Framtidens hamn är i Göteborg?

NYHET Publicerad

GÄSTKRÖNIKA För drygt tio år sedan började jag som VD för Göteborgs Hamn. Då kom jag från en helt annan del av näringslivet, den tillverkande industrin. Mitt fokus där var att tillföra kundvärde genom att effektivisera och optimera verksamheten samt att produktutveckla kundlösningar. Det var också det jag var inställd på att göra som VD för Nordens största hamn. Sett i backspegeln har det varit en viktig del av mitt arbete. Men en annan, och viktig del, av mitt arbete är att öka förståelsen för Göteborgs Hamns roll i samhället som inte är självklar för alla.

Magnus Kårestedt, Port of Gothenburg

Magnus Kårestedt, Port of Gothenburg

Som göteborgare hade jag såklart ett visst hum om hamnars roll och uppgifter även innan jag började.  Ändå var det mycket som förvånade mig som ny VD.  Det är ungefär samma saker som förvånar människor som bekantar sig med vår verksamhet för första gången.

Göteborgs Hamn har en oerhört stor betydelse för näringslivet i hela Skandinavien. Cirka 30 procent av utrikeshandeln passerar här!

Vi spelar en viktig roll för att exportföretag ska få ut sina varor i världen på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt. Likaså är vi en stor importhamn för insatsvaror för industrin och konsumentprodukter, elektronik och annat som säljs i hela Norden. Det vill till att allt fungerar smidigt så att industrin o handelsflödena snabbt når sina destinationer.

För ett logistiknav, som en hamn är, har storleken betydelse. Mycket gods på ett ställe är avgörande för att rederier och tågoperatörer skall kunna erbjuda en frekvent linjetrafik till viktiga destinationer och marknader. En godskoncentration betyder alltså underlag för högfrekvent trafik med ett bra linjenät. På samma sätt som en flygplats fungerar när det gäller passagerare.

Om man riktar blicken ner i Europa, till de stora hamnarna i Hamburg, Bremerhaven och Rotterdam, så slås man av deras fantastiska linjeutbud. Där finns det tillräckligt med gods för att erbjuda dagliga direktförbindelser till samtliga världsdelar. I vårt glest befolkade land krävs det en medveten strategi för att kunna erbjuda svenska företag samma linjeutbud. Från Göteborgs hamn når man 130 destinationer direkt, med dagens linjenät, det är bra, men något som måste utvecklas och bli ännu bättre för att näringslivet skall känna en trygghet att vi är uppkopplade med resten av världen och därmed våga satsa på fortsatt verksamhet i Sverige.

EU har satt ned foten och pekat ut de godsstråk och noder som är av största vikt för en effektiv logistik i Europa. Detta inkluderar fem så kallade corehamnar i Sverige (Stockholm, Göteborg, Malmö, Trelleborg och Luleå). Till dessa säger EU att man vill satsa huvuddelen av sina infrastrukturmedel.

Det är viktigt att Sverige tänker på samma sätt som EU, att man styr de statliga pengarna för infrastruktur och service till ett färre antal stråk och hamnar. Då hushållar vi statens resurser och får kraftfullare hamnar som kan vara ett alternativ till övriga Europa. Det är alltid svårt att prioritera men jag tror att vi måste göra det och som övriga Europa har; en statlig hamnpolitik.

Landvägen är lika viktig som sjövägen för en hamn.

Sjöfart är det första man kopplar ihop med en hamn. Men det är mer rätt att se hamnen som pusselbiten mellan sjö och land. För de långa transporterna mellan länder är sjöfarten oslagbar, på medellånga sträckor inrikes fyller tåget eller kustsjöfarten en viktig funktion och på de kortare sträckorna, ända fram till lagret eller butiken kommer lastbilen alltid vara den bästa lösningen.

Något som jag är extra stolt över är de dagliga tågpendlarna som förbinder Göteborgs Hamn med städer runt i hela Sverige. Det går 25 stycken dagliga containertåg och ett tiotal konventionella tåg ser till att företag runt om i vårt avlånga land har en direktlänk med Göteborgs Hamn och därmed resten av världen. Snabbt, enkelt och kostnadseffektivt.

Sjöfart i kombination med tåg är ett utmärkt exempel på bra och miljösmart kollektivtrafik för gods. Men för att denna lyckosamma kombination ska utvecklas framöver krävs ökad järnvägskapacitet i Sverige. Utbyggd hamnbana med dubbelspår till Göteborgs Hamn, modernisering av järnvägen väster om Vänern samt en utbyggnad av de nya stambanorna i landet står högst på min önskelista. Självklart ser jag gärna att mer transporter går på kustsjöfart, där infrastrukturen är på plats.

Utvecklingen går snabbt mot allt större fartyg och större hamnar. Internationellt talar man om en hamn är ”megaship-ready” eller inte. Göteborgs Hamn är en av få hamnar i Europa som faktiskt kan ta emot stora oceangående fartyg, tack vare kraftfulla och modiga investeringar i farledsdjup, kajer, kranar och landinfrastruktur. Genom allt större container, bil, tank- och rorofartyg kan transporterna bli miljöklokare och billigare för det svenska näringslivet.

För att stå oss i den internationella konkurrensen satsar vi i Göteborgs Hamn kraftfullt på tillväxt.  Varje arbetsdag investerar vi och våra samarbetspartner 5 miljoner kronor i att utveckla hamnen. Vi måste växa för att behålla och utöka det unika linjenätet.

Men vi måste klara tillväxten utan att öka vår miljöpåverkan – växa på ett hållbart sätt.  Det är en förutsättning för att vi ska kunna växa och bli ett ännu starkare godsnav för svensk industri och handel. 

Magnus Kårestedt, Vd, Göteborgs Hamn AB

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Låt oss arbeta tillsammans för en bättre arbetsmarknad!

GÄSTKRÖNIKA. Hur mår egentligen den svenska arbetsmarknaden? Sveriges arbetslöshet ligger på runt 7.1 % samtidigt som kompetensbristen inom många branscher är stor. Det paradoxala i att företag misslyckas med sina rekryteringar samtidigt som arbetslösheten befinner sig på oroväckande nivåer trots rådande högkonjunktur vittnar om att något behöver ske. Den svenska arbetsmarknaden behöver blir mer hållbar, vägarna in måste bli fler och samarbetet mellan skolan och näringslivet fungera bättre.
NYHET Publicerad:

Glad sommar!

SOMMARHÄLSNING Efter en solig och varm vår – och såhär i skolavslutningstider – är det dags för oss att sammanfatta vårens händelser och aktiviteter.
NYHET Publicerad:

För ett bättre företagsklimat i Göteborg

RAPPORT Oavsett vem som styr Göteborg efter valet i höst, finns det områden som behöver åtgärdas för att förbättra företagsklimatet i staden. Den 15 maj presenterades Svenskt Näringslivs årliga undersökning där företagare i Göteborg fått ge sin syn på företagsklimatet i den kommun där de är verksamma. Det sammanfattande omdömet som företagen ger i Göteborg är nu rekordlågt, 2,7 på en 6-gradig skala. Resultatet måste bli en väckarklocka. Ett förtroende som är skadat – men som går att bygga upp igen.
NYHET Publicerad:

Kommer kunderna våga sig tillbaka till Göteborgs Hamn?

FREDAGSKRÖNIKA Den 5 maj lade arbetsmarknadens parter fram ett gemensamt förslag om strejkrätten. Något som ger tyngd åt förslaget var att man var överens om förslaget. Frågan är nu bara om kundernas förtroende för hamnen kan repareras genom detta eller om förtroendet är så illa tilltygat att de ändå inte vågar sig tillbaka till Göteborgs Hamn.
NYHET Publicerad:

Dags att gå vidare i välfärdsfrågan  

VÄLFÄRD I snart fyra år har frågan om vinstbegränsningar – i praktiken ett vinstförbud – helt dominerat debatten om vår gemensamma välfärd. Den har sugit att syre ur luften och den har skapat stora klyftor i politiken men även förtroendeklyftor mellan företagare och politiker.
NYHET Publicerad:

Anna från Göteborg representerar Sverige i Yrkes-EM

YRKESLANDSLAGET Till hösten går EuroSkills, eller Yrkes-EM, av stapeln i Budapest. Under tre intensiva dagar kommer ungdomar från hela Europa att samlas för att visa sin yrkesskicklighet och tävla om de åtråvärda medaljerna. En av deltagarna i det svenska laget är Anna Le, 20 år från Göteborg.
NYHET Publicerad:

Allt annat än hälsosamt med vårdskatt

FREDAGSKRÖNIKA Från och med den 1 juli kommer Sveriges anställda förmånsbeskattas för privat hälso- och sjukvård finansierad av arbetsgivaren. Förslaget har inte gått obemärkt förbi, kritiken har varit massiv från både allmänhet, företagare och remissinstanser. Att regeringen trots detta driver igenom förslaget, medan oppositionen passivt tittar på, vittnar om en nonchalans gentemot landets arbetstagare.
NYHET Publicerad:

Optimism bland företagen i Västra Götaland

KONJUNKTUR. Konjunkturen i Västra Götaland är fortfarande urstark. Varannan företagare uppger att produktionen/försäljningsvolymen är högre idag än för ett halvår sedan och nästan lika många tror på ökad försäljning de nästkommande sex månaderna. Optimismen är med andra ord fortsatt stark bland företagen i Västra Götaland. Det visar nya siffror från Svenskt Näringslivs företagarpanel.
NYHET Publicerad:

Skolavslutning för Stefan Löfven och regeringen

FREDAGSKRÖNIKA. Snart har ännu en mandatperiod gått till historieböckerna, denna gång signerad statsminister Stefan Löfven. Men hur har det då gått för regeringen och deras 92 initiativ på viktiga politiska områden som rör landets jobbskapare? Precis som i skolans värld, är det dags för betygsättning.
NYHET Publicerad:

Hamnkonflikten i Göteborg - 4,5 miljarder och 70 000 ton koldioxid

KONFLIKTEN I GÖTEBORGS HAMN. Idag, den 22 maj, presenteras en kartläggning av konsekvenserna arbetsmarknadskonflikten i Göteborgs Hamn haft på näringsliv och andra aktörer i samhället under 2017, genomförd av Damvad Analytics på uppdrag av Svenskt Näringsliv. 240 000 containrar till ett värde av 64 miljarder blev omdirigerade under 2017. De totala kostnaderna för svenska företag uppgick till hela 4,5 miljarder.
NYHET Publicerad:

25 år och VD för ett företag med 30 anställda

JOBBSKAPARNA. Som 22-åring tog han över rollen som Vd för charkuteriföretaget Härryda Karlsson. Två år senare har företaget dubblerat antalet anställda och flyttat till nybyggda lokaler. Marcus Karlsson driver familjeföretaget som fjärde generationens företagare med siktet inställt på fortsatt tillväxt. Vi har träffat en av landets yngsta Vd:ar för en intervju.
NYHET Publicerad:

På Villa Arelid är det gästerna som styr

VÄLFÄRD De som bor på korttidsboendet Villa Arelid kallas för gäster och här är det deras behov som styr. ”Vi är till för dem – de är inte till för oss. Det är vi som ska ge dem stöd i livet och då är det viktigt att ha rätt perspektiv”, säger grundaren Elisabeth Mila.
NYHET Publicerad:

