Västmanland knapar in - men stora skillnader i länet

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Sex kommuner klättrar, fyra kommuner tappar, det visar Svenskt Näringslivs företagsklimatranking som presenterades på tisdagen.

Hallstahammar är även detta år den kommun i länet som företagen ger högst sammanfattande betyg gällande företagsklimatet. Detta betyg innebär att kommunen placerar sig på plats 64 av 290. Kommunens företagare ger Hallstahammar betyget bra. Övriga kommuner får av företagen betyget godtagbart till dåligt.

Västerås hamnar på 50:e plats och rankas därmed bäst i länet. Mest nöjd verkar företagen vara med Tele och It-nät medan kommunens upphandling fortsätter vara ett gissel i företagens ögon.

stanislav

Arih Stanislav, Ecoklimat Norden AB

Stanislav Arih, som är vice VD  på Ecoklimat Norden AB som är verksamma i Västerås säger att ett stort problem vid upphandling är att det offentliga alltid går på lägsta pris. Men också att ett annat problem är att kriterierna för detaljerna i upphandlingen förändras allt eftersom, och det slutar ofta med att upphandlingspriset blir dyrare än det som var utgångsläget, något Stanislav Arih menar att kommunen måste se över.

Bästa förbättring

Surahammar uppvisar länets bästa företagsklimatsförbättring. Kommunen klättrar 62 placeringar till 176:e plats. Surahammar har under året påbörjat sitt samverkansprojekt ”Optimalt företagsklimat” vilket satt företagsklimatsarbetet på kartan. Bäst förbättring har också skett inom attityder till företagen.

Arboga är också en kommun som under året förbättrat sitt företagsklimat. Med sin förbättring klättrar kommunen 54 placeringar hamnar Arboga på plats 142 vilket är kommunens bästa placering.

Bäst förbättring har skett inom kommunens tillämpning av lagar och regler.

Stefan Larsson, VD på Optoga i Arboga

Stefan Larsson, VD på Optoga i Arboga

Stefan Larsson som driver Optoga AB i Arboga upplever att företagsklimatet i Arboga är bra, men att det skulle vara önskvärt att det fanns fler alternativ till gymnasieprogram med teknisk inriktning. Han tycker att SAAB har tagit ett mycket bra initiativ, men menar att det behövs fler platser, och större möjligheter för de elever som inte har toppbetyg att också kunna läsa en teknisk utbildning i Arboga. Stefan tycker också att politikerna gärna får vara mer synliga och visa vad som händer när det kommer till näringslivsfrågor, men också att politikerna besöker och samtalar mer med oss i näringslivet.

Något också Agneta Bode, kommunstyrelsens ordförande i Arboga håller med om och också prioriterar. Hon berättar att kommunen startat upp veckovisa företagsbesök.

Agneta menar att en bra dialog är enda möjligheten att komma fram till konstruktiva samtal och lösningar.

Köping och Kungsör klättrar 35 respektive 29 placeringar, vilket innebär att Köping hamnar på plats 165 och Kungsör på plats 222. De båda kommunerna uppvisar en klar förbättring gällande kommunens service och tillämpning av lagar och regler.

Även företagen i Sala ger kommunen bättre betyg detta år, vilket innebär att Sala med sin klättring på 22 placeringar nu hamnar på plats 244. Störst förändring och förbättring återfinns inom kommunens service till företagen.

Länets jumbo

Sämre går det för Västmanlands norra kommuner. Trots marginella försämringar för de tre nordligaste kommunerna hamnar Fagersta på plats 272, Norberg på plats 284 och länets jumboplats tar Skinnskatteberg med plats 289 av 290.

Kristin Lahed

Kristin Lahed, Svenskt Näringsliv Västerås

-De tre kommunerna har år efter år tillhört Sveriges sämsta kommuner vad gäller företagsklimatet. Placeringar ger ett dåligt signalvärde och kan inte tolkas annat än att kommunerna inte prioriterar sitt företagsklimatarbete och att de faktiskt gång på gång struntar i de signaler de får från sina företagare i kommunen säger Kristin Lahed, Svenskt Näringsliv, Västerås.

Trots de norra kommunernas låga placeringar visar ändå årets ranking att Västmanlands kommuner sammantaget är näst bäst i landet på att förbättra sitt genomsnittliga resultat av företagsklimatet jämfört med 2014 års ranking.

-Flera kommuner i länet har under året arbetat mer strategiskt och målinriktat med sitt företagsklimatarbete och det märks i årets ranking säger Kristin Lahed.

-Det känns hoppfullt och jag hoppas att kommunerna verkligen fortsätter prioritera detta arbete så att fler företag kan startas, drivas och utvecklas i vårt län.

karta

tabell

Fakta

Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat baseras främst på de betyg som drygt 31 000 företagare från hela landet har satt på sin hemkommuns företagsklimat. Betygen gäller bland annat attityder till företagande, konkurrens från kommunala verksamheter, kommunens service till företagen samt tillgången på medarbetare med relevant kompetens. Statistisk från SCB och UC påverkar också rankingplaceringen.

 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Vi måste slå vakt om valfriheten"

HALLÅ DÄR Roger Haddad, som är riksdagskandidat för Liberalerna i Västmanland. Svenskt Näringsliv Västmanland kommer under valåret bjuda in toppkandidater från de olika riksdagspartierna, för samtal tillsammans med företagare. Vad tycker du om Västmanlands företagsklimat?
NYHET Publicerad:

Kilometerskatt i ny skepnad - Det hjälper inte att sminka en gris

KOMMENTAR Regeringen väljer, trots hård kritik, att gå vidare med den planerade kilometerskatten, berättade flera medier i helgen. I det nya förslaget riktas skatten främst mot trafik på Europavägar, riksvägar och större länsvägar.
NYHET Publicerad:

Största UF-mässan någonsin i Västmanland

UNG FÖRETAGSAMHET Den 13:e mars 2018 på Aros Congress Center arrangeras Västmanlands UF-mässa ”ENTREPRENÖRSKAP PÅ RIKTIGT 2018”. I år kommer rekordmånga UF-företag att ställa ut, hela 195 stycken.
NYHET Publicerad:

Den yngre företagsamheten starkare i Västmanland

FÖRETAGSAMHETEN Idag presenterar Svenskt Näringsliv sin årliga mätning av företagsamheten. Den visar visserligen att Västmanland fortsatt har lägst företagsamhet i Sverige, men också att företsagsamheten i länet trots allt växer något och når en ny toppnotering på 9,7 procent
NYHET Publicerad:

Feministisk regering motarbetar kvinnligt företagade

FÖRETAGSAMHETEN Under en längre tid har vinster i välfärden diskuterats och regeringen kom tillsammans med Vänsterpartiet överens om att tillsätta en utredning om att begränsa företagandet i välfärdssektorn. De förslag som lagts och som i förra veckan också fått kritik från Lagrådet kommer, om förslaget går igenom, innebära ett ordentligt slag mot en bransch där majoriteten av företagen drivs och ägs av kvinnor.
NYHET Publicerad:

Stort intresse för svensk företagskultur

ENTREPRENÖRSKAP Koreanerna har fått upp ögat för hur duktiga svenska företag är på att ta sig ut i världen och är mycket intresserade av samarbete med svenska aktörer. Det menar Björn Medin och Lars Svorse på LOVAK, som nu satsar på etablering i Sydkorea.
NYHET Publicerad:

9 av 10 inom privat välfärd hotas

VÄLFÄRD I Västmanland går 9011 barn och ungdomar i privata förskolor och skolor och 2369 personer har valt privata utförare inom omsorgen. Deras verksamheter står nu i skottlinjen "Är kommunerna verkligen förbereda för den anstormning av elever och brukare som, om förslaget om vinstbegränsning går igenom, kommer tvingas vända sig till kommunala verksamheter" undrar Susanne Bennström på Busbolaget.
NYHET Publicerad:

Valfjäsk klarar vi oss utan - nu gäller handlingskraft

KRÖNIKA "Det har väl inte undgått någon att det i år är valår. Din möjlighet att påverka Sveriges framtid för nästkommande fyra år i riksdag, kommun och region. Frågorna är många. Vem ska regera med vem? Vem lyfter de frågor som är viktiga och engagerande för dig? Ett är säkert: vi kommer säkert bli späkta med valfläsk." Det skriver Kristin Lahed, Svenskt Näringsliv, i sin krönika.
NYHET Publicerad:

"För välfärdssektorn och småföretagare finns mycket att göra"

HALLÅ DÄR Samuel Stengård, som är riksdagskandidat för Kristdemokraterna i Västmanland. Vad fick dig att engagera dig politiskt? Och vad tycker du om Västmanlands företagsklimat, vad enligt dig vore den viktigaste åtgärden för att underlätta för Västmanländska företag?
NYHET Publicerad:

Låt inte godset bli stående

GÄSTKRÖNIKA "Just nu råder en historisk stor brist på chaufförer i Sverige. Det finns lastbilar så det räcker, men inte tillräckligt med utbildad personal som kan köra dem, vilket gör att gods blir stående. Ett av skälen till att färre söker sig till chaufförsyrket är talet om framtidens självkörande bilar där inga förare behövs. Men faktum är att lastbilschaufför är ett framtidsyrke, men yrket behöver en annan titel." Det skriver Claes Frösslund, DB Schenker i sin gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Oklyftigt om klyftor

KOMMENTAR Både LO och SVT slår nu på stora trumman och berättar att klyftorna ökar. Att inkomstskillnaderna ökar något är sant och väntat. Detta beror i huvudsak på två saker.
NYHET Publicerad:

Utveckling eller avveckling?

KOMMENTAR I ett antal artiklar har VLT belyst de stora problem äldreomsorgen i Västerås står inför. Det handlar om såväl kunders och anhörigas upplevda situation i både bristande omsorg och kommunikation.
NYHET Publicerad:

Sökes: Besök hos snabbväxande tjänsteföretag

HALLÅ DÄR Jesper Songer, som är riksdagskandidat för Kristdemokraterna i Västmanland. Svenskt Näringsliv Västmanland kommer under valåret bjuda in toppkandidater från de olika riksdagspartierna, för samtal tillsammans med företagare. I samband med träffarna görs intervjuer med deltagande kandidater.
NYHET Publicerad:

Skinnskatteberg tänker klättra tio placeringar i år

FÖRETAGSKLIMAT Varje år gör Svenskt Näringsliv en kommunranking över det lokala företagsklimatet. 2016 hamnade Skinnskatteberg sist, förra året klättrade kommunen nio placeringar, till plats 281. Men på kommunen har man betydligt högre ambitioner än så. "I år ska vi klättra högre upp på listan", säger Therese Kihlander, samordnare turism och näringsliv.
NYHET Publicerad:

LAS behöver reformeras

FÖRETAGSKLIMAT Patrik Vatka är sedan i somras butikschef på Ica Supermarket Bäckby där hans största utmaning kompetensförsörjningen. "LAS-reglerna skapades i en tid med andra förutsättningar och har nu blivit omoderna. Sverige har stora problem med matchningen på arbetsmarknaden. Sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga innebär, innan den återställdes, att fler vågade anställa. En LAS-reform skulle kunna ha samma positiva effekter", säger Patrik Vatka.
NYHET Publicerad:

Högtryck hos Systemair i Skinnskatteberg

FÖRETAGSKLIMAT Produktionen peakar hos Systemair i Skinnskatteberg. "När vi stänger verksamhetsåret 2017 - 2018 den sista april i år så har vi ökat den egna tillverkningen med 100 miljoner kronor i Skinnskatteberg jämfört med året innan", berättar Magnus Eklund, vd Systemair Sverige.
NYHET Publicerad:

"Tillsammans kan vi förändra"

HALLÅ DÄR Kristin Lahed, Regionchef på Svenskt Näringsliv i Västmanland. Vad är ditt uppdrag som regionchef för Svenskt Näringsliv? Hur har 2017 varit och vad har du för förväntningar på 2018?
NYHET Publicerad:

Ett dråpslag för alla som vill välja fritt

VÄLFÄRD I förra veckan la regeringen och vänsterpartiet fram ett lagförslag om vinstbegränsning i välfärden, trots en förödande kritik från ett samlat näringsliv, tunga statliga myndigheter och ekonomisk expertis. Arne Broberger, som själv har valt Distriktsköterskegruppen Q-RA som sin utförare av de omsorgstjänster han har behov av, tycker att förslaget är alldeles snurrigt.
NYHET Publicerad:

Regeringens jämställdhetsbluff

KRÖNIKA "Regeringen har varit tydliga med att de har höga ambitioner i jämställdhetsdebatten, men den faktiska politiken har framför allt gestaltat sig i form av symbolåtgärder. I stället för att politiskt försöka styra beteenden och val så borde man försöka öppna upp för större valfrihet och uppmuntra entreprenörskap i fler branscher. Då skulle man dessutom komma åt den verkliga jämställdhetsbristen på svensk arbetsmarknad: skillnader i möjligheter att göra karriär, driva företag och tjäna pengar." Det skriver Tony Gunnarsson i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Svenska regelverket passar dåligt för Startups

HALLÅ DÄR Alisa Stevanovic som driver Findie! 2018 har just börjat och förutom 365 nya dagar så innebär det också att vi har ett valår framför oss, vad är ditt viktigaste budskap till politikerna under valåret?