”Det är helt enkelt inte värt det”

NYHET Publicerad

KRÖNIKA Rubriken ovan är ett citat från en uppgiven företagare som hörde av sig tidigare i år. Han ville berätta om hur han, som tidigare varit en uppskattad leverantör till flera kommuner i länet, tvingades ta beslutet att nu helt avstå från att delta i offentliga upphandlingar. Sammantaget så var det för krångligt, alltför många orimliga och otydliga krav och arbetsinsatsen som krävdes för att uppfylla alla dessa krav gick inte att räkna hem. Han hade under många år gjort ett bra jobb och hans kunder var nöjda med det utförda arbetet. Men det räckte inte.

Gilla #Företagsamhet
Kristian Ryberg

Kristian Ryberg, bitr regionchef Svenskt Näringsliv Västra Götaland

Företagaren i fråga är inte ensam om att uppleva att de inköp som görs av offentlig sektor mer och mer frångås att genomföras på rent affärsmässiga grunder. Statistiken talar också sitt tydliga språk. Idag är det i genomsnitt 3,8 anbudsgivare i de upphandlingar genomförs runtom i Sverige. I vissa fall färre och i värsta fall bara två. Sammantaget beräknas de offentliga inköpen uppgå till ett värde av minst 600 miljarder. Med andra ord handlar det om väldigt mycket pengar och där en ogynnsam utveckling riskerar att få stora konsekvenser.

En starkt bidragande orsak till färre anbudsgivare är att lagstiftningen, som ursprungligen var tänkt som en garant för likabehandling och transparens, har blivit mer av ett politiskt verktyg. Fler och fler politiska mål ska uppnås genom de offentliga inköpen. Frågan är vem som egentligen har koll på konsekvenserna och när det är dags att dra i handbromsen och börja fundera.

Det finns många anmärkningsvärda exempel. I en kommun i länet har det diskuterats att företagen som vinner ett kontrakt ska ”upprätta en plan” för hur långtidsarbetslösa ska få arbete. I en annan så fick kravet på att anställa långtidsarbetslösa den absurda effekten att företaget, vid nästkommande upphandling skulle vara tvungen att bryta mot Lagen om anställningsskydd för att överhuvudtaget kunna delta. I en tredje så ska fackliga organisationer agera myndighetskontrollanter genom att kommunen tillämpar den så kalla ”Vita jobb-modellen”.

Nyligen tog oppositionen i Göteborgs stad initiativet att lägga fram förslaget om att en konsekvensanalys av de sammantagna effekterna av kravställandet ska genomföras vid stadens upphandlingar. Beslutet antogs som komplement till stadens nya policy för upphandling- och inköp. Detta är en mycket välkommen utveckling och förhoppningsvis tar fler kommuner efter.

För trots det goda syftet att uppnå olika sysselsättningsmål, progressiva miljömål eller annat, så får det ökade kravställandet konsekvenser. De offentliga inköpen riskerar att hamna alltför långt ifrån dess ursprungliga syfte. Det vill säga ”den goda affären”, där företag på lika villkor konkurrerar om att leverera den bästa varan eller tjänsten till marknadens bästa pris. Att den upphandlande myndigheten på så vis drar maximal nytta av konkurrensen på en marknad och där medborgarna får ut det mesta av det bästa för varje skattekrona. Tyvärr ter sig denna relativt enkla och fullt logiska affärsmodell alltmer avlägsen.

Med detta inte sagt att det är fel att ställa krav. Vissa krav är självfallet fullt nödvändiga och bör med all rimlighet ställas. Men det är också viktigt att kravställandet, och då speciellt de politiskt präglade kraven, inte tar överhanden. För oavsett de goda intentioner som ligger bakom, så finns det ingen som tjänar på att kommun, region och stat gör sämre affärer med våra gemensamma resurser på grund av lägre konkurrens. Det är också minst sagt problematiskt att små och medelstora företag ger upp och tvingas lämna marknaden. Inte då åt dem som nödvändigtvis kan leverera den bästa varan eller tjänsten till det bästa priset, utan åt dem som istället har resurser att uppfylla allehanda krav.

Så låt oss istället återgå till mer av sunt förnuft där konkurrens på lika villkor säkerställer maximal utdelning för gemensamma skattemedel. Att så många företag som möjligt, stora som små, vill och kan vara med och konkurrera. Att strävan efter högsta kvalité till bästa möjliga pris blir prio ett. Detta krav om något borde för allas skull prägla den offentliga upphandlingen i Sverige.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Nu får det vara nog

FREDAGSKRÖNIKA Så var det dags igen. Hamnarbetarförbundet varslar om ett stort antal strejker mot Sveriges Hamnar med start i nästa vecka. Ett nytt försök att försvåra svenska företags import och export – med mångmiljardbelopp som kostnad. Näringslivet har inte råd att vänta på ny lagstiftning som värnar fredsplikten för företag med kollektivavtal. Stefan Löfvens nya regering måste direkt kavla upp ärmarna och leverera.
NYHET Publicerad:

Tjörnbolag växte snabbt med Lov

HEMTJÄNST Under flera år drev Margreth Andersson ett hemtjänstföretag på Tjörn. Hon beskriver kontakten med de äldre som underbar men konstaterar också att livet som småföretagare är tufft.
NYHET Publicerad:

Dalsland kraftsamlar för företagens kompetensförsörjning

REKRYTERINGSBEHOV Rekryteringsbehovet bland företagen i Dalsland är stort, oavsett bransch eller yrke. Företagen behöver personal för att möta kommande pensionsavgångar och nå nya marknader. Samtidigt vill kommunerna växa och bli fler invånare. Därför gör nu Dalslands näringsliv, organisationer och kommuner gemensam sak och tar bussen till Stockholm - för att rekrytera. 
NYHET Publicerad:

Han tog Himalaya till Göteborg

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Efter att ha handlat med kläder i Nepal så ledde vägen via jordbävningar, Chalmers, en diskare på Friggatan Kumar Dhakal till Göteborg. 2008 öppnade han sin första restaurang och 2015 sin andra. En tredje i Stockholm är på gång, men att få tag i en kock är lättare sagt än gjort. ”Senast jag sökte en kock via Arbetsförmedlingen slutade det med att jag fick ta saken i egna händer sen vänta 16 månader innan pappersarbetet med Migrationsverket var klart”, säger Kumar Dhakal.
NYHET Publicerad:

Den dolda skatten på arbete

ARBETSGIVARAVGIFT. Arbetsgivare är ofta kritiska till arbetsgivaravgifterna, inte för förmånerna de bekostar utan för att en stor del av avgifterna är ren skatt. ”Den allmänna löneavgiften har successivt höjts och finansierar ingen försäkringsförmån för de anställda. Det är en ren skatt och nu föreslås den höjas ännu mer.”, säger Anna Gillek, regionchef Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Stigande patenttrend i Västra Götaland

IMMATERIALRÄTT. Innovativa, uppfinningsrika och kreativa företag är avgörande för att Västra Götaland och Sverige ska utvecklas. Göteborg är dessutom, med sina forskningsinstitut och innovativa företag, en viktig motor i ett innovativt Sverige. När Patent- och registreringsverket nyligen presenterade sin statistik för 2017, var det både glädjande och oroande utveckling för Västra Götaland.
NYHET Publicerad:

PRAO – viktigt för framtidens kompetensförsörjning

SKOLA NÄRINGSLIV. Daltorpskolan i Borås Stad har haft prao i många år och processen börjar med information i klasserna som sedan arbetas ytterligare med klassmentorena under lektionstid. Däremot önskar skolans studie- och yrkesvägledare Frida Hessleklint ännu mer engagemang från kommunens företagare, fler företag borde finna ett intresse i att ta emot praoelever.
NYHET Publicerad:

Fundera igenom ditt gymnasieval noga

SKOLA UTBILDNING Nu förbereder sig 110 000 elever för sina gymnasieval i början av nästa år.  Gymnasievalet är ett stort beslut. Inte livsavgörande – men viktigt. Ibland är det första gången som tonåringen mer eller mindre på egen hand fattar ett beslut som kan ha stor påverkan på framtiden. Men ofta spelar föräldrarna en viktig roll.
NYHET Publicerad:

Atom ska lyfta Alingsås

DIGITALISERING En utmaning som företag ofta pekar ut i kontakten med landets kommuner är för långa handläggningstider. Många företag får vänta onödigt länge på olika tillstånd. De senaste åren har det inte minst handlat om bygglov. Nu tar Alingsås ny hjälp i arbetet – av roboten Atom.
NYHET Publicerad:

Företagaråret som gått och företagaråret vi önskar

ÅRSKRÖNIKA Då närmar sig då 2018 sitt slut och 2019 knackar på dörren. Så vad har vi då gjort för att förbättra förutsättningarna för företagande i Västra Götaland under året…
NYHET Publicerad:

Framtidens Arbetsförmedling

FREDAGSKRÖNIKA. De senaste 20 åren har den svenska arbetsmarknaden genomgått stora förändringar. Den tekniska utvecklingen i kombination med globaliseringen har gjort arbetsmarknaden både rörligare och mer decentraliserad. Med denna utveckling har också nya vägar för rekrytering och arbetssökande tillkommit. Dessvärre har den förda arbetsmarknadspolitiken inte hängt med och strukturer anpassade för dåtidens arbetsmarknad har fått leva kvar. Det kanske tydligaste exemplet på detta är Arbetsförmedlingen som, trots enorma årliga anslag, misslyckas med sitt kärnuppdrag att matcha arbetssökande med rätt jobb.
NYHET Publicerad:

Hur ska den svenska skolan möta lärarbristen?

