Framtidens hamn är i Göteborg?

NYHET Publicerad

GÄSTKRÖNIKA För drygt tio år sedan började jag som VD för Göteborgs Hamn. Då kom jag från en helt annan del av näringslivet, den tillverkande industrin. Mitt fokus där var att tillföra kundvärde genom att effektivisera och optimera verksamheten samt att produktutveckla kundlösningar. Det var också det jag var inställd på att göra som VD för Nordens största hamn. Sett i backspegeln har det varit en viktig del av mitt arbete. Men en annan, och viktig del, av mitt arbete är att öka förståelsen för Göteborgs Hamns roll i samhället som inte är självklar för alla.

Magnus Kårestedt, Port of Gothenburg

Magnus Kårestedt, Port of Gothenburg

Som göteborgare hade jag såklart ett visst hum om hamnars roll och uppgifter även innan jag började.  Ändå var det mycket som förvånade mig som ny VD.  Det är ungefär samma saker som förvånar människor som bekantar sig med vår verksamhet för första gången.

Göteborgs Hamn har en oerhört stor betydelse för näringslivet i hela Skandinavien. Cirka 30 procent av utrikeshandeln passerar här!

Vi spelar en viktig roll för att exportföretag ska få ut sina varor i världen på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt. Likaså är vi en stor importhamn för insatsvaror för industrin och konsumentprodukter, elektronik och annat som säljs i hela Norden. Det vill till att allt fungerar smidigt så att industrin o handelsflödena snabbt når sina destinationer.

För ett logistiknav, som en hamn är, har storleken betydelse. Mycket gods på ett ställe är avgörande för att rederier och tågoperatörer skall kunna erbjuda en frekvent linjetrafik till viktiga destinationer och marknader. En godskoncentration betyder alltså underlag för högfrekvent trafik med ett bra linjenät. På samma sätt som en flygplats fungerar när det gäller passagerare.

Om man riktar blicken ner i Europa, till de stora hamnarna i Hamburg, Bremerhaven och Rotterdam, så slås man av deras fantastiska linjeutbud. Där finns det tillräckligt med gods för att erbjuda dagliga direktförbindelser till samtliga världsdelar. I vårt glest befolkade land krävs det en medveten strategi för att kunna erbjuda svenska företag samma linjeutbud. Från Göteborgs hamn når man 130 destinationer direkt, med dagens linjenät, det är bra, men något som måste utvecklas och bli ännu bättre för att näringslivet skall känna en trygghet att vi är uppkopplade med resten av världen och därmed våga satsa på fortsatt verksamhet i Sverige.

EU har satt ned foten och pekat ut de godsstråk och noder som är av största vikt för en effektiv logistik i Europa. Detta inkluderar fem så kallade corehamnar i Sverige (Stockholm, Göteborg, Malmö, Trelleborg och Luleå). Till dessa säger EU att man vill satsa huvuddelen av sina infrastrukturmedel.

Det är viktigt att Sverige tänker på samma sätt som EU, att man styr de statliga pengarna för infrastruktur och service till ett färre antal stråk och hamnar. Då hushållar vi statens resurser och får kraftfullare hamnar som kan vara ett alternativ till övriga Europa. Det är alltid svårt att prioritera men jag tror att vi måste göra det och som övriga Europa har; en statlig hamnpolitik.

Landvägen är lika viktig som sjövägen för en hamn.

Sjöfart är det första man kopplar ihop med en hamn. Men det är mer rätt att se hamnen som pusselbiten mellan sjö och land. För de långa transporterna mellan länder är sjöfarten oslagbar, på medellånga sträckor inrikes fyller tåget eller kustsjöfarten en viktig funktion och på de kortare sträckorna, ända fram till lagret eller butiken kommer lastbilen alltid vara den bästa lösningen.

Något som jag är extra stolt över är de dagliga tågpendlarna som förbinder Göteborgs Hamn med städer runt i hela Sverige. Det går 25 stycken dagliga containertåg och ett tiotal konventionella tåg ser till att företag runt om i vårt avlånga land har en direktlänk med Göteborgs Hamn och därmed resten av världen. Snabbt, enkelt och kostnadseffektivt.

Sjöfart i kombination med tåg är ett utmärkt exempel på bra och miljösmart kollektivtrafik för gods. Men för att denna lyckosamma kombination ska utvecklas framöver krävs ökad järnvägskapacitet i Sverige. Utbyggd hamnbana med dubbelspår till Göteborgs Hamn, modernisering av järnvägen väster om Vänern samt en utbyggnad av de nya stambanorna i landet står högst på min önskelista. Självklart ser jag gärna att mer transporter går på kustsjöfart, där infrastrukturen är på plats.

Utvecklingen går snabbt mot allt större fartyg och större hamnar. Internationellt talar man om en hamn är ”megaship-ready” eller inte. Göteborgs Hamn är en av få hamnar i Europa som faktiskt kan ta emot stora oceangående fartyg, tack vare kraftfulla och modiga investeringar i farledsdjup, kajer, kranar och landinfrastruktur. Genom allt större container, bil, tank- och rorofartyg kan transporterna bli miljöklokare och billigare för det svenska näringslivet.

För att stå oss i den internationella konkurrensen satsar vi i Göteborgs Hamn kraftfullt på tillväxt.  Varje arbetsdag investerar vi och våra samarbetspartner 5 miljoner kronor i att utveckla hamnen. Vi måste växa för att behålla och utöka det unika linjenätet.

Men vi måste klara tillväxten utan att öka vår miljöpåverkan – växa på ett hållbart sätt.  Det är en förutsättning för att vi ska kunna växa och bli ett ännu starkare godsnav för svensk industri och handel. 

Magnus Kårestedt, Vd, Göteborgs Hamn AB

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Besöksnäringen – inte enbart ett startskott i karriären

JOBBSKAPARNA. Hotell- och restaurangbranschen är inte bara en bransch där många får sitt första jobb; det är en bransch med mycket glädje, ansvar och betydelse för människor och en bransch där man kan göra karriär, om man vill. Vi har träffat Maria Kjellsson, VD på Gullmarsstrands Hotell och Konferens som berättar om branschens möjligheter, men också om dess utmaningar och om vad som bör göras för att åtgärda dem.
NYHET Publicerad:

Jobbskaparna i Sommarsverige: Skara Sommarland

JOBBSKAPARNA. I Skara ligger Skandinaviens största vattenpark. En populär destination för barnfamiljer att glömma vardagen och roa sig med bland annat bad, karuseller och gokart. Skara Sommarland är också en viktig jobbskapare för hela Skaraborg, där många unga får sitt första jobb. Företagsamma människor är grunden för jobb och välfärd.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: Fortsätta utveckla ROT och RUT

VALET 2018. Rut-avdraget firar tio år och omsatte hela 10 miljarder kronor under 2017. Almega konstaterar att den sänkta skatten på hushållsnära tjänster har varit en framgångsrik jobbmotor och skapat över 30 000 nya arbetstillfällen. Av dessa jobb har 23 000 gått till människor som har stått utanför arbetsmarknaden efter att rut-reformen genomfördes.
NYHET Publicerad:

Företagskonkurserna fortsätter att öka

NYHET. Sedan toppnoteringen 1992 har antalet företagskonkurser minskat stadigt. Bortsett från en uppgång i början på 2000-talet och en mellan 2008-2009. Orsaken var framför allt en internationell lågkonjunktur likt finanskrisen hösten 2008. Efter en återhämtning fortsatte antalet konkurser att minska sedan 2013, men 2017 vände utvecklingen och har hållit i sig in på första halvåret 2018. Detta trots en brinnande högkonjunktur.
NYHET Publicerad:

Välfärdspionjär önskar mindre regelkrångel

VÄLFÄRD. Aina Wallström var en av få kvinnliga tandläkare som på 80-talet studerade till specialisttandläkare i 4 år inom käkkirurgi. Hon stack ut än mer, när hon sedan startade eget företag på heltid inom samma specialitet. ”Mansdominansen i utbildningen kunde ibland göra klimatet tufft, men det blev ännu tuffare när jag startade eget”, säger Aina Wallström, ägare till Wenneberg & Wallström Käkkirurgi.
NYHET Publicerad:

Göteborgarna förlorar miljarder på kommunens skatteläckage

DEBATT Regeringens och vänsterpartiets argument att privat välfärd skulle innebära läckage av skattemedel stämmer inte. Det verkliga läckaget av skattemedel finns istället i form låg effektivitet i Sveriges kommuner, det skriver företagaren Andreas Gyllestrand, ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: Försvara och utveckla välfärdsföretagandet

VALET 2018 Att stoppa privata aktörer från att verka inom välfärden skulle bli ett hårt slag mot hela sektorn, och påverka stora delar av Sveriges befolkning. Det skulle skapa ett monopol där kvaliteten och effektivitet blev lidande.
NYHET Publicerad:

Regelförenklingar för fler jobb

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Riksdagskandidaten Mikael Larsson, Centerpartiet, från Sjuhärad besökte Dammråttan i Borås. Arbetsmiljö, integration och regelkrångel stod högt på samtalsagendan med Dammråttans AnnaKarin Ivarsson och Åsa Bruun.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: Sänk skatten på arbete

VALET 2018 Sverige har en av världens högsta skatter på arbete, vilket gör det svårare att växa och konkurrera i internationella sammanhang. För att kunna utvecklas och skapa ökad välfärd behöver företagen en lättare tillvaro att verka i.
NYHET Publicerad:

Jobbskaparna i Sommarsverige: Daftö Resort

JOBBSKAPARNA Daftö Resort är ett populärt resmål på västkusten och en viktig aktör som bidrar till sommar-Sverige. Anläggningen har camping, stugor och konferens, wellnessavdelning, utomhusupplevelser, restauranger och nöjespark. Här finns något för alla. ”Vi har ett driv och en vilja till att alltid utvecklas och förbättra. Det har vi också fått bevis på i branschen och från gästerna.”, säger Lena Kempe, VD och ägare.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: Reformering av LAS för en rörlig arbetsmarknad

VALET 2018 Svenska företag har levt med Lagen om anställningsskydd, LAS, sedan 1974. Många företagare vittnar om att lagstiftningen försvårar kompetensförsörjning, skapar tillväxthinder, inlåsningseffekter, tudelning och i värsta fall tvingar företag i konkurs är dessvärre många.
NYHET Publicerad:

Sportshopen skapar många första jobb

JOBBSKAPARNA Sommar och sol betyder semester och ledigt för många, men för andra innebär det högsäsong och mer arbete är någonsin. Ett högt tryck från semesterfirare i kombination med ny personal som ska introduceras gör sommaren till en hektisk tid för många av jobbskaparna. Vi tar tempen på Sportshopen i Tanums kommun.
NYHET Publicerad:

Jobbskaparna i Sommarsverige: Nääs Fabriker

JOBBSKAPARNA I Tollered, en bilfärd om 30 minuter från Göteborg, ligger Nääs Fabriker. Med hotell, konferens, spa, restaurang, butiker och café, har man skapat en helhetsupplevelse för gästen i en unik historisk bruksmiljö med vacker natursköna omgivning. Hur rustar då Nääs Fabriker inför sommaren?
NYHET Publicerad:

VALET 2018: värna om arbetskraftsinvandring

VALET 2018 Att kunna rekrytera arbetskraft med relevant kompetens är avgörande för ett företags möjlighet att växa och utvecklas. När den kompetensen inte finns att tillgå i det egna landet måste man kunna vända sig utomlands, något som förslaget om minskad arbetskraftsinvandring hämmar.
NYHET Publicerad:

Minskat regelkrångel för bättre kompetensförsörjning

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Riksdagsledamot och talesperson för högre utbildning och forskning Fredrik Christensson, Centerpartiet, besökte nyligen Tooltec i Trollhättan. I mötet med VD Claes Haraldsson stod kompetensförsörjning högst på samtalsagendan.
NYHET Publicerad:

Handlare vägrar vika ner sig mot stöldligorna

BROTTSVÅG En kassörska hålls fast, och får höra att hon ska våldtas. En butiksanställd utsätts för strypgrepp. ”Men det jag mest blir påverkad av är förstås när jag och min familj blir hotad i hemmamiljön”, säger handlaren Mikael Ovrell. Trots det fortsätter han kampen med brottslingarna.
NYHET Publicerad:

Valet 2018: Värna om LOV för en bättre välfärd

VALET 2018. Valfrihet och mångfald är viktigt för att kunna erbjuda en så bra välfärdsmodell som möjligt. Med en åldrande och växande befolkning är det av största vikt att fortsätta värna om LOV, lagen om valfrihethetssystem.
NYHET Publicerad:

Jobbskaparna i Sommarsverige: Triumf Glass

JOBBSKAPARNA. Glass är för många en given godsak på sommaren. I Sverige äts det nästan 12 liter glass per år per person och endast våra grannar i Finland konsumerar mer, sett över Europa. Välkända Triumf Glass tillverkar 65 000 liter glass per dag, i glassfabriken i Sävedalen utanför Göteborg. ”Vi är ett svenskt familjeföretag i tredje generationen”, säger Anders Müntzing, som nyligen lämnade över VD-rollen till sonen.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: reformering av Arbetsförmedlingen

VALET 2018. I år är det 25 år sedan lagen om privat arbetsförmedling infördes i Sverige och såväl bemanningsföretag som rekryteringsföretag fyller i dag en naturlig roll på svensk arbetsmarknad. Kartan har förändrats väsentligen sedan dess, men faktum är att Arbetsförmedlingen (AF) har fått stå relativt oförändrad. Nu är tiden inne för förändring.
NYHET Publicerad:

Besöksnäringens viktigaste fråga inför valet

VALET 2018. Visita är landets ledande organisation för besöksnäringen. Visita representerar mer än 5 000 hotell, restauranger, campingar och andra verksamheter inom besöksnäringen - totalt över 7 000 arbetsplatser. Vi intervjuade Maria Ek, kommunikationsansvarig Visita Västra inför årets valrörelse.