Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET24 oktober 2019

Här är landets första krångelombudsman

Malin Johnsson är landets första krångelombudsman. Kommunalrådet Peter Danielsson (M) jobbar hårt för att minska regelkrånglet men anser att kommunen har hamnat i en återvändsgränd och vill därför testa något nytt.

Kommunalrådet Peter Danielsson (M) hoppas att den nya tjänsten även kan påverka rikspolitiken. "Om vi får en tydligare bild av var krånglet finns, kan det ge oss argument att föra frågor vidare till våra riksdagspolitiker."

I februari lade alliansen i Helsingborgs stad fram ett förslag om en krångelombudsman, som riktar sig både till privatpersoner och företagare.

– Vi jobbar hårt med att minska krånglet och har kommit så långt vi kan utifrån våra egna glasögon. Därför ville vi testa något nytt. Det här är ett sätt att fånga upp medborgarnas och företagarnas upplevda frustrationer och se om det finns krångel som vi inte har upptäckt, säger Peter Danielsson.
Den nya krångelombudsmannen, Malin Johnsson, jobbar redan med näringslivs- och serviceutvecklingsfrågor i kommunen. Om tjänsten som krångelombudsman blir på heltid eller deltid återstår att se.

– Det beror på hur stort behovet är. Det här är ett helt nytt sätt för oss att jobba med verksamhetsutveckling och jag tror att tjänsten kommer att utformas efter hand, säger Malin Johnsson.

Hennes uppgift är att sålla ut om klagomålet är relevant och kan leda till förbättringar i kommunen. Kommunens verksamheter kan sedan starta utvecklingsprojekt i olika frågor. Krångelombudsmannen kommer också att rapportera till kommunpolitikerna.

– Jag tror att vissa saker kommer att kunna avhjälpas i förvaltningarna medan andra kräver politiska beslut, säger Peter Danielsson, som också ser den nya tjänsten som en möjlighet att påverka på riksplanet.

– Om vi får en tydligare bild av var krånglet finns, kan det ge oss argument att föra frågor vidare till våra riksdagspolitiker.

Helsingborgs stad har jobbat med regelförenklingar under flera år. 2017 utsågs de till årets kvalitetskommun i Sverige.

– Vi har jobbat hårt med service- och bemötandefrågor. Ett exempel är bygglovshanteringen, där har vi infört en bygglovslots. En handläggare som beslutar i bygglovsärenden får ju inte ge råd till en företagare och det har vi löst genom att en annan handläggare är lots och kan hjälpa till med rådgivning innan ansökan lämnas in, säger Peter Danielsson.
Han konstaterar samtidigt att det finns mycket krångel inom svensk lagstiftning som är svårt att komma runt.

– Bygglagen innehåller fortfarande stora mått av krångel, där finns många regler som staplats på varandra under lång tid. Inom miljöområdet finns det också gott om krånglig lagstiftning, det uttrycker många av våra företagare i kommunen. Därför hoppas vi att det arbete vi startar nu med krångelombudsmannen ska kunna leda till förändring i lagstiftningen på sikt.

Text: Karin Janson

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist