diskussion om vad till exempel kommuner bör ägna sig åt", säger han.
NYHET Publicerad:

Succé när Nacka upphandlade välfärdsteknik

UPPHANDLING Nacka kommun har precis avslutat en funktionsupphandling av välfärdstjänster för äldre. Tack vare fokus på dialog med marknaden och ett internt samarbete mellan olika avdelningar så blev upphandlingen en succé. Resultatet blev en ny form av abonnemang av välfärdstjänster.
NYHET Publicerad:

”Arbetsförmedlingen lämnar tyvärr mycket att önska”

HALLÅ DÄR Anneli Rådesjö driver Labbsand. Ett fantastiskt beläget värdshus som i huvudsak är en restaurang, men även catering och stuguthyrning finns på menyn. Anneli har varit i branschen i över 25 år och ännu har inte gnistan slocknat. Det är kärleken till matlagningen och det dagliga mötet med människor som gör att jobbet aldrig blir tråkigt, säger Anneli Rådesjö.
NYHET Publicerad:

Västerås imponerar på Amazon

FÖRETAGSKLIMAT Rätt attityd, engagemang och lösningsförmåga. Det avgjorde när Amazon Web Services valde Västerås som etableringsort för sina datahallar. ”Vi har skapat ett förtroende för oss i hela ledet – hela vägen till kommunens fastighetsdirektör”, säger Conny Petrén, näringslivschef.
NYHET Publicerad:

Effektiv upphandling skapar tillväxt

UPPHANDLING Offentlig upphandling omsätter årligen hundratals miljarder kronor. Därmed bör också krav ställas för en effektiv och ändamålsenlig upphandling. Idag upplever många företag regelkrångel och brister i kommunikationen, något som måste förbättras för att upphandlingsenheter ska kunna bidra till tillväxt och en bra resursfördelning av våra skattemedel.
NYHET Publicerad:

Grannens tjäderspel får myndighet att stoppa avverkning

REGELKRÅNGEL Olle Andréasson och Anneli Virenhem väntade i ett år på att få tillstånd från Skogsstyrelsen att avverka skog. Det blev ett nej, eftersom det kan finnas ett tjäderspel på grannens mark. Förlusten på en halv miljon får de ingen ersättning för.
NYHET Publicerad:

Hofors företagsklimat får åter gott betyg av företagen

FÖRETAGSKLIMAT ”Att träffa företagare öga mot öga är oerhört betydelsefullt om man vill jobba för ett bättre företagsklimat. Vi har skapat arenor som möjliggör möten mellan kommunföreträdare och näringslivsrepresentanter. Det har visat sig vara vägvinnande”. Det säger Mimmi Abramsson, kommunchef i Hofors kommun.
NYHET Publicerad:

Jobb och entreprenörskap för bättre integration

INTEGRATION "Vi måste hitta de enkla jobben, vi kan inte göra det så komplicerat. Ingångslönerna är en het potatis och Sverige har ett system för integration som går långsamt samtidigt som kommunerna måste spara pengar." Det säger Stene Boldt på Integrationscampus Fimi Örestrand i Strandbaden.
NYHET Publicerad:

Glada miner i Vårgårda efter enkätsläpp

ENKÄT När Svenskt Näringsliv häromdagen presenterade årets undersökning av Lokalt Företagsklimat blev Vårgårda den kommun i Västra Götaland som fick högst betyg. 80.2% av de tillfrågade tycker att företagsklimatet är bra, och kommunen får ett sammanfattande omdöme på 4.6 av 6.0.
NYHET Publicerad:

Kompetensbrist gör att företag förlorar uppdrag

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För att regeringens mål om EU:s lägsta arbetslöshet 2020 ska kunna nås krävs inte minst åtgärder för att skapa en bättre rörlighet och matchning på arbetsmarknaden.
NYHET Publicerad:

Jobben skapas när företag växer

FÖRETAGSKLIMAT Grunden för välfärden återfinns i företagsamma människor som startar och driver företag. Avdelningen för kommunrelationer på Svenskt Näringsliv arbetar dagligen med att skapa bättre förutsättningar för företag, regionalt och lokalt genom ett bättre företagsklimat.
NYHET Publicerad:

Lärlingar räddningen för inlandet?

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Storuman är den kommun där företagarna är mest missnöjda med tillgången på arbetskraft. Det visar Svenskt Näringslivs enkätundersökning om det lokala företagsklimatet 2017. Ove Abrahamsson, på Råsunda Mekaniska i Forsvik, är en som engagerar sig i frågan. "Jag ser lärlingsutbildning som framtiden rent generellt men speciellt för inlandet", säger han.
NYHET Publicerad:

Små företag verkar i tystnad

FÖRETAGSKLIMAT Att driva företag i Eslöv har många fördelar men kommunen måste bli bättre på att lyfta de små företagen. Det anser My Hedenskog, vd och delägare på Scan Filter.
NYHET Publicerad:

"Kompetensförsörjningen är den stora utmaningen"

FÖRETAGSKLIMAT Arbetskraft med rätt kompetens är en bristvara och en politisk fråga, menar Gertrud Weiselblad, vd Gertrud Solutions AB, när politiker i Karlskrona gör företagsbesök för att stärka dialogen om hur företagsklimatet i kommunen kan förbättras.
NYHET Publicerad:

Lätt att starta men svårt att driva företag

FÖRETAGANDE Senja Ljung driver företag inom mark och anläggning. På visitkortet står numera även styrelseledamot i Svenskt Näringsliv. Välfärdens utmaningar kräver fler företag. Men det är svårt att hålla reda på alla regler för ett litet företag som inte kan hålla sig med specialister, konstaterar hon.
NYHET Publicerad:

Bryssel nästa för Locker room talk UF

UNG FÖRETAGSAMHET 70 idrottsklubbar och 15 skolor. Så många har hittills fått besök av killarna bakom Sveriges bästa UF-företag 2017. Med föreläsningar om jämställdhet för unga pojkar vill Locker room talk UF få till justare samtal i omklädningsrummen.