LogoLogo
LogoLogo
Nyhet18 oktober 2019

Våra välfärdsskapares betydelse

Den senaste veckan har vi på våra facebook-sidor fokuserat på att lyfta fram företagens betydelse för vår gemensamma välfärd. Ett koncept som inte alltid är så lätt att förstå och som i min mening aldrig kan framhävas tillräckligt. I tider då konjunkturen viker blir dessutom budskapet viktigare än någonsin.

Alexander Fägersten - Krönika om välfärdsskaparna

Sedan årets rankingresultat gällande det lokala företagsklimatet presenterades har ledarskribenter, kommunpolitiker och allmänheten tyckt till. Undersökningen har hyllats och kritiserats, både vad gäller dess betydelse och hur den genomförs. Att undersökningen skärskådas tycker jag är väldigt bra, det finns alltid utrymme för förbättring. Det är dock viktigt att alltid bära med sig att bakom varje siffra och svar finns företag. Företag som varje dag kämpar för att utveckla sin verksamhet.

Undersökningen är en attitydundersökning där företagare får ge sin syn på hur man blir bemött i kontakter med kommunen. De får helt enkelt ge sin syn på vad som fungerar bra och vad som kommunen behöver arbeta lite extra på. Ett verktyg genom vilken kommunen och företagen tillsammans sedan kan arbeta för att förbättra de lokala förutsättningarna.

Att det är viktigt att uppmärksamma företagens betydelse blev inte minst tydligt under partiledardebatten den 13 oktober. En kollega gjorde mig nämligen uppmärksam på att det tog en och en halv timme(!) innan företagens betydelse för samhället ens kom på tal. Företagen som är vår i särklass största inkomstkälla gällande den allmänna välfärden. De som, tillsammans med sina medarbetare, ser till att vi genererar tillräckligt med skattepengar för att finansiera poliser på våra gator och förskoleplatser åt våra barn. I den debatt där våra folkvalda politiker diskuterar våra nu mest akuta problem borde deras förutsättningar lyftas långt tidigare.

Ser vi till vilka rena finansiella värden företagen i Västra Götaland står för kan vi snabbt räkna ut att de, tillsammans med sina medarbetare, genererar över 136 miljarder till den allmänna välfärden varje år. Hissnande siffror som knappt går att förstå. Säger vi istället att varje krona av dessa miljarder går att omvandla till tjänster och människor vilkas aktioner berör dig varje dag blir dess betydelse tydligare. Via Svenskt Näringslivs sida www.valfardsskaparna.se kan företagare också omvandla de skattemedel deras företag bidrar med till den välfärd de finansierar.

I tider som nu där kommun efter kommun meddelar att man måste spara pengar är det viktigare än någonsin att påminna sig om vad de enskilda företagen har för betydelse, både för vår gemensamma välfärd men även i den bygd där de är verksamma. Vill vi utveckla vår bygd, vår kommun, vår region eller för den delen hela vårt land så måste vi börja med att säkerställa goda förutsättningar för företagare.
Avslutningsvis vill jag rikta mig direkt till er företagare. Gå in och räkna ut just ert välfärdsavtryck. Sträck på er lite extra. Var stolta över det ni gör och var inte rädda för att påvisa vad ni gemensamt bidrar med.

Går det bra för företagen går det bra för oss alla!

Svenskt NäringslivFredagskrönika
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist