SEMINARIUM / MÖTE Län: Västra Götalands län

Göteborg: Välkommen till företagarlunch om arbetsrätt

Aktuella arbetsgivarfrågor

Personuppgiftslagen kommer att ändras på grund av en EU-förordning. Ändringarna kommer troligen innebära vissa förbättringar för dig som arbetsgivare men det kan bli betydligt dyrare att göra fel. Upp till 20 miljoner Euro närmare bestämt. Vad bör man som arbetsgivare tänka på?

I ett nytt förslag från regeringen införs huvudentreprenörsansvar i Sverige. Det betyder att du som arbetar som underentreprenör inom byggverksamhet kan bli ansvarig för övriga underentreprenörers löneskulder för utstationerad arbetskraft. Men det finns sätt att skydda sig mot detta.

Inom kort träder troligen en ny lag ikraft som medför meddelarfrihet inom skola, vård och omsorg. Troligen kommer området att utvidgas till att omfatta betydligt fler områden. Vad innebär meddelarfrihet för arbetstagaren och framförallt för dig som arbetsgivare. Gör du fel riskerar du faktiskt fängelse. (T ex vid uppsåtlig otillåten efterforskning).

2016 års avtalsförhandlingar har precis avslutats och eftersom det blev ett ettårsavtal börjar förhandlingarna igen inom kort. Det finns anledning tro att även 2017 års avtalsförhandlingar blir stökiga med olika typer av stridsåtgärder. Vad innebär reglerna om stridsåtgärder (strejk och blockad till exempel) för dig som arbetsgivare?

Samt eventuella dagsfärska arbetsrättsliga nyheter.

Ola Brinnen, arbetsrättsexpert Svenskt Näringsliv – vägleder dig i regelverket.

Tid: fredag den 11 november, kl 11.30-13.00

Plats: Svenskt Näringsliv, Södra Hamngatan 53, Göteborg

Vi bjuder på lunch.

Varmt välkommen!

Elisabeth Sandberg, regionchef Svenskt Näringsliv Västra Götalands län

Datum och tid

  • Fredag 11 november 2016, kl. 11:30 – 13:00

Plats

Svenskt Näringsliv, Södra Hamngatan 53, Göteborg