LogoLogo
LogoLogo
NYHET11 april 2019

Skatteverket kräver företagen på ännu fler rapporter

Regeringen vill införa ytterligare rapportskyldighet för företagen. Det medför orimliga kostnader, menar Svenskt Näringsliv.

Det kallas ”informationsskyldighet för skatterådgivare” och är en utredning från regeringen som föreslår att det införs en skyldighet för främst skatterådgivare att lämna uppgifter till Skatteverket om så kallad rapporteringspliktiga arrangemang.

Förslaget bygger på ett EU-direktiv men har i Sverige byggts på med ännu fler skyldigheter för företagen, allt för att förhindra vad Skatteverket kallar aggressiv skatteplanering. Men förslagen är oproportionerliga med hänsyn till regleringsbehovet. Utredningen har dessutom underskattat den administrativa bördan och kostnaderna för att efterleva regelverket, skriver Svenskt Näringsliv i en remiss.

RegelförbättringRegelkrånglet
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist