SEMINARIUM / MÖTE Län: Västra Götalands län

Lunchseminarium i Göteborg - Hur fungerar regeltillämpningen i din kommun?

Seminariet riktar sig främst till politiker och tjänstemän i GRs 13 kommuner.

Näringslivets regelnämnd, NNR har under 2012 gjort en undersökning och uppföljning av kommunernas regeltillämpning inom områdena serveringstillstånd, miljöfarlig verksamhet, bygglov, livsmedelskontroll och företagslotsning. Resultatet, som presenteras i fem delrapporter, visar på stora skillnader i villkor och kostnader för företagen beroende på i vilken kommun de verkar i. Samtidigt har många kommuner visat att det går att bli snabbare och effektivare bland annat genom att deras handläggningstid minskat i olika tillståndsärenden jämfört med 2010.

Näringslivets Regelnämnd kommer att presentera resultaten från undersökningen på ett lunchseminarium, där du även får möjlighet att utbyta erfarenheter med andra aktörer och ta del av goda exempel samt NNRs rekommendationer med anledning av undersökningen.

Varmt välkommen!

Kenneth Kastman Krantz

Datum och tid

  • Tisdag 8 oktober 2013, kl. 12:00 – 14:00

Plats

Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38, Göteborg

Pris

Ingen avgift.