LogoLogo
LogoLogo
Nyhet15 augusti 2017

Arbetsgivare utesluter inte lagstiftning om lägre lön

Alliansen vill införa inträdesjobb för nyanlända och unga upp till 23 år utan gymnasieexamen. Svenskt Näringsliv ser flera positiva inslag i förslaget. Misslyckas samtalen om förenklade anställningsformer mellan arbetsmarknadens parter återstår endast lagstiftning, anser vd Carola Lemne.

Allianspartierna har presenterat en ny gemensam reform för arbetsmarknaden. Inträdesjobb, som den kallas, är en kombination av arbete och utbildning. Det handlar om riktiga jobb, inte subventionerade anställningar, enligt partierna.

Inträdesjobben riktar sig till nyanlända och unga upp till 23 år utan gymnasieexamen. Anställningen sker till lägre ingångslön och gäller i max tre år.

Enligt vd Carola Lemne så står Sverige inför en stor och växande utmaning med allt fler lågt utbildade arbetslösa. Hon ser flera positiva inslag i förslaget för fler enkla jobb som partierna inom alliansen har presenterat.

– För att fler med kort utbildning ska kunna komma i arbete behövs inte bara mer utbildning utan också lägre kostnad, mindre krångel och lägre risk att anställa, tillägger hon.

För en del som står utanför arbetsmarknaden kan avtal mellan parterna bidra till att sänka trösklarna. Kollektivavtal om lön och andra villkor tecknas i Sverige på branschnivå av arbetsgivarförbund och fackförbund, konstaterar Carola Lemne.

– Det pågår redan samtal om förenklade anställningsformer som skulle kunna göra det mindre kostsamt att anställa personer utan formell utbildning eller arbetslivserfarenhet. Om dessa samtal misslyckas, och för de grupper där kollektivavtal inte är lösningen, är det rimligt att politiken griper in och lagstiftar utan parternas medverkan, säger hon.

Arbetskraftsinvandring
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist