SEMINARIUM / MÖTE Län: Västra Götalands län

Falköping: Gilla #företagsamhet

Samtal mellan företagare och politiker om jobbskapande - ett gemensamt initiativ av Svenskt Näringsliv, Företagarna och LRF.

Det är många som uttrycker frustration över att det i den politiska debatten pratas mycket om att skapa nya jobb men väldigt lite om att skapa bättre förutsättningar för de som anställer. Tvärtom görs flera förändringar som upplevs som försämringar. Det handlar till exempel om höjda arbetsgivaravgifter, höjd inkomstskatt, försämringar av RUT och ROT och höjd bensinskatt för att nämna några saker.

Nu gör vi en gemensam satsning tillsammans med Företagarna och LRF och bjuder in till möten där du som företagare får träffa och samtala med politiker med jobbskapande i fokus.

Nio av tio jobb i Sverige skapas av företagsamma människor som driver små eller medelstora företag. De finns över hela landet och i alla branscher. Med bättre förutsättningar skulle fler jobb skapas. Allt som ska växa behöver bra förutsättningar - det gäller blommor och det gäller företagsamhet.

Tid: Fredagen den 11 mars, kl 12.30-14.30

Plats: Hotell Ranten, Järnvägsgatan 3, Falköping

Varmt välkommen!

Mikael Erlandson, tf regionchef Företagarna
Robert Larsson, regionchef LRF
Elisabeth Sandberg, regionchef Svenskt Näringsliv Västra Götaland

Datum och tid

  • Fredag 11 mars 2016, kl. 12:30 – 14:30

Plats

Hotell Ranten, Järnvägsgatan 3, Falköping

Kontaktpersoner

Elisabeth Sandberg
  • Elisabeth Sandberg »