LogoLogo
LogoLogo
NYHET14 december 2017

Efterlängtad ny praxis hindrar kompetensutvisningar

Migrationsöverdomstolens nya domar är efterlängtade och inger hopp för många. Sannolikt kommer domarna att leda till att färre arbetskraftsinvandrare tvingas lämna sina jobb och Sverige på grund oavsiktliga misstag, skriver Amelie Berg och Patrik Karlsson i en kommentar.

Patrik Karlsson
Foto: SÖREN ANDERSSON

Många har upprörts över att arbetskraftsinvandrare utvisas på grund av små, bagatellartade fel. På luciadagen kom två domar från Migrationsöverdomstolen som innebär ny praxis och som kommer leda till att färre utvisningar av arbetskraftsinvandrare.

Arbetskraftsinvandring fyller en viktig funktion på arbetsmarknaden, särskilt nu när kompetensbristen är så utbredd. Under de senaste åren har dock problemen med de så kallade kompetensutvisningarna överskuggat mycket av det positiva som arbetskraftsinvandringen för med sig.

Många av kompetensutvisningarna beror på att Migrationsverket har gjort en alltför långtgående tolkning av en dom från Migrationsöverdomstolen. Alla avvikelser från villkoren, oavsett uppsåt eller allvarighetsgrad av felet, har lett till återkallelse av arbetstillståndet och utvisning av arbetskraftsinvandaren. Migrationsverket har inte gjort några helhetsbedömningar av anställningsvillkoren.

De två nya domarna som Migrationsöverdomstolen meddelade på luciadagen innebär att Migrationsverket ska ta större hänsyn till proportionalitet i sina bedömningar och att anställningsvillkoren ska bedömas utifrån ett helhetsperspektiv. Många har kritiserat Migrationsverket för att deras tolkning av rättspraxis har varit för rigid och dessa nya domar ger kritikerna rätt. Migrationsöverdomstolen underkänner Migrationsverkets argumentation.

Den ena domen handlar om ett fall där en arbetskraftsinvandrare på grund av ett administrativt misstag från arbetsgivaren fått drygt 5 000 kr för lite i lön under ett år. När detta uppdagades betalade arbetsgivaren pengarna retroaktivt.

Det andra fallet handlar om att en arbetsgivare av misstag inte betalat in försäkringspremier för en individ under en viss tid. Domstolen anser i båda fallen, att anställningsvillkoren vid en helhetsbedömning, trots avvikelsen inte har varit sämre än vad som följer av svenska kollektivavtal eller av praxis i yrket eller branschen.

Domstolen poängterar i det ena fallet att ett något sämre försäkringsskydd kan kompenseras av en högre lön och tvärtom, så länge som villkoren inte kan anses vara sämre än vad som är brukligt inom yrket eller branschen. Uttalandet går i den riktning som Svenskt Näringsliv framhållit i ett yttrande till domstolen. Det är viktigt att alla företag ges möjlighet att kunna rekrytera utländsk arbetskraft.

Domarna är efterlängtade och inger hopp för alla de som väntar på besked om förlängning av sina arbetstillstånd. Sannolikt kommer domarna leda till att färre arbetskraftsinvandrare tvingas lämna sina jobb och Sverige på grund oavsiktliga misstag.

Kompetensen får stanna i Sverige och företagens kompetensförsörjning underlättas.

Arbetskraftsinvandringarbetskraftsinvandring
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist