Daniel Ek (1).jpg

Göteborg fokuserar på mer företagsvänlig myndighetsutövning

NYHET Publicerad

MYNDIGHETSUTÖVNING Företagsklimatet i Göteborg ska bli bättre, inte minst så måste stadens myndighetsutövning som helhet präglas av en serviceinriktad attityd. I Göteborgs Stads budget för 2019 är signalen tydlig. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att göra en översyn av kommunens regler, i syfte att förenkla och förbättra för företagen. Projektet ”Förbättrat företagsklimat 2019” ska se till att företagen i Göteborg blir mer nöjda med stadens myndighetsutövning.

Den absolut vanligaste kontaktytan med kommunen är i ärenden gällande någon form av tillstånd eller tillsyn. En stor del av denna myndighetsutövning står miljöförvaltningen för. Miljö- och klimatnämnden i Göteborgs stad har tilldelats medel i budgeten för att utröna vad och hur förvaltningen kan förbättra företagsklimatet och projektet ”Förbättrat företagsklimat 2019” syftar till just detta.

Svenskt Näringsliv Västra Götaland tog ett snack med Daniel Eek, planeringsledare och ansvarig för utredningen, om vad som är på gång och vad företagen i staden kan förvänta sig framöver.

Daniel Eek, Vem är du och vad är din yrkesmässiga bakgrund?
— Jag kan nog ses som en grå byråkrat på mitt CV. Har jobbat hela livet inom Göteborgs Stad inom ett flertal olika verksamheter och med ännu fler arbetsuppgifter och roller. Under de senaste 15 åren ungefär har jag på olika sätt varit engagerad i att driva olika processer för att skapa en större effektivitet i de verksamheter jag arbetat i. Jag är övertygad om att det finns helt andra sätt att driva verksamheter för att både skapa en större nytta och använda resurserna mer smart och effektivt. Det som hindrar oss är att vi är så fast i våra invanda mönster. Det är under min tidigare roll som chef för livsmedelskontrollen i Göteborg som detta kommit fram som allra mest. Mitt uppdrag just nu handlar om att kommunfullmäktige gett i uppdrag till miljö- och klimatnämnden att titta över hur man kan förändra sina arbetssätt för att skapa ett bättre företagsklimat, och i det arbetet finns jag med.

Berätta om projektet och vad ska ske framöver mer konkret?
— Vi håller just nu på att avsluta den första fasen som handlar om att ta fram en utredning kring hur problemet ser ut och vad som faktiskt kan förändra situationen. Det är en utredning som tar avstamp i våra egna erfarenheter, där vi väver in resultat från kundundersökningar och samtal, både med företagare och andra kommuner. Allt detta försöker vi sedan att spegla mot den forskning som finns för att hitta förklaringar på det vi ser och förhoppningsvis också finna vägar att komma bort från problemen. Utredningen ska presenteras för vår nämnd i juni och om de är nöjda och tycker att vi hamnat rätt så kommer vi att starta arbetet med att förverkliga det vi kommit fram till.

Vad hoppas du/ni uppnå och hur kommer Göteborgs företagare att märka skillnad i vardagen?
— Min förhoppning är att vi ska skapa en fantastisk stad och ett samhälle som vi kan vara stolta över, där olikheter får komma till uttryck på ett positivt sätt och där innovationer och utveckling blir en del av en hållbar vardag. Det kan ju låta lite som en massa fina ord staplade på varandra men jag tror verkligen på att vi kan åstadkomma detta. Vi behöver skapa en kultur av tillit och nyfikenhet för andras tankar, önskningar och behov.

— I detta är stadens verksamheter en viktig kugge. För staden handlar detta en hel del om att förändra sina processer så att de utgår ifrån det som kunden behöver och efterfrågar, inte från hur vi är organiserade eller vad som funkar bra för oss. Jag hoppas att vårt arbete leder till att man upplever staden som en medspelare. Jag hoppas också att företagen ute i staden kommer att märka att vi blir bättre på att underlätta och hjälpa dem att göra rätt, men även trygga i att vi kommer att hindra de som inte vill följa spelreglerna. Kort sagt att skapa en sund konkurrens genom tillit, utan att vara blåögda.

Vad är nästa steg efter projektet är avslutat?
— Projektet håller ju på året ut, men resan vi måste göra tar betydligt längre tid än så. Detta är ett långsiktigt arbete som egentligen aldrig kan ta slut. Utveckling blir ju aldrig klart, det tar ju bara nya vägar allteftersom man tar sig framåt. Det är ju det som är så spännande och roligt med att arbeta med förändringar. Om jag får hoppas något så är det väl att resan verkligen tar fart nu och att vi kan göra det med betydligt mer samskapande än vi kanske gjort tidigare.

En del kommuner runtom i Sverige arbetar på olika sätt med tillväxtfrämjande myndighetsutövning.

Vad är ditt intryck av den s.k Rättviksmodellen? Hur ser du att Göteborg framöver kan arbeta med tillväxtfrämjande myndighetsutövning?
— Jag har haft långa samtal med Martin och Markus, som är frontfigurerna för Rättviksmodellen. Tidigare har jag varit skeptisk till det hela, men efter de samtalen har jag kommit fram till att vi faktiskt arbetat utifrån samma grundtankar, parallellt med varandra, under många år. Jag ser att vi redan har börjat resan mot tillväxtfrämjande myndighetsutövning i staden, men att vi går lite i otakt. Det kopplar väl tillbaka till allt det jag sagt tidigare om att vi behöver skapa våra processer utifrån kunden och släppa lite på kontrollen till förmån för tilliten. Eller som jag sa när jag ledde livsmedelskontrollen: vi behöver gå från kontrollbehov till behov av kontroll.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Göteborg fokuserar på mer företagsvänlig myndighetsutövning

MYNDIGHETSUTÖVNING Företagsklimatet i Göteborg ska bli bättre, inte minst så måste stadens myndighetsutövning som helhet präglas av en serviceinriktad attityd. I Göteborgs Stads budget för 2019 är signalen tydlig. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att göra en översyn av kommunens regler, i syfte att förenkla och förbättra för företagen. Projektet ”Förbättrat företagsklimat 2019” ska se till att företagen i Göteborg blir mer nöjda med stadens myndighetsutövning.
NYHET Publicerad:

Nytt reformförslag för svensk skola kan lyfta Västra Götaland

RAPPORT Trots en arbetslöshet på 6,2 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Västra Götaland. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Sjung om studentens lyckliga dar´! Eller…

FREDAGSKRÖNIKA Så här i studenttider och med sommaren framför oss är det lätt att ryckas med i känslan att livet leker och problemen är få och långt bort. Men hur ser det egentligen ut?
NYHET Publicerad:

Sökes: 100 säkerhetsvakter

KOMPETENSBRIST I Västra Götaland finns drygt 50 000 arbetslösa. Samtidigt står det Stenungsundbaserade säkerhetsföretaget Prevent redo att anställa 100 säkerhetsvakter. ”Vi har allt förberett, det enda som saknas är anställda som kan fylla våra tomma jackor”, säger Johan Classon, VD på Prevent.
NYHET Publicerad:

It-kurs öppnar dörren till yrkeslivet för ensamkommande

MÅNGFALD Med en kurs i spelprogrammering hoppas Semcon ge ensamkommande flyktingungdomar inspiration och råg i ryggen att välja en teknikutbildning.
NYHET Publicerad:

Banbrytande rederi från Donsö visar klimatsmart väg

KLIMAT. Det Göteborgsbaserade rederiet Furetank AB har fraktat oljeprodukter och kemikalier runtom i Europa sedan år 1950, men har anor tillbaka till 1800-talet. Företaget har från start varit i familjen Höglunds ägor och är idag ett banbrytande rederi som tidigt gått i bräschen för en mer klimatneutral sjöfartsbransch. Något som gynnat den egna konkurrenskraften.
NYHET Publicerad:

Rösta för ett företagarvänligt Europa

EU-VALET Den 26 maj 2019 är det dags för Sveriges kanske viktigaste val, valet till Europaparlamentet. Då har vi svenskar chansen att vara med och styra riktningen för EU:s framtida utrikespolitik, jordbrukspolitik, frihandelsavtal och många andra viktiga frågor. Tyvärr är engagemanget för EU svagt och allt för få svenskar bemödar sig om att sätta sig in i processen som i allra högsta grad påverkar deras vardag. Detta har visat sig tydligt, inte minst i senaste valet där endast 51% av svenskarna valde att rösta.
NYHET Publicerad:

Hur kan EU bli mer konkurrenskraftigt enligt partierna?

EU 26:e maj röstar Sverige in sina 20 ledamöter i Europaparlamentet. För många olika västsvenska företag påverkar EU konkurrenskraften och tillväxten på olika sätt. Hur kan EU bli mer konkurrenskraftigt när konkurrensen från omvärlden ökar? Svenskt Näringsliv i Västra Götaland har frågat partierna.
NYHET Publicerad:

Vikten av EU för Johanneberg Science Park

EU 26:e maj röstar Sverige in sina 20 ledamöter i Europaparlamentet. För många olika västsvenska företag påverkar EU konkurrenskraften och tillväxten på olika sätt. Svenskt Näringsliv har intervjuat Mats Bergh, VD på Johanneberg Science Park för att få ta del av hur deras verksamhet påverkas.
NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2019 – så tycker företagen om företagsklimatet i Västra Götaland

FÖRETAGSKLIMAT Rekordmånga kommuner får i år ett bra betyg för sitt företagsklimat, det visar Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning med svar från totalt över 30 000 företag. Högst sammanfattande omdöme får Vårgårda med 4,7 – det högsta betyg som någonsin uppmätts. Årets undersökning visar också trendbrott för Göteborg.
NYHET Publicerad:

Rekordet för att få ett bygglov – en timme

FÖRETAGSKLIMAT Vårgårda är den kommun i landet som fått högst betyg i det sammanfattande omdömet i årets företagarenkät om lokalt företagande. "Vi har en inställning från kommunens sida att saker går att lösa", säger kommunstyrelsens ordförande Bengt Hilmersson (C).
NYHET Publicerad:

Så påverkas handlarna i Sverige av EP-valet

EU 26:e maj röstar Sverige in sina 20 ledamöter i Europarlamentet. För många olika västsvenska företag påverkar EU konkurrenskraften och tillväxten på olika sätt. Svenskt Näringsliv har intervjuat Henrik Ekelund, näringspolitisk expert på Svensk Handel för att få ta del av hur medlemsföretagen påverkas.
NYHET Publicerad:

Jag slutar, men jobbet tar inte slut

FREDAGSKRÖNIKA Om några veckor är det dags för fredagskrönikorna att ta sommaruppehåll. Detta blir därför min sista för Svenskt Näringsliv. Efter sommaren väntar en ny utmaning, men jag lämnar varken engagemang eller intresse för företagarfrågor bakom mig.
NYHET Publicerad:

Så påverkas besöksnäringen av EP-valet

EU Den 26 maj röstar Sverige in sina 20 ledamöter i Europaparlamentet. För många västsvenska företag påverkar EU konkurrenskraften och tillväxten på olika sätt. Svenskt Näringsliv har intervjuat Suzanne Parenius, VD på Hjortviken Konferens, för att ta del av hur verksamheten påverkas.
NYHET Publicerad:

Rättviksmodellen ska bli Dalslandsmodellen

FÖRETAGSKLIMAT Ett bra lokalt företagsklimat ska bli bättre. Det är bakgrunden till att fyra kommuner i Dalsland nu går samman för att förbättra myndighetsutövningen gentemot företag. Inspiration och arbetssätt hämtas ifrån hyllade Rättvik.
NYHET Publicerad:

Inför EP-valet: så påverkas rymdföretaget från Trollhättan

EU Den 26 maj röstar Sverige in sina 20 ledamöter i Europaparlamentet. För många västsvenska företag påverkar EU konkurrenskraften och tillväxten på olika sätt. Svenskt Näringsliv har intervjuat Claes Haraldsson, VD på Tooltec, för att ta del av hur verksamheten påverkas.
NYHET Publicerad:

Sverige förlorar kampen om kompetensen

FREDAGSKRÖNIKA Spotify flaggade i veckan att man kan tvingas nedprioritera verksamheten i Sverige, främst på grund av svårigheter att rekrytera personal. Problemet med att attrahera talanger till Sverige är ett rejält hot mot vår konkurrenskraft. Global marknad innebär också global arbetsmarknad. Höga skatter, svår bostadsmarknad och en osäker tillståndsprocess gör Sverige mindre attraktivt. Något vi i det långa loppet absolut inte har råd med.
NYHET Publicerad:

EU:s betydelse för Västra Götalandsregionen

EU Västra Götaland är genom handel, utländskt ägande, forsknings- och studentutbyten samt besöksnäringen en starkt globaliserad del av Sverige. Omvärlden och i synnerhet EU är därför av hög betydelse för vår region. Internationella samarbeten är idag en nödvändighet för att Västra Götaland ska klara sig bra i den globala konkurrensen om bland annat investeringar, företag, forskning och kvalificerad arbetskraft.
NYHET Publicerad:

Så gick det för Västra Götaland på SM i Ung Företagsamhet

UNG FÖRETAGSAMHET Den 6–7 maj hölls nationella finalen för Ung Företagsamhet på Stockholmsmässan i Älvsjö. För truppen från Västra Götaland blev det både guld och fina utmärkelser.
NYHET Publicerad:

Så funkar Europaparlamentsvalet 2019

EU Snart är det dags för val, men inte vilket val som helst. Mellan den 23:e och 26:e maj 2019 väljer medborgarna i EU:s 27 medlemsländer sina ledamöter till Europaparlamentet. Valet är ett av de största valen i världen och är av stor betydelse för svenskars vardag. Trots det ser vi en oroande utveckling med ett sjunkande valdeltagande.