Daniel Ek (1).jpg

Göteborg fokuserar på mer företagsvänlig myndighetsutövning

NYHET Publicerad

MYNDIGHETSUTÖVNING Företagsklimatet i Göteborg ska bli bättre, inte minst så måste stadens myndighetsutövning som helhet präglas av en serviceinriktad attityd. I Göteborgs Stads budget för 2019 är signalen tydlig. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att göra en översyn av kommunens regler, i syfte att förenkla och förbättra för företagen. Projektet ”Förbättrat företagsklimat 2019” ska se till att företagen i Göteborg blir mer nöjda med stadens myndighetsutövning.

Den absolut vanligaste kontaktytan med kommunen är i ärenden gällande någon form av tillstånd eller tillsyn. En stor del av denna myndighetsutövning står miljöförvaltningen för. Miljö- och klimatnämnden i Göteborgs stad har tilldelats medel i budgeten för att utröna vad och hur förvaltningen kan förbättra företagsklimatet och projektet ”Förbättrat företagsklimat 2019” syftar till just detta.

Svenskt Näringsliv Västra Götaland tog ett snack med Daniel Eek, planeringsledare och ansvarig för utredningen, om vad som är på gång och vad företagen i staden kan förvänta sig framöver.

Daniel Eek, Vem är du och vad är din yrkesmässiga bakgrund?
— Jag kan nog ses som en grå byråkrat på mitt CV. Har jobbat hela livet inom Göteborgs Stad inom ett flertal olika verksamheter och med ännu fler arbetsuppgifter och roller. Under de senaste 15 åren ungefär har jag på olika sätt varit engagerad i att driva olika processer för att skapa en större effektivitet i de verksamheter jag arbetat i. Jag är övertygad om att det finns helt andra sätt att driva verksamheter för att både skapa en större nytta och använda resurserna mer smart och effektivt. Det som hindrar oss är att vi är så fast i våra invanda mönster. Det är under min tidigare roll som chef för livsmedelskontrollen i Göteborg som detta kommit fram som allra mest. Mitt uppdrag just nu handlar om att kommunfullmäktige gett i uppdrag till miljö- och klimatnämnden att titta över hur man kan förändra sina arbetssätt för att skapa ett bättre företagsklimat, och i det arbetet finns jag med.

Berätta om projektet och vad ska ske framöver mer konkret?
— Vi håller just nu på att avsluta den första fasen som handlar om att ta fram en utredning kring hur problemet ser ut och vad som faktiskt kan förändra situationen. Det är en utredning som tar avstamp i våra egna erfarenheter, där vi väver in resultat från kundundersökningar och samtal, både med företagare och andra kommuner. Allt detta försöker vi sedan att spegla mot den forskning som finns för att hitta förklaringar på det vi ser och förhoppningsvis också finna vägar att komma bort från problemen. Utredningen ska presenteras för vår nämnd i juni och om de är nöjda och tycker att vi hamnat rätt så kommer vi att starta arbetet med att förverkliga det vi kommit fram till.

Vad hoppas du/ni uppnå och hur kommer Göteborgs företagare att märka skillnad i vardagen?
— Min förhoppning är att vi ska skapa en fantastisk stad och ett samhälle som vi kan vara stolta över, där olikheter får komma till uttryck på ett positivt sätt och där innovationer och utveckling blir en del av en hållbar vardag. Det kan ju låta lite som en massa fina ord staplade på varandra men jag tror verkligen på att vi kan åstadkomma detta. Vi behöver skapa en kultur av tillit och nyfikenhet för andras tankar, önskningar och behov.

— I detta är stadens verksamheter en viktig kugge. För staden handlar detta en hel del om att förändra sina processer så att de utgår ifrån det som kunden behöver och efterfrågar, inte från hur vi är organiserade eller vad som funkar bra för oss. Jag hoppas att vårt arbete leder till att man upplever staden som en medspelare. Jag hoppas också att företagen ute i staden kommer att märka att vi blir bättre på att underlätta och hjälpa dem att göra rätt, men även trygga i att vi kommer att hindra de som inte vill följa spelreglerna. Kort sagt att skapa en sund konkurrens genom tillit, utan att vara blåögda.

Vad är nästa steg efter projektet är avslutat?
— Projektet håller ju på året ut, men resan vi måste göra tar betydligt längre tid än så. Detta är ett långsiktigt arbete som egentligen aldrig kan ta slut. Utveckling blir ju aldrig klart, det tar ju bara nya vägar allteftersom man tar sig framåt. Det är ju det som är så spännande och roligt med att arbeta med förändringar. Om jag får hoppas något så är det väl att resan verkligen tar fart nu och att vi kan göra det med betydligt mer samskapande än vi kanske gjort tidigare.

En del kommuner runtom i Sverige arbetar på olika sätt med tillväxtfrämjande myndighetsutövning.

Vad är ditt intryck av den s.k Rättviksmodellen? Hur ser du att Göteborg framöver kan arbeta med tillväxtfrämjande myndighetsutövning?
— Jag har haft långa samtal med Martin och Markus, som är frontfigurerna för Rättviksmodellen. Tidigare har jag varit skeptisk till det hela, men efter de samtalen har jag kommit fram till att vi faktiskt arbetat utifrån samma grundtankar, parallellt med varandra, under många år. Jag ser att vi redan har börjat resan mot tillväxtfrämjande myndighetsutövning i staden, men att vi går lite i otakt. Det kopplar väl tillbaka till allt det jag sagt tidigare om att vi behöver skapa våra processer utifrån kunden och släppa lite på kontrollen till förmån för tilliten. Eller som jag sa när jag ledde livsmedelskontrollen: vi behöver gå från kontrollbehov till behov av kontroll.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Oroande patentutveckling i Västra Götaland

PATENT Sverige som land ligger ofta i topp när det görs undersökningar över vilka länder som är mest innovativa. Självklart ligger Västra Götaland på många sätt högt i sådan ranking, med många innovativa företag och många lärosäten.
NYHET Publicerad:

”Privata aktörer riskerar dö sotdöden innan reformen är sjösatt”

KOMMENTAR Privata aktörer ska ta över viktiga delar av Arbetsförmedlingen uppdrag. Under sommaren har det visat sig att samma leverantörer inte får tillräckligt många arbetslösa anvisade till sig. Det äventyrar möjligheterna till en framgångsrik reform, skriver arbetsmarknadsexpert Edward Hamilton.
NYHET Publicerad:

Rudolf Antoni – Ny regionchef för Svenskt Näringsliv Västra Götaland

NY PÅ JOBBET Den 12 augusti tillträdde Rudolf Antoni tjänsten som regionchef för Svenskt Näringsliv Västra Götaland. Vem är Rudolf, hur ser han på Västra Götaland utifrån ett näringslivsperspektiv och vad hoppas han uppnå i sin nya roll?
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet – varje dag

KLIMAT Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet.
NYHET Publicerad:

Stort behov av ökad digitalisering i Västra Götaland - störst i Göteborg

FÖRETAGSKLIMAT En tidigare undersökning från Svenskt Näringsliv har påvisat en tydlig önskan från företagarna i Västra Götaland. De västsvenska kommunerna måste öka digitaliseringstakten, en ståndpunkt som Svenskt Näringslivs enkät om kommunernas företagsklimat befäster. Störst efterfrågan finns i Göteborgsregionen och framförallt Göteborgs Stad.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Alexander Fägersten, ny projektledare

NY PÅ JOBBET Från och med 5 augusti är Alexander Fägersten ny projektledare vid Svenskt Näringslivs regionkontor i Västra Götaland. Alexander är en före detta praktikant och studentmedarbetare som nu tagit steget upp till en projektledartjänst. Vi bad honom svara på några snabba frågor för att lära känna honom lite bättre.
NYHET Publicerad:

Västsvenska kommuner måste bli bättre på digitalisering

FÖRETAGSKLIMAT Idag kan vi som privatpersoner sköta det mesta digitalt genom smarta och tidseffektiva e-tjänster. Det har blivit en självklarhet i vår vardag. Som företagare i kontakt med landets kommuner, är det dock inte lika självklart. En ny undersökning visar att nästan hälften av företagen i Västra Götaland använder e-tjänster i sina kontakter med kommunen. Samtidigt finns det en stor efterfrågan på utökade e-tjänster.
NYHET Publicerad:

Wilma tävlar för Sverige i Yrkes-VM

YRKESLANDSLAGET I augusti i år går Yrkes-VM av stapeln i Kazan i Ryssland. Fler än 1200 ungdomar från 70 länder kommer då tävla i över 50 olika yrkesgrenar. En av dem är Wilma Augustsson, frisör från Vårgårda.
NYHET Publicerad:

Klimatneutralt flyg – viktigt för västsvenska företags konkurrenskraft

INFRASTRUKTUR Antalet flygresenärer ökar varje år och Göteborg-Landvetter Airport är en global hubb för den västsvenska turismen och handeln. För att matcha regionens behov att komma närmre omvärlden är flygplatsen mitt i en expanderingsfas, där allt arbete sker med fokus på hållbar utveckling. En klimatneutral flygbransch är högt prioriterat, men mycket har redan gjorts.
NYHET Publicerad:

Så ser bostadsbristen ut i Västra Götaland

BOSTAD Företagen skriker efter arbetskraft. Samtidigt saknas lediga bostäder i en stor andel av landets kommuner. Den illa fungerande bostadsmarknaden sätter käppar i hjulen för ett växande näringsliv, försvårar kompetensförsörjning och ungas möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden och flytta hemifrån. Men hur ser det egentligen ut i Västra Götaland?
NYHET Publicerad:

Tankeläsning är svårt

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Företaget från Kungälv går i bräschen för en mer hållbar byggbransch

HÅLLBARHET Företaget Arvid Nilsson AB har en lång tradition av hållbarhetsarbete. Redan år 1953 beslutade grundaren Arvid Nilsson att en del av verksamhetens vinst skulle skänkas till kampen mot cancer- och hjärtsjukdomar. En handling som levt kvar och utvecklats i företaget. Nu riktar man istället fokus på miljö och hållbarhet och har i samband med det tagit fram en klimatneutral förvaringslåda för att gå i bräschen inom branschen.
NYHET Publicerad:

Tydligt mål om företagsklimatet i Härryda

FÖRETAGSKLIMAT När Svenskt Näringsliv nyligen släppte sin årliga enkätundersökning om lokalt företagsklimat har Härryda förbättrat det sammanfattande omdömet jämfört med ifjol. Även om kommunen har en historia av en stabil och positiv utveckling, med ytterst få dalar, är kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M) inte helt nöjd. Målet är att ha Sveriges bästa företagsklimat!
NYHET Publicerad:

Hög tid för bättre designade miljöskatter

SKATT Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Camping-företagaren: ”Innebär ingen större skillnad för oss”

ARBETSGIVARAVGIFT Förslaget om sänkta arbetsgivaravgifter för unga mellan 15 och 18 år träder i kraft den första augusti. Lagändringen ska underlätta inträdet på arbetsmarknaden för unga som vill jobba under helger och lov. Men förslaget är inte en tillräcklig åtgärd, enligt GrebbestadFjordens Camping.
NYHET Publicerad:

Sommaren – en tid för reflektion

SOMMARKRÖNIKA Många företag arbetar hårt in i det sista för att sedan klara av att verksamheten taktar av under sommaren när vi alla ska få tillfälle till ledighet, vila och aktivitet. Då hoppas jag också att våra beslutsfattare nyttjar möjligheten till reflektion kring det fortsatta utvecklingsarbetet av den egna kommunen, regionen och landet som helhet. För om vi inte planerar och agerar strategiskt kommer vi att bli omsprungna av andra som är än mer på tå och med siktet på framtiden.
NYHET Publicerad:

Lanthandeln som blev ett varuhus

JOBBSKAPARNA Mitt bland Orust grönskande landsbygd, strax norr om Henån, ligger familjeföretaget Göksäter. Det som vid starten 1866 var en lanthandel har idag utvecklats till ett 8000 kvm stort varuhus. Fjärde generationen driver nu vidare verksamheten som vuxit till ett välkänt besöksmål för shoppingsugna. ”Jag har inte ångrat en dag på Göksäter. Jag tycker fortfarande allt är fantastiskt roligt”, konstaterar vd och ägare Gun-Britt Svensson.
NYHET Publicerad:

Västsverige tjänar miljarder på arbetskraftsinvandring

RAPPORT Efterfrågan på kompetens är hög inom många delar av Västra Götalands näringsliv – störst är behovet dock av högkvalificerad arbetskraft. Arbetskraftsinvandring har därför stor betydelse för västsvenska företag. Det gynnar såväl företag som den samhällsekonomiska utvecklingen. Under 2018 skapades cirka elva miljarder i omsättning till följd av arbetskraftsinvandringen, vilket bidragit till en ökning i skatteintäkter till knappts två miljarder.
NYHET Publicerad:

Dags att säga adjö till Extratjänster

EXPERTKRÖNIKA I takt med att Arbetsförmedlingen förändras har en debatt om myndighetens budgetanslag blossat upp i Västra Götaland. Kritiker påstår att ”staten närmast har abdikerat” och att det saknas pengar i arbetsmarknadspolitiken. Det är missvisande. Det finns pengar, men det handlar om att prioritera rätt. En uppenbar kandidat att avskaffas redan i höst är ineffektiva ”Extratjänster”.
NYHET Publicerad:

Sjöfarten välkomnar framtidens medarbetare ombord

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Den svenska sjöfarten står inför stora rekryteringsbehov. Jobben blir fler samtidigt som många företag står inför svårigheter att anställa. Men hur är det egentligen att jobba inom sjöfarten? Med isbrytaren Atle i spetsen kommer nu en sjöfartskonvoj till Göteborg den 24 juni, för att ge nyfikna en inblick i hur det är att jobba till sjöss.