Strejk stoppar Göteborgs hamn

NYHET Publicerad

KONFLIKT Mitt under rådande avtalsfred lamslås Göteborgs hamn av konflikt. Hamnen har idag ett fungerande avtal med Transportarbetareförbundet, ett avtal som omfattar alla hamnarbetare. Strejkar gör avdelningen Hamn 4:an i det konkurrerande Hamnarbetarförbundet, som vill teckna ett eget avtal. En lucka i lagen möjliggör strejken eftersom Hamn 4:an inte har ett eget kollektivavtal och därför inte har fredsplikt.

Joakim Ärlund är vd för Sveriges Hamnar.

Joakim Ärlund, vd för Sveriges Hamnar, anser att Hamn 4:ans strejkhot är ett av de mer aggressiva på länge.

Foto: Lena Engstrand

Hamnföretaget APM Terminals, med stor verksamhet i Göteborg och 50 procent av all containertrafik i Sverige, har fått flera varsel om konflikt från Hamn 4:an som saknar kollektivavtal.

Konflikten är av en omfattning som innebär stora konsekvenser i såväl hamnen som inom transportnäringen, inte minst för alla företag som är beroende av den. 90 procent av all import och export till och från Sverige utgår från Sveriges hamnar.

– Hamn 4:an väljer att lägga varsel när hamnen hanterar stora sändningar av gods för att få största möjliga konsekvenser, säger Joakim Ärlund, vd för Sveriges Hamnar.

Hamnarna i Sverige har en unik avtalssituation. Det finns två konkurrerande fackförbund där det ena, Transportarbetareförbundet har kollektivavtal och det andra, Hamnarbetarförbundet, inte har det. Det finns inga hinder i lagstiftningen för Hamnarbetarförbundet att hota med konflikt under rådande arbetsfred.

– Vi har avtal med Transportarbetarförbundet som omfattar allt arbete i alla hamnar i Sverige. Företaget gör allting rätt och enligt avtal. Jag tycker att det är en brist i lagstiftningen att den typen av strejker kan anses lagliga. Det är helt orimligt, säger Joakim Ärlund.

Hamnarbetarförbundet har erbjudits hängavtal vid två tillfället men tackat nej. Att upprätta ett nytt separat avtal är inte aktuellt enligt Joakim Ärlund.

APM Terminals har investerat 800 miljoner kronor i sin verksamhet för att kunna möta behoven hos kunderna. Henrik Kristensen är vd för företaget och förklarar att varslet kommer att sänka volymerna kraftigt för både in- och utgående gods.

– Företag som Volvo väntar på delar som blir kraftigt försenade. Kunderna får merjobb för att säkra sitt gods och måste hitta andra lösningar, som vägtransport eller gå via andra hamnar. Det är stora internationella avtal för exporten som tar skada och det skadar de svenska företagens relationer, säger Henrik Kristiansen.

Han förklarar att företaget alltid är villigt att lyssna på motparten, men att det skulle innebära ett brott mot befintliga kollektivavtal om företaget mötte de krav som Hamn 4:an kommer med.

– För oss är det en svår situation. Vi vill inte ge oss i kast med politiska spel. Vi vill jobba för våra kunder och hålla våra avtal med alla parter. Vi har investerat, liksom staten och Göteborgs stad och nu sätts allt på spel.

Hamn 4:an har varslat om övertidsblockad, nyanställningsblockad, punktstrejker. Förbundet har också varslat om sympatiåtgärder från andra avdelningar i Hamnarbetarförbundet mot andra bolag med terminaler i hamnen, samt blockad mot omdirigerat gods.

Joakim Ärlund beskriver de senaste tjugo åren som en följetong konflikter eller hot om konflikter.

– Det här är en av de mest aggressiva på rätt länge. Vi pratar i Sverige om att bli bättre på att utnyttja befintlig infrastruktur och samtidigt har vi ett konfliktregelverk som motverkar just det. Vi jobbar intensivt för att lösa detta just nu, men på sikt är det något för lagstiftarna att lösa, säger Joakim Ärlund.

Jesper Mott

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Svenska löner ökar för snabbt

ARBETSKRAFTSKOSTNADER Lönerna ökar för snabbt, samtidigt som produktiviteten minskar i Sverige jämfört med övriga Västeuropa. På sikt är utvecklingen inte hållbar, visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Debatt: "Värna industrins märke"

AVTALSRÖRELSEN Snart ska avtal som omfattar 2,8 miljoner medarbetare förhandlas fram. Avtalen får stor betydelse för framtida jobb och företagande i Sverige, skriver ordförande Fredrik Persson.
NYHET Publicerad:

Almega jobbar vidare för fler sifferlösa avtal

HALLÅ DÄR Stefan Koskinen, förbundsdirektör Almega Tjänsteföretagen. Vad ser ni som viktigast när unga väljer arbetsgivare?
NYHET Publicerad:

Märket är här för att stanna – trots kritik

ARBETSMARKNAD Industrin sätter nivån för löneökningarna. Så har det varit sedan Industriavtalet kom till 1997. Det finns visserligen kritik mot att just industrin ska sätta märket och bestämma löneutvecklingen. Men den konkurrensutsatta industrin bör också i fortsättningen sätta normen, visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Hamnkonflikten får oproportionerliga konsekvenser

KONFLIKT Hamnkonflikten är ytterligare bevis på behovet av en förändring av konfliktreglerna, menar vice vd Peter Jeppsson. Hur svåra konsekvenserna blir är svårt att säga i dagsläget. Men redan nu står det klart att skogsindustrin får problem, visar en rundringning.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Riksbanken ska inte lägga sig i avtalsrörelsen

AVTALSRÖRELSEN Riksbanken ska inte lägga sig i avtalsrörelsen. Det menar Peter Jeppsson, vice vd, efter att vice riksbankschef Per Jansson sagt att det vore önskvärt med högre löneökningar i avtalsrörelsen 2020.
NYHET Publicerad:

PTK och Svenskt Näringsliv överens om bättre villkor i omställningsavtal

NYTT AVTAL Betalda studier, ersättning även för den som blivit uppsagd på grund av sjukdom, och sänkta avgifter för företagen. Det är resultatet av en överenskommelse mellan PTK och Svenskt Näringsliv om nya villkor i omställningsavtalet för privatanställda tjänstemän.
NYHET Publicerad:

80 år av samförstånd?

SVENSKA MODELLEN Idag är det 80 år sedan LO och SAF skrev under Saltsjöbadsavtalet. Men hur är det med den så kallade Saltsjöbadsandan i dag? "Som jag ser det finns det tre tydliga hot och ett av dem är kompetensutvisningarna", säger Claes Stråth, tidigare generaldirektör på Medlingsinstitutet.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Stoppa lag om tjänstepensionsföretag

PENSION Regeringens förslag till ny lag om reglering av tjänstepensionsföretag får tummen ner av arbetsmarknadens parter. Idag uppvaktar därför LO, PTK och Svensk Näringsliv finansmarknadsminister Per Bolund i hopp om att få honom att skjuta på lagstiftningen.
NYHET Publicerad:

Calmfors utmanar industriavtalet

ARBETSMARKNAD Det är dags att ifrågasätta den konkurrensutsatta industrins roll som lönesättande norm i svenskt näringsliv. Så argumenterade Lars Calmfors, nationalekonom och professor i internationell ekonomi, på ett fullsatt seminarium i Stockholm. Men förslaget fick kritik av både arbetsgivare och fack.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivarna: 6F har fel om lönerna

KONKURRENSKRAFT De fem fackförbunden inom 6F tycker att lönebildningen behöver anpassa sig till nya tider. Därför menar de bland annat att hemmamarknaden måste få större inflytande på det så kallade märket. Men det är fel väg att gå, menar tunga företrädare för arbetsgivarna.
NYHET Publicerad:

Orimligt att arbetsgivarna ska finansiera höjda pensioner

PENSIONER Socialdemokraterna vill höja pensionerna till 70 procent av lönen. Notan ska betalas av arbetsgivarna. ”Det leder till sämre konkurrenskraft och på sikt till lägre pensioner”, säger vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

”Hamnarnas problem är Sveriges problem”

KONFLIKT ”Sverige är under press”, sa APM Terminals vd Henrik Kristensen vid ett möte med företagare i Göteborgs hamn. Hamnarbetarförbundets ständiga konflikter skapar problem för svenska företag.
NYHET Publicerad:

Konfliktreglerna påverkar svensk konkurrenskraft

ALMEDALEN Sveriges unikt långtgående möjligheter att ta till stridsåtgärder påverkar industrins konkurrenskraft och riskerar på sikt att driva investeringar utomlands. Det menade företrädare för industrins arbetsgivargivarorganisationer under ett Almedalsseminarium om Industriavtalets framtid.
NYHET Publicerad:

Även SKF nobbar Göteborgs hamn

KONFLIKT Hamnkonflikten i Göteborg får fler och fler negativa konsekvenser. Nu meddelar industrijätten SKF Sverige att de styr bort sina leveranser från Göteborgs hamn till tyska hamnar. Även Swedebridge, som samordnar transporter från världens alla hörn, varnar för allvarliga konsekvenser.
NYHET Publicerad:

Företag ryter till om hamnkonflikt

ARBETSMARKNAD Hamnkonflikten i Göteborg har under lång tid tagit vinden ur seglen för många företag. Protester har framförts i det tysta. Nu höjer en rad företag rösten och säger ifrån.
NYHET Publicerad:

Städstrejk avblåst

AVTAL 17 Det blir ingen strejk för städarna. Under fredag eftermiddag tecknade Almega Tjänsteförbunden avtal med Seko och Fastighets för avtalsområdet Serviceentreprenad. Avtalen landade på märket, det vill säga 6,5 procent över tre år.
NYHET Publicerad:

”Hamnkonflikten har kostat oss många miljoner”

ARBETSMARKNAD Hamnkonflikten i Göteborg får följdverkningar för många företag. Billerud/Korsnäs har redan ställt om transporter som tidigare gick via Göteborgs hamn till andra hamnar i Sverige och utomlands.
NYHET Publicerad:

Bra med översyn av konfliktreglerna

ARBETSMARKNAD Den infekterade konflikten mellan Hamnarbetarförbundet och arbetsgivaren APM Terminals gör att regeringen vill se över konfliktreglerna på svensk arbetsmarknad. Bra att regeringen markerar att läget i Göteborgs hamn inte är acceptabelt, anser Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Nu utreds konfliktreglerna

AVTALSRÖRELSE Regeringen ska utreda en förändring av konfliktreglerna i syfte att hindra fackförbund utan kollektivavtal att strejka mot företag som redan har ett kollektivavtal. Det är vad som är fallet i Göteborgs hamn där APM Terminals har ett giltigt kollektivavtal med Transportarbetareförbundet.