Västmanland knapar in - men stora skillnader i länet

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Sex kommuner klättrar, fyra kommuner tappar, det visar Svenskt Näringslivs företagsklimatranking som presenterades på tisdagen.

Hallstahammar är även detta år den kommun i länet som företagen ger högst sammanfattande betyg gällande företagsklimatet. Detta betyg innebär att kommunen placerar sig på plats 64 av 290. Kommunens företagare ger Hallstahammar betyget bra. Övriga kommuner får av företagen betyget godtagbart till dåligt.

Västerås hamnar på 50:e plats och rankas därmed bäst i länet. Mest nöjd verkar företagen vara med Tele och It-nät medan kommunens upphandling fortsätter vara ett gissel i företagens ögon.

stanislav

Arih Stanislav, Ecoklimat Norden AB

Stanislav Arih, som är vice VD  på Ecoklimat Norden AB som är verksamma i Västerås säger att ett stort problem vid upphandling är att det offentliga alltid går på lägsta pris. Men också att ett annat problem är att kriterierna för detaljerna i upphandlingen förändras allt eftersom, och det slutar ofta med att upphandlingspriset blir dyrare än det som var utgångsläget, något Stanislav Arih menar att kommunen måste se över.

Bästa förbättring

Surahammar uppvisar länets bästa företagsklimatsförbättring. Kommunen klättrar 62 placeringar till 176:e plats. Surahammar har under året påbörjat sitt samverkansprojekt ”Optimalt företagsklimat” vilket satt företagsklimatsarbetet på kartan. Bäst förbättring har också skett inom attityder till företagen.

Arboga är också en kommun som under året förbättrat sitt företagsklimat. Med sin förbättring klättrar kommunen 54 placeringar hamnar Arboga på plats 142 vilket är kommunens bästa placering.

Bäst förbättring har skett inom kommunens tillämpning av lagar och regler.

Stefan Larsson, VD på Optoga i Arboga

Stefan Larsson, VD på Optoga i Arboga

Stefan Larsson som driver Optoga AB i Arboga upplever att företagsklimatet i Arboga är bra, men att det skulle vara önskvärt att det fanns fler alternativ till gymnasieprogram med teknisk inriktning. Han tycker att SAAB har tagit ett mycket bra initiativ, men menar att det behövs fler platser, och större möjligheter för de elever som inte har toppbetyg att också kunna läsa en teknisk utbildning i Arboga. Stefan tycker också att politikerna gärna får vara mer synliga och visa vad som händer när det kommer till näringslivsfrågor, men också att politikerna besöker och samtalar mer med oss i näringslivet.

Något också Agneta Bode, kommunstyrelsens ordförande i Arboga håller med om och också prioriterar. Hon berättar att kommunen startat upp veckovisa företagsbesök.

Agneta menar att en bra dialog är enda möjligheten att komma fram till konstruktiva samtal och lösningar.

Köping och Kungsör klättrar 35 respektive 29 placeringar, vilket innebär att Köping hamnar på plats 165 och Kungsör på plats 222. De båda kommunerna uppvisar en klar förbättring gällande kommunens service och tillämpning av lagar och regler.

Även företagen i Sala ger kommunen bättre betyg detta år, vilket innebär att Sala med sin klättring på 22 placeringar nu hamnar på plats 244. Störst förändring och förbättring återfinns inom kommunens service till företagen.

Länets jumbo

Sämre går det för Västmanlands norra kommuner. Trots marginella försämringar för de tre nordligaste kommunerna hamnar Fagersta på plats 272, Norberg på plats 284 och länets jumboplats tar Skinnskatteberg med plats 289 av 290.

Kristin Lahed

Kristin Lahed, Svenskt Näringsliv Västerås

-De tre kommunerna har år efter år tillhört Sveriges sämsta kommuner vad gäller företagsklimatet. Placeringar ger ett dåligt signalvärde och kan inte tolkas annat än att kommunerna inte prioriterar sitt företagsklimatarbete och att de faktiskt gång på gång struntar i de signaler de får från sina företagare i kommunen säger Kristin Lahed, Svenskt Näringsliv, Västerås.

Trots de norra kommunernas låga placeringar visar ändå årets ranking att Västmanlands kommuner sammantaget är näst bäst i landet på att förbättra sitt genomsnittliga resultat av företagsklimatet jämfört med 2014 års ranking.

-Flera kommuner i länet har under året arbetat mer strategiskt och målinriktat med sitt företagsklimatarbete och det märks i årets ranking säger Kristin Lahed.

-Det känns hoppfullt och jag hoppas att kommunerna verkligen fortsätter prioritera detta arbete så att fler företag kan startas, drivas och utvecklas i vårt län.

karta

tabell

Fakta

Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat baseras främst på de betyg som drygt 31 000 företagare från hela landet har satt på sin hemkommuns företagsklimat. Betygen gäller bland annat attityder till företagande, konkurrens från kommunala verksamheter, kommunens service till företagen samt tillgången på medarbetare med relevant kompetens. Statistisk från SCB och UC påverkar också rankingplaceringen.

 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Offentlig upphandling – ett ständigt aktuellt ämne

SOMMARKRÖNIKA "Jag skulle i högre grad vilja se politiker som i valdebatten pratar om inköpsmogna organisationer, som jobbar proaktivt med dialog och som ser företagen som potentiella samarbetspartners och inte motståndare. Jag vill se myndigheter som ställer väl avvägda krav som medför att fler nya, kanske innovativa, företag kan finna den offentliga marknaden, som uppgår till 642 miljarder kronor, intressant". Det skriver Ellen Hausel Heldahl, expert på offentlig upphandling hos Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika
NYHET Publicerad:

Vi vill utveckla världens bästa välfärd

DEBATT "Nu behövs gemensamma tag för höjd kvalitet, mer samverkan och bättre förståelse för hur verksamheterna kan drivas effektivt. Det finns mycket att lära av både privata och offentliga aktörer. Från näringslivets sida har vi många förslag på vad som borde förändras." Det skriver sju välfärdsföretagare i denna gemensamma debattartikel.
NYHET Publicerad:

Vad tycker blivande riksdagsledamöter om företagen?

VALET 2018 Politikerna lovar förbättra villkoren för landets företagare om de blir invalda i riksdagen. Det är kontentan av de svar Svenskt Näringsliv fick när de frågade och tog pulsen på samtliga kandiderande riksdagspolitiker.
NYHET Publicerad:

"Äntligen kan vi fokusera på att ge bästa möjliga välfärdstjänster"

VÄLFÄRD Det höga tonläget och misstroende och myter kring välfärdsföretagare har så klart påverkat relationen och förtroendet mellan oss företagare i välfärdssektorn och politiken det säger Susanne Bennström, vd för Busbolaget i Västerås.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsörjning viktigt i Köping

FÖRETAGSKLIMAT "Vår största utmaning är kompetensförsörjningen. Det vi önskar att politikerna kunde göra är dels att jobba nära oss företag för att stärka utbildningarna, men också att göra Köping attraktiv att bo i för utbildade", säger Joakim Sandberg, från företaget Leax som nyligen deltog i dialogmöte om Köpings företagsklimat på Hotell Gillet i Köping.
NYHET Publicerad:

Sala går framåt

FÖRETAGSKLIMAT Den 29:e maj var det glada miner i Sala då Svenskt Näringslivs presenterade årets enkätundersökning av det lokala företagsklimatet för Kommunstyrelsens ledningsutskott. Det framkom att företagen ger högre betyg för kommunen på de flesta punkter jämfört med förra året. Störst var framstegen på viktiga punkter såsom kommunpolitikers attityder, tjänstemännens attityder och tillämpningen av lagar och regler. Detta gladde näringslivschef Mats Hedman.
NYHET Publicerad:

Upp till kamp för äganderätten

ÄGANDERÄTT Företagaren Karl Hedin har fått nog. Nu ryter han tillsammans med tre kollegor ifrån ordentligt. "Staten har ingen rätt att ta skog, utan att ge ersättning. Det får vara nog nu", säger han.
NYHET Publicerad:

Var hamnar Norberg?

FÖRETAGSKLIMAT Det var en engagerad skara som samlades när det drog sig ihop till möte om företagsklimatet i Norberg. Såväl politiker som tjänstemän och företag var på plats och samtalade med Svenskt Näringsliv. Från kommunen var budskapet tydligt: Vi värnar om Norbergs näringsliv och vill utveckla dialogen med företagen.
NYHET Publicerad:

Regelbördan en orsak att företagare ger upp

FÖRETAGSKLIMAT Pia Nilsson (S), riksdagsledamot och ordförande för socialdemokraterna i Västmanland träffade tidigare i veckan inbjudna företagare som fick möjlighet att lyfta viktiga frågor. Regelkrångel, brottslighet och välfärdsföretagande var några av de ämnen som diskuterades.
NYHET Publicerad:

Så kan Västerås frigöra 481 miljoner

DEBATT I debatten kring välfärdsföretagen har det under en längre tid spridits myter i sken av att det är sanningar och fakta, man hänvisar till övervinster och att skattemedel ska gå till välfärdens verksamheter. Men sanningen är den att om kommunerna istället använder sina medel mer effektivt så kan det verkliga skatteläckaget hejdas. Det skriver Kristin Lahed och Anders Morin, Svenskt Näringsliv i denna debattartikel.
NYHET Publicerad:

Mycket kvar att göra i Fagersta

FÖRETAGSKLIMAT Fagersta kommun ökar glädjande nog ett litet betygssteg i årets enkätundersökning om det lokala företagsklimatet. Kommunen har dock en lång väg att gå då Fagersta är bland de kommuner i landet som får lägst betyg. "Vi håller på att utveckla näringslivsfrågorna i kommunen, vi systematiserar och ökar antalet företagsbesök för att få en närmare relation till företagen", säger näringslivschef Lars Fors och hoppas på en resa uppåt i betygsskalan.
NYHET Publicerad:

Filip Sandgren guldmedaljör i plattsättning

YRKES SM WorldSkills Sweden arrangerade mellan den 25 – 28 april Yrkes-SM, där över 300 ungdomar tävlade i 7 kategorier och ett 50-tal yrken fanns representerade. En av guldmedaljörerna är Filip Sandgren 19 år och studerar på Hahrska gymnasiet i Västerås.
NYHET Publicerad:

Kungsör ska ligga i topp!

FÖRETAGSKLIMAT Glad, men inte nöjd. Så sammanfattar Kungsörs kommunchef Claes-Urban Boström årets enkätsvar från kommunens företagare gällande det lokala företagsklimatet. "Kungsör ska ligga i toppskiktet när det kommer till företagsklimatet", säger Claes-Urban.
NYHET Publicerad:

Varför förbättras inte Surahammars företagsklimat?

FÖRETAGSKLIMAT Trots kommunens treåriga projekt”Attraktivt företagsklimat” med mål att förbättra företagsklimatet i kommunen verkar det som om målen ligger långt ifrån hur företagen i kommunen uppfattar sitt företagsklimat. Det visar årets enkätsvar i Svenskt Näringslivs undersökning av kommunens företagsklimat, det sammanfattande omdömet landar på 2.8, vilket är det sämsta i länet.
NYHET Publicerad:

"Kommunen kan göra mycket men inte allt"

FÖRETAGSKLIMAT Bättre dialog mellan företag och kommun det är vad Anders Röhfors moderat kommunalråd i Arboga vill se för att förbättra Arbogas företagsklimat. "Med bättre dialog kommer ökad förståelse för hur företagens och kommunens vardag ser ut" säger Anders.
NYHET Publicerad:

Hallstahammar bäst igen

FÖRETAGSKLIMAT Hallstahammar är bäst i länet igen. Det konstaterade Svenskt Näringslivs regionchef Kristin Lahed under ett möte där hon inför en församlad skara politiker, tjänstemän och företagare presenterade resultatet av årets enkätundersökning om det lokala företagsklimatet. Undersökningen visar att företagen återigen ger Hallstahammar högst sammanfattande omdöme när de betygsätter länets kommuner.
NYHET Publicerad:

Målinriktat arbete bakom förbättrat företagsklimat i Skinnskatteberg

FÖRETAGSKLIMAT Nyligen samlades både företagare och kommunala tjänstemän för att ta del av såväl Svenskt Näringslivs enkätundersökning om det lokala företagsklimatet som information om Sveriges kommuner och landstings mätning av myndighetsutövningen. Det var på många sätt en glädjens dag då Skinnskatteberg gjort ett kraftigt framryck i Svenskt Näringslivs undersökning, där kommuner förbättrat sig markant i företagens ögon.
NYHET Publicerad:

Alexander Skog guldmedaljör i träarbete

YRKES-SM SM WorldSkills Sweden arrangerade mellan den 25 – 27 april Yrkes-SM, där över 300 ungdomar tävlade i 7 kategorier och ett 50-tal yrken fanns representerade. En av guldmedaljörerna är Alexander skog 18 år från Västmanlands Naturbruksgymnasium.
NYHET Publicerad:

Merch Sweden UF är årets UF-företag

UNG FÖRETAGSAMHET För första gången någonsin är Västmanland svenska mästare i Ung Företagsamhet och kommer att representera Sverige i europeiska mästerskapen i Belgrad i juli. Merch Sweden UF från Grillska gymnasiet i Västerås vann först ”Årets Vara” och sedan det mest prestigefyllda priset av dom alla ”Årets UF-företag i Sverige”.
NYHET Publicerad:

Västeråspolitiker tar företagsklimatet på allvar

FÖRETAGSKLIMAT Betyget 3.3 på en sex-gradig skala, det är vad 165 Västeråsföretagare ger stadens företagsklimat. Ett oförändrat betyg jämfört med förra årets enkätundersökning från Svenskt Näringsliv, vilket placerar Västerås strax under Sverigesnittet. Undersökningen presenterades och diskuterades tidigare i veckan med företagare och politiker i Västerås Stad.