LogoLogo
LogoLogo
Rapport17 februari 2017

Värdet av utstationering

2017-02-07_Vardet_av_utstationering_till_Sverige.pdf.png
2017-02-07_Vardet_av_utstationering_till_Sverige.pdf.png

Genom utstationering av arbetskraft ökar rörligheten över landsgränser. Utstationering innebär att individer anställda vid företag i ett land under en begränsad period utför arbete i ett annat land. Den utländska arbetsgivaren tillhandahåller, genom den utstationerade individen, tjänster för en mottagare i det andra landet.

Idag arbetar utstationerad arbetskraft över hela Sverige inom ett stort antal yrkesområden - de flesta arbetar dock inom bygg och tillverkning samt IKT-sektorn. Under år 2015 registrerades totalt 37 852 utstationeringar till Sverige.

Syftet med denna studie är att ge en bild av det samhällsekonomiska värde utstationerade individer ger upphov till genom sina arbetsinsatser i Sverige. Vi redovisar även hur dessa värden fördelas mellan olika yrkesgrupper som utstationeras till Sverige, samt hur värdena fördelas på regional niv

Skriven avAnalysföretaget Damvad
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist