Göteborgs Hamn

Vart fjärde företag drabbat av hamnstrejken

NYHET Publicerad

KONFLIKT En fjärdedel av företagen i Västsverige har påverkats av konflikten i Göteborgs hamn. Hälften av de företag som påverkats har tvingats vidta åtgärder för att minimera de negativa effekterna av konflikten. Flera av åtgärderna är permanenta och strejken riskerar att skada Sveriges konkurrenskraft på längre sikt. Det visar en undersökning bland Svenskt Näringsliv medlemsföretag i Västra Götaland.

Göteborgs Hamn är Skandinaviens största containerhamn. En majoritet av Sveriges containertrafik passerar hamnen varje dag. Den utdragna strejken har inneburit att flera rederier har stoppat eller aviserat att de kommer stoppa sin importbokning till Göteborgs hamn. På tisdagen varslades 160 medarbetare på APM Terminals i Göteborg om uppsägning som följd av de strejker och blockader som präglat hamnens verksamhet under en lång tid.

Nu drabbas företag i hela Västsverige och de långsiktiga konsekvenserna är svåra att överblicka. I en undersökning bland företagen i Västra Götaland uppger mer än vart fjärde företag att de påverkats av konflikten. Hälften av dem som har påverkats svarar att de tvingats vidta åtgärder för att minimera de negativa effekterna av konflikten i Göteborgs hamn. Många av åtgärderna riskerar att bli permanenta och skada Sveriges konkurrenskraft på längre sikt. Läget beskrivs av många som allvarligt. Ett av företagen som påverkats är Sälles rör i Götene, då vissa leveranser av VVS-produkter uteblivit.

— Vi väntar fortfarande på rördelar från USA som inte blir levererade. När man driver företag idag så handlar det så mycket om ”just in time”.  Det här riskerar att bli förödande för hela näringslivet och det får bara inte ske i dagens samhälle, sånt här måste lösas, säger Niclas Karlsson på Sälles Rör i Götene.

Lucka i lagstiftningen
Konflikten i Göteborgs hamn har pågått under en lång tid, med en rad olika blockader och punktstrejker under det senaste året. Hamnarbetarförbundet har tagit strid för att APM Terminals i Göteborg ska teckna ett kollektivavtal med dem, trots att det redan finns ett med fackförbundet Transport som är det fackförbund som alla Sveriges hamnar har ett gemensamt kollektivavtal med och som reglerar villkoren på samma sätt i alla landets hamnar. Enligt den svenska modellen är det inte tillåtet att ha två kollektivavtal som står i strid med varandra. Arbetsgivarsidan har flertalet gånger påpekat att Hamnarbetarförbundet, som saknar kollektivavtal och därför inte heller fredsplikt, utnyttjar de konfliktmöjligheter som denna lucka i lagstiftningen ger dem.

Hamnarbetarförbundet uteslutna ur LO sedan 1970-talet
Hamnarbetarförbundet blev uteslutna ur LO-anslutna Transport i början av 70-talet och sedan dess har relationen mellan de två fackföreningarna varit ansträngd. Idag är ungefär hälften av hamnarbetarna i landet medlemmar i Transport och hälften i Hamnarbetarförbundet. I Göteborgs hamn är dock fördelningen 15 procent i Transport och 85 procent i Hamnarbetarförbundets avdelning 4, Hamn4an.

Konflikterna i Göteborgs hamn med Hamnarbetarförbundet har pågått flera decennier, och började långt innan nuvarande ägare, APMT, tog över verksamheten 2012. En av de stora knäckfrågorna i hamnkonflikten har varit frågan om fredsplikt. Hamnarbetarförbundet har inte haft någon sådan sedan 1970-talet, till skillnad från till exempel Transportarbetarförbundet, och har sedan dess utnyttjat konfliktvapnet flitigt. Exempel på krav som Hamn4an har ställt är att få rätt att utse och ha egna skyddsombud men också om att få fler tv-kanaler i pausutrymmena och finare avtackningspresenter. Under de senaste årets konflikt har statliga medlingsinstitutet presenterat två bud som arbetsgivaren tackat ja till, men som Hamnarbetarförbundet förkastat.

Om undersökningen:

Undersökningen gjordes bland Svenskt Näringslivs företagarpanel i Västra Götaland och genomfördes mellan 7 och 19 juni. 478 företag svarade på enkäten, vilket innebär en 40-procentig svarsfrekvens. Kantar Sifo hjälpte till med arbetet. 26 procent av de svarande sa att deras företag har påverkats av konflikten. 51 procent av dem som hade påverkats svarade att de har vidtagit åtgärder för att minimera de negativa effekterna av konflikten i Göteborgs hamn.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Bostadsbristen gör oss alla till förlorare

FREDAGSKRÖNIKA Kompetensbristen är stor inom många områden på arbetsmarknaden. En faktor som ytterligare försvårar företagens möjlighet att rekrytera, främst i och nära våra större städer i Sverige, är bostadsbristen. När väl företag som arbetat hårt för att hitta rätt kompetens kan erbjuda en person ett arbete – får personen inte sällan tacka nej, eftersom det inte finns tillgängliga bostäder. En situation som gör oss alla till förlorare.
NYHET Publicerad:

Länsstyrelsen svarar på företagens kritik

RAPPORT Efter Svenskt Näringslivs Västra Götalands granskning svarar nu Länsstyrelsen på kritiken. Enligt myndigheten har man ett komplext uppdrag, men tar kritiken på allvar. ”Givetvis ska vi vara ödmjuka och vi kan alltid förbättra oss. Men i grunden är det en lagstiftning vi arbetar efter, vi är genomförare inte införare.” säger Anders Danielsson, Landshövding Västra Götalands län.
NYHET Publicerad:

Attityd och dialog måste bli bättre vid myndighetsutövning

FÖRETAGSKLIMAT År 1850 lades första grundstenen av Sundbecks Nya Hotell mitt i centrala Göteborg. Idag heter det Hotel Royal och har varit i familjen Oddestads ägor sedan 1980. Men vardagen som företagare är inte alltid spikrak.
NYHET Publicerad:

När ska Sverige sluta utvisa talanger?

FREDAGSKRÖNIKA Det är nog få som undgått att läsa om de tragiska kompetensutvisningar som skett de senaste åren. Fall där arbetskraftsinvandrare och deras familjer tvingats lämna Sverige på grund av bagatellartade misstag. Vi är många som har upprörts av att uttag av semesterdagar är med och styr människors framtid i Sverige.
NYHET Publicerad:

Ny mandatperiod – nya möjligheter för Göteborg?

FÖRETAGSKLIMAT Axel Josefson (M), är ny på posten som kommunstyrelsens ordförande i Göteborg. Svenskt Näringsliv intervjuade Axel om stadens framtidstro inom näringslivet och vad som krävs för att förbättra företagsklimat. Vad kan näringslivet förvänta sig under mandatperioden?
NYHET Publicerad:

Fler borde välja yrkesprogram på gymnasiet

FREDAGSKRÖNIKA Nu stundar gymnasievalet för Västra Götalands niondeklassare. Deras föräldrar ser helst att valet faller på ett teoretiskt program eftersom ”det innebär öppna dörrar efter studierna”. Samtidigt skriker företagen efter kompetens och framförallt personer som studerat ett yrkesprogram på gymnasiet.
NYHET Publicerad:

Teknikcollege i Laholm engagerar både elever och företag

UTBILDNING. Samverkan mellan skola och näringsliv innebär stora fördelar för elever, skola och näringsliv. Elever får en uppfattning om vad som kan förväntas av dem när de väl kommer ut i arbetslivet, skolor har möjlighet att ge eleverna en undervisning som är förankrad i det verkliga arbetslivet och företag får möjlighet att möta framtidens medarbetare.
NYHET Publicerad:

Styrelsearbete viktigt för konkurrenskraftiga företag

GÄSTKRÖNIKA. Att nya företag skapas och växer sig starka gynnar oss alla. Att förenkla för de människor som vågar ta steget att starta företag ligger därför i vårt gemensamma intresse. Fokus hamnar ofta på ekonomiska förutsättningar och skattesatser. Men för företagaren är tillgång till kompetens och erfarenhet utanför den egna direkta sfären ofta lika avgörande för att lyckas på samma sätt som tillgången av kapital.
NYHET Publicerad:

Välkommen på inspirationsdag i Göteborg 28 mars 2019

Välkommen till Svenskt Näringslivs inspirationsdag för ett bättre företagsklimat! Under dagen fokuserar vi på verktyg som kan åstadkomma konkret nytta i era kommuner. Utöver inspirerande föreläsningar kommer det finnas stort utrymme för samtal med andra kommuner och möjlighet att lära av varandra.
NYHET Publicerad:

Utländska farmaceuter möts med öppna famnen

INTEGRATION Apoteksbranschen skriker efter farmaceuter. Det får flera apotek att rekrytera från utlandet. Michalina Grandin, apotekare från Polen, fick tidigt kontakt med Apotek Hjärtat som stöttade henne med svenskundervisning och praktikplats så att hon snabbt kunde få sin svenska legitimation.
NYHET Publicerad:

Fakta inför gymnasievalet i Västra Götaland

GYMNASIEVALET I samband med det stundande gymnasievalet har Svenskt Näringsliv med uppgifter från Statistiska Centralbyrån listat lönestatistik, för elever från de mest framgångsrika gymnasieprogrammen i Västra Götaland. Statistiken är hämtad från de senaste tio åren och ska hjälpa gymnasieväljarna att fatta genomtänkta utbildningsval genom nylanserade hemsidan gymnasiekvalitet.se.
NYHET Publicerad:

Mer energi i energipolitiken

FREDAGSKRÖNIKA Det har historiskt funnits många goda skäl att driva företag i just Sverige. Det faktum att vi haft en energiförsörjning som lyckats kombinera konkurrenskraftiga priser på el, stor miljöhänsyn och stabil leveranssäkerhet – har varit och är fortfarande en av Sveriges stora fördelar i en global konkurrens. Så behöver det förbli.
NYHET Publicerad:

Hallå där Jessica!

PRAKTIK Jessica Johansson är ny praktikant på Svenskt Näringslivs regionkontor i Västra Götaland. Vi bad Jessica svara på några snabba frågor om varför hon just sökte sig till Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Nu får det vara nog

FREDAGSKRÖNIKA Så var det dags igen. Hamnarbetarförbundet varslar om ett stort antal strejker mot Sveriges Hamnar med start i nästa vecka. Ett nytt försök att försvåra svenska företags import och export – med mångmiljardbelopp som kostnad. Näringslivet har inte råd att vänta på ny lagstiftning som värnar fredsplikten för företag med kollektivavtal. Stefan Löfvens nya regering måste direkt kavla upp ärmarna och leverera.
NYHET Publicerad:

Tjörnbolag växte snabbt med Lov

HEMTJÄNST Under flera år drev Margreth Andersson ett hemtjänstföretag på Tjörn. Hon beskriver kontakten med de äldre som underbar men konstaterar också att livet som småföretagare är tufft.
NYHET Publicerad:

Dalsland kraftsamlar för företagens kompetensförsörjning

REKRYTERINGSBEHOV Rekryteringsbehovet bland företagen i Dalsland är stort, oavsett bransch eller yrke. Företagen behöver personal för att möta kommande pensionsavgångar och nå nya marknader. Samtidigt vill kommunerna växa och bli fler invånare. Därför gör nu Dalslands näringsliv, organisationer och kommuner gemensam sak och tar bussen till Stockholm - för att rekrytera. 
NYHET Publicerad:

Han tog Himalaya till Göteborg

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Efter att ha handlat med kläder i Nepal så ledde vägen via jordbävningar, Chalmers, en diskare på Friggatan Kumar Dhakal till Göteborg. 2008 öppnade han sin första restaurang och 2015 sin andra. En tredje i Stockholm är på gång, men att få tag i en kock är lättare sagt än gjort. ”Senast jag sökte en kock via Arbetsförmedlingen slutade det med att jag fick ta saken i egna händer sen vänta 16 månader innan pappersarbetet med Migrationsverket var klart”, säger Kumar Dhakal.
NYHET Publicerad:

Den dolda skatten på arbete

ARBETSGIVARAVGIFT. Arbetsgivare är ofta kritiska till arbetsgivaravgifterna, inte för förmånerna de bekostar utan för att en stor del av avgifterna är ren skatt. ”Den allmänna löneavgiften har successivt höjts och finansierar ingen försäkringsförmån för de anställda. Det är en ren skatt och nu föreslås den höjas ännu mer.”, säger Anna Gillek, regionchef Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Stigande patenttrend i Västra Götaland

IMMATERIALRÄTT. Innovativa, uppfinningsrika och kreativa företag är avgörande för att Västra Götaland och Sverige ska utvecklas. Göteborg är dessutom, med sina forskningsinstitut och innovativa företag, en viktig motor i ett innovativt Sverige. När Patent- och registreringsverket nyligen presenterade sin statistik för 2017, var det både glädjande och oroande utveckling för Västra Götaland.
NYHET Publicerad:

PRAO – viktigt för framtidens kompetensförsörjning

SKOLA NÄRINGSLIV. Daltorpskolan i Borås Stad har haft prao i många år och processen börjar med information i klasserna som sedan arbetas ytterligare med klassmentorena under lektionstid. Däremot önskar skolans studie- och yrkesvägledare Frida Hessleklint ännu mer engagemang från kommunens företagare, fler företag borde finna ett intresse i att ta emot praoelever.