Daniel Ek (1).jpg

Göteborg fokuserar på mer företagsvänlig myndighetsutövning

NYHET Publicerad

MYNDIGHETSUTÖVNING Företagsklimatet i Göteborg ska bli bättre, inte minst så måste stadens myndighetsutövning som helhet präglas av en serviceinriktad attityd. I Göteborgs Stads budget för 2019 är signalen tydlig. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att göra en översyn av kommunens regler, i syfte att förenkla och förbättra för företagen. Projektet ”Förbättrat företagsklimat 2019” ska se till att företagen i Göteborg blir mer nöjda med stadens myndighetsutövning.

Den absolut vanligaste kontaktytan med kommunen är i ärenden gällande någon form av tillstånd eller tillsyn. En stor del av denna myndighetsutövning står miljöförvaltningen för. Miljö- och klimatnämnden i Göteborgs stad har tilldelats medel i budgeten för att utröna vad och hur förvaltningen kan förbättra företagsklimatet och projektet ”Förbättrat företagsklimat 2019” syftar till just detta.

Svenskt Näringsliv Västra Götaland tog ett snack med Daniel Eek, planeringsledare och ansvarig för utredningen, om vad som är på gång och vad företagen i staden kan förvänta sig framöver.

Daniel Eek, Vem är du och vad är din yrkesmässiga bakgrund?
— Jag kan nog ses som en grå byråkrat på mitt CV. Har jobbat hela livet inom Göteborgs Stad inom ett flertal olika verksamheter och med ännu fler arbetsuppgifter och roller. Under de senaste 15 åren ungefär har jag på olika sätt varit engagerad i att driva olika processer för att skapa en större effektivitet i de verksamheter jag arbetat i. Jag är övertygad om att det finns helt andra sätt att driva verksamheter för att både skapa en större nytta och använda resurserna mer smart och effektivt. Det som hindrar oss är att vi är så fast i våra invanda mönster. Det är under min tidigare roll som chef för livsmedelskontrollen i Göteborg som detta kommit fram som allra mest. Mitt uppdrag just nu handlar om att kommunfullmäktige gett i uppdrag till miljö- och klimatnämnden att titta över hur man kan förändra sina arbetssätt för att skapa ett bättre företagsklimat, och i det arbetet finns jag med.

Berätta om projektet och vad ska ske framöver mer konkret?
— Vi håller just nu på att avsluta den första fasen som handlar om att ta fram en utredning kring hur problemet ser ut och vad som faktiskt kan förändra situationen. Det är en utredning som tar avstamp i våra egna erfarenheter, där vi väver in resultat från kundundersökningar och samtal, både med företagare och andra kommuner. Allt detta försöker vi sedan att spegla mot den forskning som finns för att hitta förklaringar på det vi ser och förhoppningsvis också finna vägar att komma bort från problemen. Utredningen ska presenteras för vår nämnd i juni och om de är nöjda och tycker att vi hamnat rätt så kommer vi att starta arbetet med att förverkliga det vi kommit fram till.

Vad hoppas du/ni uppnå och hur kommer Göteborgs företagare att märka skillnad i vardagen?
— Min förhoppning är att vi ska skapa en fantastisk stad och ett samhälle som vi kan vara stolta över, där olikheter får komma till uttryck på ett positivt sätt och där innovationer och utveckling blir en del av en hållbar vardag. Det kan ju låta lite som en massa fina ord staplade på varandra men jag tror verkligen på att vi kan åstadkomma detta. Vi behöver skapa en kultur av tillit och nyfikenhet för andras tankar, önskningar och behov.

— I detta är stadens verksamheter en viktig kugge. För staden handlar detta en hel del om att förändra sina processer så att de utgår ifrån det som kunden behöver och efterfrågar, inte från hur vi är organiserade eller vad som funkar bra för oss. Jag hoppas att vårt arbete leder till att man upplever staden som en medspelare. Jag hoppas också att företagen ute i staden kommer att märka att vi blir bättre på att underlätta och hjälpa dem att göra rätt, men även trygga i att vi kommer att hindra de som inte vill följa spelreglerna. Kort sagt att skapa en sund konkurrens genom tillit, utan att vara blåögda.

Vad är nästa steg efter projektet är avslutat?
— Projektet håller ju på året ut, men resan vi måste göra tar betydligt längre tid än så. Detta är ett långsiktigt arbete som egentligen aldrig kan ta slut. Utveckling blir ju aldrig klart, det tar ju bara nya vägar allteftersom man tar sig framåt. Det är ju det som är så spännande och roligt med att arbeta med förändringar. Om jag får hoppas något så är det väl att resan verkligen tar fart nu och att vi kan göra det med betydligt mer samskapande än vi kanske gjort tidigare.

En del kommuner runtom i Sverige arbetar på olika sätt med tillväxtfrämjande myndighetsutövning.

Vad är ditt intryck av den s.k Rättviksmodellen? Hur ser du att Göteborg framöver kan arbeta med tillväxtfrämjande myndighetsutövning?
— Jag har haft långa samtal med Martin och Markus, som är frontfigurerna för Rättviksmodellen. Tidigare har jag varit skeptisk till det hela, men efter de samtalen har jag kommit fram till att vi faktiskt arbetat utifrån samma grundtankar, parallellt med varandra, under många år. Jag ser att vi redan har börjat resan mot tillväxtfrämjande myndighetsutövning i staden, men att vi går lite i otakt. Det kopplar väl tillbaka till allt det jag sagt tidigare om att vi behöver skapa våra processer utifrån kunden och släppa lite på kontrollen till förmån för tilliten. Eller som jag sa när jag ledde livsmedelskontrollen: vi behöver gå från kontrollbehov till behov av kontroll.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Någonstans mellan engagemang och krångliga regelverk

FREDAGSKRÖNIKA Under mina snart sex veckor på Svenskt Näringsliv har jag redan hunnit komma i kontakt med det driv och engagemang som finns bland våra medlemsföretag. Men jag har också hunnit höra berättelser från vardagen - en vardag bitvis fylld av myndighetskontakter, krångliga och oförutsägbara regler och dyra avgifter. Mitt eget engagemang för näringslivsfrågor är som mest påtagligt just där, någonstans mellan entreprenöriellt driv och krångliga regelverk.
NYHET Publicerad:

Kommunal myndighetsutövning i Västra Götaland - så tycker de lokala företagen

FÖRETAGSKLIMAT Främjande myndighetsutövning är oerhört viktigt för det lokala företagsklimatet eftersom den vanligaste kontakten mellan en kommun och ett företag handlar om tillstånd eller tillsyn. Frågan är hur bra din hemkommun hanterar frågorna om tillstånd, tillsyn eller kontroll. Svenskt Näringslivs sammanställning ”Kommuner som hjälper företag att göra rätt” ger svar på hur företagen betygsätter kommunen.
NYHET Publicerad:

Generationsskiften i västsvenska företag - stora värden står på spel

FÖRETAGSKLIMAT Svenska företagare blir allt äldre och fler måste fundera över hur, och om, de ska lämna över verksamheten till kommande generation. Tydligt är att det är stora värden som står på spel när företag ska genomföra ett generationsskifte.
NYHET Publicerad:

Ung företagsamhet — för framtidens företagsklimat

FREDAGSKRÖNIKA För att stärka Västra Götalands företagsklimat och framtida tillväxt måste vi ha ambitionen att öka antalet elever som driver UF-företag. Det är så vi rustar morgondagens medarbetare, får fler företagsamma unga och skapar större samverkan mellan skolan och näringslivet.
NYHET Publicerad:

Det räcker inte med en god tanke

ARBETSMILJÖ De senaste årens utveckling med fler dödsolyckor måste vi ta på största allvar. Det är dock inte detsamma som att applådera allt som föreslås för att minska risken för dödsolyckor.
NYHET Publicerad:

Företagsklimatet – en välfärdsfråga 

FÖRETAGSKLIMAT För en vecka sedan släppte vi årets ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Men, spelar det någon roll om företagen är nöjda och vad betyder det att ha ett bra företagsklimat?
NYHET Publicerad:

Vårgårda – ett företagsklimat i toppklass

FÖRETAGSKLIMAT Vårgårda tog i år förstaplatsen när regionens bästa företagsklimat utsågs. Svenskt Näringsliv var med och lämnade över pokalen och fick även chansen att prata med näringslivssamordnare Johanna Heleander om receptet bakom kommunens framgångar.
NYHET Publicerad:

Här är det bäst och sämst företagsklimat i Västra Götaland

FÖRETAGSKLIMAT För tredje året i rad är det Vårgårda, Partille och Härryda som står på Västra Götalands prispall när Svenskt Näringsliv släpper 2019 års ranking av det lokala företagsklimatet.  I år med Vårgårda som ny länsetta på plats 4 av 290 kommuner. Vårgårda tangerar därmed också det bästa resultatet någonsin uppnått av en kommun i Västra Götaland.
NYHET Publicerad:

Landsbygdens långsiktiga utmaningar (och en annan sida av Bengtsfors)

FREDAGSKRÖNIKA Under de senaste veckorna har debatten om omfördelning mellan landets kommuner eskalerat. I fokus står mindre kommuner på landsbygden, som tagit ett stort ansvar för att ta emot nyanlända, och som därmed fått högre kostnader än vad de mäktar med. Bortom debatten om kortsiktig kostnadstäckning finns dock mer långsiktiga utmaningar om lokalt företagsklimat, samt en kommun i Dalsland som imponerar.
NYHET Publicerad:

Inför rankingen 2019 – Utgångsläget i Västra Götaland

FÖRETAGSKLIMAT. Den 24 september släpper Svenskt Näringsliv resultatet av den årliga rankingen av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Men, varför mäter vi företagsklimatet och hur ser förutsättningarna för Västra Götaland ut i år?
NYHET Publicerad:

Bli studentmedarbetare hos Svenskt Näringsliv Västra Götaland

PLATSANNONS Inför vårens arbete söker Svenskt Näringsliv i Västra Götaland studentmedarbetare för att stärka upp arbetet. Är du den vi söker?
NYHET Publicerad:

Dags att rusta sig för utmaningar

FREDAGSKRÖNIKA Svenskt Näringslivs företagarpanel för tredje kvartalet 2019 visar på dystra framtidsutsikter i både Västra Götaland som riket i stort. Samtidigt som förväntningarna framöver minskar visar Västra Götaland även på en något lägre produktion/försäljningsvolym under de senaste 6 månaderna än i övriga riket.
NYHET Publicerad:

Donsö sätter sjöfarten på kartan

SKOLA OCH NÄRINGSLIV Nästan 2000 gymnasie- och högskoleelever, över 100 yrkes- och studievägledare och utbildningsminister Anna Ekström samlades förra veckan på Donsö för att delta på en studiedag i sjöfartens tecken.
NYHET Publicerad:

Fler nya bostäder med regelförenklingar

BOSTADSBRIST I Västra Götalands län väntas befolkningen fortsätta växa till drygt 1,9 miljoner invånare år 2035. Samtidigt upplever i princip alla kommuner i länet ett underskott på bostäder, med undantag för Dals-Ed och Herrljunga som är de enda kommunerna i länet där man upplever en balans i kommunen som helhet. Underskottet på bostäder får konsekvenser som sträcker sig bortom individnivå. Många arbetsgivare får också svårt att rekrytera kompetens och därmed utvecklas och växa. Detta påverkar i sin tur möjligheten av utvecklas och växa vilket i förlängningen påverkar välfärden och reformutrymmet i kommunen.
NYHET Publicerad:

Välfärdsvaluta för pengarna

FREDAGSKRÖNIKA Vilken välfärd får du för dina skattepengar? 
Det beror på var du bor. Det till synes självklara sambandet mellan vad du betalar och den kvalitet du får tycks dock saknas. 
NYHET Publicerad:

Välkommen Jessica Tengeland

NY PÅ JOBBET Jessica Tengeland ny projektledare vid Svenskt Näringslivs regionkontor i Västra Götaland. Vi bad henne svara på några snabba frågor för att lära känna henne lite bättre.
NYHET Publicerad:

Mindre dyrt att köpa och sälja sin bostad

BOSTADSBRIST I Västra Götalands län väntas befolkningen fortsätta växa till drygt 1,9 miljoner invånare år 2035. Samtidigt upplever i princip alla kommuner i länet ett underskott på bostäder, med undantag för Dals-Ed och Herrljunga som är de enda kommunerna i länet där man upplever en balans i kommunen som helhet. Underskottet på bostäder får konsekvenser som sträcker sig bortom individnivå. Många arbetsgivare får också svårt att rekrytera kompetens och därmed utvecklas och växa. Detta påverkar i sin tur möjligheten av utvecklas och växa vilket i förlängningen påverkar välfärden och reformutrymmet i kommunen.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Hanna!

SVENSKT NÄRINGSLIV Vi välkomnar Hanna Waerland-Fager som ny skolnätverksansvarig till Svenskt Näringslivs regionkontor i Västra Götaland. Hanna kommer i sin roll som skolnätverksansvarig att arbeta med att öka samverkan mellan skola och näringsliv genom att förmedla Svenskt Näringslivs kostnadsfria skolmaterial.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Moltas Kallur!

NY PÅ JOBBET Moltas Kallur är vår nya praktikant för hösten på regionkontoret i Göteborg. Vi bad honom svara på några snabba frågor för att lära känna honom bättre.
NYHET Publicerad:

Rimligare hyror för fler bostäder

BOSTÄDER I Västra Götalands län väntas befolkningen fortsätta växa till drygt 1,9 miljoner invånare år 2035. Samtidigt upplever i princip alla kommuner i länet ett underskott på bostäder, med undantag för Dals-Ed och Herrljunga som är de enda kommunerna i länet där man upplever en balans i kommunen som helhet. Underskottet på bostäder får konsekvenser som sträcker sig bortom individnivå. Många arbetsgivare får också svårt att rekrytera kompetens och därmed utvecklas och växa. Detta påverkar i sin tur möjligheten av utvecklas och växa vilket i förlängningen påverkar välfärden och reformutrymmet i kommunen.