Det är inte för företagens skull du ska bry dig om företagsklimatet

FREDAGSKRÖNIKA Förhoppningsvis har det inte undgått dig att vi i veckan släppt vår undersökning om företagsklimatet i alla Sveriges 290 kommuner. Utvecklingen i Västra Götaland är positiv. I 30 av 49 uppger företagarna att det blivit något bättre, i ett tiotal har det blivit sämre och resten får likvärdigt betyg som 2017. Tyvärr stod det dock klart att företagen i regionens största stad Göteborg är mer missnöjda än någonsin med de lokala förutsättningarna. Här finns rejäla äpplen att bita i framöver, men som dock kommer att bli föremål för en annan krönika än denna.
NYHET Publicerad:

Skövdes nystart gav resultat

FÖRETAGSKLIMAT. 2017 var ett mörkt år för Skövdes företagsklimat. Kommunen rasade hela 48 platser i Svenskt Näringslivs ranking och fick sin sämsta placering någonsin. Sedan dess har man tagit ett omtag, där en av strategierna varit att fokusera på företagsbesök inom olika branscher för att inhämta synpunkter.  Hittills har man genomfört ett 60-tal besök och sedan arbetat vidare med företagens önskemål. Ansträngningarna börjar nu ge visst resultat och verkar uppskattas av företagen i kommunen.
NYHET Publicerad:

Stark utveckling för Västra Götalands företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT. Det går bra för Västra Götaland. Hela 30 av 49 kommuner förbättrar sitt sammanfattande omdöme jämfört med förra året när företagarna själva sätter betyg på företagsklimatet i sin kommun. Vårgårda får återigen högst betyg och Skövde, Strömstad och Tanum är de kommuner som ökar mest. Det visar företagens svar på Svenskt Näringslivs årliga enkät om det lokala företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

För framtidens skull

JOBBSKAPARNA Den 9 september är det val. Mycket i Sverige och i Västra Götaland är bra. Riktigt bra till och med. Men det finns också en hel del som behöver förbättras. Politikerna pratar om att öka antalet poliser, höja lärarnas löner och förbättra sjukvården.
NYHET Publicerad:

Hjoföretagaren: ”Företagare måste få känna glädje och stolthet i att arbeta”

JOBBSKAPARNA. Bendix Hermansson är grundare och nyavstigen VD på Elektrobyrån, som har sitt ursprung i Hjo men även är verksam på ett flertal andra orter. Efter 35 år i branschen har han sett företagsklimatet gå igenom en positiv förändring, och hoppas att det ska fortsätta så.
NYHET Publicerad:

Radar ritar framtidens miljöer för människan

JOBBSKAPARNA. I höst fyller Radar arkitektur & planering AB 15 år och sedan starten har företaget växt från två till 32 anställda. Idén är samma; att alltid utgå från människan, se helheten och gestalta för framtiden. ”Det här trodde jag nog inte när vi startade i en källarlokal uppe på Guldheden här i Göteborg”, säger Oskar Götestam, grundare och VD.
NYHET Publicerad:

Skärpt tjänstemannaansvar är bra för företagsamheten

FREDAGSKRÖNIKA Plötsligt händer det. Ett välkommet beslut för alla företagare runt om i Västra Götaland. Den 18 april röstade Sveriges riksdag för att ställa sig bakom kravet på att skärpa tjänstemannaansvaret. Ett viktigt steg för tydligare ansvarsutkrävande, bättre fungerande myndigheter och för att stärka företagens förtroende för det offentliga.
NYHET Publicerad:

Partille går för topplacering tillsammans med näringslivet

FÖRETAGSKLIMAT. Marieke Wolter är näringslivsansvarig i Partille kommun och deltog på Svenskt Näringslivs inspirationsdag för att få med sig goda exempel och inspiration till sin kommun. ”Vi har påbörjat vår resa mot ett ännu bättre företagsklimat, vi ska vara topp 10 till år 2020 och alla goda exempel är bra för oss att få med”, säger Marieke Wolter.