Daniel Ek (1).jpg

Göteborg fokuserar på mer företagsvänlig myndighetsutövning

NYHET Publicerad

MYNDIGHETSUTÖVNING Företagsklimatet i Göteborg ska bli bättre, inte minst så måste stadens myndighetsutövning som helhet präglas av en serviceinriktad attityd. I Göteborgs Stads budget för 2019 är signalen tydlig. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att göra en översyn av kommunens regler, i syfte att förenkla och förbättra för företagen. Projektet ”Förbättrat företagsklimat 2019” ska se till att företagen i Göteborg blir mer nöjda med stadens myndighetsutövning.

Den absolut vanligaste kontaktytan med kommunen är i ärenden gällande någon form av tillstånd eller tillsyn. En stor del av denna myndighetsutövning står miljöförvaltningen för. Miljö- och klimatnämnden i Göteborgs stad har tilldelats medel i budgeten för att utröna vad och hur förvaltningen kan förbättra företagsklimatet och projektet ”Förbättrat företagsklimat 2019” syftar till just detta.

Svenskt Näringsliv Västra Götaland tog ett snack med Daniel Eek, planeringsledare och ansvarig för utredningen, om vad som är på gång och vad företagen i staden kan förvänta sig framöver.

Daniel Eek, Vem är du och vad är din yrkesmässiga bakgrund?
— Jag kan nog ses som en grå byråkrat på mitt CV. Har jobbat hela livet inom Göteborgs Stad inom ett flertal olika verksamheter och med ännu fler arbetsuppgifter och roller. Under de senaste 15 åren ungefär har jag på olika sätt varit engagerad i att driva olika processer för att skapa en större effektivitet i de verksamheter jag arbetat i. Jag är övertygad om att det finns helt andra sätt att driva verksamheter för att både skapa en större nytta och använda resurserna mer smart och effektivt. Det som hindrar oss är att vi är så fast i våra invanda mönster. Det är under min tidigare roll som chef för livsmedelskontrollen i Göteborg som detta kommit fram som allra mest. Mitt uppdrag just nu handlar om att kommunfullmäktige gett i uppdrag till miljö- och klimatnämnden att titta över hur man kan förändra sina arbetssätt för att skapa ett bättre företagsklimat, och i det arbetet finns jag med.

Berätta om projektet och vad ska ske framöver mer konkret?
— Vi håller just nu på att avsluta den första fasen som handlar om att ta fram en utredning kring hur problemet ser ut och vad som faktiskt kan förändra situationen. Det är en utredning som tar avstamp i våra egna erfarenheter, där vi väver in resultat från kundundersökningar och samtal, både med företagare och andra kommuner. Allt detta försöker vi sedan att spegla mot den forskning som finns för att hitta förklaringar på det vi ser och förhoppningsvis också finna vägar att komma bort från problemen. Utredningen ska presenteras för vår nämnd i juni och om de är nöjda och tycker att vi hamnat rätt så kommer vi att starta arbetet med att förverkliga det vi kommit fram till.

Vad hoppas du/ni uppnå och hur kommer Göteborgs företagare att märka skillnad i vardagen?
— Min förhoppning är att vi ska skapa en fantastisk stad och ett samhälle som vi kan vara stolta över, där olikheter får komma till uttryck på ett positivt sätt och där innovationer och utveckling blir en del av en hållbar vardag. Det kan ju låta lite som en massa fina ord staplade på varandra men jag tror verkligen på att vi kan åstadkomma detta. Vi behöver skapa en kultur av tillit och nyfikenhet för andras tankar, önskningar och behov.

— I detta är stadens verksamheter en viktig kugge. För staden handlar detta en hel del om att förändra sina processer så att de utgår ifrån det som kunden behöver och efterfrågar, inte från hur vi är organiserade eller vad som funkar bra för oss. Jag hoppas att vårt arbete leder till att man upplever staden som en medspelare. Jag hoppas också att företagen ute i staden kommer att märka att vi blir bättre på att underlätta och hjälpa dem att göra rätt, men även trygga i att vi kommer att hindra de som inte vill följa spelreglerna. Kort sagt att skapa en sund konkurrens genom tillit, utan att vara blåögda.

Vad är nästa steg efter projektet är avslutat?
— Projektet håller ju på året ut, men resan vi måste göra tar betydligt längre tid än så. Detta är ett långsiktigt arbete som egentligen aldrig kan ta slut. Utveckling blir ju aldrig klart, det tar ju bara nya vägar allteftersom man tar sig framåt. Det är ju det som är så spännande och roligt med att arbeta med förändringar. Om jag får hoppas något så är det väl att resan verkligen tar fart nu och att vi kan göra det med betydligt mer samskapande än vi kanske gjort tidigare.

En del kommuner runtom i Sverige arbetar på olika sätt med tillväxtfrämjande myndighetsutövning.

Vad är ditt intryck av den s.k Rättviksmodellen? Hur ser du att Göteborg framöver kan arbeta med tillväxtfrämjande myndighetsutövning?
— Jag har haft långa samtal med Martin och Markus, som är frontfigurerna för Rättviksmodellen. Tidigare har jag varit skeptisk till det hela, men efter de samtalen har jag kommit fram till att vi faktiskt arbetat utifrån samma grundtankar, parallellt med varandra, under många år. Jag ser att vi redan har börjat resan mot tillväxtfrämjande myndighetsutövning i staden, men att vi går lite i otakt. Det kopplar väl tillbaka till allt det jag sagt tidigare om att vi behöver skapa våra processer utifrån kunden och släppa lite på kontrollen till förmån för tilliten. Eller som jag sa när jag ledde livsmedelskontrollen: vi behöver gå från kontrollbehov till behov av kontroll.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Där integration och kompetensutveckling går hand i hand

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Kristina Christofferson, Hotelldirektör på Nääs Fabriker Hotell och Restaurang hade flertalet nyanlända som arbetade i restaurangen och på hotellet under hösten 2018. Kristina ville göra mer och såg också stor utvecklingspotential hos sina medarbetare.
NYHET Publicerad:

Klimatet - en fråga om konkurrenskraft

FREDAGSKRÖNIKA Sverige behöver aktivt arbeta för ett gott näringslivsklimat och en stark konkurrenskraft. Med starka och framgångsrika svenska företag ökar vår möjlighet att uppnå klimatmålen väsentligt.
NYHET Publicerad:

Arena Arbetsliv – samverkan mellan skola och näringsliv

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Öckerö kommun, en ö-kommun strax utanför Göteborg med cirka 12 000 invånare, har länge arbetat aktivt med att öka samverkan mellan kommun, skola och det lokala näringslivet.
NYHET Publicerad:

En något annorlunda julkalender

FREDAGSKRÖNIKA Snart är mörka november till ända. Framför oss har vi en lite ljusare tid fylld med adventsmys, adventskalendrar och julbestyr. Vad passar då bättre än en kalender fylld med riktigt bra tips inför jul? Vår kalender är dock en något annorlunda sådan. Med start den 1 december ger vi er våra 24 bästa tips för ett bättre företagsklimat.
NYHET Publicerad:

Så får fler i Göteborgs utsatta förorter jobb

Branschorganisationen för tjänsteföretag, Almega, har släppt en rapport över vilka yrken som är vanligast bland boende i Göteborgs utsatta områden och presenterar fem förslag för hur fler ska komma i arbete.
NYHET Publicerad:

Näringslivsakademi för morgondagens beslutsfattare

FREDAGSKRÖNIKA Att unga engagerar sig i samhällsutvecklingen är av stor vikt. Dels för deras personliga utveckling men framförallt för att det är en viktig demokratisk byggsten för ett bättre framtida samhälle.  
NYHET Publicerad:

Årets praoplats utsedd: Tidaholms Sparbank tar hem priset

PRAO På en praoplats får ungdomar en första inblick i arbetslivet. För att uppmärksamma företag som på ett engagerat sätt ger ungdomar en försmak av detta delades för första gången priset Årets praoplats ut under Näringslivsfesten i Tidaholm.
NYHET Publicerad:

Näringslivsakademi för unga beslutsfattare

UTBILDNING Svenskt Näringsliv i Västra Götaland startar en spetsutbildning för unga – Näringslivsakademin Väst. Utbildningen ger deltagarna en chans att fördjupa sig i näringslivsfrågor och bli riktigt duktiga på vad som krävs för att skapa ett välmående företagsklimat.
NYHET Publicerad:

Kvinnorna tar Volvo Cars ur kompetenskrisen

MÅNGFALD Målet är att ha lika många kvinnor som män på ledande positioner. Att öka mångfalden är ett måste för att vinna kampen om kompetensen, konstaterar Katarina Matson på Volvo Cars.
NYHET Publicerad:

Hyllad kampanj lockar kvinnor till Semcon

JÄMSTÄLLDHET När företaget Semcon gick ut och bad om tips på produkter som fungerar dåligt för kvinnor kom över 500 förslag in. En konsultgrupp, med enbart kvinnor, utvecklade en dragkrok som är enklare att hantera och samtidigt nåddes kampanjens mål – fler kvinnliga sökande.
NYHET Publicerad:

Är vi redo för framtidens arbetsmarknad?

FREDAGSKRÖNIKA Trots att vi vet hur trenderna ser ut återstår frågan, hur ska vi egentligen rusta oss för framtiden? I dagens fredagskrönika skriver Christina Riksén om hur vi förbereder oss för framtidens arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivarfrågor i fokus

ARBETSGIVARDAG Över 170 personer från 130 företag deltog under en förmiddag fylld med givande föreläsningar och erfarenhetsutbyten.
NYHET Publicerad:

Vilken kommun i Västra Götaland blir först med en krångelombudsman?

FREDAGSKRÖNIKA Som första kommun i landet tar Helsingborg ett spännande initiativ och inför en ”krångelombudsman”. Vilken kommun i Västra Götaland blir först att följa efter?
NYHET Publicerad:

Skyll inte på lagstiftningen - så sparar vi 70-100 miljarder

UPPHANDLING I TV, tidningar och på sociala medier pågår en intensiv debatt kring nyligen gjorda upphandlingar. Oavsett upphandling så skyller mer eller mindre alla som deltar i debatten på lagen om offentlig upphandling och kräver att denna ska ändras.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Simon Påhlman

STUDENTMEDARBETARE Svenskt Näringslivs regionkontor i Västra Götaland välkomnar en ny studentmedarbetare – Simon Påhlman! Vi bad Simon att svara på några snabba frågor för att lära känna honom lite bättre.
NYHET Publicerad:

Skaraborg satsar på företagsklimatet 

FÖRETAGSKLIMAT 2018 presenterade Skaraborgs kommunalförbund projektet ”Stärkt företagsklimat i Skaraborg”. Ett år in i projektet har mycket hänt.
NYHET Publicerad:

Great minds don't think alike

FREDAGSKRÖNIKA Hur överbrygger vi kompetensgapet, vänder utanförskap till integration och mångfald till affärsnytta? Det skriver Rudolf Antoni om i dagens krönika.
NYHET Publicerad:

Industrinatt – för inblick och kompetensförsörjning

FÖRETAGSKLIMAT Götene kommun arbetar aktivt tillsammans med näringslivet för att skapa ett så gott företagsklimat som möjligt. Ett bra exempel är att de tillsammans med Näringslivsföreningen arrangerade Götene Industrinatt för andra gången, kvällen den 23 oktober.
NYHET Publicerad:

Så rustas Västra Götaland

FREDAGSKRÖNIKA Vi ser en oväntat snabb försvagning av konjunkturen och vi går en tuffare framtid till mötes. För att möta dessa utmaningar blir kommunernas arbete med att stärka de lokala förutsättningarna för företagande allt viktigare.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Mathilda!

STUDENTMEDARBETARE Svenskt Näringslivs regionkontor i Västra Götaland välkomnar en ny studentmedarbetare – Mathilda Ohlsson Larsson! Vi bad henne att svara på några snabba frågor för att lära känna henne lite bättre.