SEMINARIUM / MÖTE Län: Västra Götalands län

Afternoon tea i Göteborg: Bättre företagsklimat med kommunal regelförbättring

Varmt välkommen till ett seminarium där resultatet av NNRs undersökning av din kommun presenteras och där vi tillsammans diskuterar vilka framtida förbättringsområden och utmaningar som finns. Du får även möjlighet att utbyta erfarenheter med andra aktörer och ta del av goda exempel samt NNRs rekommendationer med anledning av undersökningen.

Näringslivets Regelnämnd, NNR, har under 2016 gjort en undersökning och uppföljning av kommunernas regeltillämpning inom områdena offentlig upphandling, serveringstillstånd, livsmedelskontroll, miljöfarlig verksamhet, bygglov och företagslotsning. Resultaten, som presenteras i sex delrapporter, visar på skillnader i villkor och kostnader för företagen beroende på vilken kommun de verkar i. Samtidigt har många kommuner visat att det går att bli snabbare och effektivare.

Rapporterna presenteras av August Liljeqvist, sakkunnig, Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Datum: måndag den 21 november
Tid: kl 15.00-17.00
Plats: Svenskt Näringsliv, Södra Hamngatan 53, Göteborg

Varmt välkommen!

Sebastian Mårtensson, biträdande regionchef Svenskt Näringsliv Västra Götalands län

Datum och tid

  • Måndag 21 november 2016, kl. 15:00 – 17:00

Plats

Svenskt Näringsliv, Södra Hamngatan 53, Göteborg