LogoLogo
LogoLogo
Nyhet20 september 2016

Regeringen använder ett reformutrymme som inte finns

”I ett balanserat konjunkturläge borde man vara mer försiktig med de gemensamma resurserna och arbeta för bättre kostnadskontroll inom den statliga sektorn”, säger chefekonom Bettina Kashefi i en kommentar till regeringens budget.

Att fortsätta höja marginalskatten missgynnar utbildning, flit och företagsamhet, menar chefekonom Bettina Kashefi.

– Sammantaget får ytterligare 150 000 inkomsttagare högre marginalskatt med regeringens politik. Totalt kommer efter regeringens försämringar 1,3 miljoner personer, motsvarande var tredje heltidsarbetande, få behålla mindre än häften av en inkomstökning.

Hon har svårt att se några åtgärder i budgeten som på allvar hjälper till att stärka konkurrenskraften hos svenska företag.

– Tvärtom införs kemikalieskatter vid årsskiftet och frågan om kilometerskatter är fortfarande aktuell.

Att sysselsättningen ökar när konjunkturen går bra är ingen nyhet. Regeringens uppgift är att långsiktigt få ner arbetslösheten och tyvärr är risken stor att den kommer att ligga kvar på ungefär nuvarande nivå, nära sju procent. Problemet med bristande utbildningsnivå bland flyktinginvandrare underskattas, resonerar Bettina Kashefi

– Osäkerheten kvarstår för företag inom vård, skola och omsorg. Uppenbarligen fortgår planerna för vinstreglering av alla dessa verksamheter, något som självklart bidrar till osäkerhet för näringsidkare, elever, föräldrar och patienter, säger hon.

Konjunktur - Sveriges ekonomiska lägeSamhällsekonomi
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist