"Vinstdebatten är naiv"

NYHET Publicerad

VÄLFÄRD I snart 10 år har ortopedläkaren Lennart Magnusson varit sin egen lyckas smed. Under namnet Västerås Ortopedpraktik tar han emot remitterade patienter från landstinget Västmanland för behandling och operation. - Den absolut främsta fördelen är kontinuiteten för patienterna, säger han.

Lennart Magnusson

Lennart Magnusson

Foto: MedieProffsen

I 20 år tjänstgjorde Lennart Magnusson på ortopedkliniken vid Centrallasarettet Västerås.
– Jag är utbildad för att ta hand om patienter, det var det jag ville göra. Men jag kände att det blev för mycket byråkrati i min vardag.

Så förklarar Lennart varför han 2005 tog steget att öppna egen praktik.
– Nu är det lättare att få utlopp för sina idéer, och inga långa beslutsvägar.

I dag är det Lennart och två anställda som bedriver verksamheten – en operationssköterska samt en kombinerad ekonom och receptionist. När praktiken öppnade hade han inget avtal med landstinget Västmanland. Bland kunderna fanns några företag och några försäkringsbolag. Vid den här tiden hade ortopedkliniken på dåvarande Centrallasarettet cirka 1 000 remisser i månaden att ta sig an. Köerna växte och vårdgarantin det vill säga garanterad vård inom tre månader inom det egna landstinget var svår att upprätthålla. Lennart tvingades därför ta med sig sina patienter till Nacka för operation.

– Det var ganska avigt att de skulle behöva åka så långt för operation. Jag kontaktade landstinget och diskuterade fram en lösning.

Patienterna skickas vidare från ortopedkliniken till Västerås Ortopedpraktik där Lennart, som är specialiserad på axlar, knän och idrottsskador, tar över undersökning, behandling samt vid behov även operation. I huvudsak handlar det om dagkirurgi, det vill säga att patienterna får komma hem samma dag.

– Avtalet medför att jag i princip har hur mycket jobb som helst. Det är jag själv som sätter gränsen, men det finns förstås även ett tak från landstingets sida, berättar Lennart.

Den stora konkurrensfördelen som privat vårdgivare är kontinuiteten.
– Den är jätteviktig och självklar egentligen. Det är en trygghet för patienten att samma läkare finns med under hela förloppet, från undersökning via operation till uppföljning.

En annan fördel är att han har full kontroll och styrning över ekonomin.
– Nu väger man kostnaden mot nyttan i betydligt större omfattning, oavsett om det handlar om papper eller instrument.

Lennart har som de flesta andra privata vårdgivare känt av den pågående nonprofit-debatten. En debatt som han tycker helt saknar sans och relevans.
– Vinstdebatten är naiv, ja rent av löjlig. Det är självklart att en privat verksamhet måste få gå med vinst, annars går det ju inte att skapa utrymme för investeringar och för att kunna utveckla och förbättra kvaliteten. Ska de som tillverkar sängar till sjukhusen också vara nonprofit, eller de som producerar livsmedel – mat är ju faktiskt viktigare än sjukvård?

Han menar att det finns en trångsynthet bland dem som förordar vård utan vinst, eller rent av vill förbjuda det.
– Det är ett föråldrat ideologiskt tänk som inte hör hemma på 2000-talet. De allra flesta privata vårdgivare är ansvarstagande och seriösa. Sen finns det som i alla branscher undantag. Synd bara att det är dessa som blivit normen för den privata vården.

Lennart menar att debatten snarare borde handla om att det faktiskt är de offentliga verksamheterna som inte fungerar.
– Det är ju på grund av det som de privata alternativen finns.

Lennart har en viss kontakt med gamla kollegor, några som hoppar in och backar upp när han behöver vara ledig. Men stundom känns det ganska ensamt. – Visst kan man sakna att ha kollegor att prata och rådgöra med. Jag önskar att den privata vården kunde utvecklas så att vi kunde samla 7-8 ortopeder samt några läkare inom angränsande specialiteter, som reumatologer och neurologer.

Vad vill du skicka med till politikerna?
– Att de jobbar för att förenkla för patienterna. Att minska byråkratin och skippa remisstvånget så vården blir snabbare, det tjänar alla på. Vårdköer är helt onödigt och skulle inte behöva finnas alls.

P A LENHOV

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Västmanland behöver synas mer som exportlän"

HALLÅ DÄR Hallå där Agneta Luttropp, som kandiderar till riksdagen för Miljöpartiet i höstens val. Vi på Svenskt Näringsliv vill veta hur länets riksdagskandidater ser på företagsamhet, entreprenörskap och på villkoren för landets företag.
NYHET Publicerad:

"Det behövs fler i politiken!"

HALLÅ DÄR Hallå där Marino Wallsten (S), kommunstyrelsens ordförande i Fagersta. Vad tycker du vore den viktigaste åtgärden för att underlätta för västmanländska företag? Svenskt Näringsliv Västmanland kommer under valåret att intervjua lokala toppkandidater för de olika riksdagspartierna, för att höra deras näringspolitiska åsikter.
NYHET Publicerad:

Hur mycket ska vi diskutera 70 miljarder kronor?

SOMMARKRÖNIKA "De mest avgörande förslagen för universitet och högskolor på ett kvartssekel väntas senare i år. Högre utbildning genomgår stora förändringar, men diskuteras inte tillräckligt." Det skriver Fredrik Sand, högskolepolitisk expert på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika och hoppas på att högre utbildning och forskning får en större plats i valrörelsen. "Den största statliga sektorn förtjänar debatt."
NYHET Publicerad:

"Minska skattetrycket och modernisera trygghetssystemet"

HALLÅ DÄR Hallå där Carina Sandor, som kandiderar till riksdagen för Liberalerna i höstens val. Vi på Svenskt Näringsliv vill veta hur länets riksdagskandidater ser på företagsamhet, entreprenörskap och på villkoren för landets företag.
NYHET Publicerad:

"Viktigast att visa att du vill och kan lära dig jobbet"

SOMMARJOBB "Din personlighet är så avgörande och det viktigaste är att du visar att du vill och kan lära dig jobbet!" Det är Rikard Siljeströmers jobbsökartips. I år sommar arbetar han på Sportson Erikslund.
NYHET Publicerad:

Hällaföretagare vill värna klimatet

HÅLLBARHET Hur kan företagen vara med och bidra till ett hållbart samhälle? Det frågade sig medlemmarna i Hälla Shoppings företagarförening som nu kommer att göra en satsning på hållbara events. Vi passade på att ställa några frågor om miljöfrågan ur ett företagarperspektiv.
NYHET Publicerad:

Skira och den digitala jordbruksrevolutionen

ENTREPRENÖRSKAP Med bakgrund hos Microsoft och Google har nu Joel Glemne och Niklas Ericson givit sig in i lantbrukssektorn som de ämnar förändra. Skira heter deras Västeråsbaserade bolag som ska revolutionera spannmålshandeln för lantbrukare, inköpare och distributörer.
NYHET Publicerad:

"Om man ville att något skulle hända, då fick man ordna det själv"

HALLÅ DÄR Hallå där Carola Gunnarsson, som kandiderar till riksdagen för Centerpartiet i höstens val. Vi på Svenskt Näringsliv vill veta hur länets riksdagskandidater ser på företagsamhet, entreprenörskap och på villkoren för landets företag.
NYHET Publicerad:

Har det verkligen blivit enklare för företagen att exportera?

SOMMARKRÖNIKA Ja, mycket har blivit bättre. Men trots en rad åtgärder upplever många företag fortfarande en rad hinder, främst med finansieringen och regelkrångel. Det skriver Eva Häussling, policyansvarig för handels- och investeringsfrämjande på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.
NYHET Publicerad:

Kommunen ska erbjuda snabb ärendehantering

HALLÅ DÄR Hallå där Ulrika Spårebo (S), oppositionsråd i Sala. Vad tycker du vore den viktigaste åtgärden för att underlätta för västmanländska företag? Svenskt Näringsliv Västmanland kommer under valåret att intervjua lokala toppkandidater för de olika riksdagspartierna, för att höra deras näringspolitiska åsikter.
NYHET Publicerad:

"Med mindre regler och administration skulle fler jobb skapas"

SOMMARJOBB Micke Frunck är företagare inom Sportson i Västerås och en av de många handelsföretag som anställer sommarjobbare. Med lägre ingångslöner och högre flexibilitet när det gäller anställningsformer så skulle mitt företag givetvis kunna anställa fler menar Micke.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsörjningen är största utmaningen

HALLÅ DÄR Hallå där Anders Röhfors (M), kommunstyrelsens ordförande i Arboga. Vad tycker du vore den viktigaste åtgärden för att underlätta för västmanländska företag? Svenskt Näringsliv Västmanland kommer under valåret att intervjua lokala toppkandidater för de olika riksdagspartierna, för att höra deras näringspolitiska åsikter.
NYHET Publicerad:

"Jag blev tidigt medveten om företagens betydelse för tillväxt och utveckling"

HALLÅ DÄR Hallå där Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande i Västerås. Vad tycker du vore den viktigaste åtgärden för att underlätta för västmanländska företag? Svenskt Näringsliv Västmanland kommer under valåret att intervjua lokala toppkandidater för de olika riksdagspartierna, för att höra deras näringspolitiska åsikter.
NYHET Publicerad:

Miljöskatterna slår fel

SKATTER De svenska miljöskatterna slår hårt mot många västmanländska företag, men är till liten nytta för miljön, visar en ny rapport. Majoriteten av de skatter och styrmedel som används för att komma till rätta med miljöproblem är uddlösa, konstaterar professor Runar Brännlund.
NYHET Publicerad:

"Det måste bli enklare och billigare för små företag att anställa."

HALLÅ DÄR Hallå där Anders Wigelsbo (C), kommunstyrelsens ordförande i Sala. Vad tycker du vore den viktigaste åtgärden för att underlätta för västmanländska företag? Svenskt Näringsliv Västmanland kommer under valåret att intervjua lokala toppkandidater för de olika riksdagspartierna, för att höra deras näringspolitiska åsikter.
NYHET Publicerad:

Som man sår får man skörda

KOMMENTAR Visst är alla åtgärder som kan underlätta för lantbrukarna välkomna i dessa kristider, men menar regeringen allvar med sitt nu signalerade engagemang för det gröna näringslivet, så måste det också till långsiktiga åtgärder för att stärka likviditeten och konkurrenskraften.
NYHET Publicerad:

Vill se krafttag vid hot och skadegörelse mot lantbrukare

AKTIVISM Det svenska lantbruket är ett viktigt element i bidraget till landets tillväxt och vår gemensamma välfärd. Trots att djurhållningen i Sverige ofta anses tillhöra toppskiktet på den internationella skalan motarbetas idag många lantbrukare som är verksamma inom djurhållning och utsätts ofta för aktivism. "Det är så tråkigt att sånt här sker, vi följer ju vad som är svensk lag", säger Catharina Rudolphson som är vice ordförande för LRF i Mälardalen och driver Bjelkesta gård utanför Örsundsbro.
NYHET Publicerad:

Hem kära hem

SOMMARKRÖNIKA Vad är det som skapar bra förutsättningar för entreprenörskap? Det har den amerikanske, prisbelönade ekonomen Olav Sorenson forskat på. Jonas Frycklund, biträdande chefekonom på Svenskt Näringsliv skriver om slutsatserna i sin sommarkrönika och konstaterar att vi inte ska glömma attt heja på folk i kön på ICA.
NYHET Publicerad:

Näringslivspolitiken en hjärtefråga för Åsa Eriksson (S)

HALLÅ DÄR Hallå där Åsa Eriksson, som kandiderar till riksdagen för Socialdemokraterna inför valet i höst. Vi på Svenskt Näringsliv vill veta hur blivande riksdagsledamöter ser på företagsamhet, entreprenörskap och på villkoren för landets företag.
NYHET Publicerad:

De vill öka tillväxten i jordbruket

FÖRETAGSKLIMAT – Vårt huvudmål är att främja ett konkurrenskraftigt jordbruk och att ge odlarna högsta möjliga ekonomiska utbyte, berättar Eva Mellqvist på Jordbruksverkets växtskyddscentral.