Göteborgs Hamn

Vart fjärde företag drabbat av hamnstrejken

NYHET Publicerad

KONFLIKT En fjärdedel av företagen i Västsverige har påverkats av konflikten i Göteborgs hamn. Hälften av de företag som påverkats har tvingats vidta åtgärder för att minimera de negativa effekterna av konflikten. Flera av åtgärderna är permanenta och strejken riskerar att skada Sveriges konkurrenskraft på längre sikt. Det visar en undersökning bland Svenskt Näringsliv medlemsföretag i Västra Götaland.

Göteborgs Hamn är Skandinaviens största containerhamn. En majoritet av Sveriges containertrafik passerar hamnen varje dag. Den utdragna strejken har inneburit att flera rederier har stoppat eller aviserat att de kommer stoppa sin importbokning till Göteborgs hamn. På tisdagen varslades 160 medarbetare på APM Terminals i Göteborg om uppsägning som följd av de strejker och blockader som präglat hamnens verksamhet under en lång tid.

Nu drabbas företag i hela Västsverige och de långsiktiga konsekvenserna är svåra att överblicka. I en undersökning bland företagen i Västra Götaland uppger mer än vart fjärde företag att de påverkats av konflikten. Hälften av dem som har påverkats svarar att de tvingats vidta åtgärder för att minimera de negativa effekterna av konflikten i Göteborgs hamn. Många av åtgärderna riskerar att bli permanenta och skada Sveriges konkurrenskraft på längre sikt. Läget beskrivs av många som allvarligt. Ett av företagen som påverkats är Sälles rör i Götene, då vissa leveranser av VVS-produkter uteblivit.

— Vi väntar fortfarande på rördelar från USA som inte blir levererade. När man driver företag idag så handlar det så mycket om ”just in time”.  Det här riskerar att bli förödande för hela näringslivet och det får bara inte ske i dagens samhälle, sånt här måste lösas, säger Niclas Karlsson på Sälles Rör i Götene.

Lucka i lagstiftningen
Konflikten i Göteborgs hamn har pågått under en lång tid, med en rad olika blockader och punktstrejker under det senaste året. Hamnarbetarförbundet har tagit strid för att APM Terminals i Göteborg ska teckna ett kollektivavtal med dem, trots att det redan finns ett med fackförbundet Transport som är det fackförbund som alla Sveriges hamnar har ett gemensamt kollektivavtal med och som reglerar villkoren på samma sätt i alla landets hamnar. Enligt den svenska modellen är det inte tillåtet att ha två kollektivavtal som står i strid med varandra. Arbetsgivarsidan har flertalet gånger påpekat att Hamnarbetarförbundet, som saknar kollektivavtal och därför inte heller fredsplikt, utnyttjar de konfliktmöjligheter som denna lucka i lagstiftningen ger dem.

Hamnarbetarförbundet uteslutna ur LO sedan 1970-talet
Hamnarbetarförbundet blev uteslutna ur LO-anslutna Transport i början av 70-talet och sedan dess har relationen mellan de två fackföreningarna varit ansträngd. Idag är ungefär hälften av hamnarbetarna i landet medlemmar i Transport och hälften i Hamnarbetarförbundet. I Göteborgs hamn är dock fördelningen 15 procent i Transport och 85 procent i Hamnarbetarförbundets avdelning 4, Hamn4an.

Konflikterna i Göteborgs hamn med Hamnarbetarförbundet har pågått flera decennier, och började långt innan nuvarande ägare, APMT, tog över verksamheten 2012. En av de stora knäckfrågorna i hamnkonflikten har varit frågan om fredsplikt. Hamnarbetarförbundet har inte haft någon sådan sedan 1970-talet, till skillnad från till exempel Transportarbetarförbundet, och har sedan dess utnyttjat konfliktvapnet flitigt. Exempel på krav som Hamn4an har ställt är att få rätt att utse och ha egna skyddsombud men också om att få fler tv-kanaler i pausutrymmena och finare avtackningspresenter. Under de senaste årets konflikt har statliga medlingsinstitutet presenterat två bud som arbetsgivaren tackat ja till, men som Hamnarbetarförbundet förkastat.

Om undersökningen:

Undersökningen gjordes bland Svenskt Näringslivs företagarpanel i Västra Götaland och genomfördes mellan 7 och 19 juni. 478 företag svarade på enkäten, vilket innebär en 40-procentig svarsfrekvens. Kantar Sifo hjälpte till med arbetet. 26 procent av de svarande sa att deras företag har påverkats av konflikten. 51 procent av dem som hade påverkats svarade att de har vidtagit åtgärder för att minimera de negativa effekterna av konflikten i Göteborgs hamn.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Inför rankingen 2019 – Utgångsläget i Västra Götaland

FÖRETAGSKLIMAT. Den 24 september släpper Svenskt Näringsliv resultatet av den årliga rankingen av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Men, varför mäter vi företagsklimatet och hur ser förutsättningarna för Västra Götaland ut i år?
NYHET Publicerad:

Bli studentmedarbetare hos Svenskt Näringsliv Västra Götaland

PLATSANNONS Inför vårens arbete söker Svenskt Näringsliv i Västra Götaland studentmedarbetare för att stärka upp arbetet. Är du den vi söker?
NYHET Publicerad:

Dags att rusta sig för utmaningar

FREDAGSKRÖNIKA Svenskt Näringslivs företagarpanel för tredje kvartalet 2019 visar på dystra framtidsutsikter i både Västra Götaland som riket i stort. Samtidigt som förväntningarna framöver minskar visar Västra Götaland även på en något lägre produktion/försäljningsvolym under de senaste 6 månaderna än i övriga riket.
NYHET Publicerad:

Donsö sätter sjöfarten på kartan

SKOLA OCH NÄRINGSLIV Nästan 2000 gymnasie- och högskoleelever, över 100 yrkes- och studievägledare och utbildningsminister Anna Ekström samlades förra veckan på Donsö för att delta på en studiedag i sjöfartens tecken.
NYHET Publicerad:

Fler nya bostäder med regelförenklingar

BOSTADSBRIST I Västra Götalands län väntas befolkningen fortsätta växa till drygt 1,9 miljoner invånare år 2035. Samtidigt upplever i princip alla kommuner i länet ett underskott på bostäder, med undantag för Dals-Ed och Herrljunga som är de enda kommunerna i länet där man upplever en balans i kommunen som helhet. Underskottet på bostäder får konsekvenser som sträcker sig bortom individnivå. Många arbetsgivare får också svårt att rekrytera kompetens och därmed utvecklas och växa. Detta påverkar i sin tur möjligheten av utvecklas och växa vilket i förlängningen påverkar välfärden och reformutrymmet i kommunen.
NYHET Publicerad:

Välfärdsvaluta för pengarna

FREDAGSKRÖNIKA Vilken välfärd får du för dina skattepengar? 
Det beror på var du bor. Det till synes självklara sambandet mellan vad du betalar och den kvalitet du får tycks dock saknas. 
NYHET Publicerad:

Välkommen Jessica Tengeland

NY PÅ JOBBET Jessica Tengeland ny projektledare vid Svenskt Näringslivs regionkontor i Västra Götaland. Vi bad henne svara på några snabba frågor för att lära känna henne lite bättre.
NYHET Publicerad:

Mindre dyrt att köpa och sälja sin bostad

BOSTADSBRIST I Västra Götalands län väntas befolkningen fortsätta växa till drygt 1,9 miljoner invånare år 2035. Samtidigt upplever i princip alla kommuner i länet ett underskott på bostäder, med undantag för Dals-Ed och Herrljunga som är de enda kommunerna i länet där man upplever en balans i kommunen som helhet. Underskottet på bostäder får konsekvenser som sträcker sig bortom individnivå. Många arbetsgivare får också svårt att rekrytera kompetens och därmed utvecklas och växa. Detta påverkar i sin tur möjligheten av utvecklas och växa vilket i förlängningen påverkar välfärden och reformutrymmet i kommunen.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Hanna!

SVENSKT NÄRINGSLIV Vi välkomnar Hanna Waerland-Fager som ny skolnätverksansvarig till Svenskt Näringslivs regionkontor i Västra Götaland. Hanna kommer i sin roll som skolnätverksansvarig att arbeta med att öka samverkan mellan skola och näringsliv genom att förmedla Svenskt Näringslivs kostnadsfria skolmaterial.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Moltas Kallur!

NY PÅ JOBBET Moltas Kallur är vår nya praktikant för hösten på regionkontoret i Göteborg. Vi bad honom svara på några snabba frågor för att lära känna honom bättre.
NYHET Publicerad:

Rimligare hyror för fler bostäder

BOSTÄDER I Västra Götalands län väntas befolkningen fortsätta växa till drygt 1,9 miljoner invånare år 2035. Samtidigt upplever i princip alla kommuner i länet ett underskott på bostäder, med undantag för Dals-Ed och Herrljunga som är de enda kommunerna i länet där man upplever en balans i kommunen som helhet. Underskottet på bostäder får konsekvenser som sträcker sig bortom individnivå. Många arbetsgivare får också svårt att rekrytera kompetens och därmed utvecklas och växa. Detta påverkar i sin tur möjligheten av utvecklas och växa vilket i förlängningen påverkar välfärden och reformutrymmet i kommunen.
NYHET Publicerad:

Oroande patentutveckling i Västra Götaland

PATENT Sverige som land ligger ofta i topp när det görs undersökningar över vilka länder som är mest innovativa. Självklart ligger Västra Götaland på många sätt högt i sådan ranking, med många innovativa företag och många lärosäten.
NYHET Publicerad:

”Privata aktörer riskerar dö sotdöden innan reformen är sjösatt”

KOMMENTAR Privata aktörer ska ta över viktiga delar av Arbetsförmedlingen uppdrag. Under sommaren har det visat sig att samma leverantörer inte får tillräckligt många arbetslösa anvisade till sig. Det äventyrar möjligheterna till en framgångsrik reform, skriver arbetsmarknadsexpert Edward Hamilton.
NYHET Publicerad:

Rudolf Antoni – Ny regionchef för Svenskt Näringsliv Västra Götaland

NY PÅ JOBBET Den 12 augusti tillträdde Rudolf Antoni tjänsten som regionchef för Svenskt Näringsliv Västra Götaland. Vem är Rudolf, hur ser han på Västra Götaland utifrån ett näringslivsperspektiv och vad hoppas han uppnå i sin nya roll?
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet – varje dag

KLIMAT Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet.
NYHET Publicerad:

Stort behov av ökad digitalisering i Västra Götaland - störst i Göteborg

FÖRETAGSKLIMAT En tidigare undersökning från Svenskt Näringsliv har påvisat en tydlig önskan från företagarna i Västra Götaland. De västsvenska kommunerna måste öka digitaliseringstakten, en ståndpunkt som Svenskt Näringslivs enkät om kommunernas företagsklimat befäster. Störst efterfrågan finns i Göteborgsregionen och framförallt Göteborgs Stad.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Alexander Fägersten, ny projektledare

NY PÅ JOBBET Från och med 5 augusti är Alexander Fägersten ny projektledare vid Svenskt Näringslivs regionkontor i Västra Götaland. Alexander är en före detta praktikant och studentmedarbetare som nu tagit steget upp till en projektledartjänst. Vi bad honom svara på några snabba frågor för att lära känna honom lite bättre.
NYHET Publicerad:

Västsvenska kommuner måste bli bättre på digitalisering

FÖRETAGSKLIMAT Idag kan vi som privatpersoner sköta det mesta digitalt genom smarta och tidseffektiva e-tjänster. Det har blivit en självklarhet i vår vardag. Som företagare i kontakt med landets kommuner, är det dock inte lika självklart. En ny undersökning visar att nästan hälften av företagen i Västra Götaland använder e-tjänster i sina kontakter med kommunen. Samtidigt finns det en stor efterfrågan på utökade e-tjänster.
NYHET Publicerad:

Wilma tävlar för Sverige i Yrkes-VM

YRKESLANDSLAGET I augusti i år går Yrkes-VM av stapeln i Kazan i Ryssland. Fler än 1200 ungdomar från 70 länder kommer då tävla i över 50 olika yrkesgrenar. En av dem är Wilma Augustsson, frisör från Vårgårda.
NYHET Publicerad:

Klimatneutralt flyg – viktigt för västsvenska företags konkurrenskraft

INFRASTRUKTUR Antalet flygresenärer ökar varje år och Göteborg-Landvetter Airport är en global hubb för den västsvenska turismen och handeln. För att matcha regionens behov att komma närmre omvärlden är flygplatsen mitt i en expanderingsfas, där allt arbete sker med fokus på hållbar utveckling. En klimatneutral flygbransch är högt prioriterat, men mycket har redan gjorts.