Vad tycker företagarna är viktigt i kommunalvalet på söndag?

NYHET Publicerad

FÖRETAGARPANELEN. Satsa på ökad trygghet, gör de kommunala organisationerna mer effektiva och serviceinriktade och säkra kompetensförsörjningen. Det är teman som återkommer när företagen i Västra Götalands större kommuner får svara på vilka lokala frågor som är viktigast inför valet på söndag. ”Att även företag utanför Göteborg lyfter frågan om ökad lokal trygghet högst är en tydlig men inte oväntad signal”, säger Anna Gillek, Svenskt Näringsliv.

Anna Gillek

Anna Gillek

Foto: STEFAN TELL

För företagen i Göteborgs stad är satsningar på ökad lokal trygghet, kompetensförsörjning, en förbättrad myndighetsutövning och ett mer effektivt användande av skattepengarna de mest prioriterade frågorna inför valet på söndag. Enligt en snabbundersökning bland Svenskt Näringslivs medlemsföretagare i Borås, Skövde, Trollhättan och Uddevalla visar att företagen är relativt samstämmiga över regionen. 

Tre tydliga områden framträder som viktiga lokala valfrågor. Satsningar på ökad lokal trygghet, en effektiv och företagarvänlig myndighetsutövning och en större möjlighet till en god kompetensförsörjning genom bland annat ökad yrkesutbildning menar företagen är de viktigaste valfrågorna.

— Att kommunen skötts effektivt och att myndighetsutövningen präglas av bra attityd, att det går enklare att hitta rätt kompetens när man behöver anställa och att det är en trygg närmiljö för kunder, personal och verksamheten i sin helhet är de viktigaste frågorna lokalt över regionen. Gällande trygghetsfrågan vet vi att handeln är särskilt utsatt. Där tvingas företagen lägga runt 11 miljarder årligen på olika säkerhetsåtgärder. Men problemen finns i alla branscher säger Anna Gillek Svenskt Näringsliv.

I spåren av högkonjunkturen är kompetensförsörjningen en alltjämt viktig fråga. Många företag som under de senaste åren ställts inför en situation där man behövt nyanställa men har haft svårt att hitta rätt. De politiska partierna har gett frågan mer utrymme och det finns flera intressanta förslag, men själva reformarbetet behöver ta fart under nästa mandatperiod.

— Det finns ingen ”quick fix” utan man måste jobba på både kort och lång sikt. Att flera partier nu vill ta tag i problemen med Arbetsförmedlingen, satsa på utökad yrkesutbildning och stoppa kompetensutvisningarna är bra. Men det finns oerhört mycket mer som måste ske, säger Anna Gillek.

I frågan om en effektiv och företagsvänlig myndighetsutövning är det många företagare som önskar förbättringar. Den omfattande regelbörda som åligger företagare och de nästan 100 miljoner blanketter som företagen fyller i varje år kostar enorma belopp i administrationskostnader. Att underlätta genom digitalisering och att korta handläggningstider bör vara prioriterat.

— Frågan om digitalisering av myndighetsutövningen är ett av exemplen där många tycker att det går långsamt. De flesta kommuner har en bra bit kvar till att komma upp till en nivå i paritet med övriga samhället. Här finns mycket att göra vid sidan av att förbättra det vanliga bemötandet och återkopplingen från kommunala tjänstemän, säger Anna Gillek.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Skatteproblem synliggjorda av krisen

KRÖNIKA "Ska Sverige komma starkare ur krisen måste vi blicka framåt och lägga grunden för återhämtning. Mycket behöver därför göras för att återstarta beredvilligheten att investera och ta risk, säkra kompetenstillgången och viljan att anställa, stärka incitamenten att arbeta, bygga upp infrastrukturen, utveckla handeln med och öppenheten gentemot omvärlden." Det skriver Johan Fall, skattechef Svenskt Näringsliv i en krönika.
NYHET Publicerad:

Krönika: Otryggheten hotar näringsfriheten

KRÖNIKA "Är det egentligen så konstigt att företagare börjar tröttna?"
NYHET Publicerad:

En visionär syn på vårt miljöarbete

KRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete". Det skriver Nicklas Skår, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

”Ju mer jag engagerade mig, desto mer fick jag tillbaka”

FÖRETAGANDE Hur är det att vara småföretagare idag och hur gör man sin röst hörd?
NYHET Publicerad:

Göteborgs Hamn – näringslivets port mot världen

Göteborgs Hamn. Ett bolag som inte bara andas historia – utan som har stora framtidsplaner. Vi träffade vd Elvir Dzanic för en intervju.
NYHET Publicerad:

Tvätteriet som ställde om och klarade krisen

OMSTÄLLNING Oavsett bransch, marknad eller vilka kunder man som företag levererar till har alla på något sätt påverkats av coronakrisen. För Rikstvätt Bengtsfors, ett familjeföretag som tvättar och servar främst hotell- och restaurangbranschen med ren tvätt, slog krisen snabbt. ”Vi är inne i en kris vi aldrig glömmer. Vi gick från 100 procent produktion ner till 20 procent, på bara någon vecka”, konstaterar vd Lise Björvall.
NYHET Publicerad:

Er tid är nu

KRÖNIKA "Framtiden ska vara ljus och inspirerande. Det är därför högst bekymmersamt att ungas oro för framtiden nu ökar." Det skriver Johan Olsson, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Det långsiktiga målet: Att föra skola och näringsliv närmare varandra

SKOLA & NÄRINGSLIV "Jag upplever att man ibland pratar lite olika språk. Skolan pratar om drömmar, och det är bra, men arbetsgivare och näringslivet kanske snarare pratar om anställningsbarhet"
NYHET Publicerad:

En sommarhälsning

KRÖNIKA Vi går nu mot sommar och semestertider efter en vår som inte liknar någonting annat vi tidigare har varit med om. För oss på Svenskt Näringsliv har de senaste månaderna inneburit ett intensivt arbete med att förmedla företagens svåra situation till beslutsfattare och få till stödåtgärder på såväl nationell nivå som här i Västsverige.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

"Trygghetsfrågan måste högre upp på kommunernas dagordningar"

FÖRETAGSKLIMAT ”Brotten mot företag drabbar hela samhällsekonomin. Trygghetsfrågan måste upp på kommunernas dagordningar”, anser Rudolf Antoni, regionchef Svenskt Näringsliv i Västra Götaland. 
NYHET Publicerad:

Var fjärde företag i Västra Götaland påverkas allvarligt av brottslighet och otrygghet

BROTTSLIGHET Problemen med brottslighet och otrygghet ökar för företagen i Västra Götaland. Det visar en undersökning från Svenskt Näringsliv med över 5 500 svarande företag i Västra Götaland. 
NYHET Publicerad:

TRR - ett stöd för företag i omställning

OMSTÄLLNING Gabriella Nilsson, regionchef på TRR Trygghetsrådet, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Skolans verkliga utmaningar

KRÖNIKA För vår framtida samhällsutveckling, och inte minst våra företags framtida kompetensförsörjning, utgör skolan en viktig grund. Det är därför med bestörtning som jag läser den nya rapporten Skolans verkliga utmaningar som igår publicerades av Friskolornas riksförbund.
NYHET Publicerad:

Så satsar Västra Götalandsregionen på näringslivet

CORONAKRISEN Nya satsningar för att mildra coronakrisens konsekvenser för näringslivet samt bidra till en hållbar omställning.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Nyrekrytering till Svenskt Näringsliv i väst

NYREKRYTERING I augusti tillträder Susann Haggren som ny näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv i Västra Götaland.
NYHET Publicerad:

Näringslivspodden special: Framgångsrecept på företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Hur utvecklar man som kommun ett långsiktigt stabilt företagsklimat? I veckans specialavsnitt av Näringslivspodden träffar vi företrädare för två kommuner som länge legat i topp i Svenskt Näringslivs undersökningar. Lyssna här!
NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i Västra Götaland

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning.
NYHET Publicerad:

Dramatisk försämring för företagen i Västra Götaland

DET EKONOMISKA LÄGET Framtiden ser mörk ut när företagen blickar framåt. Det visar Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel om det ekonomiska läget.