Göteborgs Hamn

Vart fjärde företag drabbat av hamnstrejken

NYHET Publicerad

KONFLIKT En fjärdedel av företagen i Västsverige har påverkats av konflikten i Göteborgs hamn. Hälften av de företag som påverkats har tvingats vidta åtgärder för att minimera de negativa effekterna av konflikten. Flera av åtgärderna är permanenta och strejken riskerar att skada Sveriges konkurrenskraft på längre sikt. Det visar en undersökning bland Svenskt Näringsliv medlemsföretag i Västra Götaland.

Göteborgs Hamn är Skandinaviens största containerhamn. En majoritet av Sveriges containertrafik passerar hamnen varje dag. Den utdragna strejken har inneburit att flera rederier har stoppat eller aviserat att de kommer stoppa sin importbokning till Göteborgs hamn. På tisdagen varslades 160 medarbetare på APM Terminals i Göteborg om uppsägning som följd av de strejker och blockader som präglat hamnens verksamhet under en lång tid.

Nu drabbas företag i hela Västsverige och de långsiktiga konsekvenserna är svåra att överblicka. I en undersökning bland företagen i Västra Götaland uppger mer än vart fjärde företag att de påverkats av konflikten. Hälften av dem som har påverkats svarar att de tvingats vidta åtgärder för att minimera de negativa effekterna av konflikten i Göteborgs hamn. Många av åtgärderna riskerar att bli permanenta och skada Sveriges konkurrenskraft på längre sikt. Läget beskrivs av många som allvarligt. Ett av företagen som påverkats är Sälles rör i Götene, då vissa leveranser av VVS-produkter uteblivit.

— Vi väntar fortfarande på rördelar från USA som inte blir levererade. När man driver företag idag så handlar det så mycket om ”just in time”.  Det här riskerar att bli förödande för hela näringslivet och det får bara inte ske i dagens samhälle, sånt här måste lösas, säger Niclas Karlsson på Sälles Rör i Götene.

Lucka i lagstiftningen
Konflikten i Göteborgs hamn har pågått under en lång tid, med en rad olika blockader och punktstrejker under det senaste året. Hamnarbetarförbundet har tagit strid för att APM Terminals i Göteborg ska teckna ett kollektivavtal med dem, trots att det redan finns ett med fackförbundet Transport som är det fackförbund som alla Sveriges hamnar har ett gemensamt kollektivavtal med och som reglerar villkoren på samma sätt i alla landets hamnar. Enligt den svenska modellen är det inte tillåtet att ha två kollektivavtal som står i strid med varandra. Arbetsgivarsidan har flertalet gånger påpekat att Hamnarbetarförbundet, som saknar kollektivavtal och därför inte heller fredsplikt, utnyttjar de konfliktmöjligheter som denna lucka i lagstiftningen ger dem.

Hamnarbetarförbundet uteslutna ur LO sedan 1970-talet
Hamnarbetarförbundet blev uteslutna ur LO-anslutna Transport i början av 70-talet och sedan dess har relationen mellan de två fackföreningarna varit ansträngd. Idag är ungefär hälften av hamnarbetarna i landet medlemmar i Transport och hälften i Hamnarbetarförbundet. I Göteborgs hamn är dock fördelningen 15 procent i Transport och 85 procent i Hamnarbetarförbundets avdelning 4, Hamn4an.

Konflikterna i Göteborgs hamn med Hamnarbetarförbundet har pågått flera decennier, och började långt innan nuvarande ägare, APMT, tog över verksamheten 2012. En av de stora knäckfrågorna i hamnkonflikten har varit frågan om fredsplikt. Hamnarbetarförbundet har inte haft någon sådan sedan 1970-talet, till skillnad från till exempel Transportarbetarförbundet, och har sedan dess utnyttjat konfliktvapnet flitigt. Exempel på krav som Hamn4an har ställt är att få rätt att utse och ha egna skyddsombud men också om att få fler tv-kanaler i pausutrymmena och finare avtackningspresenter. Under de senaste årets konflikt har statliga medlingsinstitutet presenterat två bud som arbetsgivaren tackat ja till, men som Hamnarbetarförbundet förkastat.