KOMPETENSFÖRSÖRJNING. Från olika delar av landet rapporteras om hård konkurrens om behöriga lärare och få eller inga sökande till utannonserade tjänster. Svenskt Näringsliv tror att det behövs en bred palett av initiativ och åtgärder för att vända trenden. ”Därför lanserar Svenskt Näringslivs en rapport ”Handlingskraft kan lösa lärarkrisen” med sex skribenter som har fått i uppdrag att tänka fritt kring möjliga vägar för att förbättra kompetensförsörjningen” säger Johan Olsson, utbildningspolitiska expert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

52 miljarder skäl att välja rätt utbildning från början

FREDAGSKRÖNIKA. Efter gymnasiet tog jag ett år och arbetade, innan det var dags för universitetets skolbänk. Det för att finna motivation, bli självständig, testa mina vingar och skaffa ytterligare en rad på CV:t. Ett andningshål som många unga längtar efter och nyttjar. Jag tror att många med mig tjänar på att skaffa sig arbetslivserfarenhet innan vidare studier, men studietiden får sedan inte bli för lång. I slutändan påverkar det vårt pensionssystem, våra offentliga finanser och individens livsinkomst.
NYHET Publicerad:

”Hur vi bäst möter globaliseringen? Vi flyttar hit kompetensen!”

JOBBSKAPARNA. Globalisering och teknikskiften har medfört att efterfrågan på arbetskraft förändrats i Göteborg. Inte sällan behöver företag nu rekrytera från utlandet, när särskilda kompetenser saknas lokalt. ”Det behövs kanske 1000 mjukvaruutvecklare per år i Göteborg de närmsta åren. Vi utbildar ca 150. Nettot på 850 – där har vi behovet av arbetskraftsinvandring, svart på vitt”, konstaterar Klas Persson, VD på Sigma Technology Development i Göteborg.
NYHET Publicerad:

Wallhamn – viktig hubb för svensk fordonsindustri

JOBBSKAPARNA. På Tjörn ligger landets enda helt privatägda allmänna hamn, där det varje vecka anlöper fartyg för att lasta eller lossa bilar, lastbilar, bussar och industrimaskiner. En viktig hubb för svensk fordonsindustri, där infrastrukturen blir en allt viktigare faktor för framtidens utveckling.
NYHET Publicerad:

Länsstyrelsen ger och Länsstyrelsen tar

FREDAGSKRÖNIKA Var fjärde företagare i Västra Götaland tycker att Länsstyrelsen påverkar tillväxten i den egna kommunen negativt. Man ger inte heller själva myndighetsutövningen betyget godkänt. Det är tydligt att fler företagare ser Länsstyrelsen som en hämmande kraft för tillväxten, än tvärtom. Detta trots myndighetens uppdrag om att främja hela länets utveckling och att man delar ut projektbidrag och stöd som ska ge jobb på landsbygden. Man ger med den ena handen men tar desto mer med den andra.
NYHET Publicerad:

Näringslivsstrategen: ”Länsstyrelsen måste förbättra sin dialog med kommun och näringsliv”

LÄNSSTYRELSEN Länsstyrelsens uppdrag är att fungera som regeringens företrädare i länen och främja länets utveckling och samordna olika samhällsintressen. Lyckas Länsstyrelsen med sitt uppdrag? Svenskt Näringsliv har intervjuat Anna Aldegren, näringslivsstrateg på Tjörn.
NYHET Publicerad:

Lantbrukarnas Riksförbund: ”Länsstyrelsen är alldeles uppenbart en hämmande kraft”

LÄNSSTYRELSEN. Länsstyrelsens uppdrag är att fungera som regeringens företrädare i länen och främja länets utveckling och samordna olika samhällsintressen. Lyckas Länsstyrelsen med sitt uppdrag? Svenskt Näringsliv i Västra Götalands län har intervjuat LRF:s regionchef Robert Larsson.
NYHET Publicerad:

Kommunalrådet: ”Länsstyrelsen måste komma närmare medborgare och näringsliv”

LÄNSSTYRELSEN. Länsstyrelsens uppdrag är att fungera som regeringens företrädare i länen och främja länets utveckling och samordna olika samhällsintressen. Lyckas Länsstyrelsen med sitt uppdrag? Per Eriksson (S), kommunalråd i Bengtsfors, är näst på tur i Svenskt Näringslivs artikelserie om Länsstyrelsen.
NYHET Publicerad:

Landsbygdsföretagaren: ”Länsstyrelsen är en bromskloss för tillväxt på landsbygden”

LÄNSSTYRELSEN. Länsstyrelsens uppdrag är att fungera som regeringens företrädare i länen och främja länets utveckling och samordna olika samhällsintressen. Lyckas Länsstyrelsen med sitt uppdrag? Svenskt Näringsliv har intervjuat Thomas Hagberg, VD för Myggenäs Gård i ö-kommunen Tjörn.