SEMINARIUM / MÖTE Län: Stockholms län

Upphandling24:s Sverigeturné 2018

Återigen genomför Upphandling24 på ett seminarium i Stockholm kring offentlig upphandling, en del av en turné runt om i hela landet.

Dagen bjuder på en spännande mix av talare och livliga bordssamtal. Nytt för i år, är en gemensam lunch som är inkluderad i programmet för få mer tid att diskussion och att nätverka. Varmt välkomna!

Program

08.00 Registrering och frukost

08:30 Proportionalitetsprincipen – när det fungerar som bäst
Är ett mer proportionellt agerande under hela inköpsprocessen ett recept för att få mer attraktiva och fler anbud? Leder mer proportionella krav – från fastställande av behovet, till uppföljning av avtalet inklusive de kommersiella villkoren – till att leverantörerna i allt högre grad vill vara med och konkurrera om de offentliga kontrakten? Leder det till färre överprövningar? Holländarna har sedan många år på ett strategiskt sätt jobbat med proportionalitetsprincipen och vi kommer att visa hur de arbetat med stor framgång. Avslutas med 15 minuters rundabordssamtal.
Talare: Birgitta Laurent, Jurist på Svenskt Näringsliv

09:10 Låt den nya praktikanten annonsera i TED…
Varför har det blivit så att annonsering av upphandlingar anses vara under en upphandlares värdighet och varför skyr alla annonseringsmomentet som pesten? En sak är säker, det är mycket få svenska TED-annonser, om ens några, som uppfyller lagkraven. Vi kommer att gå igenom de fem vanligaste felen som görs i upphandlingsannonser och visa hur de enkelt kan undvikas. Dessutom ger vi er en inblick i den kommande förändringen av annonseringsreglerna. Avslutas med 15 minuters rundabordssamtal.
Talare: Per Werling, Upphandlingsjurist på e-Avrop

09:50 Paus för fika och nätverkande

10:10 Hur upphandlas intellektuella tjänster? Hur får man den kvalitet som man är ute efter?
Charlotte Murray är konsultchef på Affärsconcept och har förmånen att se möjligheterna från båda sidor. Hon kommer att ge praktiska råd om hur man gör för att få önskad kvalitet vid en upphandling av intellektuella tjänsterAvslutas med 15 minuters rundabordssamtal.
Talare:
Charlotte Murray, Konsultchef, AffärsConcept

10:50 Märkning & certifiering – att säkra kvalitetskrav eller stjälpa konkurrensen?
I den nya upphandlingslagen kan man ställa krav på märkning och på tredjepartscertifiering vid upphandling. Men vilka är fallgroparna och hur väljer man mellan relevant märkning eller certifiering? Mattias Nettarp på Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering lyfter begreppen certifiering och märkning och visar ur olika perspektiv hur dessa kan bidra i upphandlingen och vid avtalsuppföljningen. Avslutas med 15 minuters rundabordssamtal.
Talare: Mattias Nettarp från Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering

11:30 En digital inköpsprocess Vilka är fördelarna med e-handel och vad behöver man göra för att uppnå målsättningarna?
Upphandlingsmyndigheten beskriver den digitala inköpsprocessen, de nyttor som finns samt vilka aspekter som bör adresseras för en framgångsrik e-handelsresa. Avslutas med 10 minuters frågestund.
Talare: Maria Lilja, Strateg Upphandlingsmyndigheten

12:10 Gemensam lunch


LÄS MER OCH ANMÄL DIG

Välkommen!

Datum och tid

  • Måndag 9 april 2018, kl. 08:00 – 13:00

Plats

Scandic Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm

Pris

1.495kr