LogoLogo
LogoLogo
NYHET26 november 2018

Jeppsson: Stoppa lag om tjänstepensionsföretag

Regeringens förslag till ny lag om reglering av tjänstepensionsföretag får tummen ner av arbetsmarknadens parter. Idag uppvaktar därför LO, PTK och Svensk Näringsliv finansmarknadsminister Per Bolund i hopp om att få honom att skjuta på lagstiftningen.

Foto: TT

– Det här är ett förslag som regeringen måste dra tillbaka, säger Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.

Orsakerna till kritiken mot regeringens förslag till ny lag om reglering av tjänstepensionsföretag är flera. Parterna menar bland annat att lagen skulle leda till lägre pensioner – som dessutom blir dyrare.

– Risken finns att möjligheterna till sparande med garanti försvinner. Det kan vi inte acceptera, säger Peter Jeppsson.

Det handlar om att lagen skulle ställa krav på kapitalkrav som ger incitament för svenska företag att placera tjänstepensionskapital i utländska tjänstepensionsinstitut. Det är krav som går tvärt emot EU:s tjänstepensionsdirektiv, Iorp 2, som inte innehåller några regler för kapitaltäckning.

– I andra sammanhang tenderar det att vara EU-regler som ställer till det för den svenska modellen. Därför är det märkligt att den svenska regeringen nu väljer att lägga förslag som står för försämringarna, när EU:s regler är fullt godtagbara, säger Peter Jeppsson.

Att pensionerna samtidigt skulle kunna bli lägre handlar om att finansieringen av tjänstepensioner blir dyrare. Det i sin tur minskar intresset för tjänstepensioner hos både företag och anställda – vilket leder till minskade insättningar och följaktligen till minskade utbetalningar.

– Att det blir dyrare och samtidigt ger sämre utfall för pensionärerna är paradoxalt och självklart inget som vi kan förorda, säger Peter Jeppson.

En av de viktigaste invändningarna är att lagen, om den förverkligas, kraftigt skulle inskränka i parternas möjligheter att utforma pensionsplanerna.

– Det är parterna som vet vad som är bäst på den svenska arbetsmarknaden. Därför är det alltid problematiskt när politiker vill in och styra det som är parternas ansvar, säger Peter Jeppsson.

Men det här är inte det enda som parterna invänder mot. Flera andra delar av lagförslaget får också kritik. Det handlar bland annat om att regeringens förslag kommer innebära en ökad regelbörda för svenska tjänstepensionsbolag samtidigt som dessa bolag får sämre förutsättningar än sina konkurrenter i EU. En annan invändning från parternas sida är att finansdepartementet har valt att lägga in regler om penningtvätt kopplade till ett EU-direktiv som inte är tillämpligt vad gäller tjänstepensioner.

– Sammantaget menar vi att det behövs ett helt nytt förslag. Vi bidrar gärna till att hjälpa regeringen, oavsett vilka partier som kommer att ingå i den framöver, med innehållet, säger Peter Jeppsson.

Avtalsrörelse och förhandlingpension
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist