”Det är helt enkelt inte värt det”

NYHET Publicerad

KRÖNIKA Rubriken ovan är ett citat från en uppgiven företagare som hörde av sig tidigare i år. Han ville berätta om hur han, som tidigare varit en uppskattad leverantör till flera kommuner i länet, tvingades ta beslutet att nu helt avstå från att delta i offentliga upphandlingar. Sammantaget så var det för krångligt, alltför många orimliga och otydliga krav och arbetsinsatsen som krävdes för att uppfylla alla dessa krav gick inte att räkna hem. Han hade under många år gjort ett bra jobb och hans kunder var nöjda med det utförda arbetet. Men det räckte inte.

Gilla #Företagsamhet
Kristian Ryberg

Kristian Ryberg, bitr regionchef Svenskt Näringsliv Västra Götaland

Företagaren i fråga är inte ensam om att uppleva att de inköp som görs av offentlig sektor mer och mer frångås att genomföras på rent affärsmässiga grunder. Statistiken talar också sitt tydliga språk. Idag är det i genomsnitt 3,8 anbudsgivare i de upphandlingar genomförs runtom i Sverige. I vissa fall färre och i värsta fall bara två. Sammantaget beräknas de offentliga inköpen uppgå till ett värde av minst 600 miljarder. Med andra ord handlar det om väldigt mycket pengar och där en ogynnsam utveckling riskerar att få stora konsekvenser.

En starkt bidragande orsak till färre anbudsgivare är att lagstiftningen, som ursprungligen var tänkt som en garant för likabehandling och transparens, har blivit mer av ett politiskt verktyg. Fler och fler politiska mål ska uppnås genom de offentliga inköpen. Frågan är vem som egentligen har koll på konsekvenserna och när det är dags att dra i handbromsen och börja fundera.

Det finns många anmärkningsvärda exempel. I en kommun i länet har det diskuterats att företagen som vinner ett kontrakt ska ”upprätta en plan” för hur långtidsarbetslösa ska få arbete. I en annan så fick kravet på att anställa långtidsarbetslösa den absurda effekten att företaget, vid nästkommande upphandling skulle vara tvungen att bryta mot Lagen om anställningsskydd för att överhuvudtaget kunna delta. I en tredje så ska fackliga organisationer agera myndighetskontrollanter genom att kommunen tillämpar den så kalla ”Vita jobb-modellen”.

Nyligen tog oppositionen i Göteborgs stad initiativet att lägga fram förslaget om att en konsekvensanalys av de sammantagna effekterna av kravställandet ska genomföras vid stadens upphandlingar. Beslutet antogs som komplement till stadens nya policy för upphandling- och inköp. Detta är en mycket välkommen utveckling och förhoppningsvis tar fler kommuner efter.

För trots det goda syftet att uppnå olika sysselsättningsmål, progressiva miljömål eller annat, så får det ökade kravställandet konsekvenser. De offentliga inköpen riskerar att hamna alltför långt ifrån dess ursprungliga syfte. Det vill säga ”den goda affären”, där företag på lika villkor konkurrerar om att leverera den bästa varan eller tjänsten till marknadens bästa pris. Att den upphandlande myndigheten på så vis drar maximal nytta av konkurrensen på en marknad och där medborgarna får ut det mesta av det bästa för varje skattekrona. Tyvärr ter sig denna relativt enkla och fullt logiska affärsmodell alltmer avlägsen.

Med detta inte sagt att det är fel att ställa krav. Vissa krav är självfallet fullt nödvändiga och bör med all rimlighet ställas. Men det är också viktigt att kravställandet, och då speciellt de politiskt präglade kraven, inte tar överhanden. För oavsett de goda intentioner som ligger bakom, så finns det ingen som tjänar på att kommun, region och stat gör sämre affärer med våra gemensamma resurser på grund av lägre konkurrens. Det är också minst sagt problematiskt att små och medelstora företag ger upp och tvingas lämna marknaden. Inte då åt dem som nödvändigtvis kan leverera den bästa varan eller tjänsten till det bästa priset, utan åt dem som istället har resurser att uppfylla allehanda krav.

Så låt oss istället återgå till mer av sunt förnuft där konkurrens på lika villkor säkerställer maximal utdelning för gemensamma skattemedel. Att så många företag som möjligt, stora som små, vill och kan vara med och konkurrera. Att strävan efter högsta kvalité till bästa möjliga pris blir prio ett. Detta krav om något borde för allas skull prägla den offentliga upphandlingen i Sverige.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

AP-fond lockar med hållbarhet och mångfald

REKRYTERING När ungdomar söker jobb vill de inte bara veta vad en arbetsgivare gör, utan även hur jobbet utförs. ”Lönen har nog fortfarande en viss status men lika mycket status ligger i att företaget har schysta värderingar”, säger Eva Halvarsson, vd på Andra AP-fonden.
NYHET Publicerad:

Så stärker prisade Centiro företagskulturen

STRATEGI På Centiro blir medarbetare sedda som individer samtidigt som de hela tiden får utmaningar som utvecklar. I en väl fungerande arbetsmiljö och kultur är lönen inte den viktigaste frågan, enligt koncernchefen Niklas Hedin.
NYHET Publicerad:

Öka fokus på entreprenörskap i skolan

FREDAGSKRÖNIKA. Under mars månad pågår de årliga regionala UF-mässorna, där gymnasieelever visar upp sina företag och idéer samt tävlar om biljetter till SM i Ung Företagsamhet (UF) i Stockholm. Vi på svenskt Näringsliv har haft förmånen att på olika sätt medverka till mässorna i Västra Götaland. Det har varit inspirerande dagar där vi fått möta många kreativa UF-företag. Den sammanfattande gemensamma nämnaren för samtliga möten är glädje, motivation och framtidstro.
NYHET Publicerad:

Worth UF representerar Göteborg på SM i Stockholm

UNG FÖRETAGSAMHET Den 11 mars hölls UF-mässan, Entreprenörskap på riktigt 2019, i Göteborgsregionen. Under mässan deltog över 1300 gymnasieelever fördelat på 341 företag, där den stora vinnaren blev Worth UF som fick motta det prestigefyllda priset Årets UF-företag.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver fler företagsamma kvinnor

FREDAGSKRÖNIKA. Under veckan som gick släppte vi vår årliga undersökning där vi mäter andelen företagsamma människor och idag är det internationella kvinnodagen. Jämfört med män är kvinnor fortfarande kraftigt underrepresenterade bland landets företagsamma. Vad krävs egentligen för att fler kvinnor ska våga starta och driva företag?
NYHET Publicerad:

Så ser kvinnors företagsamhet ut i Västra Götaland

FÖRETAGSAMHETEN. Kvinnors företagsamhet ökar i 17 av 21 län i Sverige, men det ser inte lika positivt ut när det kommer till kvinnors nyföretagsamhet. Andelen företagsamma kvinnor i Västra Götaland uppgår till 7,1 procent vilket innebär att man ligger under rikssnittet. Det visar Svenskt Näringslivs undersökning Företagsamheten 2019 som presenterades den 7 mars.
NYHET Publicerad:

Härryda bryter ny mark med e-tjänster

FÖRETAGSKLIMAT Härryda ska bli Sveriges bästa näringslivskommun. Ett steg på vägen är att erbjuda en digital tjänst till företag som söker mark i kommunen. "Vi vill förenkla för företagen på alla sätt", säger företagslotsen Helena Alterby Nordström.
NYHET Publicerad:

Här är kommunen med högst företagsamhet i Västra Götaland

FÖRETAGSAMHETEN. Företagsamheten, dvs andelen företagsamma individer, uppgår 2019 till 11,8 procent av Västra Götalands befolkning. En marginell förbättring jämfört med ifjol. Totalt ökar företagsamheten i 33 av länets 49 kommuner, samtidigt som det finns stora skillnader mellan kommunerna. Det visar Svenskt Näringslivs undersökning Företagsamheten, som idag presenteras för tionde året i rad.
NYHET Publicerad:

Strejken avblåst – nu råder fredsplikt i Göteborgs Hamn

HAMNKONFLIKTEN Under tisdagskvällen kom aviseringen om avblåst hamnstrejk. Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar tecknar ett andrahandsavtal. Det innebär att verksamheten i samtliga berörda hamnar, med Göteborgs Hamn i spetsen, kan återgå i och med avtalet.
NYHET Publicerad:

Praktisera hos Svenskt Näringsliv Västra Götaland

PRAKTIK Under höstterminen 2019 söker Svenskt Näringsliv i Västra Götaland en praktikant till vårt kontor i centrala Göteborg. Är du den vi söker?
NYHET Publicerad:

Handeln, bilen och staden

HANDELN Under ett av Svenskt Näringslivs frukostevent var samtalsämnet vad som krävs för en levande stadskärna och vad bilen har för betydelse i sammanhanget. Samtalet fördes av en panel bestående av Henrik Ekelund, Svensk Handel, Martin Öberg, Universitetslektor Handelshögskolan i Göteborg, och Rickard Ljunggren, Fastighetsägarna.
NYHET Publicerad:

Hamnarbetarförbundets agerande skapar enorma förluster

FREDAGSKRÖNIKA Hamnarbetarförbundet varslade i veckan om total strejk för sina medlemmar i Sveriges Hamnars medlemsföretag. Konsekvenserna vid en sådan strejk är ännu svåra att överblicka, men det står klart att skadan för såväl svenska företag som konsumenter i behov av leveranser och transporter, kommer att bli stora. Alla påverkas nu av vad som pågår i Göteborgs hamn.
NYHET Publicerad:

Optimismen ökar bland företagen i Västra Götaland, igen

FÖRETAGARPANELEN. Det har varit högkonjunktur i svensk ekonomi sedan 2016 och det råder fortsatt högtryck bland företagen i Västra Götaland. Under det senaste året har dock framtidsoptimismen bland företagen varit mer dämpad än tidigare, konjunkturen börjar enligt många bedömare att bromsa in. Nu visar en ny undersökning på ett trendbrott.
NYHET Publicerad:

Tanum deltar i utvecklingsprogram för att stärka företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Tanum är en av sju kommuner som under 2019 kommer delta i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram, med mål att förbättra det lokala företagsklimatet. ”Det ska bli spännande att följa Tanum och förhoppningen är att detta blir en bra fortsättning på resan som kommunen påbörjade för några år sedan”, säger Ellen Karlsson, kommunikatör på Svenskt Näringsliv Västra Götaland.
NYHET Publicerad:

Sluta hota om straffbeskattning för Sveriges entreprenörer

FREDAGSKRÖNIKA Under veckan som gick blåste finansminister Magdalena Andersson liv i diskussionerna kring det hårt kritiserade förslaget om försämringar av 3:12-reglerna, eller entreprenörskatten som den så ofta kallas. Förslaget som till slut drogs tillbaka under hösten 2017 hade inneburit en stor skattehöjning och rejäl käftsmäll för landets företagare. Nu är det hög tid att stänga dörren till försämringar av 3:12-reglerna.
NYHET Publicerad:

Företagen i Västra Götaland: vi behöver fler bostäder

BOSTADSBRIST När företagarna i Västra Götalands län får prioritera vilka åtgärder som är viktigast för att förbättra företagsklimatet svarar 40 procent att det behövs fler bostäder. Den dåligt fungerande bostadsmarknaden skapar problem för näringslivet. Samtidigt som företagen skriker efter arbetskraft har många inte råd att flytta dit jobben finns.
NYHET Publicerad:

Bemanningsföretag med långsiktighet i fokus

JOBBSKAPARNA. För tre år sedan bestämde sig Jenny Johansson för att ta steget och bli sin egen och valde då att bli franchisetagare till det nordiska företaget VMP Group, som tillhandahåller kompetensförsörjning inom bland annat bygg och el. Att det blev inom just byggbranschen var ingen slump, med flera års erfarenhet av branschen och som tidigare anställd i VMP kände Jenny att det var dags. Företaget och den lokala verksamheten i Göteborg har varit framgångsrikt och vuxit i lagom takt.
NYHET Publicerad:

Bostadsbristen gör oss alla till förlorare

FREDAGSKRÖNIKA Kompetensbristen är stor inom många områden på arbetsmarknaden. En faktor som ytterligare försvårar företagens möjlighet att rekrytera, främst i och nära våra större städer i Sverige, är bostadsbristen. När väl företag som arbetat hårt för att hitta rätt kompetens kan erbjuda en person ett arbete – får personen inte sällan tacka nej, eftersom det inte finns tillgängliga bostäder. En situation som gör oss alla till förlorare.
NYHET Publicerad:

Länsstyrelsen svarar på företagens kritik

RAPPORT Efter Svenskt Näringslivs Västra Götalands granskning svarar nu Länsstyrelsen på kritiken. Enligt myndigheten har man ett komplext uppdrag, men tar kritiken på allvar. ”Givetvis ska vi vara ödmjuka och vi kan alltid förbättra oss. Men i grunden är det en lagstiftning vi arbetar efter, vi är genomförare inte införare.” säger Anders Danielsson, Landshövding Västra Götalands län.
NYHET Publicerad:

Attityd och dialog måste bli bättre vid myndighetsutövning

FÖRETAGSKLIMAT År 1850 lades första grundstenen av Sundbecks Nya Hotell mitt i centrala Göteborg. Idag heter det Hotel Royal och har varit i familjen Oddestads ägor sedan 1980. Men vardagen som företagare är inte alltid spikrak.