LogoLogo
LogoLogo
Nyhet15 oktober 2019

Så håller du schysta lönesamtal

Ett aktivt ledarskap, transparens och kommunikation är nyckelfaktorer för att lyckas med individuella löner. Det diskuterades på årets Lönebildningsdag som återigen slog rekord med nästan 400 anmälda deltagare.

Anna Stenberg
"Bolag som präglas av mångfald är attraktivare." Det sade Anna Stenberg, grundare av rekryteringsföretaget WES, Women Executive Search. Hon var en av talarna under Lönebildningsdagen hos Svenskt Näringsliv i Stockholm.Foto: Jesper Mott
Annika Wedberg
Nästa steg för Ericsson är att ytterligare öka värdet på företagets helhetserbjudande och få medarbetarna att känna att de kan växa inom företaget, enligt Annika Wedberg.
Foto: Jesper Mott

Temat när Lönebildningsdagen arrangerades för sjätte året i rad var ”Bang for buck”, det vill säga hur företag genom en aktiv lönebildning kan få större utdelning av den stora investering som lönekostnader utgör.

Ett av företagen som delade med sig av sina erfarenheter var Ericsson som för fem år sedan ändrade sin lönemodell och gick från lokal till en mer global lönebildning i sina 180 länder.

– Globaliseringen ger oss effektivisering och standardisering, men vi måste också ta hänsyn till den och den lokala marknadsnära lönesättningen, säger Annika Wedberg, som arbetar med Total Rewards, lön och belöning, på Ericsson.

Ericsson har också ändrat fokus i lönebildningen, från enbart lön till hela det paket som medarbetarna erbjuds. Nästa steg är att ytterligare öka värdet på företagets helhetserbjudande och få medarbetarna att känna att de kan växa inom Ericsson.

– Hur kan vi kommunicera bättre och vara mer transparenta? Det handlar bland annat om att få medarbetarna att känna att ”här är jag värdefull och jag får den lön och belöning som är relevant och motiverande för det jag bidrar med”.

Ericsson är nu i ett skifte där företaget ser över hur nya medarbetare ska attraheras framöver, förklarar Annika Wedberg.

– Det fungerar inte att ha samma process som tidigare. Vi måste tänka bredare och fråga oss vad det är som potentiella medarbetare faktiskt vill ha.

Hon poängterade att svenska bolag har en fördel av att kunna erbjuda mer än bara lön, exempelvis rätten till föräldraledighet för den som jobbar i Sverige.

– I vissa andra länder än Sverige, där man inte pratar så mycket om balansen mellan arbete och privatliv, kan en kultur som erbjuder detta attrahera rätt talanger som en del i ett helhetserbjudande.

Enligt Anna Stenberg, grundare av rekryteringsföretaget WES, Women Executive Search, har jakten på den bästa kompetensen aldrig varit mer intensiv än vad den är idag. Därför måste arbetsgivare våga se sig själva i spegeln och ställa sig frågan ”är vi attraktiva nog för att vinna slaget om talangerna?”, poängterade hon.

– Ledarskap, kultur och värderingar är avgörande faktorer i jakten på talangerna. Och bolag som präglas av mångfald är attraktivare.

Magnus Sverke, professor vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, leder ett forskningsprojekt för att öka kunskapen om hur lön, motivation och prestation hänger ihop i privat sektor.

En av aspekterna som har kommit fram i forskningen är vikten av att medarbetare upplever att de blir schysst och rättvist behandlade i lönesättningen. Medarbetaren måste förstå bedömningen och på vilka grunder lönen är satt. Det måste också finnas en acceptans för lönesättningen och en samsyn mellan chef och medarbetare när det gäller lönen.

– Löneprocessen bör vara så transparent som möjligt – informera massor! Proceduren måste vara glasklar och förståelig, och bemötandet bra.

Den svåraste delen är fördelningen av lönepåslag. Här är det lättare att medarbetare upplever att fördelningen är schysst om de andra komponenterna fungerar bra så att de förstår lönen de får.

– Lön är en känslig fråga och det finns ett enormt symbolvärde i att få 50 kronor mindre i påslag än sin kollega. Om inte arbetsgivaren ser till att medarbetaren förstår vad som ligger bakom beslutet är risken stor att motivationen dalar.

Genom att integrera lönesättningen i verksamheten kan den användas som en del i verksamhetsutvecklingen, påpekar han. Det kräver mycket vilja och engagemang, och att cheferna har rätt förutsättningar.

– Det handlar mycket om ledarskap. Att sätta upp mål, ge feedback och ha en kontinuerlig dialog med sina medarbetare. Utmaningen är att kroka i lönesättningen i de andra faktorerna som man vet bidrar till god motivation och gott engagemang, säger Magnus Sverke.

Mattias Dahl, nytillträdd som vice vd och ansvarig för arbetsmarknadsfrågor, betonade Svenskt Näringslivs tro på företags- och medarbetarnära lönebildning.

– Vår första uppgift i avtalsrörelsen är att försöka öppna så många avtal som möjligt. Lön är ett viktigt verktyg som kan hjälpa oss att få mer ”bang for the buck”.

Det är bra både för företaget och individen att det är tydligt vad medarbetaren ska göra på jobbet, konstaterar han. Även om det tar mer tid och ställer höga krav på ledarskapet är han övertygad om vinsterna med individuell lönesättning.

– Självklart tjänar att företag på att medarbetarna gör rätt saker. Det är otroligt viktigt att medarbetaren får bekräftelse på sitt jobb, vare sig det är en bra eller mindre bra insats, säger Mattias Dahl.

LönebildningLönebildningIndividuella lönerArbetsgivarfrågor
Skriven avKarin Myrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist