Stefan Svenssson, Partille

Stefan Svenssson, kommunstyrelsens avgående ordförande Partille

Partilles framgångsrecept på företagsklimat i toppklass

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT. Stefan Svensson avgår efter 20 år som kommunstyrelsens ordförande. Svenskt Näringsliv tog chansen att träffa honom för ett samtal om hans politiska karriär, vad som väntar och receptet till Partilles framgångsrika företagsklimat.

Beslutet att inte ställa upp för omval har varit klart sedan länge och är inget Stefan nu ångrar, tvärtom pratar han med värme om det som har varit och ser med tillförsikt fram emot det som komma skall.

— Jag känner mig mycket nöjd med att ha kunnat hålla på så länge. Det är ett fantastiskt uppdrag och jag har trivts jättebra. Jag har självklart varit aktiv under hela valrörelsen. Hela vår lokala förening är en fantastisk moderatförening med många duktiga och kloka människor så det har varit en väldigt rolig valrörelse. Minst lika rolig som tidigare valrörelser, säger Stefan Svensson glatt.

Vid frågan om vad som varit mest utmanande i rollen som kommunstyrelsens ordförande kommer svaret snabbt att det är den enorma tidsåtgången. Arbetet tar inte slut bara för att arbetsdagen är slut. Vad gäller vad som varit det bästa med uppdraget finns det dock desto mer att lyfta.

— Alla intressanta möten med alla kategorier av människor och att man faktiskt kan se de konkreta resultaten av våra politiska beslut. Politikens viktigaste uppgift är att möjliggöra för saker och ting att hända – vare sig det gäller bostäder, företagande eller den dagliga verksamheten med vård, skola och omsorg. Det är ett stenhårt arbete varje dag och det är kul att få ett kvitto på det i rankingar och undersökningar där Partille ofta kommer högt upp, säger Stefan Svensson.

Just Partille har historiskt sett presterat väldigt bra i Svenskt Näringslivs undersökning om det lokala företagsklimatet. När Svenskt Näringsliv idag, den 2 oktober, släpper sin ranking av lokalt företagsklimat har Partille bäst företagsklimat enligt företagen. Något som Stefan Svensson tillskriver engagemang och prioriteringar.

— Jag tror att man måste ha ett genuint engagemang för företagare och näringsliv. Det är en sak att prata om det, en annan att faktiskt arbeta med det. Det har vi gjort här i Partille. Vi vet ju att det är företagande som lägger grunden för vår välfärd. Väl fungerande företag som skapar arbetstillfällen som i sin tur genererar de skatteintäkter som finansierar vår välfärd. Man måste ha med sig det tänket, poängterar Stefan Svensson.

Förutom det övergripande engagemanget och ett prioriterande av företagsfrågor, där regelbundna företagsbesök och inspirerande näringslivskvällar är en viktig del, finns det fler nycklar och råd Stefan Svensson kan ge till ett bättre företagsklimat.

— Det handlar främst om tillgänglighet, både från våra politiker och tjänstemäns sida. Att arbeta in i kulturen att här, i vår kommun, ska vi vara tillgängliga och tillmötesgående. Företagare ska lätt kunna ta kontakt med oss och få sina ärenden mottagna på ett bra sätt. Jag tror att alla människor är beredda på att ta ett besked som man kanske inte är helt nöjd med, om bara ens fråga lyfts och att man kan få ett tydligt svar på varför beskedet blir som det blir, förklarar Stefan Svensson.

Det handlar, enligt Stefan Svensson, främst om att bygga upp en tydlighet och ett förtroende mellan politikerna och de verksamma i kommunen.

— Man måste framförallt tänka och agera långsiktigt, ta ett långsiktigt ansvar, där man är tydlig i sitt agerande och inte faller till föga för tillfälliga opinioner. Man ska alltid lyssna och ta in åsikter men man får inte bli rädd för opinionen. Vi måste som politiker alltid väga in helheten i vårt sätt att tänka och presentera dessa tankar på ett seriöst och framför allt ärligt sätt. Möter man kommunen och kommunens företrädare ska man veta att man möter en seriös part som man kan lita på, säger Stefan Svensson.

När Stefan Svensson nu trappar ner och blickar framåt är det främst lite mer tid över för annat som lockar. Att kunna lägga mer tid på resor, intressanta böcker och framförallt barnbarnen. Därmed inte sagt att han säger upp kontakten helt med politiken och näringslivet.

— Jag är bara 63 år och har inga planer på att bli heltidspensionär. Man vill ju inte slå sig till ro helt och hållet utan jag är helt klart intresserad av att ta mig an lite andra uppdrag. Jag är ju faktiskt tjänstledig från mitt arbete som polis. Det kanske behövs få lite ordning på gator och torg, säger Stefan Svensson med glimten i ögat.

Text: Alexander Fägersten

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Hallå där, Moltas Kallur!

NY PÅ JOBBET Moltas Kallur är vår nya praktikant för hösten på regionkontoret i Göteborg. Vi bad honom svara på några snabba frågor för att lära känna honom bättre.
NYHET Publicerad:

Rimligare hyror för fler bostäder

BOSTÄDER I Västra Götalands län väntas befolkningen fortsätta växa till drygt 1,9 miljoner invånare år 2035. Samtidigt upplever i princip alla kommuner i länet ett underskott på bostäder, med undantag för Dals-Ed och Herrljunga som är de enda kommunerna i länet där man upplever en balans i kommunen som helhet. Underskottet på bostäder får konsekvenser som sträcker sig bortom individnivå. Många arbetsgivare får också svårt att rekrytera kompetens och därmed utvecklas och växa. Detta påverkar i sin tur möjligheten av utvecklas och växa vilket i förlängningen påverkar välfärden och reformutrymmet i kommunen.
NYHET Publicerad:

Oroande patentutveckling i Västra Götaland

PATENT Sverige som land ligger ofta i topp när det görs undersökningar över vilka länder som är mest innovativa. Självklart ligger Västra Götaland på många sätt högt i sådan ranking, med många innovativa företag och många lärosäten.
NYHET Publicerad:

”Privata aktörer riskerar dö sotdöden innan reformen är sjösatt”

KOMMENTAR Privata aktörer ska ta över viktiga delar av Arbetsförmedlingen uppdrag. Under sommaren har det visat sig att samma leverantörer inte får tillräckligt många arbetslösa anvisade till sig. Det äventyrar möjligheterna till en framgångsrik reform, skriver arbetsmarknadsexpert Edward Hamilton.
NYHET Publicerad:

Rudolf Antoni – Ny regionchef för Svenskt Näringsliv Västra Götaland

NY PÅ JOBBET Den 12 augusti tillträdde Rudolf Antoni tjänsten som regionchef för Svenskt Näringsliv Västra Götaland. Vem är Rudolf, hur ser han på Västra Götaland utifrån ett näringslivsperspektiv och vad hoppas han uppnå i sin nya roll?
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet – varje dag

KLIMAT Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet.
NYHET Publicerad:

Stort behov av ökad digitalisering i Västra Götaland - störst i Göteborg

FÖRETAGSKLIMAT En tidigare undersökning från Svenskt Näringsliv har påvisat en tydlig önskan från företagarna i Västra Götaland. De västsvenska kommunerna måste öka digitaliseringstakten, en ståndpunkt som Svenskt Näringslivs enkät om kommunernas företagsklimat befäster. Störst efterfrågan finns i Göteborgsregionen och framförallt Göteborgs Stad.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Alexander Fägersten, ny projektledare

NY PÅ JOBBET Från och med 5 augusti är Alexander Fägersten ny projektledare vid Svenskt Näringslivs regionkontor i Västra Götaland. Alexander är en före detta praktikant och studentmedarbetare som nu tagit steget upp till en projektledartjänst. Vi bad honom svara på några snabba frågor för att lära känna honom lite bättre.
NYHET Publicerad:

Västsvenska kommuner måste bli bättre på digitalisering

FÖRETAGSKLIMAT Idag kan vi som privatpersoner sköta det mesta digitalt genom smarta och tidseffektiva e-tjänster. Det har blivit en självklarhet i vår vardag. Som företagare i kontakt med landets kommuner, är det dock inte lika självklart. En ny undersökning visar att nästan hälften av företagen i Västra Götaland använder e-tjänster i sina kontakter med kommunen. Samtidigt finns det en stor efterfrågan på utökade e-tjänster.
NYHET Publicerad:

Wilma tävlar för Sverige i Yrkes-VM

YRKESLANDSLAGET I augusti i år går Yrkes-VM av stapeln i Kazan i Ryssland. Fler än 1200 ungdomar från 70 länder kommer då tävla i över 50 olika yrkesgrenar. En av dem är Wilma Augustsson, frisör från Vårgårda.
NYHET Publicerad:

Klimatneutralt flyg – viktigt för västsvenska företags konkurrenskraft

INFRASTRUKTUR Antalet flygresenärer ökar varje år och Göteborg-Landvetter Airport är en global hubb för den västsvenska turismen och handeln. För att matcha regionens behov att komma närmre omvärlden är flygplatsen mitt i en expanderingsfas, där allt arbete sker med fokus på hållbar utveckling. En klimatneutral flygbransch är högt prioriterat, men mycket har redan gjorts.
NYHET Publicerad:

Så ser bostadsbristen ut i Västra Götaland

BOSTAD Företagen skriker efter arbetskraft. Samtidigt saknas lediga bostäder i en stor andel av landets kommuner. Den illa fungerande bostadsmarknaden sätter käppar i hjulen för ett växande näringsliv, försvårar kompetensförsörjning och ungas möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden och flytta hemifrån. Men hur ser det egentligen ut i Västra Götaland?
NYHET Publicerad:

Tankeläsning är svårt

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Företaget från Kungälv går i bräschen för en mer hållbar byggbransch

HÅLLBARHET Företaget Arvid Nilsson AB har en lång tradition av hållbarhetsarbete. Redan år 1953 beslutade grundaren Arvid Nilsson att en del av verksamhetens vinst skulle skänkas till kampen mot cancer- och hjärtsjukdomar. En handling som levt kvar och utvecklats i företaget. Nu riktar man istället fokus på miljö och hållbarhet och har i samband med det tagit fram en klimatneutral förvaringslåda för att gå i bräschen inom branschen.
NYHET Publicerad:

Tydligt mål om företagsklimatet i Härryda

FÖRETAGSKLIMAT När Svenskt Näringsliv nyligen släppte sin årliga enkätundersökning om lokalt företagsklimat har Härryda förbättrat det sammanfattande omdömet jämfört med ifjol. Även om kommunen har en historia av en stabil och positiv utveckling, med ytterst få dalar, är kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M) inte helt nöjd. Målet är att ha Sveriges bästa företagsklimat!
NYHET Publicerad:

Hög tid för bättre designade miljöskatter

SKATT Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Camping-företagaren: ”Innebär ingen större skillnad för oss”

ARBETSGIVARAVGIFT Förslaget om sänkta arbetsgivaravgifter för unga mellan 15 och 18 år träder i kraft den första augusti. Lagändringen ska underlätta inträdet på arbetsmarknaden för unga som vill jobba under helger och lov. Men förslaget är inte en tillräcklig åtgärd, enligt GrebbestadFjordens Camping.
NYHET Publicerad:

Sommaren – en tid för reflektion

SOMMARKRÖNIKA Många företag arbetar hårt in i det sista för att sedan klara av att verksamheten taktar av under sommaren när vi alla ska få tillfälle till ledighet, vila och aktivitet. Då hoppas jag också att våra beslutsfattare nyttjar möjligheten till reflektion kring det fortsatta utvecklingsarbetet av den egna kommunen, regionen och landet som helhet. För om vi inte planerar och agerar strategiskt kommer vi att bli omsprungna av andra som är än mer på tå och med siktet på framtiden.
NYHET Publicerad:

Lanthandeln som blev ett varuhus

JOBBSKAPARNA Mitt bland Orust grönskande landsbygd, strax norr om Henån, ligger familjeföretaget Göksäter. Det som vid starten 1866 var en lanthandel har idag utvecklats till ett 8000 kvm stort varuhus. Fjärde generationen driver nu vidare verksamheten som vuxit till ett välkänt besöksmål för shoppingsugna. ”Jag har inte ångrat en dag på Göksäter. Jag tycker fortfarande allt är fantastiskt roligt”, konstaterar vd och ägare Gun-Britt Svensson.
NYHET Publicerad:

Västsverige tjänar miljarder på arbetskraftsinvandring

RAPPORT Efterfrågan på kompetens är hög inom många delar av Västra Götalands näringsliv – störst är behovet dock av högkvalificerad arbetskraft. Arbetskraftsinvandring har därför stor betydelse för västsvenska företag. Det gynnar såväl företag som den samhällsekonomiska utvecklingen. Under 2018 skapades cirka elva miljarder i omsättning till följd av arbetskraftsinvandringen, vilket bidragit till en ökning i skatteintäkter till knappts två miljarder.