LogoLogo
LogoLogo
NYHET5 oktober 2020

Dags att lämna in löneuppgifter

Höstinsamlingen av löneuppgifter till Svenskt Näringsliv startar den 5 oktober för utvalda medlemsföretag.  

All hantering av löneuppgifter görs i arbetsgivartjänsten Näringslivets lönestatistik. Löneuppgifterna behöver vara oss tillhanda senast den 4 november 2020. 

De företag som berörs av insamlingen har fått ett inbjudningsbrev per post med ytterligare information och instruktioner. All hantering av löneuppgifter görs i arbetsgivartjänsten Näringslivets lönestatistik. Löneuppgifterna behöver vara oss tillhanda senast den 4 november 2020.

Mätperiod är den 1 september till och med 30 september 2020 och avser medarbetare som arbetat minst en timme under denna period. För arbetsplatser som tillhör Byggföretagen avser perioden 1 juli till och med 30 september.

Det är ett speciellt år i år men vi hoppas att ni som ingår i insamlingen har möjlighet att lämna uppgifter.

Lönestatistik framställs av Svenskt Näringsliv i samarbete med er arbetsgivarorganisation och används för till exempel kostnadsberäkningar och andra analyser vid avtalsförhandlingar samt rådgivning kring lön och lönesättning. Ert företag kommer också direkt åt marknadslöneinformation via arbetsgivartjänsten Näringslivets lönestatistik. Lönestatistik baserad på denna insamling, redovisas där i februari 2021.

Klicka här för att logga in

Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist