LogoLogo
LogoLogo
NYHET27 april 2020

Krisen cementeras bland de västsvenska företagen

Det råder fortsatt kris bland näringslivet i Västsverige. Ett stort antal företag har fortsatt problem med likviditet, ser en kraftigt minskad försäljning och tvingas varsla personal om uppsägning. Läget är allvarligt och cementeras nu på en hög nivå, det visar en undersökning från Svenskt Näringsliv.

Foto: Ernst Henry Photography AB

Undersökningen från Svenskt Näringslivs företagarpanel, med över 500 svarande arbetsgivare i Västra Götaland, bekräftar den bild som Magdalena Andersson presenterade under förmiddagen den 24 april. Regeringen meddelade då att det ekonomiska läget är allvarligare än vad som spåddes i mars. Krisen i spåren av Covid-19 håller fortsatt ett hårt grepp om det västsvenska näringslivet och drygt 6 av 10 företag anger att det har finansierings- eller likviditetsproblem.

— Siffrorna visar att krisen är oerhört allvarlig för många företag i Västsverige. Jämfört med några veckor sedan är vi dock inne i en ny fas. Nu förvärras inte siffrorna i samma takt som tidigare – utan cementeras snarare på en kritisk nivå, konstaterar Rudolf Antoni, regionchef på Svenskt Näringsliv Västra Götaland.

Av de reformer som regeringen hittills sjösatt anger företagen att nedsättningen av arbetsgivaravgifter är den åtgärd som är mest användbar och hela 83 procent av de tillfrågade företagen anger att de använder sig av reformen. Nästan 6 av 10 tar del av korttidspermittering medan endast 2 av 10 har tillgång till tillfälliga hyresrabatter eller söker anstånd med skattebetalningar.

— Undersökningen visar att korttidspermitteringar är ett bra verktyg som används av många företag. Däremot används inte de övriga reformerna regeringen sjösatt i samma utsträckning. Det är helt enkelt alldeles för krångligt för många, framförallt små företag, menar Rudolf Antoni

— När regeringen nu ger indikationer på att krisen beräknas bli djupare, än vad de tidigare har spått, behövs ytterligare åtgärder. Åtgärder som mer direkt träffar företag som förlorat en stor del av sin omsättning. Ett sådant system finns i till exempel Danmark och bör komma på plats så snart som möjligt även i Sverige. Det skulle göra stor skillnad, menar Rudolf Antoni.

Nästan 25 procent av de västsvenska företagen uppger att tappat mer än 50 procent av sin försäljning eller orderingång. Jämfört med för några veckor sedan anger nu något färre företag att de avser, eller redan har, varslat personal om uppsägning. Fortsatt anger dock fler än 3 av 10 företag att de redan har, eller kommer behöva varsla personal i framtiden.

— Att något färre signalerar att de avser att varsla personal får antas ha påverkats av möjligheten att permittera. Västra Götaland är en av de regioner i Sverige med allra högst andel permitteringar, konstaterar Rudolf Antoni.

— Det faktum att sifforna nu cementeras på en allvarlig nivå innebär inte att krisen lättar. Nu behöver vi se till att Västsverige har de bästa möjligheterna att återstarta näringslivet när krisen väl är över. Då måste vi vara snabba ur startblocken, avslutar Rudolf Antoni.

Om undersökningen:

Företagarpanelen genomfördes via ett urval med 1206 medlemsföretag i Västra Götalands 49 kommuner, tidsperioden 15-22 april. Antal svarande var 531 (44% svarsfrekvens)

coronakrisenSvenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist