Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo

Metod för enkäten

Antal enkäter beror på folkmängd och antal företag

Hur många företag i varje kommun som får enkäten beror på två saker: Hur många invånare kommunen har och hur många företag eller arbetsställen som är registrerade i kommunen. Det är viss skillnad på företag och arbetsställe. Ett företag har sitt huvudkontor i kommunen. Ett arbetsställe är en del av ett större företag. En butik som ingår i en kedja med butiker i många kommuner är ett arbetsställe. För att avgöra hur många enkäter som ska skickas i en kommun räknas både företag och arbetsställen.

Hur många enkäter skickas?

I kommuner med färre än 50 000 invånare och färre än 1 200 företag/arbetsställen är huvudregeln att vi skickar ut 200 enkäter. I kommuner med antingen fler än 50 000 invånare och/eller fler än 1 200 företag/arbetsställen skickar vi i stället enkäter till 400 företagare. De tre storstadsområdena är undantagna från dessa regler och vi skickar enkäter till 600 företagare i Malmö och Göteborgs kommun och 1 200 enkäter till företagare i Stockholms kommun.

Vem får en enkät?

Företag som är aktuella för undersökningen är privata företag med huvudkontor i den aktuella kommunen. Arbetsställen med fler än 25 anställda men som inte har sitt huvudkontor i kommunen är också med i urvalet. De företag som saknar anställda är aktuella för enkätundersökningen om de har en årsomsättning på minst 300 000 kronor. Andelen egenföretagare ska inte, om inte näringslivsstrukturen i kommunen kräver det, överstiga tio procent av urvalet. I de allra minsta kommunerna, 13 stycken till 2017 års enkät, finns inte 200 företag som uppfyller dessa kriterier. I de kommunerna görs en totalundersökning och mellan 108 och 197 enkäter har skickats i dessa kommuner. Så ser enkätens bruttourval ut.

I första hand skickas enkäterna till Svenskt Näringslivs medlemsföretag i andra hand till företag som inte är medlemmar i Svenskt Näringsliv. Vanligt är att ungefär två tredjedelar av urvalet består av medlemsföretag och en tredjedel av företag som inte är medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Enkäterna adresseras oftast till VD eller platschef. I vissa fall returneras enkäterna, det kan ske om företaget lagts ned, flyttat eller om adressen på annat sätt är felaktig och detta inte uppdaterats i registren. I så fall räknas bruttourvalet ned till ett nettourval, det är på det nettourvalet som svarsfrekvensen sedan beräknas.

Vartannat år skickas också enkäten till kommunpolitiker. Samtliga politiker i kommunfullmäktige får då en enkät. De allra flesta är fritidspolitiker och får enkäten skickad till sin hemadress, adresserna får Svenskt Näringsliv från Valmyndigheten.

Anonymitet

Svenskt Näringsliv använder ett undersökningsföretag för att skicka ut och sammanställa enkäterna. De resultat Svenskt Näringsliv får från undersökningsföretaget går inte att spåra till en enskild person. Svenskt Näringsliv frågar dock efter mailadress till de företag som är intresserade av att få resultatet för sin kommun skickat till sig.

Frågor i enkäten

Frågorna i enkäten ställs alltid utifrån hur företagen upplever företagsklimatet i den kommun där de är verksamma. Om en företagare bor i en kommun och har ett företag i en annan så är det företagsklimatet i den kommun där företaget ligger frågorna handlar om. De allra flesta frågor går ut på att företagaren ska svara genom att fylla i ett betyg mellan 1 och 6 där 1 betyder dåligt och 6 motsvarar utmärkt. Samma skala gäller för enkäten till politikerna. Vissa frågor är flervalsfrågor. Frågor ställs på samma sätt varje år, undantaget är extrafrågor som ibland finns med kring ett ämne som är aktuellt just det året.

Enkät och ranking

Årets enkät har genomförts under januari-april 2018 och redovisas i maj. Resultaten från enkätundersökningen 2018 används för att sammanställa rankingen över företagsklimatet som presenterades den 26 september 2018. Enkätsvaren utgör två tredjedelar av rankingen, den andra tredjedelen består av statistik från SCB och UC AB. Svaren från kommunpolitiker används inte i sammanställningen av rankingen. Läs mer om rankingen här.

KONTAKTPERSON
Christer Östlund
Jurist. Expert Regelförbättring, Insolvensjuridik
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist