Fler jobb i Västra Götaland med förbättrat företagsklimat

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT På tisdag den 24 maj presenteras resultaten av företagsklimatets utveckling i Västra Götalands 49 kommuner. Men hur påverkar egentligen företagsklimatet arbetslösheten och tillväxten i regionen och i kommunerna? I en färsk studie genomförd av nationalekonomen Fabian Wallén får vi svaret.

Bild 1 Starkare ekonomisk tillväxt i län med bra företagsklimat
Bild 2 Fler jobb i privata företag i kommuner med bra företagsklimat
Bild 3 Starkare jobbtillväxt i kommuner med förbättrat företagsklimat

Företagsklimatet varierar mellan svenska kommuner och län på flera områden, inte minst vad gäller skattetryck, konkurrensutsättning inom välfärden, samt effektiviteten i tillstånds- och tillsynsprocesser.

Svenskt Näringsliv genomför årligen en enkätundersökning, där drygt 31 000 företagare från hela landet får svara på en rad frågor om det lokala företagsklimatet. Den övergripande frågan handlar om företagarnas ”sammanfattande omdöme av företagsklimatet i kommunen”, där svaren graderas på en sexgradig skala.

Positivt samband mellan tillväxt och företagsklimat
En jämförelse av hur den ekonomiska tillväxten har utvecklats i de svenska länen, uppdelade i fyra grupper efter företagarnas syn på det lokala företagsklimatet utifrån det sammanfattande omdömet, visar på ett tydligt positivt samband. Bland den fjärdedel län som i genomsnitt hade bäst företagsklimat under perioden 2003-2013 var den genomsnittliga BRP-tillväxten dubbelt så stark jämfört med den fjärdedel med sämst företagsklimat (bild 1).

På motsvarande sätt tenderar den privata sysselsättningen att vara högre i kommuner med ett bra företagsklimat. Andelen som jobbar i privata företag är mer än fem procentenheter högre bland den fjärdedel kommuner som har bäst företagsklimat jämfört med den fjärdedel kommuner med sämst företagsklimat (bild 2).

Under det senaste decenniet har andelen av befolkningen som är sysselsatt i privata företag stigit i de flesta kommuner. Den starkaste ökningen finner vi i de kommuner där företagsklimatet har förbättrats markant. Då vi delar in kommunerna i fyra grupper, sorterat efter förändringar i företagsklimatet, visar det sig att den fjärdedel kommuner med starkast förbättring av företagsklimatet under perioden 2004-2013 också uppvisar starkast ökning av den privata sysselsättningen. Svagast sysselsättningstillväxt inom privata företag finner man bland de kommuner som uppvisar sämst utveckling av företagsklimatet (bild 3).

Krävs politiska krafttag 
Om regeringen ska kunna uppnå målet om att Sverige ska ha ”lägst arbetslöshet i Europa 2020” så krävs det krafttag för att förbättra företagsklimatet, såväl på nationell som på kommunal nivå. Detta illustreras inte minst av en enkel jämförelse av de senaste fem årens utveckling av företagsamheten och arbetslösheten i Sveriges kommuner. Bland den fjärdedel kommuner där andelen företagsamma människor har ökat mest har också arbetslösheten minskat kraftigare än i övriga kommuner. Och bland den fjärdedel kommuner där företagsamheten har utvecklats sämst har arbetslösheten istället ökat.

- Det finns ett tydligt samband mellan ett bra företagsklimat, lägre arbetslöshet och ett ökat företagande. Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag, vilket innebär fler jobb och förutsättningar för en bättre välfärd. Att företagen trivs är verkligen något som berör alla kommuninvånare och politiskt bör det också prioriteras därefter, säger Kristian Johansson biträdande regionchef Svenskt Näringsliv.

Vill du ta del av resultaten är du välkommen att anmäla dig till något av våra lunchmöten i Västra Götaland HÄR.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Inför rankingen 2019 – Utgångsläget i Västra Götaland

FÖRETAGSKLIMAT. Den 24 september släpper Svenskt Näringsliv resultatet av den årliga rankingen av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Men, varför mäter vi företagsklimatet och hur ser förutsättningarna för Västra Götaland ut i år?
NYHET Publicerad:

Bli studentmedarbetare hos Svenskt Näringsliv Västra Götaland

PLATSANNONS Inför vårens arbete söker Svenskt Näringsliv i Västra Götaland studentmedarbetare för att stärka upp arbetet. Är du den vi söker?
NYHET Publicerad:

Dags att rusta sig för utmaningar

FREDAGSKRÖNIKA Svenskt Näringslivs företagarpanel för tredje kvartalet 2019 visar på dystra framtidsutsikter i både Västra Götaland som riket i stort. Samtidigt som förväntningarna framöver minskar visar Västra Götaland även på en något lägre produktion/försäljningsvolym under de senaste 6 månaderna än i övriga riket.
NYHET Publicerad:

Donsö sätter sjöfarten på kartan

SKOLA OCH NÄRINGSLIV Nästan 2000 gymnasie- och högskoleelever, över 100 yrkes- och studievägledare och utbildningsminister Anna Ekström samlades förra veckan på Donsö för att delta på en studiedag i sjöfartens tecken.
NYHET Publicerad:

Fler nya bostäder med regelförenklingar

BOSTADSBRIST I Västra Götalands län väntas befolkningen fortsätta växa till drygt 1,9 miljoner invånare år 2035. Samtidigt upplever i princip alla kommuner i länet ett underskott på bostäder, med undantag för Dals-Ed och Herrljunga som är de enda kommunerna i länet där man upplever en balans i kommunen som helhet. Underskottet på bostäder får konsekvenser som sträcker sig bortom individnivå. Många arbetsgivare får också svårt att rekrytera kompetens och därmed utvecklas och växa. Detta påverkar i sin tur möjligheten av utvecklas och växa vilket i förlängningen påverkar välfärden och reformutrymmet i kommunen.
NYHET Publicerad:

Välfärdsvaluta för pengarna

FREDAGSKRÖNIKA Vilken välfärd får du för dina skattepengar? 
Det beror på var du bor. Det till synes självklara sambandet mellan vad du betalar och den kvalitet du får tycks dock saknas. 
NYHET Publicerad:

Välkommen Jessica Tengeland

NY PÅ JOBBET Jessica Tengeland ny projektledare vid Svenskt Näringslivs regionkontor i Västra Götaland. Vi bad henne svara på några snabba frågor för att lära känna henne lite bättre.
NYHET Publicerad:

Mindre dyrt att köpa och sälja sin bostad

BOSTADSBRIST I Västra Götalands län väntas befolkningen fortsätta växa till drygt 1,9 miljoner invånare år 2035. Samtidigt upplever i princip alla kommuner i länet ett underskott på bostäder, med undantag för Dals-Ed och Herrljunga som är de enda kommunerna i länet där man upplever en balans i kommunen som helhet. Underskottet på bostäder får konsekvenser som sträcker sig bortom individnivå. Många arbetsgivare får också svårt att rekrytera kompetens och därmed utvecklas och växa. Detta påverkar i sin tur möjligheten av utvecklas och växa vilket i förlängningen påverkar välfärden och reformutrymmet i kommunen.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Hanna!

SVENSKT NÄRINGSLIV Vi välkomnar Hanna Waerland-Fager som ny skolnätverksansvarig till Svenskt Näringslivs regionkontor i Västra Götaland. Hanna kommer i sin roll som skolnätverksansvarig att arbeta med att öka samverkan mellan skola och näringsliv genom att förmedla Svenskt Näringslivs kostnadsfria skolmaterial.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Moltas Kallur!

NY PÅ JOBBET Moltas Kallur är vår nya praktikant för hösten på regionkontoret i Göteborg. Vi bad honom svara på några snabba frågor för att lära känna honom bättre.
NYHET Publicerad:

Rimligare hyror för fler bostäder

BOSTÄDER I Västra Götalands län väntas befolkningen fortsätta växa till drygt 1,9 miljoner invånare år 2035. Samtidigt upplever i princip alla kommuner i länet ett underskott på bostäder, med undantag för Dals-Ed och Herrljunga som är de enda kommunerna i länet där man upplever en balans i kommunen som helhet. Underskottet på bostäder får konsekvenser som sträcker sig bortom individnivå. Många arbetsgivare får också svårt att rekrytera kompetens och därmed utvecklas och växa. Detta påverkar i sin tur möjligheten av utvecklas och växa vilket i förlängningen påverkar välfärden och reformutrymmet i kommunen.
NYHET Publicerad:

Oroande patentutveckling i Västra Götaland

PATENT Sverige som land ligger ofta i topp när det görs undersökningar över vilka länder som är mest innovativa. Självklart ligger Västra Götaland på många sätt högt i sådan ranking, med många innovativa företag och många lärosäten.
NYHET Publicerad:

”Privata aktörer riskerar dö sotdöden innan reformen är sjösatt”

KOMMENTAR Privata aktörer ska ta över viktiga delar av Arbetsförmedlingen uppdrag. Under sommaren har det visat sig att samma leverantörer inte får tillräckligt många arbetslösa anvisade till sig. Det äventyrar möjligheterna till en framgångsrik reform, skriver arbetsmarknadsexpert Edward Hamilton.
NYHET Publicerad:

Rudolf Antoni – Ny regionchef för Svenskt Näringsliv Västra Götaland

NY PÅ JOBBET Den 12 augusti tillträdde Rudolf Antoni tjänsten som regionchef för Svenskt Näringsliv Västra Götaland. Vem är Rudolf, hur ser han på Västra Götaland utifrån ett näringslivsperspektiv och vad hoppas han uppnå i sin nya roll?
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet – varje dag

KLIMAT Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet.
NYHET Publicerad:

Stort behov av ökad digitalisering i Västra Götaland - störst i Göteborg

FÖRETAGSKLIMAT En tidigare undersökning från Svenskt Näringsliv har påvisat en tydlig önskan från företagarna i Västra Götaland. De västsvenska kommunerna måste öka digitaliseringstakten, en ståndpunkt som Svenskt Näringslivs enkät om kommunernas företagsklimat befäster. Störst efterfrågan finns i Göteborgsregionen och framförallt Göteborgs Stad.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Alexander Fägersten, ny projektledare

NY PÅ JOBBET Från och med 5 augusti är Alexander Fägersten ny projektledare vid Svenskt Näringslivs regionkontor i Västra Götaland. Alexander är en före detta praktikant och studentmedarbetare som nu tagit steget upp till en projektledartjänst. Vi bad honom svara på några snabba frågor för att lära känna honom lite bättre.
NYHET Publicerad:

Västsvenska kommuner måste bli bättre på digitalisering

FÖRETAGSKLIMAT Idag kan vi som privatpersoner sköta det mesta digitalt genom smarta och tidseffektiva e-tjänster. Det har blivit en självklarhet i vår vardag. Som företagare i kontakt med landets kommuner, är det dock inte lika självklart. En ny undersökning visar att nästan hälften av företagen i Västra Götaland använder e-tjänster i sina kontakter med kommunen. Samtidigt finns det en stor efterfrågan på utökade e-tjänster.
NYHET Publicerad:

Wilma tävlar för Sverige i Yrkes-VM

YRKESLANDSLAGET I augusti i år går Yrkes-VM av stapeln i Kazan i Ryssland. Fler än 1200 ungdomar från 70 länder kommer då tävla i över 50 olika yrkesgrenar. En av dem är Wilma Augustsson, frisör från Vårgårda.
NYHET Publicerad:

Klimatneutralt flyg – viktigt för västsvenska företags konkurrenskraft

INFRASTRUKTUR Antalet flygresenärer ökar varje år och Göteborg-Landvetter Airport är en global hubb för den västsvenska turismen och handeln. För att matcha regionens behov att komma närmre omvärlden är flygplatsen mitt i en expanderingsfas, där allt arbete sker med fokus på hållbar utveckling. En klimatneutral flygbransch är högt prioriterat, men mycket har redan gjorts.