LogoLogo
LogoLogo
Nyhet10 februari 2020

Rapport: Länsstyrelsen får bakläxa

Kritiken är bitvis hård, ilskan stor hos företagare och kommuner mot länsstyrelsens regeltillämpning ”Det allvarligaste är att handläggningen upplevs som rättsosäker”, säger projektledaren Daniel Andersson.

Länsstyrelsen

Svenskt Näringsliv har undersökt hur näringslivet och kommuner upplever länsstyrelsernas regeltillämpning.

Mer än vart tredje företag, 35 procent, anser att handläggningen inte är rättssäker. 38 procent upplever att de inte får de råd och den vägledning som de önskar och 34 procent svarar att handläggaren inte har förståelse för företagets ärende.

– Det är speciellt allvarligt att var tredje företag i vår undersökning upplever att handläggningen inte är rättssäker. Länsstyrelsen måste bli bättre på att lyssna, kommunicera råd och vägledningar så att företagen förstår dem, då ökar legitimiteten, säger projektledaren Daniel Andersson.

Han betonar att länsstyrelsen måste arbete mer serviceinriktat, etablera en kultur som dels skyddar allmänna intressen, dels främja utvecklingen i regionen.

– Uppdraget att främja länets utveckling behöver genomsyra alla enheter och handläggare. Det är en del i kärnuppdraget, säger Daniel Andersson.

Rapporten baseras på svar från 962 medlemsföretag och tio kommuner som har haft kontakt med länsstyrelsen senaste två åren.

Serviceinriktat myndighetsutövandeRegelförbättringREGELKRÅNGEL.
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist