Livet som företagare ingen statustillvaro

NYHET Publicerad

FÖRETAGARLUNCH Att vara sin egen lyckas smed, klara allt, tjäna pengar och vara duktig. Det är de stora statusmarkörerna i Sverige. Men att äga och driva företag - och dagligen vara duktig, klara allt och tjäna pengar - det ger ingen status. Hur går det egentligen ihop?

Marie Söderqvist Tralau

Marie Söderqvist Tralau, vd på analysföretaget United Minds

Marie Ekelund Medborgarskolan

Marie Ekelund, Medborgarskolan: -Ett både roligt och intressant föredrag. Och en lång lista av saker att uppfylla för att få till det här med statusen. Över huvud taget var det ett levande möte och mycket nätverksmöjligheter. Jag har träffat många olika företag och kommer gärna tillbaka till fler evenemang.

Peter Josefsson Propositum

Peter Josefsson, Propositum: - Det var en bra lunch och ämnet gav mycket att tänka på. Jag tror att en framgångsfaktor är att blanda ämnena från gång till gång. Högt och lågt, specifika och generella, då blir helheten bra.

Maria Gustafsson Miku

Maria Gustafsson, Miku:- Det här var en upplevelse inför julen. Hela arrangemanget gav ett mervärde och något att njuta av.Föredraget var inspirerande med mycket igenkännande och roligt att det var kopplat till Göteborg och göteborgarna. Det märks att vi är rätt lika i våra åsikter också över generationsgränserna.

Anna Lukasiak och Alexandra Ny, Kelly

Anna Lukasiak och Alexandra Ny, Kelly:- Bra möte. Att det var ett avslappnat och roligt ämne, mycket huvudet på spiken, gör att stämningen blir bra och det underlättar det sociala. Nätverkandet blir ju alltid vad man själv gör det till, att man tar chansen. Vi hade bestämt oss för att inte sitta tillsammans utan sprida oss bland alla andra och då blir det automatiskt många nya kontakter.

- Det går faktiskt inte riktigt att svara, säger Marie Söderqvist Tralau, vd på analysföretaget United Minds när begreppet status var ämnet under Svenskt Näringslivs traditionella jullunch härom dagen. Att det var ett ämne som lockade märktes på den stora skara människor som fyllde bankettsalen på Park Hotel i Göteborg.

- Ja, vi bryr oss om status, även om vi inte låtsas om att vi gör det. Också ni här i Göteborg bryr er, det vet jag, trots att ni verkar ha en mer avslappad inställning till livet än oss stockholmare.

Marie Söderqvist Tralau har sedan 2005 forskat på vad status är, vilka värden som skapar status och vilken nytta vi har av den.

- Lycka, säger hon. Status är vägen till lycka. Dessutom lever man längre och är friskare ju högre status man har.

Dessa inte helt okontroversiella rön – kritiker brukar invända att det är ett ytligt och ointressant sätt att definiera människors liv – publiceras vare år lagom till jul i Dagens Industri i formen av en statuslista. I höstas gav hon även ut en bok om sina forskningsrön, just med titeln ”Status, vägen till lycka”.

- Det där med ytlighet stämmer inte. Det fascinerande är ju att för oss svenskar är status inte detsamma som pengar, dyra bilar och smycken. De tre toppkriterierna för status är att vara allmänbildad, vara duktig å sitt arbete och ha arbetat ihop en förmögenhet.

Den inställningen till begreppet status förklarar Marie Söderqvist Tralau med att i vårt relativt välmående land med en stark jämlikhetstradition är det just personliga egenskaper och inte yttre prål, som spelar roll. Kanske kan vi också räkna in den olycksaliga Jante i bedömningen.

- Status är svårfångat, det svåraste man kan ge sig på och något som skall klaras av på egen hand. Att köpa hjälp med städningen, barnen eller ombyggnaden av huset drar ner statusvärdet. Man måste lyckas själv och man måste lyckas med allt: vara professionell i sitt arbete och språkbegåvad, tjäna mycket pengar, ha många vänner, vara lyckligt gift och en hejare med både dammsugaren och hammaren.

Men åter till den första frågan.

Mycket av vad svensken ser som statusmarkörer är samma ideal som driver entreprenörer och företagare framåt. Men att äga och driva företag det hamnar på 20 plats på statuslistan. I USA däremot där är ett eget företagande den tredje viktigaste punkten.

- Utomlands ses eget företagande som den främsta vägen till rikedom. Men inte i Sverige.

Lika illa är det med att ärva pengar eller vinna på lotto, nej, den viktiga och statushöjande förmögenheten ska arbetas ihop. Hur den ekvationen ska gå ihop - tillsammans med andra för svenskar viktiga statusmarkörer som att kunna styra sin arbetstid och ha möjlighet att ta ut lång ledighet – utan att leva ett liv som företagare, den har alltså Marie Söderqvist Tralaus statusforskning ännu inte lyckats lösa.

- Det är mer statusfyllt att vara en duktig hemmafixare än att varar företagare. Detta faktum är kanske något som Svenskt Näringsliv ska engagera sig i!

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Toppmötet i Göteborg – ett hot mot den svenska modellen?

FREDAGSKRÖNIKA Idag inleds EU:s sociala toppmöte här i vårt vackra Göteborg. Ett av regeringens stora prestigeprojekt under mandatperioden och ett ypperligt tillfälle att få visa upp Sverige och den svenska modellen. En lång rad EU-ledare har rest hit för att diskutera vikten av rättvisa arbetsvillkor, social trygghet samt lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaderna i Europa. Punkter som vid en första anblick kan låta självklara, men vad riskerar de egentligen att leda till?
NYHET Publicerad:

Växlande spelregler hämmar näringslivet

VALET 2018 ”Det finns två frågor inför valet som är det viktigaste för vår verksamhet” säger Thomas Harbom, ägare och försäljningsansvarig på Alufront. ”Den första är hur spelreglerna ständigt ändras, och den andra gäller rekrytering av ny personal.”
NYHET Publicerad:

Småkommuner drabbas hårt av Reepaluförslag

VÄLFÄRD 60 arbetstillfällen riskerar att försvinna från Essunga kommun om Schedevi Psykiatri måste lägga ned sin verksamhet på grund av vinsttaket. "Vi känner stor oro för framtiden", säger vd Joachim Hilding.
NYHET Publicerad:

Jag vill välja det som är bäst för min mamma

FREDAGSKRÖNIKA Vi har många utmaningar framför oss i samhället idag. En av dem är hur vi ska få bra kvalitet i vår omsorg och hur alla som behöver den ska få tillgång till den. För egen del är jag, ännu så länge och om inget oförutsett händer, en bit ifrån att behöva denna omsorg för egen del. Men med åldrande föräldrar så måste jag erkänna att mitt intresse för ämnet ökat de senaste åren.
NYHET Publicerad:

Snabba cash för effektiv integration

JOBBSKAPARNA Det är företagare som bäst kan hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden och därmed underlätta integrationen. Men det skulle gå ännu bättre om politikerna gav näringslivet rätt förutsättningar för att göra det enklare att anställa. För Suzanne Parenius, VD Hjortviken, är detta den viktigaste frågan inför valet 2018.
NYHET Publicerad:

Otryggheten i Nordstan påverkar näringslivet

GÖTEBORG Varje år lägger handeln ner 11 miljarder kronor på väktare och säkerhet. Ändå är det fler som känner sig mer otrygga idag än vad de gjorde för två år sedan.
NYHET Publicerad:

Hur blir man egentligen en attraktiv kommun?

FREDAGSKRÖNIKA Den 26 september presenterade Svenskt Näringsliv sin årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Nu pågår det intressanta uppdraget att besöka Västra Götalands kommuner för att presentera varje enskild kommuns resultat. Detta innebär för mig och mina kollegor många spännande möten och dialoger med företagare, politiker och tjänstemän.
NYHET Publicerad:

Politiskt käbbel står i vägen för integrationen

VALET 2018 ”Den viktigaste frågan inför valet nästa år är en kombination av två frågor,” säger Johan Enberg, affärsutvecklare på Elementum. ”Det handlar dels om bristen på arbetskraft och dels om integration, och hur de kan lösas gemensam
NYHET Publicerad:

Ingen kommer undan #MeToo

Kampanjen #MeToo har under veckan dominerat i sociala medier. Syftet är att synliggöra och uppmärksamma sexuella övergrepp och trakasserier vilket fått många kvinnor att dela med sig av sina historier. Allt började med att kända kvinnor i Hollywood anklagade en berömd producent för sexuella trakasserier och hashtagen fick genast stor spridning, runt hela världen. Sverige är inte ett undantag. Den offentliga debatten har varit minst sagt intensiv.
NYHET Publicerad:

Vinnande koncept i Essunga

FÖRETAGSKLIMAT I Essunga kommun har arbetet med företagsklimatet länge varit en prioriterad fråga som hamnar högt upp på den politiska agendan. Det har genom åren gett resultat i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet. Daniel Andersson, kommunalråd i Essunga kommun, menar att det vinnande konceptet är att ett gott företagsklimat ska genomsyra hela kommunens arbete och finnas hos varje medarbetare.
NYHET Publicerad:

”En ny säng kostar dubbelt så mycket som vinsttaket”

VALET 2018 Förslaget om att begränsa vinsterna inom välfärden är en fråga som i allra högsta grad skulle påverka vården och skolan, och oroar företagarna.
NYHET Publicerad:

Kasta inte mer pengar på något som inte fungerar 

FREDAGSKRÖNIKA Ju mer som läggs på kommunala arbetsmarknadsåtgärder – desto färre får arbete. Är det rimligt? Skriver Kristian Johansson, Svenskt Näringsliv Västra Götaland.
NYHET Publicerad:

Hallå där Amanda

SKOLA NÄRINGSLIV Amanda Collin är praktikant på Svenskt Näringslivs. Amanda studerar på NTI gymnasiet i Göteborg och kommer att praktisera på regionkontoret i Västra Götaland. Vi bad Amanda svara på några snabba frågor om sig själv.
NYHET Publicerad:

Gårdsförsäljning – en enorm möjlighet för Västra Götaland

Frågan om att öppna upp för gårdsförsäljning av alkohol, framför allt av vin och öl, har diskuterats och debatterats under en lång tid. Den har utretts på bredden och tvären och det finns idag färdiga förslag i statliga utredningar för hur gårdsförsäljning skulle kunna tillåtas, utan att riskera varken folkhälsan eller detaljhandelsmonopolet. Förslagen är dessutom förenliga med EU-rätten men trots det har frågan ännu inte vunnit gehör i Sveriges riksdag.
NYHET Publicerad:

Så gick det för Bengtsfors i rankingen

FÖRETAGSKLIMAT I Bengtsfors finns ambitioner om att vara en attraktiv kommun att verka i som företagare. Kommunen beslutade därför om att sätta upp ett tydligt mål för näringslivsarbetet. Varje år ska Bengtsfors kommun klättra 20 placeringar i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Hallå där Simon

SVENSKT NÄRINGSLIV Simon Nilsson är studentmedarbetare på Svenskt Näringslivs regionkontor i Västra Götaland. Vi bad Simon berätta mer om sig själv och varför en student från tekniska studier på Chalmers sökte sig till Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Göteborgsregionen tar nya tag efter svagt enkätresultat

FÖRETAGSKLIMAT Den 26 september släpptes den årliga rankningen för Sveriges företagsklimat, men redan fredagen (22/9) innan bjöd Business Region Göteborg tillsammans med Svenskt Näringsliv in till en workshop. Kommunerna i Göteborgsregionen fick ta del av enkätundersökningen, som ligger till grund för rankingen, för att diskutera hur resultatet kan förbättras och vilka utmaningar som ligger framöver.
NYHET Publicerad:

Hallå där Sara Ljungberg!

SVENSKT NÄRINGSLIV Sara Ljungberg är ny studentmedarbetare på Svenskt Näringslivs regionkontor i Västra Götaland. Vi bad Sara svara på några snabba frågor om varför hon just sökte sig till Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Volvo vill få fler kvinnor att köra lastbil

KOMPETENS Förarhytter för kvinnor, tjejer som får provköra lastbil, och internt arbete för att ändra attityder. Volvo Lastvagnar vill bredda rekryteringen och locka fler kvinnor till lastbilsbranschen.
NYHET Publicerad:

Här är det bäst och sämst företagsklimat i Västra Götaland

RANKING 2017 Aldrig tidigare har en kommun i Västra Götaland kommit på en högre placering. Nu toppar kommunen i Göteborgsregionen listan över Västra Götalands kommuner när Svenskt Näringsliv idag släpper sin ranking av lokalt företagsklimat i Sveriges kommuner.