Om undersökningen:

Undersökningen gjordes bland Svenskt Näringslivs företagarpanel i Västra Götaland och genomfördes mellan 7 och 19 juni. 478 företag svarade på enkäten, vilket innebär en 40-procentig svarsfrekvens. Kantar Sifo hjälpte till med arbetet. 26 procent av de svarande sa att deras företag har påverkats av konflikten. 51 procent av dem som hade påverkats svarade att de har vidtagit åtgärder för att minimera de negativa effekterna av konflikten i Göteborgs hamn.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Dags att säga adjö till Extratjänster

EXPERTKRÖNIKA I takt med att Arbetsförmedlingen förändras har en debatt om myndighetens budgetanslag blossat upp i Västra Götaland. Kritiker påstår att ”staten närmast har abdikerat” och att det saknas pengar i arbetsmarknadspolitiken. Det är missvisande. Det finns pengar, men det handlar om att prioritera rätt. En uppenbar kandidat att avskaffas redan i höst är ineffektiva ”Extratjänster”.
NYHET Publicerad:

Sjöfarten välkomnar framtidens medarbetare ombord

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Den svenska sjöfarten står inför stora rekryteringsbehov. Jobben blir fler samtidigt som många företag står inför svårigheter att anställa. Men hur är det egentligen att jobba inom sjöfarten? Med isbrytaren Atle i spetsen kommer nu en sjöfartskonvoj till Göteborg den 24 juni, för att ge nyfikna en inblick i hur det är att jobba till sjöss.
NYHET Publicerad:

Göteborg fokuserar på mer företagsvänlig myndighetsutövning

MYNDIGHETSUTÖVNING Företagsklimatet i Göteborg ska bli bättre, inte minst så måste stadens myndighetsutövning som helhet präglas av en serviceinriktad attityd. I Göteborgs Stads budget för 2019 är signalen tydlig. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att göra en översyn av kommunens regler, i syfte att förenkla och förbättra för företagen. Projektet ”Förbättrat företagsklimat 2019” ska se till att företagen i Göteborg blir mer nöjda med stadens myndighetsutövning.
NYHET Publicerad:

Nytt reformförslag för svensk skola kan lyfta Västra Götaland

RAPPORT Trots en arbetslöshet på 6,2 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Västra Götaland. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Sjung om studentens lyckliga dar´! Eller…

FREDAGSKRÖNIKA Så här i studenttider och med sommaren framför oss är det lätt att ryckas med i känslan att livet leker och problemen är få och långt bort. Men hur ser det egentligen ut?
NYHET Publicerad:

Sökes: 100 säkerhetsvakter

KOMPETENSBRIST I Västra Götaland finns drygt 50 000 arbetslösa. Samtidigt står det Stenungsundbaserade säkerhetsföretaget Prevent redo att anställa 100 säkerhetsvakter. ”Vi har allt förberett, det enda som saknas är anställda som kan fylla våra tomma jackor”, säger Johan Classon, VD på Prevent.
NYHET Publicerad:

It-kurs öppnar dörren till yrkeslivet för ensamkommande

MÅNGFALD Med en kurs i spelprogrammering hoppas Semcon ge ensamkommande flyktingungdomar inspiration och råg i ryggen att välja en teknikutbildning.
NYHET Publicerad:

Banbrytande rederi från Donsö visar klimatsmart väg

KLIMAT. Det Göteborgsbaserade rederiet Furetank AB har fraktat oljeprodukter och kemikalier runtom i Europa sedan år 1950, men har anor tillbaka till 1800-talet. Företaget har från start varit i familjen Höglunds ägor och är idag ett banbrytande rederi som tidigt gått i bräschen för en mer klimatneutral sjöfartsbransch. Något som gynnat den egna konkurrenskraften.
NYHET Publicerad:

Rösta för ett företagarvänligt Europa

EU-VALET Den 26 maj 2019 är det dags för Sveriges kanske viktigaste val, valet till Europaparlamentet. Då har vi svenskar chansen att vara med och styra riktningen för EU:s framtida utrikespolitik, jordbrukspolitik, frihandelsavtal och många andra viktiga frågor. Tyvärr är engagemanget för EU svagt och allt för få svenskar bemödar sig om att sätta sig in i processen som i allra högsta grad påverkar deras vardag. Detta har visat sig tydligt, inte minst i senaste valet där endast 51% av svenskarna valde att rösta.
NYHET Publicerad:

Hur kan EU bli mer konkurrenskraftigt enligt partierna?

EU 26:e maj röstar Sverige in sina 20 ledamöter i Europaparlamentet. För många olika västsvenska företag påverkar EU konkurrenskraften och tillväxten på olika sätt. Hur kan EU bli mer konkurrenskraftigt när konkurrensen från omvärlden ökar? Svenskt Näringsliv i Västra Götaland har frågat partierna.
NYHET Publicerad:

Vikten av EU för Johanneberg Science Park

EU 26:e maj röstar Sverige in sina 20 ledamöter i Europaparlamentet. För många olika västsvenska företag påverkar EU konkurrenskraften och tillväxten på olika sätt. Svenskt Näringsliv har intervjuat Mats Bergh, VD på Johanneberg Science Park för att få ta del av hur deras verksamhet påverkas.
NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2019 – så tycker företagen om företagsklimatet i Västra Götaland

FÖRETAGSKLIMAT Rekordmånga kommuner får i år ett bra betyg för sitt företagsklimat, det visar Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning med svar från totalt över 30 000 företag. Högst sammanfattande omdöme får Vårgårda med 4,7 – det högsta betyg som någonsin uppmätts. Årets undersökning visar också trendbrott för Göteborg.
NYHET Publicerad:

Rekordet för att få ett bygglov – en timme

FÖRETAGSKLIMAT Vårgårda är den kommun i landet som fått högst betyg i det sammanfattande omdömet i årets företagarenkät om lokalt företagande. "Vi har en inställning från kommunens sida att saker går att lösa", säger kommunstyrelsens ordförande Bengt Hilmersson (C).
NYHET Publicerad:

Så påverkas handlarna i Sverige av EP-valet

EU 26:e maj röstar Sverige in sina 20 ledamöter i Europarlamentet. För många olika västsvenska företag påverkar EU konkurrenskraften och tillväxten på olika sätt. Svenskt Näringsliv har intervjuat Henrik Ekelund, näringspolitisk expert på Svensk Handel för att få ta del av hur medlemsföretagen påverkas.
NYHET Publicerad:

Jag slutar, men jobbet tar inte slut

FREDAGSKRÖNIKA Om några veckor är det dags för fredagskrönikorna att ta sommaruppehåll. Detta blir därför min sista för Svenskt Näringsliv. Efter sommaren väntar en ny utmaning, men jag lämnar varken engagemang eller intresse för företagarfrågor bakom mig.
NYHET Publicerad:

Så påverkas besöksnäringen av EP-valet

EU Den 26 maj röstar Sverige in sina 20 ledamöter i Europaparlamentet. För många västsvenska företag påverkar EU konkurrenskraften och tillväxten på olika sätt. Svenskt Näringsliv har intervjuat Suzanne Parenius, VD på Hjortviken Konferens, för att ta del av hur verksamheten påverkas.
NYHET Publicerad:

Rättviksmodellen ska bli Dalslandsmodellen

FÖRETAGSKLIMAT Ett bra lokalt företagsklimat ska bli bättre. Det är bakgrunden till att fyra kommuner i Dalsland nu går samman för att förbättra myndighetsutövningen gentemot företag. Inspiration och arbetssätt hämtas ifrån hyllade Rättvik.
NYHET Publicerad:

Inför EP-valet: så påverkas rymdföretaget från Trollhättan

EU Den 26 maj röstar Sverige in sina 20 ledamöter i Europaparlamentet. För många västsvenska företag påverkar EU konkurrenskraften och tillväxten på olika sätt. Svenskt Näringsliv har intervjuat Claes Haraldsson, VD på Tooltec, för att ta del av hur verksamheten påverkas.
NYHET Publicerad:

Sverige förlorar kampen om kompetensen

FREDAGSKRÖNIKA Spotify flaggade i veckan att man kan tvingas nedprioritera verksamheten i Sverige, främst på grund av svårigheter att rekrytera personal. Problemet med att attrahera talanger till Sverige är ett rejält hot mot vår konkurrenskraft. Global marknad innebär också global arbetsmarknad. Höga skatter, svår bostadsmarknad och en osäker tillståndsprocess gör Sverige mindre attraktivt. Något vi i det långa loppet absolut inte har råd med.
NYHET Publicerad:

EU:s betydelse för Västra Götalandsregionen

EU Västra Götaland är genom handel, utländskt ägande, forsknings- och studentutbyten samt besöksnäringen en starkt globaliserad del av Sverige. Omvärlden och i synnerhet EU är därför av hög betydelse för vår region. Internationella samarbeten är idag en nödvändighet för att Västra Götaland ska klara sig bra i den globala konkurrensen om bland annat investeringar, företag, forskning och kvalificerad arbetskraft.